ค้นหา
ค้นหา
กุ้ยหลิน

ทัวร์กุ้ยหลิน

พบ 10 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ กุ้ยหลินขายดี

รหัสทัวร์ : THZ1-CZ-CN-2JAN-25MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
CZ
 
ราคา11,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองกุ้ยหลิน - สวนชวนซาน - ถ้ำทะลุ
ร้านหยก - น้ำตกกูตุง
ชมโชว์ Mirage Guilin Show
เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกอล์ฟ)
สวนซีโจว (ชมการแสดงดอกทิวลิป)
ร้านบัวหิมะ - เมืองหยางซั่ว - เขาเซียงกง
ช้อปปิ้งถนนฝรั่งเมืองหยางซัว
ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง
ช้อปปิ้งถนนคนเดิน หรือตลาดใต้ดิน
มกราคม
02 - 06 ม.ค. 63, 16 - 20 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
06 - 10 ก.พ. 63, 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63,
มีนาคม
05 - 09 มี.ค. 63, 25 - 29 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THZ1-CZ-CN-6NOV-25DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
CZ
 
ราคา11,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองกุ้ยหลิน - สวนชวนซาน - ถ้ำทะลุ
ร้านหยก - น้ำตกกู่ตุง (ชมต้นเมเปิ้ลเปลี่ยนสี)
ชมโชว์ Mirage Guilin Show
เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกอล์ฟ)
ร้านบัวหิมะ - เมืองหยางซั่ว
เขาเซียงกง - ช้อปปิ้งถนนฝรั่งเมืองหยางซัว
ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง
ช้อปปิ้งถนนคนเดินหรือตลาดใต้ดิน
พฤศจิกายน
06 - 10 พ.ย. 62, 14 - 18 พ.ย. 62, 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
04 - 08 ธ.ค. 62, 18 - 22 ธ.ค. 62, 25 - 29 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THB15-CZ-CN-13NOV-4MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
CZ
 
ราคา13,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
กุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน (รวมกระเช้าขึ้นลง)
สวนชวนชาน – ถ้ำเขาทะลุ – ร้านหยก
โชว์ดรีมไลค์ลี่เจียง - สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่)
ถ่ายรูปคู่เขางวงช้าง – เขาเซียงกง – หยางซั่ว
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ถนนฝรั่ง
ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) - ร้านบัวหิมะ
ประตูกูหนานเหมิน – ชมเจดีย์เงินเจดีย์ทอง
ถนนคนเดิน – ตลาดใต้ดิน
พฤศจิกายน
13 - 17 พ.ย. 62,
มกราคม
01 - 05 ม.ค. 63,
มีนาคม
04 - 08 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THZ1-CZ-CN-10APR-23OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
CZ
 
ราคา13,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
กุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า)
ร้านหยก – สวนฉวนซาน – ถ้ำทะลุ
ชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOW
เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ) – ร้านบัวหิมะ
เขาเซียงกง – เมืองหยางซั่ว-ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว
ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง
ช้อปปิ้งถนนคนเดินและตลาดใต้ดิน
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,999-18,999 บาท
เขาเหยาซาน-ร้านหยก-สวนชวนชาน-ถ้ำเขาทะลุ
โชว์ดรีมไลค์ลี่เจียง-ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา-หลงเซิ่น
นาขั้นบันไดหลงจี๋-กุ้ยหลิน-สวนจื่อโจว -ถ่ายรูปคู่เขางวงช้าง
ร้านผ้าไหม-เขาเซียงกง-หยางซั่ว-ถนนฝรั่ง-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง 
ร้านบัวหิมะ-ชมเจดีย์เงินเจดีย์ทอง-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ถนนคนเดิน
พฤศจิกายน
15 - 20 พ.ย. 62,
ธันวาคม
13 - 18 ธ.ค. 62,
มกราคม
10 - 15 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
21 - 26 ก.พ. 63,
มีนาคม
13 - 18 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB15-CZ-CN-30OCT-3NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
CZ
 
ราคา17,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เขาฝูโปว - เมืองจำลองซ่ง 
- วัดเหนินเหยิน - ถนนโบราณตงซี
- กุ้ยหลิน - ถนนโบราณซิงผิง
- ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)
- หยางซั่ว - ถนนฝรั่ง - สวนชวนซาน
- ถ้ำเขาทะลุ - สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่)
- เขางวงช้าง - ชมเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ด้านนอก)
- ประตูโบราณกูหนานเหมิน
- อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋- (รวมกระเช้าขึ้น+ลง)-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง- กุ้ยหลิน-ชมโชว์MIRAGE-ถ้ำขลุ่ยอ้อ-หยางซั่ว- ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง (ล่องครึ่งสาย)- อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง-หยางซั่ว-เขาเซียงกง- กุ้ยหลิน-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ต้นไทรพันปี- อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)
รหัสทัวร์ : THB15-CZ-CN-30AUG-25OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
CZ
 
ราคา19,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
กุ้ยหลิน - หลงเซิ่น - นาขั้นบันไดหลงจี๋
- ถ้ำเงิน - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)
- หยางซั่ว - ถนนฝรั่ง - กุ้ยหลิน
- เขาเหยาซาน (รวมกระเช้า) 
- สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่) 
- ถ่ายรูปคู่เขางวงช้าง - ประตูโบราณกูหนานเหมิน 
- อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน 
- ชมเจดีย์เงินเจดีย์ทอง (ด้านนอก)
- สวนเจ็ดดาว - เมืองจำลองซ่ง
- ตึกเซียวเหยา - ถนนโบราณตงซี
รหัสทัวร์ : THB15-CX-CN-29AUG-21NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
CX
 
ราคา19,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - เขาเซียงกง
- Guilin Romance Park - โชว์เชียนกู่ฉิง
- ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)
- ถ้ำเงิน - อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง
- วัดเหนินเหยิน - ตลาดใต้ดิน 
- ชมด้านนอกเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง 
- ตึกเซียวเหยา - ถนนโบราณตงซี 
- โชว์ดรีมไลค์ลี่เจียง 
- เขาเหยาซาน (รวมกระเช้าขึ้น ลง)
กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋(รวมกระเช้าขึ้น+ลง)- ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง- นาขั้นบันไดหลงจี๋- หลงเซิ่น- กุ้ยหลิน- ถ้ำขลุ่ยอ้อ- หยางซั่ว- ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง (ล่องครึ่งสาย)- อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง- โชว์หลิวซานเจี่ย -หยางซั่ว- เขาเซียงกง- กุ้ยหลิน- ประตูโบราณกูหนานเหมิน- ต้นไทรพันปี- อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน ชมโชว์ MIRAGE- เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top