ค้นหา
ค้นหา
อู่หลง

ทัวร์อู่หลง

พบ 6 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ อู่หลงขายดี

รหัสทัวร์ : THT18-FD-CN-07DEC-2023-31MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
FD
 
ราคา17,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชมผาหินแกะสลักต้าจู๋ เขาเป่าติงซาน ที่มีอายุนานนับพันกว่าปี
สัมผัสธรรมชาติแบบ 360 องศาที่ หุบเขาอู่หลิงซาน
เข้าอุทยานที่มีชื่อเสียงแห่งชาติ อุทยานหลุมฟ้า
ชมทัศนียภาพธรรมชาติรอบกับหุบเขา ระเบียงแก้วอู่หลง
ตะลึงกับ รถไฟฟ้าทะลุตึก หนึ่งเดียวในฉงชิ่ง !!
รหัสทัวร์ : THG1-FD-CN-24NOV-2023-30JAN-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน4คืน
FD
 
ราคา19,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
อุทยานหลุ่มบ่อฟ้า
รวมรถประจำทาง+รถราง
ระเบียงแก้ว 
ตำบลกุยหยวน 
ร้านอาหารเซียวจ้านบนหน้าผา
อุทยานเขานางฟ้า 
นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึกพิเศษที่สุดในโลก 
ศาลาประชาคมเมืองง้อไบ๊ หงหยาต้ง
หลวงพ่อโตเล่อซาน 
วัดเป้ากั๋ว 
วัดฝูหู่
ภูเขาโต๊ะที่ใหญ่ที่สุดในโลกภูเขาหิมะวาวู่
ถนนโบราณจิงหลี่ 
วัดต้าฉือ 
ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ 
ถนนคนเดินชุนซี 
แพนด้ายักษ์
รหัสทัวร์ : THZ1-G5-CN-25NOV-2023-02JAN-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
G5
 
ราคา19,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฉงชิ่ง
เมืองอู่หลง 
อุทยานเขานางฟ้า 
ระเบียงแก้วอู่หลง
อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 
สะพานสวรรค์ ลิฟท์แก้ว
ผาหินแกะสลักพระต้าจู๋ 
ตลาดหงหยาต้ง 
ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย
มหาศาลาประชาคม 
รถไฟวิ่งทะลุตึก
รหัสทัวร์ : THZ1-G5-CN-21NOV-30DEC-2023
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน4คืน
G5
 
ราคา20,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฉงชิ่ง
ภูเขาไป่มา Wulong Flying Kiss 
เมืองอู่หลง 
อุทยานเขานางฟ้า
ระเบียงแก้วอู่หลง 
อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 
สะพานสวรรค์ลิฟท์แก้ว
ผาหินแกะสลักพระต้าจู๋ 
ตลาดหงหยาต้ง 
ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย
มหาศาลาประชาคม 
รถไฟวิ่งทะลุตึก
รหัสทัวร์ : THZ1-G5-CN-23NOV-2023-04JAN-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน5คืน
G5
 
ราคา21,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฉงชิ่ง
เมืองอู่หลง 
อุทยานเขานางฟ้า 
ระเบียงแก้วอู่หลง 
อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 
สะพานสวรรค์ ลิฟท์แก้ว
ผาหินแกะสลักพระต้าจู๋ 
เมืองเล่อซาน จากกงเฉียว สตรีท
ล่องเรือชมพระพุทธรูปเล่อซาน 
อุทยานภูเขาหิมะวาหวู่ 
นั่งกระเช้าไฟฟ้าภูเขาวาวู่
ถนนคนเดินชุนซีลู่ 
แพนด้ายักษ์ 
เมืองฉงชิ่ง 
มหาศาลาประชาคม
ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย 
รถไฟวิ่งทะลุตึก
รหัสทัวร์ : THB11-G5-CN-07NOV-2023-04JAN-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน4คืน
G5
 
ราคา22,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
สัมผัสอากาศหนาว เล่นสกีหุบเขานางฟ้า
ถ่ายรูปสวยๆ ณ ทุ่งหญ้าสีชมพู เยือนหมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
ชมพระเเกะสลักต้าจู๋ เดินเล่นบนถนนคนเดินเจี๋ยฟางเป่ย
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top