ค้นหา
ค้นหา
เซียงไฮ้

ทัวร์เซียงไฮ้

พบ 31 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ เซียงไฮ้ขายดี
TAG


รหัสทัวร์ : THZ1-CZ-CN-25OCT19-20MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
CZ
 
ราคา6,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองซูโจว - นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม (รวมค่าตั๋วรถราง)
ผ่านชมทะเลสาบไท่หู - เมืองเซี่ยงไฮ้ - เมืองโบราณชีเป่า
ตลาดร้อยปี - ร้านบัวหิมะ - Starbucks Reserve Roastery
ถนนเทียนจื่อฝาง - ร้านผ้าไหม - ตึกจินเหม่า (รวมค่าขึ้นตึกชั้น 88)
หาดไหว่ทัน - ถนนนานกิง - ย่านซินเทียนตี้
ธันวาคม
20 - 23 ธ.ค. 62, 22 - 25 ธ.ค. 62,
มกราคม
03 - 06 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
07 - 10 ก.พ. 63,
มีนาคม
20 - 23 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THZ1-CZ-CN-4NOV19-18MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
CZ
 
ราคา7,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองอู๋ซี – พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ (รวมนั่งรถราง)
ร้านไข่มุก – ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว
ร้านผ้าไหม  - เมืองหังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู
ร้านชา – ถนนโบราณเหอฟางเจีย
ร้านยางพารา - เมืองเซี่ยงไฮ้
ร้านยาบัวหิมะ - Starbucks Reserve Roastery
ถนนเทียนจื่อฝั่ง - ย่านซินเทียนตี้
ร้านหยก – หาดไว่ทัน – ถนนหนานกิง
ธันวาคม
18 - 22 ธ.ค. 62, 25 - 29 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63,
มกราคม
08 - 12 ม.ค. 63, 13 - 17 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
05 - 09 ก.พ. 63, 10 - 14 ก.พ. 63, 19 - 23 ก.พ. 63, 24 - 28 ก.พ. 63,
มีนาคม
04 - 08 มี.ค. 63, 09 - 13 มี.ค. 63, 18 - 22 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THG15-CZ-CN-7OCT19-18MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
CZ
 
ราคา7,989
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองเซี่ยงไฮ้-หางโจว-ล่องเรือขุดโบราณต้านวิ่นเหอ
ถนนโบราณวินเหอ-นั่งรถไฟความเร็วสูง
เมืองหังโจว – ร้านยางพารา –อู๋ซี
สวนหยวนถ้อจู่+ล่องเรือชมวิวดอกไม้ตามฤดู
ร้านไข่มุก-พิพิภัณฑ์ดินทราย-ถนนโบราณฉงอัน
ร้านบัวหิมะ – ตลาดร้อยปี – หาดไว่ทาน
ร้านผ้าไหม – ถนนนานกิง
ร้าน Starbucks ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ร้านหยก-ถนนเทียนจี่ฝ่าง-ซินเทียนตี้
ธันวาคม
16 - 21 ธ.ค. 62, 25 - 30 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63,
มกราคม
08 - 13 ม.ค. 63, 13 - 18 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
03 - 08 ก.พ. 63, 05 - 10 ก.พ. 63, 19 - 24 ก.พ. 63, 24 - 29 ก.พ. 63,
มีนาคม
04 - 09 มี.ค. 63, 09 - 14 มี.ค. 63, 16 - 21 มี.ค. 63, 18 - 23 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB15-FM-CN-11OCT-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FM
 
ราคา8,988
รายละเอียดเพิ่มเติม
เซี่ยงไฮ้-เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ
ร้านผ้าไหม – ย่านซินเทียนตี้ – หาดไว่ทาน
อุโมงเลเซอร์-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
ตลาดเฉินหวงเมี่ยว-STARBUCK RESERVE ROASTERY
ถนนนานกิง-วัดพระหยกขาว – ร้านหยก
ตลาดก๊อปปี้ TAOBAOCHENG
ธันวาคม
19 - 22 ธ.ค. 62, 26 - 29 ธ.ค. 62, 28 - 31 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB12-CZ-CN-6NOV19-23MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
CZ
 
