ค้นหา
ค้นหา
ฉางซา

ทัวร์ฉางซา

พบ 16 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ฉางซาขายดี

รหัสทัวร์ : THB15-FD-CN-5SEP-17OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา9,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉางซา - จางเจียเจี้ย 
- เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
- ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
- ประตูสวรรค์ [Option : โชว์จิ้งจอกขาว]
- ร้านยาจีน - ร้านหยก - ถนนคนเดินซีปู้
- ภาพวาดทราย [Option : สะพานแก้ว ที่ยาวที่สุด]
- ร้านเยื่อไผ่ - ร้าใบชา
- พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
รหัสทัวร์ : THP14-FD-CN-19JUL-29NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉางซา –จางเจียเจี้ย –ร้านชา 
– ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า)– ทางเดินกระจก 
–ถ้ำประตูสวรรค์ -แกรนด์แคนย่อนจางเจียเจี้ย
-สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก-ร้านหยก-บัวหิมะ+นวดฝ่าเท้า
-ถนนคนเดินซีปูเจีย-พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย
–ร้านยางพารา –ถนนคนเดินหวงซิงลู่
รหัสทัวร์ : THP14-FD-CN-25MAY-29NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉางซา – จางเจียเจี้ย  – ร้านชา
ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า)
ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ 
แกรนด์แคนย่อนจางเจียเจี้ย
สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก-ร้านหยก
บัวหิมะ+นวดฝ่าเท้า-ถนนคนเดินซีปูเจีย
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย – ร้านยางพารา
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-12,999 บาท
รหัสทัวร์ : THZ1-FD-CN-11-23OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา11,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฉางเต๋อ-ร้านหยก 
- ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) 
- ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก 
- ถ้ำประตูสวรรค์- ร้านยาบัวหิมะ
- เมืองจางเจียเจี้ย - แกรนด์แคนยอน 
- สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) 
- ถนนคนเดินซีปูเจี่ย - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย 
- ร้านใบชา-ร้านยางพารา 
- เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
รหัสทัวร์ : THP14-FD-CN-17JUL-27NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
FD
 
ราคา13,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉางซา–เมืองโบราณฟ่งหวง –ล่องเรือแม่น้ำถั่วเจียง 
-ถนนSHIBAN – ชมแสงสีเมืองหงส์ 
-ร้านหยก – ชมสะพานแขวนอ่ายจ้าย 
– ทางเดินกระจก – หมู่บ้านแม้ว ชมแกรนด์แคนยอน โต๊ะฐานสวรรค์  
-จางเจียเจี้ย –ร้านผ้าไหม –ถนนซีปู้เจีย
-สะพานแก้วแกรนด์แคนย่อน – ศูนย์สมุนไพรจีน 
– ภาพวาดทราย –ร้านใบชา 
–วัดไคฟู– ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิงลู่
รหัสทัวร์ : THB15-FD-CN-6SEP-21NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
FD
 
ราคา15,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฟ่งหวง - ล่องเรือถัวเจียง 
- อิสระช้อปปิ้งเมืองโบราณ
- จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน
- ถ้ำประตูสวรรค์( กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน+ผ้าหุ้มรองเท้า)
- ระเบียงแก้ว - ร้านยาจีน - ถนนซีปู้
- ร้านหยก - สะพานแก้ว - ร้านใบชา
- ภาพวาดทราย - ร้านเครื่องเงิน
- จางเจียเจี้ย - ฉางซา
- ถนนคนเดิน หวงชิง
รหัสทัวร์ : THB15-FD-CN-7NOV-31DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา15,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉางซา - จางเจียเจี้ย - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด 
- เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) 
- ถ้ำประตสูวรรค์- ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) 
- อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้น -ลงลิฟท์แก้ว) 
- เขาอวตาร - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง 
- ลำธารแส้ม้าทอง - ฉางเต๋อ 
- เมืองโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย
เมืองฉางเต๋อ-เมืองเฟิ่งหวง 
- สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง 
- เมืองโบราณเฟิ่งหวง-เมืองจางเจียเจี้ย 
- ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน 
- นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน สวนจอม พลเฮ่อหลง 
- สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร 
- ลิฟท์แก้วไป๋หลง-แกรนด์แคนยอน 
- สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) 
- ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์ ภาพวาดทรายถนนคนเดินซีปูเจีย
-ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) 
- ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์
-เมืองจางเจียเจี้ย - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
ถนนคนเดินหวงชิงลู่ - เมืองฉางเต๋อ
เมืองจางเจียเจี้ย – ลำธารแส้ม้าทอง 
- ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน 
- นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน 
- สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง 
- เขาอวตาร - ลิฟท์แก้วไป๋หลง- แกรนด์แคนยอน 
- สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) 
- ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายถนนคนเดินซีปูเจี่ย
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา 
- ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) 
- ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์
- เมืองเฟิ่งหวง- สะพานสายรุ้ง 
- ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - ฉางซา
รหัสทัวร์ : THB15-FD-CN-30OCT-31DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
FD
 
ราคา17,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
จางเจียเจี้ย  สะพานแก้วที่ยาวที่สุด 
– ตลาดใต้ดิน – ภาพวาดทราย OPTION : เขาอวตาร
– เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) 
– ถ้ำประตูสวรรค์– ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) 
– ฟ่งหวง – ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
 สระชมเมืองโบราณฟ่งหวง 
– สะพานสายรุ้ง – ฉางซา
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : TSN01 BEIJING สะท้านภพ 5D3N (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,989
ทัวร์จีน : PVG03 SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน 5D3N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,889
ทัวร์จีน : DYG02 ZHANGJIAJIE วิหคเหินฟ้า 4D2N (201019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,889

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์จีน : PVG03 SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน 5D3N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,889
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top