ค้นหา
ค้นหา
ปักกิ่ง

ทัวร์ปักกิ่ง

พบ 28 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ปักกิ่งขายดี


รหัสทัวร์ : THG15-XJ-CN-14MAY-22OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา9,989
รายละเอียดเพิ่มเติม
นครเทียนสิน - นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองปักกิ่ง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม
ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – โชว์กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน – ร้านหยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน
ศูนย์สมุนไพรจีน (บัวหิมะ)-ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง ร้านปี่เซี๊ยะ
ผ่านชมสนามกีฬารังนก – หอบูชาฟ้าเทียนถาน
ร้านไข่มุก – ตลาดรัสเซีย
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,989-14,989 บาท
รหัสทัวร์ : THZ1-XJ-CN-30MAY-17OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา11,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองเทียนจิน - เมืองปักกิ่ง  - วัดลามะ
ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกู๋เป่ย
กำแพงเมืองจีนซือหม่าไถ (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วนั่งกระเช้า) 
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังต้องห้าม - ร้านหยก - ตลาดรัสเซีย
พระราชวังฤดูร้อน - ร้านผีเซี๊ยะ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,999-14,999 บาท
รหัสทัวร์ : THT18-XW-CN-6APR-29OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา12,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง
พระราชวัง-ฤดูร้อนอี้เหอหยวน-ร้านไข่มุก
ร้านหมอนยางพารา-ชมกายกรรมปักกิ่ง
ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
ร้านบัวหิมะ- พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
ร้านปี่เซียะ-ตลาดหงเฉียว-ปักกิ่ง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,888-16,888 บาท
รหัสทัวร์ : THB12-XW-CN-3AUG-23OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา12,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เทียนสิน-จัตุรัสเทียนอันเหมิน
-พระราชวังกู้กง-ตลาดรัสเซีย 
- กายกรรมปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน)
- พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก
- พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
รหัสทัวร์ : THT18-XW-CN-6DEC19-28FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา12,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง
พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน-ร้านไข่มุก
ร้านหมอนยางพารา-ชมกายกรรมปักกิ่ง
ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
ร้านบัวหิมะ- Beijing Snow World
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
ร้านปี่เซียะ-ตลาดหงเฉียว
ธันวาคม
06 - 09 ธ.ค. 62, 13 - 16 ธ.ค. 62, 20 - 23 ธ.ค. 62, 23 - 26 ธ.ค. 62, 27 - 30 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
มกราคม
10 - 13 ม.ค. 63, 17 - 20 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
07 - 10 ก.พ. 63, 14 - 17 ก.พ. 63, 21 - 24 ก.พ. 63, 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 63,
ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้
พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน-ร้านไข่มุก
ร้านหมอนยางพารา-ชมกายกรรมปักกิ่ง
ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก
ร้านปี่เซียะ-ตลาดหงเฉียว-รถไฟความเร็วสูง
เซี่ยงไฮ้-ซินเทียนตี้-ร้านผ้าไหม- ลอดอุโมงค์เลเซอร์
หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
ร้านกาแฟ Starbucks-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,888-18,888 บาท
รหัสทัวร์ : THT18-XW-CN-12SEP-29NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา13,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง
แถมฟรี !! นั่งสามล้อหูถง-พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน
ร้านไข่มุก-ร้านหมอนยางพารา-ชมกายกรรมปักกิ่ง
ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ร้านบัวหิมะ
พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
ร้านปี่เซียะ-ตลาดหงเฉียว-ปักกิ่ง
กันยายน
19 - 22 ก.ย. 62, 26 - 29 ก.ย. 62,
ตุลาคม
17 - 20 ต.ค. 62, 19 - 22 ต.ค. 62, 22 - 25 ต.ค. 62, 24 - 27 ต.ค. 62, 26 - 29 ต.ค. 62, 29 ต.ค. - 01 พ.ย. 62,
พฤศจิกายน
01 - 04 พ.ย. 62, 08 - 11 พ.ย. 62, 15 - 18 พ.ย. 62, 22 - 25 พ.ย. 62, 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THC4-XW-CN-27JUL-26OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา13,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
เทียนสิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ปักกิ่ง
-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง
-พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน 
-ร้านไข่มุก-ร้านหมอนยางพารา
-กายกรรมปักกิ่ง-ร้านหยก
-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
-ร้านบัวหิมะ-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
- ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
-ร้านผีเซี๊ยะ-ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง
รหัสทัวร์ : THC4-XW-CN-28MAY-22OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
XW
 
ราคา13,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
เทียนสิน-ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังต้องห้ามกู้กง-พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
ร้านไข่มุก-ร้านหมอนยางพารา-กายกรรมปักกิ่ง
ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
ร้านผีเซี๊ยะ-ตลาดรัสเซีย-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เซี่ยงไฮ้
ย่านซินเทียนตี้-ร้านผ้าไหม-ลอดอุโมงค์เลเซอร์
หาดไว่ทาน-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
Starbucks Reserve™ Roastery
เฉินหวังเมี่ยว
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,899-18,899 บาท
รหัสทัวร์ : THZ1-XW-CN-26OCT-21MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
XW
 
ราคา13,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองเทียนจิน – ชมวิวแม่น้ำไหเหอ – ชิงช้าสวรรค์ Tianjin Eye
เมืองปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) – ร้านปี่เซี๊ยะ – สนามกีฬาแห่งชาติ – ร้านบัวหิมะ
จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – สวนจิงซาน – นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถง
ร้านไข่มุก – ตลาดรัสเซีย – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ถนนหวังฝูจิ่ง
ร้านยาสมุนไพรจีน - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยก – Sky Screen – ถนนโบราณเฉียนเหมิน
หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านชา – เมืองเทียนจิน – ถนนอิตาลี
ตุลาคม
26 - 30 ต.ค. 62, 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62,
พฤศจิกายน
02 - 06 พ.ย. 62, 06 - 10 พ.ย. 62, 09 - 13 พ.ย. 62, 13 - 17 พ.ย. 62, 16 - 20 พ.ย. 62, 20 - 24 พ.ย. 62, 23 - 27 พ.ย. 62, 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
04 - 08 ธ.ค. 62, 07 - 11 ธ.ค. 62, 11 - 15 ธ.ค. 62, 14 - 18 ธ.ค. 62, 18 - 22 ธ.ค. 62, 21 - 25 ธ.ค. 62,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : TSN01 BEIJING สะท้านภพ 5D3N (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,989
ทัวร์จีน : PVG03 SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน 5D3N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,889
ทัวร์จีน : DYG02 ZHANGJIAJIE วิหคเหินฟ้า 4D2N (201019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,889

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top