ค้นหา
ค้นหา
เฉิงตู

ทัวร์เฉิงตู

พบ 18 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ เฉิงตูขายดี
TAG

รหัสทัวร์ : THB12-MU-CN-9NOV-23DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
MU
 
ราคา11,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เฉิงตู-เมืองตูเจียงเยี่ยน-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
ทะเลสาบต้ากู๋-เมืองเม่าเซี่ยน                                    
ถนนซอยแคบซอยกว้าง-OPTION:โชว์เปลี่ยนหน้ากาก                 
ถนนโบราณจินหลี-ถนนคนเดินชุนซีลู่-สะพานจิ๋วเหยี่ยนเฉียว
ธันวาคม
21 - 25 ธ.ค. 62, 23 - 27 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THB15-MU-CN-4JUL-26DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
MU
 
ราคา11,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองโบราณหวงซี-เฉิงตู-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน -เล่อซาน-ง้อไบ๊ OPTION : โชว์กังฟู , ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่), สุกี้เสฉวน - วัดเป้ากว๋อ-วัดฝูหู-ง้อไบ๊-เฉิงตู-ห้างสรรพสินค้า GLOBAL CENTURY - ร้านยางพารา-ร้านหยก-ถนนโบราณจิ่งหลี-ร้านบัวหิมะ -สวนว่านเจียงโหลว-ซอยกว้างซอยแคบ-ถนนซุนซีลู่
รหัสทัวร์ : THZ1-8L-CN-7JAN-3APR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
8L
 
ราคา12,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน – เมืองจิ่วจ้ายโกว
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยาน)
เมืองจิ่วจ้ายโกว – เมืองเฉิงตู – ถนนคนเดินชุนซีลู่
วัดเหวินซู – ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่
ร้านยางพารา – ร้านบัวหิมะ
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (รวมค่าขมการแสดงแล้ว)
มกราคม
07 - 12 ม.ค. 63, 08 - 13 ม.ค. 63, 09 - 14 ม.ค. 63, 10 - 15 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
06 - 11 ก.พ. 63, 07 - 12 ก.พ. 63, 13 - 18 ก.พ. 63, 14 - 19 ก.พ. 63, 18 - 23 ก.พ. 63, 19 - 24 ก.พ. 63, 20 - 25 ก.พ. 63, 21 - 26 ก.พ. 63, 25 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, 26 ก.พ. - 02 มี.ค. 63, 27 ก.พ. - 03 มี.ค. 63, 28 ก.พ. - 04 มี.ค. 63,
มีนาคม
03 - 08 มี.ค. 63, 04 - 09 มี.ค. 63, 05 - 10 มี.ค. 63, 06 - 11 มี.ค. 63, 10 - 15 มี.ค. 63, 11 - 16 มี.ค. 63, 12 - 17 มี.ค. 63, 13 - 18 มี.ค. 63, 17 - 22 มี.ค. 63, 18 - 23 มี.ค. 63, 19 - 24 มี.ค. 63, 20 - 25 มี.ค. 63, 24 - 29 มี.ค. 63, 25 - 30 มี.ค. 63, 26 - 31 มี.ค. 63, 27 มี.ค. - 01 เม.ย. 63, 31 มี.ค. - 05 เม.ย. 63,
เมษายน
01 - 06 เม.ย. 63, 02 - 07 เม.ย. 63, 03 - 08 เม.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THB12-8L-CN-30OCT-29DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
8L
 
ราคา13,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เฉิงตู-เม่าเซี่ยน-เมืองโบราณซงพาน-จิ่วจ้ายโกว 
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว-อุทยานแห่งชาติหวงหลง  
ถนนจินหลี-ถนนคนเดินชุนซีลู่
ธันวาคม
15 - 19 ธ.ค. 62, 18 - 22 ธ.ค. 62, 22 - 26 ธ.ค. 62, 25 - 29 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB12-8L-CN-13OCT-29DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
8L
 
