ค้นหา
ค้นหา
ฉงชิ่ง

ทัวร์ฉงชิ่ง

พบ 11 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ฉงชิ่งขายดี

รหัสทัวร์ : THZ1-WE-CN-19JUL-20SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
WE
 
ราคา14,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฉงชิ่ง-เมืองอู่หลง – อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว) – จุดชมวิวระเบียงแก้ว-ถ้ำฝูหยง (ราคาทัวร์นี้รวมค่านั่งกระเช้าไป-กลับ) – เมืองฉงชิ่ง – ตลาดหงหยาต้ง – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง -หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – ศาลาประชาคม
รหัสทัวร์ : THZ1-WE-CN-5-29DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
WE
 
ราคา14,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฉงชิ่ง- เมืองอู่หลง – อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว) – จุดชมวิวระเบียงแก้ว- อุทยานนางฟ้า (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วรถไฟ และกระดานลื่น) – เมืองฉงชิ่ง – ตลาดหงหยาต้ง – ล่องเรือ แม่น้ำแยงซีเกียง -หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – ศาลาประชาคม
รหัสทัวร์ : THZ1-WE-CN-17OCT-29NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
WE
 
ราคา14,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฉงชิ่ง- เมืองอู่หลง – อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว) – จุดชมวิวระเบียงแก้ว – ถนนแปะก๊วย - ถ้ำฝูหยง (ราคาทัวร์นี้รวมค่านั่งกระเช้าไป-กลับ) – เมืองฉงชิ่ง – ตลาดหงหยาต้ง – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โขว่ – ศาลาประชาคม
รหัสทัวร์ : THZ1-WE-CN-19-22SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
WE
 
ราคา14,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฉงชิ่ง–เมืองอู่หลง 
– อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์(ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว) 
– จุดชมวิวระเบียงแก้ว
ถ้ำฝูหยง (ราคาทัวร์นี้รวมค่านั่งกระเช้าไป-กลับ) 
– เมืองฉงชิ่ง – ตลาดหงหยาต้ง 
– ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
หมู่บ้านโบราณฉือชีโขว่ – ศาลาประชาคม
รหัสทัวร์ : THZ1-WE-CN-2-28NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
WE
 
ราคา15,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฉงชิ่ง – เมืองอู่หลง 
– อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว) 
– จุดชมวิวระเบียงแก้ว – ถนนแปะก๊วย 
– ถ้ำฝูหยง (ราคาทัวร์นี้รวมค่านั่งกระเช้าไป-กลับ) 
– เมืองฉงชิ่ง – ตลาดหงหยาต้ง 
– ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง 
– หมู่บ้านโบราณฉือชี่โขว่ – ศาลาประชาคม
รหัสทัวร์ : THZ1-WE-CN-12-19DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
WE
 
ราคา15,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฉงชิ่ง – เมืองอู่หลง 
– อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์(ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว) 
– จุดชมวิวระเบียงแก้ว – อุทยานนางฟ้า (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วรถไฟ และกระดานลื่น) 
– ตลาดหงหยาต้ง – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
 หมู่บ้านโบราณฉือชีโขว่ – ศาลาประชาคม
รหัสทัวร์ : THP14-FD-CN-29AUG-20DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
FD
 
ราคา17,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉงชิ่ง– ชื่อสุ่ย– น้ำตก4 คูหา–เมืองโบราณปิ่งอัน
 น้ำตกชื่อสุ่ย(สายรุ้ง) –เมืองถู่เฉิง
 เมืองโบราณเหมาไถ – พิพิธภัณฑ์เหมาไถ 
– ฉงชิ่ง–อู่หลง -อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์
(นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่– สะพานแก้วสวรรค์)
– ภูเขานางฟ้า – ฉงชิ่ง –ถนนคนเดินเจี้ยฟางเป่ย
– มหาศาลาประชาคม (ด้านนอก) – พิพิธภัณฑ์ซานเสีย
– หงหยาต้ง 
รหัสทัวร์ : THP14-FD-CN-10OCT-20DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
FD
 
ราคา19,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉงชิ่ง–เม่าเสี้ยน –อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้า)
– ฉวนจูซื่อ–เที่ยวอุทยานจิ่วจ้ายโกว
 –จิ่วไจ้โกว–เมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเตี๋ยซี 
–เฉินตู– ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ศูนย์สมุนไพร บัวหิมะ 
– ร้านผ้าไหม –ถนนซุนซีหลู่– โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
– ศูนย์หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ – หมู่บ้านโบราณฉือซื่อโข่ว
รหัสทัวร์ : THS3-WE-CN-26JUN-29DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
WE
 
ราคา20,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉงชิ่ง- อู่หลง- อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน)- ระเบียงกระจก- อู่หลง - ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)- ฉงชิ่ง- อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย -ฉงชิ่ง-ต้าจู๋-เมืองโบราณชางโจว- พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋-ฉงชิ่ง-หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว -อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก
อู่หลง - เขานางฟ้า (รวมรถไฟเหล็ก) 
- ระเบียงแก้ว - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ (รวมรถแบตเตอรี่) 
- โชว์จางอวี้โหมว - ว่านเซิ่น 
- สะพานกระจกที่ยาวที่สุด (รวมรถแบตเตอรี่) 
- ฉงชิ่ง - ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
- ต้าจู๋ - เมืองโบราณชางโจว 
- ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง (รวมรถแบตเตอรี่)
- ฉงชิ่ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย 
- ขึ้นกระเช้าชมวิวแม่น้ำแยงซีเกียง
- ช้อปปิ้งย่านเฉ่าเทียนเหมิน - หงหยาต้ง
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : TSN01 BEIJING สะท้านภพ 5D3N (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,989
ทัวร์จีน : PVG03 SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน 5D3N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,889
ทัวร์จีน : DYG02 ZHANGJIAJIE วิหคเหินฟ้า 4D2N (201019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,889
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top