ค้นหา
ค้นหา
หนานหนิง

ทัวร์หนานหนิง

พบ 3 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ หนานหนิงขายดี

รหัสทัวร์ : THB12-CZ-CN-15NOV-2023-24MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน4คืน
CZ
 
ราคา16,888
รายละเอียดเพิ่มเติม

หยางซั่ว ล่องแพแม่น้ำลี่เจียง เขาเซียงกง

กุ้ยหลิน เมืองโบราณต้าซี เขางวงช้าง เจดีย์เงินเจดีย์ทอง

สวนเจ็ดดาว เขาอูฐ วัดซีเสีย ถ้ำเจ็ดดาว

ช้อปปิ้งถนนฝรั่ง ถนนโบราณตงซีหรือตลาดร้อยปี

Dream like Lijiang Show

นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองกุ้ยหลิน-หนานหนิง-กุ้ยหลิน ไป-กลับ

Option โชว์หลิวซานเจี่ย

เมนูพิเศษ!! สุกี้เห็ดรสเด็ด  ปลาอบเบียร์  เผือกคริสตัล

รหัสทัวร์ : THB12-CZ-CN-15NOV-2023-24MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน4คืน
CZ
 
ราคา19,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ล่องเรือชมถ้ำหน้ำต่ำงสวรรค์
น้ำตกเต๋อเทียน น้ำตกชำยแดนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
ถ้ำคริสตัล อุทยำนภำพเขียนหมื่นลี้ ล่องเรือชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน 
พิพิธภัณฑ์คนอำยุยืน แหล่งช้อปปิ้งตลำดร้อยปี ถนนคนเดิน
รหัสทัวร์ : THS3-CZ-CN-22NOV-2023-03MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน4คืน
CZ
 
ราคา24,999
รายละเอียดเพิ่มเติม

นั่งกระเช้าชมความอลังการ "นาขั้นบันไดหลงจี๋"

นั่งกระเช้าชมความงดงามของเขา "หลูยี่"

ล่องแพชมทิวทัศน์ขุนเขาน้อยใหญ่ที่สวยงาม

ชมการแสดงโชว์ "DREAM LIKE LIJIANG"

ลิ้มรสเมนูพิเศษ เผือกคริสตัล ปลาอบเบียร์ ห่านย่าง ปิ้งย่างเกาหลี 


10 อันดับ ขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top