ค้นหา
ค้นหา
ปักกิ่ง

ทัวร์ปักกิ่ง

พบ 33 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ปักกิ่งขายดี
TAG


รหัสทัวร์ : THB12-XW-CN-28OCT-6DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา11,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เทียนสิน-จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังต้องห้ามกู้กง
ผ่านชมด้านนอกโรงละครแห่งชาติ
ปักกิ่ง-ตลาดรัสเซีย-กายกรรมปักกิ่ง
กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน)
พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก 
พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
พฤศจิกายน
15 - 18 พ.ย. 62, 21 - 24 พ.ย. 62, 22 - 25 พ.ย. 62, 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
02 - 05 ธ.ค. 62, 05 - 08 ธ.ค. 62, 06 - 09 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THT18-XW-CN-6DEC19-28FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา12,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง
พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน-ร้านไข่มุก
ร้านหมอนยางพารา-ชมกายกรรมปักกิ่ง
ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
ร้านบัวหิมะ- Beijing Snow World
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
ร้านปี่เซียะ-ตลาดหงเฉียว
ธันวาคม
06 - 09 ธ.ค. 62, 13 - 16 ธ.ค. 62, 20 - 23 ธ.ค. 62, 23 - 26 ธ.ค. 62, 27 - 30 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
มกราคม
10 - 13 ม.ค. 63, 17 - 20 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
07 - 10 ก.พ. 63, 14 - 17 ก.พ. 63, 21 - 24 ก.พ. 63, 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THC4-XW-CN-27DEC19-24FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา12,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
เทียนสิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ปักกิ่ง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง
พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-ร้านไข่มุก
ร้านหมอนยางพารา-กายกรรมปักกิ่ง
ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
ร้านบัวหิมะ-SNOW WORLD
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
ร้านผีเซี๊ยะ-ตลาดรัสเซีย
ธันวาคม
27 - 30 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
มกราคม
03 - 06 ม.ค. 63, 06 - 09 ม.ค. 63, 10 - 13 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
07 - 10 ก.พ. 63, 10 - 13 ก.พ. 63, 14 - 17 ก.พ. 63, 17 - 20 ก.พ. 63, 21 - 24 ก.พ. 63, 24 - 27 ก.พ. 63,
รหัสทัวร์ : THB15-HU-CN-11OCT19-27MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
HU
 
ราคา12,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง – ศูนย์ไข่มุก-หอฟ้าเทียนถาน
ศูนย์ผลิตภัณฑ์บัวหิมะ-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
ศูนย์หยก-ผ่านชมสนามกีฬารังนก-ช้อปปิ้งย่านซานหลี่ถุน
พระราชวังฤดูร้อน-นั่งสามล้อซอยหง
ถนนโบราณหนานโหลวกู่เซียง
ศูนย์ผีเซี๊ยะ – ช้อปปิ้งตลาดหงเฉียว
พฤศจิกายน
21 - 24 พ.ย. 62, 27 - 30 พ.ย. 62,
ธันวาคม
04 - 07 ธ.ค. 62, 05 - 08 ธ.ค. 62, 19 - 22 ธ.ค. 62, 27 - 30 ธ.ค. 62, 28 - 31 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63,
มกราคม
09 - 12 ม.ค. 63, 16 - 19 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
13 - 16 ก.พ. 63, 20 - 23 ก.พ. 63, 26 - 29 ก.พ. 63,
มีนาคม
05 - 08 มี.ค. 63, 12 - 15 มี.ค. 63, 19 - 22 มี.ค. 63, 20 - 23 มี.ค. 63, 26 - 29 มี.ค. 63, 27 - 30 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THG15-HU-CN-4DEC19-25MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
HU
 
ราคา12,989
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้าม
ไหว้พระหยกที่อุทยานฟ้าสวรรค์-ร้านนวดเท้า-กายกรรม
หอฟ้าเทียนถาน-ร้านยางพารา-หมู่บ้านยุโรป-ไข่มุก-ถนนหวังผู่จิ่ง           
ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนจีหย่งกวน-SNOW WORLD-ร้านบัวหิมะ                                    
พระราชวังอวี้เหอหยวน-ร้านปี่เซียะ

