ค้นหา
ค้นหา
ลั่วหยาง

ทัวร์ลั่วหยาง

พบ 6 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ลั่วหยางขายดี

รหัสทัวร์ : THB15-DD-CN-23AUG-11OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
DD
 
ราคา15,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เจิ้งโจว – อุทยานหยุนไถซาน (รวมรถอุทยาน) 
– ลั่วหยาง – ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน (รวมรถเล็ก) 
– เมืองโบราณลั่วหยาง – เมืองเติงฟง 
– วัดเส้าหลิน (รวมรถอุทยาน) – ป่าเจดีย์
– ชมการแสดงกังฟู – เขตเมืองใหม่ 
– City On Zhengzhou Shopping Center
รหัสทัวร์ : THB15-DD-CN-21AUG-16OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
DD
 
ราคา18,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เจิ้งโจว – เมืองเติงฟง 
วัดเส้าหลิน (รวมรถอุทยาน) 
ป่าเจดีย์– ชมการแสดงกังฟู
เมืองหลิงเป่า 
พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี(รวมรถอุทยาน) 
ซีอาน – ถนน มุสลิม 
จัตุรัสหอกลองหอระฆัง – วัดลามะ
ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน – เจดีย์ห่านป่าเล็ก 
พิพิทธภัณฑ์ซีอาน – ลั่วหยาง
ศาลเจ้ากวนอู – ถ้ำหินแกะสลักกงอี้
เขตเมืองใหม่
รหัสทัวร์ : THB15-FD-CN-13JUN-22OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
FD
 
ราคา23,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซีอาน-ลั่วหยาง (นั่งรถไฟความเร็วสูง)
วัดเส้าหลิน-ป่าเจดีย์-โชว์การแสดงกังฟู
ประตูเมืองลี่จิง-ถนนโบราณชิงหมิง
ผาหินแกะสลักหลงเหมิน (รวมรถอุทยาน)
ศาลเจ้ากวนอู-วัดม้าขาว-เมืองหลิงเป่า
เมืองหลิงเป่า – พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถอุทยาน)
โชว์ราชวงศ์ถัง-เจดีย์ห่านป่าใหญ่-กำแพงเมืองซีอาน
ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง หอระฆัง – ถนนมุสลิม
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,900-29,900 บาท
รหัสทัวร์ : THB15-FD-CN-29AUG-22OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
FD
 
ราคา23,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซีอาน – ลั่วหยาง(นั่งรถไฟความเร็วสูง)
วัดเส้าหลิน – ป่าเจดีย์
โชว์การแสดงกังฟู– ประตูเมืองลี่จิง
ถนนโบราณชิงหมิง   ลั่วหยาง
ผาหินแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) 
ศาลเจ้ากวนอู – วัดม้าขาว 
เมืองหลิงเป่า  พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี(รวมรถอุทยาน) 
โชว์ราชวงศ์ถัง – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ 
กำแพงเมืองซีอาน – ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง
หอระฆัง – ถนน มุสลิม
รหัสทัวร์ : THB15-FD-CN-31OCT-29DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
FD
 
ราคา24,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - ซีอาน 
ลั่วหยาง (นั่งรถไฟความเร็วสูง)
วัดเส้าหลิน - ป่าเจดีย์ - โชว์การแสดงกังฟู
ประตูเมืองลี่จิง - ถนนโบราณชิงหมิง
ผาหินแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) 
ศาลเจ้ากวนอู - วัดม้าขาว - เมืองหลิงเป่า
พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี(รวมรถอุทยาน)
ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง หอระฆัง 
ถนนมุสลิมโชว์ราชวงศ์ถัง
กำแพงเมืองซีอาน
รหัสทัวร์ : THB15-FD-CN-14NOV-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
FD
 
ราคา26,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน
ซีอาน – ลั่วหยาง (โดยรถไฟความเร็วสูง)
วัดเส้าหลิน(รวมรถเล็ก) – ป่าเจดีย์
ชมการแสดงกังฟู – ซินหมี่
อุทยานหยุนไถซาน (รวมรถอุทยาน) 
ลั่วหยาง  ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) 
ศาลเจ้ากวนอู – ลั่วหยาง  
จัตุรัสหอกลอง+หอระฆัง 
ชมโชว์ราชวงศ์ถัง
พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้(รวมรถไฟฟ้า)
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : TSN01 BEIJING สะท้านภพ 5D3N (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,989
ทัวร์จีน : PVG03 SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน 5D3N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,889
ทัวร์จีน : DYG02 ZHANGJIAJIE วิหคเหินฟ้า 4D2N (201019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,889
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top