ค้นหา
ค้นหา
อู่หลง

ทัวร์อู่หลง

พบ 10 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ อู่หลงขายดี

รหัสทัวร์ : THB12-3U-CN-01JUN-02JUL-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
3U
 
ราคา14,888
รายละเอียดเพิ่มเติม

C3U88 ฉงชิ่งทะลุตึก อู่หลง หลุมบ่อฟ้า 4วัน3คืน


แปลกแต่จริงชม "รถไฟทะลุตึก" ฉงชิ่ง

อุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้าและสะพานสวรรค์ 

อุทยานเขานางฟ้า จัตุรัสมหาศาลาประชาคม

อิสระช้้อปปิ้ง หงหยาต้ง ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย

พิเศษ!!!  ทัวร์ไม่ลงร้านช้อป   เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง


น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบ ไม่กิน 23 kg. / CARRY ON 7 kg.
รหัสทัวร์ : THB15-3U-CN-11MAY-25JUN-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
3U
 
ราคา15,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
บินตรง ฉงชิ่ง-ต้าจู๋ 4วัน3คืน
พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋
ชมรถไฟทะลุตึก
ช้อปปิ้งเฉาเทียนเหมิน POP MART
ทัวร์ไม่ลงร้านช้อปปิ้ง
รหัสทัวร์ : THZ1-3U-CN-11MAY-25JUN-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
3U
 
ราคา15,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
CHINA
ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์
ไม่ลงร้าน
พิเศษชมรถไฟทะลุตึก
ท่องดินแดนมรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A
ชมอุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ และ อุทยานเขานางฟ้า
เที่ยวฟิน 8 มรดกโลก
เฉิงตู ฉงชิ่ง อู่หลง
หว่าอูซานภูเขาโต๊ะใหญ่ที่สุดในโลก 6วัน 5คืน
เช็คอินครบทุกจุดไฮไลท์
ภูเขาหวาอูชาน (รวมขึ้นกระเช้าไป-กลับ)
อุทยานเขานางฟ้า อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 
ระเบียงแก้วอู่หลง รถไฟฟ้าทะลุตึก หงหยาต้ง 
วัดเป้ากั๊ว หลวงพ่อโตเล่อซาน 
รหัสทัวร์ : THG1-FD-CN-11APR-10JUL-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน4 คืน
FD
 
ราคา22,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉงชิ่ง เฉิงตู อู่หลง จินฝอซาน เล่อซาน ง๊อไบ๊ 6วัน4 คืน
เมนูพิเศษ สุกี้หม้อไฟ ไม่ลงร้านช้อป 
พักโรงแรม 4 ดาว
เที่ยว 2 เมืองใหญ่ ฉงชิ่ง เฉิงตู 
รถไฟความเร็วสูง ฉงชิ่ง-เฉิงตู

รหัสทัวร์ : THG1-FD-CN-22FEB-13AUG-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน4คืน
FD
 
ราคา23,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
GO CHINA 5 วัน 4 คืน
อู่หลิงซาน 
รถไฟฟ้าทะลุตึก
หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน

เมนูพิเศษสุกี้หม้อไฟองซึ่งเปิดปักกิ่ง
พักโรงแรม 4 ดาว
• ชุมหุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน
• นั่งรถไฟเล็กชมอุทยานนางฟ้า
• หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋ ช้อปปิ้งถนนเจี่ยฟางเป่ย

รหัสทัวร์ : THB11-FD-CN-01NOV-2023-24MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน4คืน
FD
 
ราคา23,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
อู่หลิงซาน • 816 ฐานวิศกรรมนิวเคลียร
หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน  (รวมกระเช้า) • อู่หลง 
อุทยานเขานางฟ้า • ห้องสมุด อวี๋โย่ว • ภัตตาคารริมผา 
อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 
สะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่+ลิฟท์แก้ว) 
ระเบียงแก้ว • อำเภอต้าจู๋
อำเภอต้าจู๋ • ต้าจู๋ • แกะสลักหินต้าจู๋ (รถแบตเตอรรี่)  
ฉงชิ่ง • เมืองโบราณฉือสือโข่ว  • ถนนคนเดินเจี้ยฟ่างเป่ย   
                                                                                                                  
รหัสทัวร์ : THZ1-FD-CN-12JUL-04NOV-2024
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 5 คืน
FD
 
ราคา24,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
เที่ยวจัดเต็ม 2 มหานคร ฉงชิ่ง เฉินตู
ชมมรดกโลก " อุทยานหลุมฟ้า "
สัมผัสสวิตเซอร์แลนด์แห่งแดนมังกร "หุบเขาสี่ดุรณี"
พิเศษ !! เมนู หม้อไฟเสฉวน
ชมรูปปั้น "แพนด้าเซลฟี่ และ แพนด้าปีนตึก IFS "
รหัสทัวร์ : THZ1-FD-CN-21-28MAY-2024
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 6 คืน
FD
 
ราคา29,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
ครั้งเดียวเที่ยว 2 มหานคร ฉงชิ่ง เฉิงตู ครบไฮไลท์มณฑลเสฉวน
เที่ยว 4 อุทยานดัง "หลุมฟ้า เขานางฟ้า หวงหลง จิ่วจ้ายโกว"
พิเศษ !! เมนู "หม้อไฟเสฉวน"
ชมรูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ และแพนด้าปีนตึก IFS"
รหัสทัวร์ : THS3-CA-CN-06MAR-17APR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน5คืน
CA
 
ราคา29,999
รายละเอียดเพิ่มเติม

อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์  มรดกโลกทางธรรมชาติ

มรดกโลกพระพุทธรูปหินแกะสลัก ต้าจู๋

อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4A ของประเทศจีน อุทยานเขานางฟ้า

Wulong Flying Kiss สัมผัสเครื่องเล่นชนิดใหม่ของอู่หลง

หงหยาต้ง แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ ของเมืองฉงชิ่ง

สัมผัสบรรยากาศ นั่งรถไฟความเร็วสูงจากฉงชิ่งไปเฉิงตู

เมนูพิเศษ !!... สุกี้หมาล่า
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top