ธันวาคม
04 - 08 ธ.ค. 62, 11 - 15 ธ.ค. 62, 18 - 22 ธ.ค. 62, 25 - 29 ธ.ค. 62, 26 - 30 ธ.ค. 62, 27 - 31 ธ.ค. 62, 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63,
มกราคม
01 - 05 ม.ค. 63, 08 - 12 ม.ค. 63, 15 - 19 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
05 - 09 ก.พ. 63, 12 - 16 ก.พ. 63, 19 - 23 ก.พ. 63, 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63,
มีนาคม
04 - 08 มี.ค. 63, 11 - 15 มี.ค. 63, 18 - 22 มี.ค. 63, 25 - 29 มี.ค. 63,
ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้
พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน-ร้านไข่มุก
ร้านหมอนยางพารา-ชมกายกรรมปักกิ่ง
ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก
ร้านปี่เซียะ-ตลาดหงเฉียว-รถไฟความเร็วสูง
เซี่ยงไฮ้-ซินเทียนตี้-ร้านผ้าไหม- ลอดอุโมงค์เลเซอร์
หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
ร้านกาแฟ Starbucks-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,888-18,888 บาท
รหัสทัวร์ : THT18-XW-CN-12SEP-29NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา13,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง
แถมฟรี !! นั่งสามล้อหูถง-พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน
ร้านไข่มุก-ร้านหมอนยางพารา-ชมกายกรรมปักกิ่ง
ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ร้านบัวหิมะ
พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
ร้านปี่เซียะ-ตลาดหงเฉียว-ปักกิ่ง
พฤศจิกายน
15 - 18 พ.ย. 62, 22 - 25 พ.ย. 62, 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62,
ปักกิ่ง-เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น
กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ (รวมกระเช้าขึ้น-ลง)
จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง
ร้านไข่มุก-หอฟ้าเทียนถาน
ร้านหมอนยางพารา-ถนนหวังฟูจิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน-ศาลเจ้าผีชิว
ร้านนวดเท้า-ตลาดรัสเซีย
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า-ร้านหยก
พฤศจิกายน
21 - 25 พ.ย. 62,
ธันวาคม
05 - 09 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB15-HU-CN-19DEC19-13FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
HU
 
ราคา13,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง
ศูนย์ไข่มุก-ถนนโบราณฉียนเหมิน-พระราชวังฤดูร้อน 
ศูนย์ผลิตภัณฑ์บัวหิมะ-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
ลานสกี SNOW WORLD (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์)
ศูนย์หยก-ผ่านชมสนามกีฬารังนก-ถนนหวังฝู่จิ่ง
วัดลามะยงเหอกง - ศูนย์ผีเซี๊ยะ
ถนนโบราณหนานโหลวกู่เซียง
ช้อปปิ้งตลาดหงเฉียว
ธันวาคม
19 - 22 ธ.ค. 62, 27 - 30 ธ.ค. 62, 28 - 31 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63,
มกราคม
09 - 12 ม.ค. 63, 16 - 19 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
13 - 16 ก.พ. 63,
รหัสทัวร์ : THZ1-XW-CN-26OCT-21MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
XW
 
ราคา13,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองเทียนจิน – ชมวิวแม่น้ำไหเหอ – ชิงช้าสวรรค์ Tianjin Eye
เมืองปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) – ร้านปี่เซี๊ยะ – สนามกีฬาแห่งชาติ – ร้านบัวหิมะ
จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – สวนจิงซาน – นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถง
ร้านไข่มุก – ตลาดรัสเซีย – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ถนนหวังฝูจิ่ง
ร้านยาสมุนไพรจีน - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยก – Sky Screen – ถนนโบราณเฉียนเหมิน
หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านชา – เมืองเทียนจิน – ถนนอิตาลี
พฤศจิกายน
16 - 20 พ.ย. 62, 20 - 24 พ.ย. 62, 23 - 27 พ.ย. 62, 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
04 - 08 ธ.ค. 62, 07 - 11 ธ.ค. 62, 11 - 15 ธ.ค. 62, 14 - 18 ธ.ค. 62, 18 - 22 ธ.ค. 62, 21 - 25 ธ.ค. 62,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,989

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top