ค้นหา
ค้นหา
เซียงไฮ้

ทัวร์เซียงไฮ้

พบ 31 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ เซียงไฮ้ขายดี


รหัสทัวร์ : THG1-CA-CN-09NOV-2023-02JAN-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน3คืน
CA
 
ราคา16,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซูโจว 
เจ้าแม่กวนอิมกลางน้าวัดฉงหยวน 
อู๋ซี 
วัดพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ 
ศาลาฟางกง 
ร้านไข่มุก 
สะพานชิงหมิงเฉียว
หังโจว 
ล่องทะเลสาบซีหู 
สวนใบชาหลงจิ่ง 
ถนนโบราณเหอฟางเจี่ย
ร้านหยก 
วัดพระหยกขาว 
ร้านผ้าไหม 
หาดไวทาน
Starbucks Reserve Roastery 
ถนนนานกิง
ร้านยา ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว 
Florentia Village Outlet

รหัสทัวร์ : THZ1-CA-CN-24NOV-2023-02APR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน3คืน
CA
 
ราคา16,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู
ชมเจดีย์นางพญางูขาว
เช็คอินถนนเหอฝังเจีย
ชมหอไขมุก เซี่ยงไฮ้
ชมตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์
ชมตลาด100 ปีเฉินหวังเมี่ยว
ชมเมืองโบราณเยี่ยเหอ
ช้อปปิ้งย่านถนนนานกิง
ชมสวนชาหลงจิ่ง
อิสระ option เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์
พิเศษ เมนูเสี่ยวหลงเปา
พิเศษ เมนูเหมูตงพอ+ไก่ขอทาน
รหัสทัวร์ : THB12-FM-CN-12JAN-25MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
FM
 
ราคา17,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ชมความอลังการ Tian’an 1000Trees
จุดชมวิวสุดโรแมนติกหาดไว่ทาน สวนอวี้หยวน
ช้อปปิ้งตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว ถนนนานกิงลู่ ย่านซินเทียนตี้ 
อิสระท่องเที่ยวหนึ่งวันเต็ม!! OPTIONAL TOUR PACKAGE
OPTION A → SHANGHAI DISNEYLAND
OPTION B → เซียงไฮ้ทาวเวอร์+วัดพระหยกขาว+ถนนอันฟู+
บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดเมนูพิเศษ
เสี่ยวหลงเปา ชาบูหม่าล่า เบียร์ยูรามัน ไวน์แดง
รหัสทัวร์ : THG1-CA-CN-15NOV-2023-17APR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน3คืน
CA
 
ราคา17,991
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซูโจว 
เจ้าแม่กวนอิมกลางน้าวัดฉงหยวน 
อู๋ซี 
วัดพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ
ศาลาฟางกง 
ร้านไข่มุก 
สะพานชิงหมิงเฉียว
หังโจว 
ล่องทะเลสาบซีหู 
สวนใบชาหลงจิ่ง  
ถนนโบราณเหอฟางเจี่ย
ร้านหยก 
วัดพระหยกขาว  
ร้านผ้าไหม  
หาดไวทาน  
Starbucks Reserve Roastery  
ถนนนานกิง
ร้านยา 
ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว 
Florentia Village Outlet
รหัสทัวร์ : THT18-CA-CN-08DEC-2023-02JAN-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน3คืน
CA
 
ราคา18,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เที่ยวดินแดนในฝัน พร้อมสนุกกับเครื่องเล่น สวนสนุกดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ เต็มวัน
เที่ยวชมมหานครยามค่่าคืน หาดไว่ทาน หรือหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้
อิสระช้อปปิ้ง ถนนนานกิง
ถ่ายรูป ณ หอไข่มุก
รหัสทัวร์ : THZ1-CA-CN-22JAN-15MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน3คืน
CA
 
ราคา19,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองอู๋ซี – พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ 
ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว
เมืองหังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู 
เจดีย์นางพญางูขาว –ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
เมืองเจียซิง – เมืองโบราณอูเจิ้น 
ล่องเรืออูเจิ้น – เมืองเซี่ยงไฮ้ – TIAN AN 1,000 TREES
หาดไว่ทาน – หอไข่มุก – ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ 
ถนนนานกิงฟอเรนเทีย วิลเลจ เอาท์เลต
รหัสทัวร์ : THG15-HO-CN-01NOV-2023-26MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน4คืน
HO
 
ราคา19,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนี่ย์แลนด์เต็มวัน
เมืองหางโจว 
ล่องเรือทะเลสาปซีหู 
สวนชาหลงจิ่ง 
ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
ร้านบัวหิมะ 
วัดพระหยกขาว 
ร้านหยก 
เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว 
ร้านผ้าไหม 
ตลาดเฉิน หวังเมี่ยว 
หาดไว่ทาน 
เมืองเซียงไฮ้ STARBUCKS RESERVE ROASTERY – THE GUNDAM BASE SHANGHAI –
รหัสทัวร์ : THB11-XJ-JP-15NOV-2023-02JAN-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน3คืน
XJ
 
ราคา19,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองโบราณหยูเหอ 
ร้านหยก 
วัดโบราณหยวนทง 
ตลาดเฉินหวังเหมี่ยว
ดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้
ศูนย์นวดเท้าสมุนไพรจีน “บัวหิมะ” 
วัดพระหยกขาว
ตึกเต้นรา Fosun Foundation • STARBUCKS RESERVE ROASTERY • 
ถนนนานกิง 
ถ่ายรูปหาดไว่ทาน


รหัสทัวร์ : THB11-XJ-JP-06DEC-2023-24MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน3คืน
XJ
 
ราคา19,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองโบราณ หยู เหอ ร้านหยก วัดโบราณ
หยวนทง ตลาดเฉินหวังเหมี่ยว
สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 
ศูนย์นวดเท้าสมุนไพรจีน “บัวหิมะ” 
วัดพระหยกขาว 
ตึกเต้นรำ Fosun Foundation 
STARBUCKS RESERVE ROASTERY  
ถนนนานกิง หาดไว่ทาน

รหัสทัวร์ : THT18-MU-CN-08NOV-2023-01JAN-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน4คืน
MU
 
ราคา21,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เที่ยวดินแดนในฝัน พร้อมสนุกกับเครื่องเล่น สวนสนุกดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ เต็มวัน
เที่ยวชมมหานครยามค่่าคืน หาดไว่ทาน หรือหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้
ช้อปปิ้ง ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว
ถ่ายรูป ณ หอไข่มุก
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top