ราคา9,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เซี่ยงไฮ้-เมืองหังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู
ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย-ตลาดร้อยปีเซี่ยงไฮ้
หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ตลาดเถาเป่า
ย่านเมืองเก่าเซี่ยงไฮ้ 1192 ซอย
Outlet Mall Florentia Village
อิสระทั้งวันเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ 
ธันวาคม
16 - 20 ธ.ค. 62,
กุมภาพันธ์
10 - 14 ก.พ. 63,
มีนาคม
23 - 27 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB15-CA-CN-19OCT-28DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
CA
 
ราคา9,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เซี่ยงไฮ้ - เมืองไห่หนิง - เมืองโบราณหยางอาน
วัดเทพแห่งทะเล - สถาบันจินหยง
OPTION : ชมวิวยามค่ำคืนเมืองโบราณอู่เจิ้น
ร้านผ้าไหม-ล่องเรือทะเลสาบไท่หู
หน้าผาแกะสลักเจ้าแม่กวนอิม-อู๋ซี
OPTION : วัดพระใหญ่หลิงซาน+รถกอล์ฟ
ร้านไข่มุก - ชมวิวทะเลสาบซ่างหู
ถนนนานกิง - STARBUCK RESERVE ROASTERY
หาดไว่ทาน - OPTION : โชว์กายกรรมเซี่ยงไฮ้
ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - ร้านนวดเท้า(ยาบัวหิมะ)
ร้านหยก - SHANGHAI VILLAGE
ธันวาคม
21 - 24 ธ.ค. 62, 28 - 31 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THT18-XJ-CN-16OCT-31DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา9,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ(รวมรถแบตเตอรี่)
ร้านไข่มุก - หังโจว - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา - สวนผลไม้ตามฤดูกาล
ร้านหมอนยางพารา - ร้านผ้าไหม - ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery
หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ถนนนานกิง - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
ร้านหยก - ตลาดเฉิงหวังเมี่ย
ธันวาคม
18 - 22 ธ.ค. 62, 19 - 23 ธ.ค. 62, 25 - 29 ธ.ค. 62, 26 - 29 ธ.ค. 62, 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THC4-FM-CN-11OCT-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FM
 
ราคา9,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
เซี่ยงไฮ้-สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์
(รวมค่าเข้าและบริการรถรับ-ส่ง)
ร้านผ้าไหม-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์
ร้านหยก-ย่านซินเทียนตี้-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว-ร้านใบชา
ตึก STARBUCKS ที่สวยที่สุดในโลก-ถนนานกิง
ธันวาคม
19 - 22 ธ.ค. 62, 26 - 29 ธ.ค. 62, 28 - 31 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THG15-XJ-CN-10OCT-27DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา9,989
รายละเอียดเพิ่มเติม
เซี่ยงไฮ้– เมืองหางโจว – สวนผลไม้ตามฤดูกาล 
– ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายุ่นเหอ - หมู่บ้านใบชา 
– สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว
านผ้าไหม – เมิองโบราณอูเจิ้น (ไมร่วม -ค่าล่องเรือ) 
– เซี่ยงไฮ้– หาดไว่ทาน
รหัสทัวร์ : THG15-XJ-CN-3JAN-24APR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา10,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เซี่ยงไฮ้-เมืองหางโจว-สวนผลไม้ตามฤดูกาล
ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายุ่นเหอ-หมู่บ้านใบชา
สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจวร้านผ้าไหม
เมิองโบราณอูเจิ้น-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง         
ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ร้านบัวหิมะ
เจ้าแม่กวนอิม วัดหลงหัว-ร้านหยก-ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง 
มกราคม
03 - 07 ม.ค. 63, 10 - 14 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
05 - 09 ก.พ. 63, 07 - 11 ก.พ. 63, 14 - 18 ก.พ. 63, 21 - 25 ก.พ. 63, 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 63,
มีนาคม
06 - 10 มี.ค. 63, 13 - 17 มี.ค. 63, 20 - 24 มี.ค. 63, 27 - 31 มี.ค. 63,
เมษายน
01 - 05 เม.ย. 63, 03 - 07 เม.ย. 63, 08 - 12 เม.ย. 63, 09 - 13 เม.ย. 63, 10 - 14 เม.ย. 63, 11 - 15 เม.ย. 63, 12 - 16 เม.ย. 63, 24 - 28 เม.ย. 63,
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,989

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top