ค้นหา
ค้นหา
ฉงชิ่ง

ทัวร์ฉงชิ่ง

พบ 5 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ฉงชิ่งขายดี

รหัสทัวร์ : THT18-FD-CN-07DEC-2023-31MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
FD
 
ราคา17,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชมผาหินแกะสลักต้าจู๋ เขาเป่าติงซาน ที่มีอายุนานนับพันกว่าปี
สัมผัสธรรมชาติแบบ 360 องศาที่ หุบเขาอู่หลิงซาน
เข้าอุทยานที่มีชื่อเสียงแห่งชาติ อุทยานหลุมฟ้า
ชมทัศนียภาพธรรมชาติรอบกับหุบเขา ระเบียงแก้วอู่หลง
ตะลึงกับ รถไฟฟ้าทะลุตึก หนึ่งเดียวในฉงชิ่ง !!
รหัสทัวร์ : THG1-FD-CN-24NOV-2023-30JAN-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน4คืน
FD
 
ราคา19,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
อุทยานหลุ่มบ่อฟ้า
รวมรถประจำทาง+รถราง
ระเบียงแก้ว 
ตำบลกุยหยวน 
ร้านอาหารเซียวจ้านบนหน้าผา
อุทยานเขานางฟ้า 
นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึกพิเศษที่สุดในโลก 
ศาลาประชาคมเมืองง้อไบ๊ หงหยาต้ง
หลวงพ่อโตเล่อซาน 
วัดเป้ากั๋ว 
วัดฝูหู่
ภูเขาโต๊ะที่ใหญ่ที่สุดในโลกภูเขาหิมะวาวู่
ถนนโบราณจิงหลี่ 
วัดต้าฉือ 
ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ 
ถนนคนเดินชุนซี 
แพนด้ายักษ์
รหัสทัวร์ : THG1-FD-CN-13JAN-02APR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน4คืน
FD
 
ราคา23,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉงชิ่ง – อู่หลิงซาน – 816 ฐานวิศวกรรมนิวเคลียร์
หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน(รวมกระเช้า) – จุดชมวิวแม่น้าอูเจียงชือปี่ – อู่หลง – อุทยานเขานางฟ้า(นั่งรถไฟเล็กชมอุทยาน)
อุทยานหลุมบ่อฟ้าสะพานสวรรค์ –ระเบียงแก้ว
หมู่บ้านหลุมบ่อฟ้า – ต้าจู๋ Optional: แกะสลักหินพระเป่ยซานตอนกลางคืน
พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋ เขาเป๋าติ่ง (รวมรถแบตเตอรี่) – ฉงชิ่ง – ช้อปปิ่งสินค้าพื้นเมือง 
ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย Optional: ล่องเรือแม่น้าเหลียงเจียงชมวิวฉงชิ่งตอนกลางคืน
ศาลาประชาคม – รถไฟฟ้าทะลุตึก – หงหย้าต้ง – ร้านหยก
รหัสทัวร์ : THB11-FD-CN-01NOV-2023-24MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน4คืน
FD
 
ราคา23,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
อู่หลิงซาน • 816 ฐานวิศกรรมนิวเคลียร
หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน  (รวมกระเช้า) • อู่หลง 
อุทยานเขานางฟ้า • ห้องสมุด อวี๋โย่ว • ภัตตาคารริมผา 
อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 
สะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่+ลิฟท์แก้ว) 
ระเบียงแก้ว • อำเภอต้าจู๋
อำเภอต้าจู๋ • ต้าจู๋ • แกะสลักหินต้าจู๋ (รถแบตเตอรรี่)  
ฉงชิ่ง • เมืองโบราณฉือสือโข่ว  • ถนนคนเดินเจี้ยฟ่างเป่ย   
                                                                                                                  
รหัสทัวร์ : THS3-CA-CN-06MAR-17APR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน5คืน
CA
 
ราคา29,999
รายละเอียดเพิ่มเติม

อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์  มรดกโลกทางธรรมชาติ

มรดกโลกพระพุทธรูปหินแกะสลัก ต้าจู๋

อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4A ของประเทศจีน อุทยานเขานางฟ้า

Wulong Flying Kiss สัมผัสเครื่องเล่นชนิดใหม่ของอู่หลง

หงหยาต้ง แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ ของเมืองฉงชิ่ง

สัมผัสบรรยากาศ นั่งรถไฟความเร็วสูงจากฉงชิ่งไปเฉิงตู

เมนูพิเศษ !!... สุกี้หมาล่า
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top