ค้นหา
ค้นหา
ฉางซา

ทัวร์ฉางซา

พบ 6 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ฉางซาขายดี
TAG

รหัสทัวร์ : THB12-FD-CN-26OCT19-23APR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา9,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉางซา-จางเจียเจี้ย
ภูเขาเทียนเหมินซานถ้ำประตูสวรรค์
(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ระเบียงกระจก-พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย
ถนนคนเดินซีปู้เจีย-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
ถนนคนเดินไท่ผิง
ธันวาคม
07 - 11 ธ.ค. 62, 21 - 25 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
06 - 10 ก.พ. 63, 08 - 12 ก.พ. 63,
มีนาคม
12 - 16 มี.ค. 63, 19 - 23 มี.ค. 63, 26 - 30 มี.ค. 63,
เมษายน
04 - 08 เม.ย. 63, 11 - 15 เม.ย. 63, 12 - 16 เม.ย. 63, 13 - 17 เม.ย. 63, 23 - 27 เม.ย. 63,
เมืองฉางเต๋อ-ร้านหยก
ยอดเขาเทียนเหมินซาน (รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า)
ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ 
ร้านผ้าไหม - สะพานแก้ว (รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว)
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ร้านยาจีนแผนโบราณแช่เท้า
ถนนคนเดินซีปูเจี่ย - ร้านยางพารา - เมืองฉางซา
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
ธันวาคม
13 - 16 ธ.ค. 62, 20 - 23 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB15-WE-CN-25NOV-23DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
WE
 
ราคา13,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉางซา  –  ฉางเต๋อ - เมืองฝูหลง
น้ำตกฝูหลง –  จางเจียเจี้ย
ตลาดใต้ดิน-ร้านยางพารา-ร้านผ้าไหม
เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์ – ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ศูนย์ยาจีน – สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ภาพวาดทราย
ร้านเครื่องเงิน-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
ธันวาคม
09 - 13 ธ.ค. 62, 23 - 27 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THB15-FD-CN-7NOV-31DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา15,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉางซา - จางเจียเจี้ย - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด 
- เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) 
- ถ้ำประตสูวรรค์- ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) 
- อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้น -ลงลิฟท์แก้ว) 
- เขาอวตาร - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง 
- ลำธารแส้ม้าทอง - ฉางเต๋อ 
- เมืองโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย
รหัสทัวร์ : THB15-FD-CN-30OCT-31DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
FD
 
ราคา17,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
จางเจียเจี้ย  สะพานแก้วที่ยาวที่สุด 
– ตลาดใต้ดิน – ภาพวาดทราย OPTION : เขาอวตาร
– เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) 
– ถ้ำประตูสวรรค์– ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) 
– ฟ่งหวง – ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
 สระชมเมืองโบราณฟ่งหวง 
– สะพานสายรุ้ง – ฉางซา
ฉางซา - ฟ่งหวง - อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง
สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์ - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์-ลงกระเช้า)
เขาอวตาร - สะพานใต้หล้า อันดับหนึ่ง
สวนจอมพลเฮ่อหลง - โชว์เชียนกู่ฉิง
ภาพวาดทราย - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,989

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top