ค้นหา
ค้นหา
ซัวเถา

ทัวร์ซัวเถา

พบ 10 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ซัวเถาขายดี

รหัสทัวร์ : THP14-FD-CN-25MAY-23NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา14,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซัวเถา – สักการะพระเจ้าตากสิน
เฮียงบูซัว (เจ้าพ่อเสือ) – ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง)
ถนนคนเดินเมืองซัวเถา-เมืองแต้จิ๋ว
สะพานเซียงจื่อ – ศาลเจ้ามังกรเขียว
วัดไคหยวน-ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม)
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 14,999-16,999 บาท
รหัสทัวร์ : THP14-FD-CN-15MAY-21NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
FD
 
ราคา15,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซัวเถา – สักการะพระเจ้าตากสิน 
เฮียงบูซัว (เจ้าพ่อเสือ) – ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง)
เมืองแต้จิ๋ว – สะพานเซียงจื่อ
ศาลเจ้ามังกรเขียว – วัดไคหยวน
อิสระเยี่ยมญาติ (ไม่รวมรถรับ-ส่ง)
ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม)
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท
รหัสทัวร์ : THP14-FD-CN-15MAY-21NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
FD
 
ราคา16,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซัวเถา - เหมยโจว-หย่งติ้ง-บ้านดินฮักกา
หูเหวินฮู่บ้านโบราณ - เหมยโจว-แต้จิ๋ว
วัดไคหยวน - ซัวเถา - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
ไฮตังม่า (ศาลเจ้าแม่ทับทิม) - ไต่ฮงกง (ปอเต็กตึ้ง)
เฮี่ยงบู๋ซัว (เจ้าพ่อเสือ) - เท้งไฮ้ – สุสานพระเจ้าตาก 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท
รหัสทัวร์ : THP14-FD-CN-15MAY-21NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
FD
 
ราคา16,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซัวเถา – สปาน้ำแร่น้ำทะเล-จางโจว
ศาลเจ้ามังกรเขียว – เมืองแต้จิ๋ว
วัดไคหยวน – สะพานเซียงจื่อ
ไฮตังม่า -ไต่ฮงกง - เฮี่ยงบู๋ซัว  
อิสระเยี่ยมญาติ (ไม่มีรถรับ-ส่ง)
เมืองเท่งไฮ่ – สุสานพระเจ้าตาก
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท
รหัสทัวร์ : THP14-FD-CN-15MAY-21NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
FD
 
ราคา18,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซัวเถา – เมืองแต้จิ๋ว – สะพานเซียงจื่อ
วัดไคหยวน-เซี๊ยะเหมิน-วัดหนานผู่โถว
หมู่บ้านจี๋เหมย-ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
ผู่เทียน-เกาะเหมยโจว-เจ้าแม่ทับทิม
เฮียงบูซัว (เจ้าพ่อเสือ)-ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง)
สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสิน 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท
รหัสทัวร์ : THB15-CZ-CN-16-30OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
CZ
 
ราคา20,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซัวเถา - หัวอัน - บ้านดินถู่โหลว
- เซี๊ยะเหมิน - วัดหนานผู่โถว
- ถนนรอบเกาะ - กู่ลั่งหยี่(นั่งเรือ)
- ถนนคนเดินหลงโถวลู่ - ถนนจงซานลู่
- แต้จิ๋ว - เมืองโบราณแต้จิ๋ว 
- ผ่านชมสะพานเซียงจื่อ - วัดไคหยวน
- ไฮ่ ตังม่า 
รหัสทัวร์ : THB15-CZ-CN-16-30OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
CZ
 
ราคา21,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เหมยโจว - หมู่บ้านชาวจีนแคระเฉียวซีกู่ยุ่น
- หย่งติ้ง - หมู่บ้านดินถู่โหลว หย่งติ้ง
- แต่จิ๋ว - วัดไทย - วัดไคหยวน(รวมรถกอล์ฟ)
- ผ่านชมสะพานวัวคู่ - ซัวเถา
- ศาลเจ้าพ่อเสือ(เฮียงบู้ซัว) - ไต่ฮงกง
- สุสานพระเจ้าตากสิน
ซัวเถา-เหมยโจว-เจดีย์พระพันองค์- ตำบลต้าผู่-ไทอันโหลว-เมืองหย่งติ้ง- หมู่บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง(บ้านดินชูซี)-เหมยโจว -เมืองแต้จิ๋ว-เมืองโบราณแต้จิ๋ว (รวมรถกอล์ฟ)- ผ่านชมสะพานวัวคู่-วัดไคหยวน- สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช-ซัวเถา -เฮี้ยงบู้ซัว-ไต่ฮงกง-ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม)
ซัวเถา - แต้จิ๋ว - วัดไคหยวน 
- ผ่านชมสะพานวัวคู่ - วัดมังกรเขียว
- ผู่เถียน(นั่งรถไฟ) - เกาะเหมยโจว
- ไหว้เจ้าแม่กวนอิม(แม่มาจู่)
- ศาลเจ้าพ่อเสือ(เฮียงบู้ซัว)
- ไต่ฮงกง - สุสานพระเจ้าตากสิน
ซัวเถา - แต้จิ๋ว - วัดไคหยวน 
- ผ่านชมสะพานวัวคู่ - วัดมังกรเขียว
- ผู่เถียน(นั่งรถไฟ) - เกาะเหมยโจว
- ไหว้เจ้าแม่กวนอิม(แม่มาจู่)
- ศาลเจ้าพ่อเสือ(เฮียงบู้ซัว)
- ไต่ฮงกง - สุสานพระเจ้าตากสิน
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : TSN01 BEIJING สะท้านภพ 5D3N (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,989
ทัวร์จีน : PVG03 SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน 5D3N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,889
ทัวร์จีน : DYG02 ZHANGJIAJIE วิหคเหินฟ้า 4D2N (201019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,889
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top