ราคา13,888
รายละเอียดเพิ่มเติม

เฉิงตู- เม่าเซี่ยน-เมืองโบราณซงพาน-จิ่วจ้ายโกว 

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถอุทยาน)

อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง)

ถนนจินหลี-ถนนคนเดินชุนซีลู่

ธันวาคม
15 - 19 ธ.ค. 62, 18 - 22 ธ.ค. 62, 22 - 26 ธ.ค. 62, 25 - 29 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THZ1-8L-CN-1-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
8L
 
ราคา13,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองเฉิงตู - ซอยกว้างซอยแคบ - เมืองตูเจียงเยี่ยน
เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน - เมืองเม่าเซี่ยน
อำเภอเฮยสุ่ย - อุทยานสวรรค์หิมะการ์เซีย (รวมนั่งกระเช้าขึ้น-ลง)
เมืองตูเจียงเยี้ยน-ภูเขาหิมะซีหลิง (ราคาทัวร์นี้รวมนั่งเช้าขึ้น-ลง)
ลานสกี - ร้านหยก -ร้านยางพารา - ร้านบัวหิมะ - ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ 
ธันวาคม
14 - 19 ธ.ค. 62, 15 - 20 ธ.ค. 62, 16 - 21 ธ.ค. 62, 17 - 22 ธ.ค. 62, 18 - 23 ธ.ค. 62, 19 - 24 ธ.ค. 62, 20 - 25 ธ.ค. 62, 21 - 26 ธ.ค. 62, 22 - 27 ธ.ค. 62, 23 - 28 ธ.ค. 62, 24 - 29 ธ.ค. 62, 25 - 30 ธ.ค. 62, 26 - 31 ธ.ค. 62, 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, 29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THZ1-8L-CN-12-25DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
8L
 
ราคา13,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน – เมืองจิ่วจ้ายโกว
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยาน)
เมืองเฉิงตู – ถนนคนเดินชุนซีลู่ - วัดเหวินซู
ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ – ร้านยางพารา
ร้านบัวหิมะ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (รวมค่าขมการแสดงแล้ว)
ธันวาคม
14 - 19 ธ.ค. 62, 15 - 20 ธ.ค. 62, 16 - 21 ธ.ค. 62, 17 - 22 ธ.ค. 62, 18 - 23 ธ.ค. 62, 19 - 24 ธ.ค. 62, 22 - 27 ธ.ค. 62, 23 - 28 ธ.ค. 62, 25 - 30 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THB15-MU-CN-11OCT-26DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
MU
 
ราคา14,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
จิ่วจ้ายโกว - ผ่าน ชมทะเลสาบเตี๋ยซี
- อุทยานจิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจำอุทยาน)
- เมืองชวนจู่ - อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)
- เฉิงตู - ร้านใบชา 
- ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)
- ร้านบัวหิมะ - ร้านยางพารา - ถนนซุนซีลู่
รหัสทัวร์ : THC4-MU-CN-11OCT-17DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
MU
 
ราคา17,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
เฉิงตู-เม่าเสี้ยน-เมืองโบราณซงพาน-จิ่วจ้ายโกว
อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเวียนอุทยาน)
ชวนจู่ซื่อ-อุทยานแห่งชาติหวงหลง
ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)
ร้านหมอนยางพารา-ร้านบัวหิมะ
ร้านใบชา-ถนนคนเดินชุนซีลู่
ธันวาคม
17 - 21 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THC4-CA-CN-12NOV-31DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
CA
 
ราคา19,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
เฉิงตู-ง้อไบ๊-ยอดเขาจินติ่ง
เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโต
เม่าเสี้ยน-ต๋ากู่ปิงชวน (กระเช้า+รถ)
ตูเจียงเยี่ยน-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รถแบตเตอรี่)
ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-ร้านยางพารา
ร้านผ้าไหม-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ร้านใบชา-ถนนโบราณจิ่นหลี่
ธันวาคม
24 - 29 ธ.ค. 62, 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 05 ม.ค. 63,
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,989

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top