ค้นหา
ค้นหา
ฉางซา

ทัวร์ฉางซา

พบ 12 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ฉางซาขายดี

รหัสทัวร์ : THF4-VZ-CN-02DEC-2023-09MAY-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
VZ
 
ราคา9,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฉางซา 
เมืองจางเจียเจี้ย 
พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเซิง 
เขาเทียนเหมินซาน 
ระเบียงแก้วเลียบหน้าผา 
ถ้ำประตูสวรรค์ 
OPTION TOUR : โชว์การแสดงจิ้งจอกขาว หรือ โชว์รักพันปี
ถนนคนเดินซีปู้เจีย 
ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้นแห่งเมืองจางเจียเจี้ย 
สะพานกระจกจางเจียเจี้ย 
OPTION TOUR : อุทยานจางเจียเจี้ย เขาเทียนจื่อซาน
มืองฉางซา 
ถนนคนเดินหวงชิงลู่
รหัสทัวร์ : THB12-VZ-CN-24 FEB-02 APR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา11,888
รายละเอียดเพิ่มเติม

เทียนเหมินซาน "ประตูสวรรค์" 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของจีน

ท้าความเสียว.. แกรนด์แคนยอนสะพานกระจกใสที่สูงที่สุดในโลก!  

สวมแว่นตา VR 4 D สัมผัสบรรยากาศ 360 องศา

ชมพิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย  หน้าผาระเบียงแก้ว

ช้อปปิ้ง ถนนคนเดินซีปู้เจีย ถนนคนเดินหวงซิงลู่

เมนูพิเศษ!! อาหารหูหนาน สุกี้เห็ดรสเด็ด อาหารถูกเจีย อาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

รหัสทัวร์ : THB12-VZ-CN-01 APR-30 MAY-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา12,888
รายละเอียดเพิ่มเติม

อลังการหมู่บ้านในหุบเขา "น้ำตกฟูหรงเจิ้น"

เทียนเหมินซาน "ประตูสวรรค์" 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของจีน

จุดเช็คอินแห่งใหม่ ตึก IFS ช้อปปิ้ง ถนนคนเดินหวงซิงลู่

มนูพิเศษ!! อาหารถูกเจีย สุกี้เห็ดรสเด็ด เป็ดย่างเฟิ่งหวง 

เซ็ตหม่าล่า อาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพY

รหัสทัวร์ : THT18-SL-CN-20JAN-26MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
SL
 
ราคา12,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขึ้น ยอดเขาเทียนเหมินซาน ด้วยกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก
สัมผัสอารยธรรมประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ต้าเชียงชี
ช้อปปิ้งแบรนด์เนมเก๋ๆที่ CHANGSHA BAILIAN OUTLET
ท้าความกล้ากับ สะพานกระจกใสแกรนด์แคนยอน
แวะถนนโบราณของเมืองจางเจียเจี้ย ถนนคนเดินซีปู้เจีย
รหัสทัวร์ : THB12-FD-CN-01MAR-21APR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน2คืน
FD
 
ราคา12,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉางซา
สะพานกระจก เทียนเหมิน ซซา 4 วัน 3 คืน
เทียนเหมินซาน "ประตูสวรรค์" 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของจีน
ท้าความเสียว.. แกรนด์แคนยอนสะพานกระจกใสที่สูงที่สุดในโลก!
สวมแว่นตา VR 4 D สัมผัสบรรยากาศ 360 องศา
ชมพิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย หน้าผาระเบียงแก้ว
จุดเช็คอินแห่งใหม่ ตึกIFS ตุ๊กตา KAWS
ช้อปปิ้งถนนคนเดินซีปู้เจีย ถนนคนเดินหวงซิงลู่
เมนูพิเศษ!! อาหารหูหนาน สุกี้เห็ดรสเด็ด อาหารถูกเจีย อาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
รหัสทัวร์ : THT18-FD-CN-19JAN-01APR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
FD
 
ราคา12,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขึ้น ยอดเขาเทียนเหมินซาน ด้วยกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก
สัมผัสอารยธรรมประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ต้าเชียงชี
ช้อปปิ้งจุกๆที่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่
ท้าความกล้ากับ สะพานกระจกใสแกรนด์แคนยอน
เมืองฉางซา - เมืองจางเจียเจี้ย – อุทยานจางเจียเจี้ย - เขาเทียนจื่อซาน 
สะพานหนึ่งในใต้หล้า OPTION TOUR : โชว์การแสดงจิ้งจอกขาว หรือ โชว์รักพันปี
ทะเลสาบเป่าเฟิงหู - ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้นแห่งเมืองจางเจียเจี้ย OPTION TOUR : เขาเทียนเหมินซาน (Tianmen Mountain)
เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น - เมืองโบราณฟ่งหวง - ล่องเรือแม่น้าถัวเจียง - สะพานสายรุ้ง


รหัสทัวร์ : THB12-VZ-CN-22 FEB-04 MAY-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
VZ
 
ราคา14,888
รายละเอียดเพิ่มเติม

ชมมรดกโลก เมืองโบราณเฟิ่งหวง “เมืองหงส์” 

ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง อลังการน้ำตกฟูหรงเจิ้น

เทียนเหมินซาน "ประตูสวรรค์" 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของจีน

ท้าความเสียว.. แกรนด์แคนยอนสะพานกระจกใสที่สูงที่สุดในโลก!

จุดเช็คอินแห่งใหม่ ตึก IFS ตุ๊กตา KAWS ช้อปปิ้ง ถนนคนเดินหวงซิงลู่

เมนูพิเศษ!! สุกี้เห็ดรสเด็ด เป็ดย่างเฟิ่งหวง เซ็ตหม่าล่า อาหารหูหนานY

รหัสทัวร์ : THB12-VZ-CN-02 MAY-08 JUL-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
VZ
 
ราคา15,888
รายละเอียดเพิ่มเติม

ชมมรดกโลก เมืองโบราณเฟิ่งหวง “เมืองหงส์” 

ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง อลังการน้ำตกฟูหรงเจิ้น

เทียนเหมินซาน "ประตูสวรรค์" 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของจีน

ท้าความเสียว.. แกรนด์แคนยอนสะพานกระจกใสที่สูงที่สุดในโลก!

จุดเช็คอินแห่งใหม่ ตึก IFS ตุ๊กตา KAWS ถนนคนเดินหวงซิงลู่

เมนูพิเศษ!! สุกี้เห็ดรสเด็ด เป็ดย่างเฟิ่งหวง เซ็ตหม่าล่า อาหารหูหนานY

รหัสทัวร์ : THB12-FD-CN-01MAR-18APR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน4คืน
FD
 
ราคา15,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 5วัน4คืน
ชมมรดกโลก เมืองโบราณเฟิ่งหวง “เมืองหงส์” ล่องเรือแม่น้าถัวเจียง
เมืองฟูหรงเจิ้น อลังการน้าตกฟูหรงเจิ้น
เทียนเหมินซาน "ประตูสวรรค์" 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของจีน
ท้าความเสียว.. แกรนด์แคนยอนสะพานกระจกใสที่สูงที่สุดในโลก!
จุดเช็คอินแห่งใหม่ ตึก IFS ตุ๊กตา KAWS
ช้อปปิ้งถนนซีปู้เจีย ถนนคนเดินหวงซิงลู่
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top