ค้นหา
ค้นหา
กุ้ยหลิน

ทัวร์กุ้ยหลิน

พบ 9 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ กุ้ยหลินขายดี

รหัสทัวร์ : THB12-VZ-CN-27JUL-22AUG-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
VZ
 
ราคา13,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
Amazing Haven กุ้ยหลิน หลงเซิง หยางซั่ว 6วัน5คืน

พิเศษ สุกี้รสเด็ด ปลาอบเบียร์
Dream like Lijiang Show

ล่องแม่น้ําหลีเจียง เขาวงพระจันทร์ สวยงามเขางวงช้าง เจดีย์เงินเจดีย์เงินทอง
สวนหยีซาน ถ้ำเจ็ดดาว เขาอูฐ ประตูโบราณกูหนานเหมิน เมืองโบราณต้าชี วัดชีเสีย 
อาคารเขียวหยาว 
ช้อปปิ้งถนนฝรั่ง ย่านตงซี


รหัสทัวร์ : THB12-VZ-CN-27APR-31OCT-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน5คืน
VZ
 
ราคา14,888
รายละเอียดเพิ่มเติม

CVZ78 Paradise บินตรงกุ้ยหลิน เขาหลูยี่ หยางซั่ว 6วัน5คืน

นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาหลูยี่ ล่องแม่น้ำหลีเจียง เขาวงพระจันทร์

กุ้ยหลิน เขางวงช้าง เจดีย์เงินเจดีย์ทอง ถ้ำขลุ่ยอ้อ

เขาหลูยี่ ท้าความเสียวระเบียงกระจก ประตูโบราณกูหนานเหมิน
เมืองโบราณต้าชวี ช้อปปิ้งถนนฝรั่ง ย่านตงซี
พิเศษ Dream like Lijiang Show  

เมนูพิเศษ!! สุกี้เห็ดรสเด็ด  ปลาอบเบียร์  เผือกคริสตัล


รหัสทัวร์ : THF4-VZ-CN-29JUN-31OCT-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
VZ
 
ราคา14,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว
นาขั้นบันได ล่องแม่น้ําหลีเจียง 6 วัน 5 คืน

 “สวนเจ็ดดาว” เนินเขา 7 ลูกเรียงกันเหมือนกลุ่มดาวแสดงถึงพลังอํานาจของฮ่องเต้
 ชมโชว์ “Dreamlike Lijiang” เพลิดเพลินกับการถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นกุ้ยหลิน
 “ล่องแพแม่น้ําหลีเจียง” ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของภูเขา สายน้ํา และผืนป่า

น้ําหนัก 20 kg พักโรงแรม 4 ดาว
รหัสทัวร์ : THZ1-DD-CN-13SEP-21OCT-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
DD
 
ราคา15,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
CHINA
กุ้ยหลิน หนานหนิง หยางซั่ว
เยือนกุ้ยหลินดินแดนแห่งธรรมชาติ
เช็คอินเมืองสวรรค์บนพิภพ เขางวงช้างและหุบเขาวงพระจันทร์
เมนูพิเศษ เผือกหิมะ ปลาอบเบียร์ สุกี้ 
เที่ยวครบทุกวัน ไม่มีวันอิสระ
รหัสทัวร์ : THF4-VZ-CN-04NOV-2024-01FEB-2025
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
VZ
 
ราคา16,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
กุ้ยหลิน นาขั้นบันได หยางซั่ว  6วัน 5คืน
ถ่ายรูป เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง
นาขั้นบันไดหลงเซิ่น หรือ นาขั้นบันไดหลงจี๋ 
การแสดงโชว์ Dream like การแสดงที่ผสมผสานระหว่างบัลเล่ห์กับกายกรรมเข้าด้วยกัน
ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง
รหัสทัวร์ : THB11-VZ-CN-04MAY-31OCT-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
VZ
 
ราคา19,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
มหัศจรรย์ GUILIN 6 วัน 5 คืน

พูนเงา-สายน้ํา “สวรรค์แห่งพื้นพิภพ”
สัมผัสประสบการณ์นั่งบอลลูนลมร้อนในเมืองหยางซัว
ขึ้นกระเช้าชมวิวเขาหลู่ยี่ฟง ล่องเรือแม่น้ําหลี่เจียงครึ่งสาย

ฟรี!! นํ้าหนักกระเป๋า
พักโรงแรมดี 4 ดาว
รหัสทัวร์ : THF5-VZ-CN-15JUN-28SEP-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
VZ
 
ราคา20,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
กุ้ยหลิน . . . จางเจียเจี้ย  6 วัน 5 คืน 
เที่ยวชม 2 มณฑล กวางสี หูหนาน
ไฮไลท์ กุ้ยหลิน เจดีย์เงินเจดีย์ทอง เขางวงช้าง ถ้ำขลุ่ยอ้อ เขาวงพระจันทร์ ล่องแม่น้ำหลีเจียง
สถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A  5A แห่งจางเจียเจี้ย หมู่บ้านโบราณฟูหรงเจิ้น 
ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก อ่ายจ้ายต้าเฉียว
เที่ยวครบ สุดคุ้ม นั่งกระเช้า ขึ้นลิฟท์แก้ว บันใดเลื่อน ล่องเรือ ระเบียงกระจก
พร้อมเสริฟเมนูพิเศษ! ปลาอบเบียร์ เผือกคริสตัล สุกี้เห็ด ช้อปปิ้งถนนคนเดินตงซีเซียง  ถนนฝรั่ง

รหัสทัวร์ : THB11-VZ-CN-04MAY-31OCT-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
VZ
 
ราคา22,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
มหัศจรรย์ GUILIN 6 วัน 5 คืน
พิเศษ!! นั่งรถไฟความเร็วสูง

เที่ยว 2 มณฑลกวางสี & กุ้ยโจว ซึ่งกระเช้าสู่ยอดเขาหล
นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาหลู่ยี่ ล่องเรือแม่น้ําหลี่เจียงครึ่งสาย
ชมความงาม "นํ้าตกหวงถั่วหู่" เสน่ห์ธรรมชาติแห่งกุ้ยโจว
พักโรงแรมดี 4 ดาว

ฟรี!! นํ้าหนักกระเป๋า
มหัศจรรย์ GUILIN 6 วัน 5 คืน
พิเศษ!! นั่งรถไฟความเร็วสูง

เที่ยว 2 มณฑลกวางสี & หูหนาน กุ้ยหลิน..ดินแดนแห่งสายนํ้าและงุนเบา
สัมผัสเสน่ห์เมืองโบราณ "เฟิงหวง..ฟู่หรงเจิ้น"

ฟรี!! นํ้าหนักกระเป่า
พักโรงแรมที 4-5 ดาว
อาหาร15 มื้อ
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top