ค้นหา
ค้นหา
เฉิงตู

ทัวร์เฉิงตู

พบ 26 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ เฉิงตูขายดี

รหัสทัวร์ : THB15-MU-CN-4JUL-26DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
MU
 
ราคา11,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองโบราณหวงซี-เฉิงตู-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน -เล่อซาน-ง้อไบ๊ OPTION : โชว์กังฟู , ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่), สุกี้เสฉวน - วัดเป้ากว๋อ-วัดฝูหู-ง้อไบ๊-เฉิงตู-ห้างสรรพสินค้า GLOBAL CENTURY - ร้านยางพารา-ร้านหยก-ถนนโบราณจิ่งหลี-ร้านบัวหิมะ -สวนว่านเจียงโหลว-ซอยกว้างซอยแคบ-ถนนซุนซีลู่
รหัสทัวร์ : THB12-8L-CN-13OCT-29DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
8L
 
ราคา13,888
รายละเอียดเพิ่มเติม

เฉิงตู- เม่าเซี่ยน-เมืองโบราณซงพาน-จิ่วจ้ายโกว 

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถอุทยาน)

อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง)

ถนนจินหลี-ถนนคนเดินชุนซีลู่

ตุลาคม
23 - 27 ต.ค. 62, 27 - 31 ต.ค. 62, 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62,
พฤศจิกายน
03 - 07 พ.ย. 62, 06 - 10 พ.ย. 62, 10 - 14 พ.ย. 62, 13 - 17 พ.ย. 62, 17 - 21 พ.ย. 62, 20 - 24 พ.ย. 62, 24 - 28 พ.ย. 62, 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
01 - 05 ธ.ค. 62, 04 - 08 ธ.ค. 62, 08 - 12 ธ.ค. 62, 11 - 15 ธ.ค. 62, 15 - 19 ธ.ค. 62, 18 - 22 ธ.ค. 62, 22 - 26 ธ.ค. 62, 25 - 29 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THZ1-8L-CN-1-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
8L
 
ราคา13,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองเฉิงตู - ซอยกว้างซอยแคบ - เมืองตูเจียงเยี่ยน
เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน - เมืองเม่าเซี่ยน
อำเภอเฮยสุ่ย - อุทยานสวรรค์หิมะการ์เซีย (รวมนั่งกระเช้าขึ้น-ลง)
เมืองตูเจียงเยี้ยน-ภูเขาหิมะซีหลิง (ราคาทัวร์นี้รวมนั่งเช้าขึ้น-ลง)
ลานสกี - ร้านหยก -ร้านยางพารา - ร้านบัวหิมะ - ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ 
ธันวาคม
01 - 06 ธ.ค. 62, 02 - 07 ธ.ค. 62, 03 - 08 ธ.ค. 62, 04 - 09 ธ.ค. 62, 05 - 10 ธ.ค. 62, 06 - 11 ธ.ค. 62, 07 - 12 ธ.ค. 62, 08 - 13 ธ.ค. 62, 09 - 14 ธ.ค. 62, 10 - 15 ธ.ค. 62, 11 - 16 ธ.ค. 62, 12 - 17 ธ.ค. 62, 13 - 18 ธ.ค. 62, 14 - 19 ธ.ค. 62, 15 - 20 ธ.ค. 62, 16 - 21 ธ.ค. 62, 17 - 22 ธ.ค. 62, 18 - 23 ธ.ค. 62, 19 - 24 ธ.ค. 62, 20 - 25 ธ.ค. 62, 21 - 26 ธ.ค. 62, 22 - 27 ธ.ค. 62, 23 - 28 ธ.ค. 62, 24 - 29 ธ.ค. 62, 25 - 30 ธ.ค. 62, 26 - 31 ธ.ค. 62, 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, 29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB15-8L-CN-11OCT-7DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
8L
 
ราคา14,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เฉิงตู - ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี
ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว
อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำอุทยาน) 
ร้านใบชา-ถนนโบราณจิ่งหลี่ - ร้านบัวหิมะ
ร้านยางพารา - ย่านไท่กู่หลี่ - วัดต้าซื่อ
ตุลาคม
25 - 29 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน
08 - 12 พ.ย. 62, 23 - 27 พ.ย. 62, 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
03 - 07 ธ.ค. 62, 07 - 11 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THB15-MU-CN-11OCT-26DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
MU
 
