ค้นหา
ค้นหา
อู่หลง

ทัวร์อู่หลง

พบ 12 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ อู่หลงขายดี
TAG

รหัสทัวร์ : THZ1-FD-CN-4APR-18SEP20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา13,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฉงชิ่ง – อุทยานเขานางฟ้า (รวมค่ารถไฟ)
เมืองอู่หลง – จุดชมวิวระเบียงแก้ว
อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมค่าลิฟท์แก้ว)
ถนนคนเดินเจียฟ่างเป่ย – ตลาดหงหยาต้ง
ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง – ศาลาประชาคม
เมษายน
04 - 07 เม.ย. 63, 11 - 14 เม.ย. 63, 12 - 15 เม.ย. 63, 24 - 27 เม.ย. 63,
พฤษภาคม
01 - 04 พ.ค. 63, 03 - 06 พ.ค. 63, 08 - 11 พ.ค. 63,
กรกฎาคม
03 - 06 ก.ค. 63,
กันยายน
18 - 21 ก.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THZ1-FD-CN-5DEC19-21FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา14,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฉงชิ่ง-อุทยานเขานางฟ้า-เมืองอู่หลง-จุดชมวิวระเบีงแก้ว
อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย
ตลาดหงหยาต้ง-ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง-หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง-ศาลาประชาคม
ธันวาคม
29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
21 - 04 ก.พ. 63,
รหัสทัวร์ : THZ1-WE-CN-5-29DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
WE
 
ราคา14,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฉงชิ่ง- เมืองอู่หลง – อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว) – จุดชมวิวระเบียงแก้ว- อุทยานนางฟ้า (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วรถไฟ และกระดานลื่น) – เมืองฉงชิ่ง – ตลาดหงหยาต้ง – ล่องเรือ แม่น้ำแยงซีเกียง -หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – ศาลาประชาคม
รหัสทัวร์ : THZ1-WE-CN-7-28DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
WE
 
ราคา14,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฉงชิ่ง - เมืองอู่หลง
อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว)
จุดชมวิวระเบียงแก้ว - อุทยานนางฟ้า (รวมค่าตั๋วรถไฟ และกระดานลื่น)
ตลาดหงหยาต้ง – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – ศาลาประชาคม
ธันวาคม
14 - 17 ธ.ค. 62, 21 - 24 ธ.ค. 62, 28 - 31 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THZ1-WE-CN-12-19DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
WE
 
ราคา15,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฉงชิ่ง – เมืองอู่หลง 
– อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์(ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว) 
– จุดชมวิวระเบียงแก้ว – อุทยานนางฟ้า (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วรถไฟ และกระดานลื่น) 
– ตลาดหงหยาต้ง – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
 หมู่บ้านโบราณฉือชีโขว่ – ศาลาประชาคม
รหัสทัวร์ : THS6-FD-CN-11APR-23OCT20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา16,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉงชิ่ง - อู่หลง - อุทยานนางฟ้า 
จุดชมวิวระเบียงแก้ว 
สะพานสวรรค์ - ถนนคนเดิน - เจียฟ่างเป่ย
ถ่ายรูปด้านนอกศาลาประชาคม 
พิพิธภัณฑ์ซานเสีย - หงหยาต้ง 
เมษายน
11 - 13 เม.ย. 63,
พฤษภาคม
01 - 03 พ.ค. 63,
กรกฎาคม
04 - 06 ก.ค. 63,
ตุลาคม
10 - 12 ต.ค. 63, 23 - 25 ต.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THP14-FD-CN-29AUG-20DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
FD
 
ราคา17,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉงชิ่ง– ชื่อสุ่ย– น้ำตก4 คูหา–เมืองโบราณปิ่งอัน
 น้ำตกชื่อสุ่ย(สายรุ้ง) –เมืองถู่เฉิง
 เมืองโบราณเหมาไถ – พิพิธภัณฑ์เหมาไถ 
– ฉงชิ่ง–อู่หลง -อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์
(นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่– สะพานแก้วสวรรค์)
– ภูเขานางฟ้า – ฉงชิ่ง –ถนนคนเดินเจี้ยฟางเป่ย
– มหาศาลาประชาคม (ด้านนอก) – พิพิธภัณฑ์ซานเสีย
– หงหยาต้ง 
รหัสทัวร์ : THS6-FD-CN-11APR-22OCT20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา19,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉงชิ่ง - เผิงสุ่ย -โชว์และระบำรอบกองไฟ
เผิงสุ่ย - ลงลิฟท์+ล่องเรือไม้ไผ่แม่น้ำอายีเหอ - หมู่บ้านแม้ว 
อู่หลง - อุทยานนางฟ้า - จุดชมวิวระเบียงแก้ว 
อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) 
ถ่ายรูปด้านนอกศาลาประชาคม - ถนนคนเดินเจียฟ่างเป่ย 
หงหยาต้ง 
เมษายน
11 - 14 เม.ย. 63,
กรกฎาคม
04 - 07 ก.ค. 63,
ตุลาคม
10 - 13 ต.ค. 63, 22 - 25 ต.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THS3-WE-CN-26JUN-29DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
WE
 
ราคา20,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉงชิ่ง- อู่หลง- อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน)- ระเบียงกระจก- อู่หลง - ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)- ฉงชิ่ง- อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย -ฉงชิ่ง-ต้าจู๋-เมืองโบราณชางโจว- พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋-ฉงชิ่ง-หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว -อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก
รหัสทัวร์ : THB15-WE-CN-8OCT-31DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
WE
 
ราคา20,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉงชิ่ง – อู่หลง - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ (รวมรถแบตเตอรี่)
ระเบียงแก้ว-ถ้ำฝูหยงต้ง – ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย
ต้าจู่ – เมืองโบราณชางโจว – ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง
หมู่บ้านฉือชีโข่ว-หงหยาต้ง – นั่งรถไฟทะลุตึก

ธันวาคม
20 - 24 ธ.ค. 62, 26 - 30 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63,
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,989

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top