ค้นหา
ค้นหา
ลั่วหยาง

ทัวร์ลั่วหยาง

พบ 4 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ลั่วหยางขายดี
TAG

รหัสทัวร์ : THZ1-WE-CN-28NOV-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
WE
 
ราคา14,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองเจิ้งโจว - วัดเส้าหลิน – ป่าเจดีย์
ชมการแสดงกังฟู – ถ้ำหลงเหมิน – เมืองหลิงเป่า
เมืองซีอาน – พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้
พิพิธภัณฑ์ซีอาน – เจดีย์ห่านป่าเล็ก
เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – วัดลามะ
จัตุรัสหอระฆังและหอกลอง
ช้อปปิ้งย่านจัตุรัศหอระฆัง
นั่งรถไฟความเร็วสูงซีอาน
พฤศจิกายน
28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
05 - 08 ธ.ค. 62, 12 - 15 ธ.ค. 62, 19 - 22 ธ.ค. 62, 26 - 29 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
ซีอาน – ลั่วหยาง – วัดเส้าหลิน
ป่าเจดีย์ – โชว์การแสดงกังฟู
ประตูเมืองลี่จิง – ถนนโบราณชิงหมิง
ผาหินแกะสลักหลงเหมิน (รวมรถอุทยาน)
ศาลเจ้ากวนอู – วัดม้าขาว – เมืองหลิงเป่า
พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถอุทยาน)
ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง หอระฆัง – ถนนมุสลิมโชว์ราชวงศ์ถัง
กำแพงเมืองซีอาน – เจดีย์ห่านป่าใหญ่
ธันวาคม
03 - 07 ธ.ค. 62, 10 - 14 ธ.ค. 62, 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB15-FD-CN-31OCT-29DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
FD
 
ราคา24,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - ซีอาน 
ลั่วหยาง (นั่งรถไฟความเร็วสูง)
วัดเส้าหลิน - ป่าเจดีย์ - โชว์การแสดงกังฟู
ประตูเมืองลี่จิง - ถนนโบราณชิงหมิง
ผาหินแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) 
ศาลเจ้ากวนอู - วัดม้าขาว - เมืองหลิงเป่า
พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี(รวมรถอุทยาน)
ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง หอระฆัง 
ถนนมุสลิมโชว์ราชวงศ์ถัง
กำแพงเมืองซีอาน
พฤศจิกายน
21 - 25 พ.ย. 62, 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
04 - 08 ธ.ค. 62, 20 - 24 ธ.ค. 62, 27 - 31 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB15-FD-CN-14NOV-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
FD
 
ราคา26,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน
ซีอาน – ลั่วหยาง (โดยรถไฟความเร็วสูง)
วัดเส้าหลิน(รวมรถเล็ก) – ป่าเจดีย์
ชมการแสดงกังฟู – ซินหมี่
อุทยานหยุนไถซาน (รวมรถอุทยาน) 
ลั่วหยาง  ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) 
ศาลเจ้ากวนอู – ลั่วหยาง  
จัตุรัสหอกลอง+หอระฆัง 
ชมโชว์ราชวงศ์ถัง
พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้(รวมรถไฟฟ้า)
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top