ราคา14,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
จิ่วจ้ายโกว - ผ่าน ชมทะเลสาบเตี๋ยซี
- อุทยานจิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจำอุทยาน)
- เมืองชวนจู่ - อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)
- เฉิงตู - ร้านใบชา 
- ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)
- ร้านบัวหิมะ - ร้านยางพารา - ถนนซุนซีลู่
รหัสทัวร์ : THZ1-8L-CN-9OCT-30NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
8L
 
ราคา14,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองจิ่วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
เมืองหวงหลง - อุทยานแห่งชาติหวงหลง
เมืองเม่าเสี้ยน - เมืองเฉิงตู - ร้านยางพารา
ร้านบัวหิมะ - ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่
ตุลาคม
22 - 27 ต.ค. 62, 23 - 28 ต.ค. 62, 24 - 29 ต.ค. 62, 25 - 30 ต.ค. 62, 26 - 31 ต.ค. 62, 27 ต.ค. - 01 พ.ย. 62, 28 ต.ค. - 02 พ.ย. 62, 29 ต.ค. - 03 พ.ย. 62, 30 ต.ค. - 04 พ.ย. 62, 31 ต.ค. - 05 พ.ย. 62,
พฤศจิกายน
01 - 06 พ.ย. 62, 02 - 07 พ.ย. 62, 03 - 08 พ.ย. 62, 04 - 09 พ.ย. 62, 05 - 10 พ.ย. 62, 06 - 11 พ.ย. 62, 07 - 12 พ.ย. 62, 08 - 13 พ.ย. 62, 09 - 14 พ.ย. 62, 10 - 15 พ.ย. 62, 11 - 16 พ.ย. 62, 12 - 17 พ.ย. 62, 13 - 18 พ.ย. 62, 14 - 19 พ.ย. 62, 15 - 20 พ.ย. 62, 16 - 21 พ.ย. 62, 17 - 22 พ.ย. 62, 18 - 23 พ.ย. 62, 19 - 24 พ.ย. 62, 20 - 25 พ.ย. 62, 21 - 26 พ.ย. 62, 22 - 27 พ.ย. 62, 23 - 28 พ.ย. 62, 24 - 29 พ.ย. 62, 25 - 30 พ.ย. 62, 26 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, 27 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, 28 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62, 29 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62, 30 พ.ย. - 05 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THG15-8L-CN-14OCT-15NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
8L
 
ราคา15,889
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองจิ่วไจ้โกว -อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว 
(รวมรถประจำทางภายในอุทยาน) 
- อุทยานแห่งชาติหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้นลง )
-เมืองเฉิงตู-ร้านยางพารา-ร้านบัวหิมะ
-ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่
รหัสทัวร์ : THB12-8L-CN-13-30OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
8L
 
ราคา16,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เฉิงตู- เม่าเซี่ยน-เมืองโบราณซงพาน-จิ่วจ้ายโกว 
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถอุทยาน) 
อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง)
ถนนจินหลี-ถนนคนเดินชุนซีลู่
ตุลาคม
23 - 27 ต.ค. 62, 27 - 31 ต.ค. 62, 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62,
รหัสทัวร์ : THC4-MU-CN-11OCT-17DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
MU
 
ราคา17,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
เฉิงตู-เม่าเสี้ยน-เมืองโบราณซงพาน-จิ่วจ้ายโกว
อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเวียนอุทยาน)
ชวนจู่ซื่อ-อุทยานแห่งชาติหวงหลง
ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)
ร้านหมอนยางพารา-ร้านบัวหิมะ
ร้านใบชา-ถนนคนเดินชุนซีลู่
ตุลาคม
23 - 27 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน
10 - 14 พ.ย. 62, 20 - 24 พ.ย. 62, 26 - 30 พ.ย. 62,
ธันวาคม
02 - 06 ธ.ค. 62, 11 - 15 ธ.ค. 62, 17 - 21 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THC4-CA-CN-12NOV-31DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
CA
 
ราคา19,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
เฉิงตู-ง้อไบ๊-ยอดเขาจินติ่ง
เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโต
เม่าเสี้ยน-ต๋ากู่ปิงชวน (กระเช้า+รถ)
ตูเจียงเยี่ยน-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รถแบตเตอรี่)
ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-ร้านยางพารา
ร้านผ้าไหม-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ร้านใบชา-ถนนโบราณจิ่นหลี่
พฤศจิกายน
12 - 17 พ.ย. 62, 19 - 24 พ.ย. 62, 26 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
05 - 10 ธ.ค. 62, 10 - 15 ธ.ค. 62, 24 - 29 ธ.ค. 62, 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 05 ม.ค. 63,
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top