ค้นหา
ค้นหา
กุ้ยหลิน

ทัวร์กุ้ยหลิน

พบ 9 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ กุ้ยหลินขายดี

เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน กุ้ยหลิน
รหัสทัวร์ : THZ1-CZ-CN-10APR-23OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
CZ
 
ราคา13,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
กุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า)
ร้านหยก – สวนฉวนซาน – ถ้ำทะลุ
ชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOW
เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ) – ร้านบัวหิมะ
เขาเซียงกง – เมืองหยางซั่ว-ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว
ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง
ช้อปปิ้งถนนคนเดินและตลาดใต้ดิน
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,999-18,999 บาท
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน กุ้ยหลิน
รหัสทัวร์ : THZ1-CZ-CN-4APR-11OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
CZ
 
ราคา15,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
กุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า)
ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน – สวนฉวนซาน
ถ้ำทะลุ ชมโชว์ MIRAGE GUILIN SHOW 
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – หลงเซิน
นาขั้นบันไดหลงจี๋ – หมู่บ้านชาวจ้วง
เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ) – เขาเซียงกง
เมืองหยางซั่ว – ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว 
ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) – ร้านผ้าไหม
หยางซั่ว – ศาลาเซียวเหยา-ช้อปปิ้งถนนโบราณตงซี
ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 15,999-17,999 บาท
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน กุ้ยหลิน
รหัสทัวร์ : THB15-CX-CN-17AUG-21SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
CX
 
ราคา17,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
กุ้ยหลิน - ล่องเรือชมเมืองกุ้ยหลิน
- ถ้ำเงิน - หยางซั่ว - ถนนฝรั่ง
- เขาเหยาซาน (รวมกระเช้าขึ้นลง)
- ถนนโบราณตงซี - โชว์ดรีมไลค์ลี่เจียง
- สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่) 
- ถ่ายรูปคู่เขางวงช้าง - ประตูโบราณกูหนานเหมิน
- ชมเจดีย์เงินเจดีย์ทอง(ด้านนอก)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน กุ้ยหลิน
รหัสทัวร์ : THB15-CZ-CN-30OCT-3NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
CZ
 
ราคา17,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เขาฝูโปว - เมืองจำลองซ่ง 
- วัดเหนินเหยิน - ถนนโบราณตงซี
- กุ้ยหลิน - ถนนโบราณซิงผิง
- ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)
- หยางซั่ว - ถนนฝรั่ง - สวนชวนซาน
- ถ้ำเขาทะลุ - สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่)
- เขางวงช้าง - ชมเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ด้านนอก)
- ประตูโบราณกูหนานเหมิน
- อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน กุ้ยหลิน
รหัสทัวร์ : THS3-CZ-CN-29MAY-28AUG19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
CZ
 
ราคา18,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋- (รวมกระเช้าขึ้น+ลง)-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง- กุ้ยหลิน-ชมโชว์MIRAGE-ถ้ำขลุ่ยอ้อ-หยางซั่ว- ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง (ล่องครึ่งสาย)- อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง-หยางซั่ว-เขาเซียงกง- กุ้ยหลิน-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ต้นไทรพันปี- อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน กุ้ยหลิน
รหัสทัวร์ : THB15-CZ-CN-30AUG-25OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
CZ
 
ราคา19,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
กุ้ยหลิน - หลงเซิ่น - นาขั้นบันไดหลงจี๋
- ถ้ำเงิน - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)
- หยางซั่ว - ถนนฝรั่ง - กุ้ยหลิน
- เขาเหยาซาน (รวมกระเช้า) 
- สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่) 
- ถ่ายรูปคู่เขางวงช้าง - ประตูโบราณกูหนานเหมิน 
- อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน 
- ชมเจดีย์เงินเจดีย์ทอง (ด้านนอก)
- สวนเจ็ดดาว - เมืองจำลองซ่ง
- ตึกเซียวเหยา - ถนนโบราณตงซี
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน กุ้ยหลิน
รหัสทัวร์ : THB15-CX-CN-29AUG-21NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
CX
 
ราคา19,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - เขาเซียงกง
- Guilin Romance Park - โชว์เชียนกู่ฉิง
- ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)
- ถ้ำเงิน - อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง
- วัดเหนินเหยิน - ตลาดใต้ดิน 
- ชมด้านนอกเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง 
- ตึกเซียวเหยา - ถนนโบราณตงซี 
- โชว์ดรีมไลค์ลี่เจียง 
- เขาเหยาซาน (รวมกระเช้าขึ้น ลง)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน กุ้ยหลิน
รหัสทัวร์ : THS3-CZ-CN-18SEP-16OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
CZ
 
ราคา21,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋(รวมกระเช้าขึ้น+ลง)- ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง- นาขั้นบันไดหลงจี๋- หลงเซิ่น- กุ้ยหลิน- ถ้ำขลุ่ยอ้อ- หยางซั่ว- ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง (ล่องครึ่งสาย)- อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง- โชว์หลิวซานเจี่ย -หยางซั่ว- เขาเซียงกง- กุ้ยหลิน- ประตูโบราณกูหนานเหมิน- ต้นไทรพันปี- อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน ชมโชว์ MIRAGE- เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน กุ้ยหลิน
รหัสทัวร์ : THB15-CZ-CN-27SEP-17OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
CZ
 
ราคา22,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
กุ้ยหลิน - เมืองซินหนิง 
- อุทยานเขาล่างซาน
- จุดชมววิปาเจี่ยวจ้าย (รวมกระเช้า)
- ยอดเขาพริก - ผ่านชมเขาอูฐ
- หยางซั่ว - ถนนฝรั่ง
- ล่องแพไม้ไผ่แม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)
- เขาเซียงกงโชว์ดรีมไลค์ลี่เจียง
- สวนชวนซาน+ถ้ำเขาทะลุ
- ชมภายนอกเจดีย์เงินเจดีย์ทอง 
- อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : TSN01 BEIJING สะท้านภพ 5D3N (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,989
ทัวร์จีน : PVG03 SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน 5D3N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,889
ทัวร์จีน : DYG02 ZHANGJIAJIE วิหคเหินฟ้า 4D2N (201019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,889

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์จีน : PVG03 SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน 5D3N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,889
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top