ค้นหา
ค้นหา
ปักกิ่ง

ทัวร์ปักกิ่ง

พบ 18 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ปักกิ่งขายดี


รหัสทัวร์ : THT18-CA-CN-01MAR-01APR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน3คืน
CA
 
ราคา23,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชม1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน
ชมไฮไลท์เมืองปักกิ่ง พระราชวังต้องห้ามกู้กง, พระราชวังฤดูร้อน อวี้เหอหยวน
ชมสถาปัตยกรรมอันสวยงาม หอสักการะฟ้าเทียนถาน
อิสระช้อปปิ้ง ถนนหวังฟูจิ่ง ถนนโบราณเฉียนเหมิน และ OUTLET BEIJING
รหัสทัวร์ : THB12-CA-CN-15MAR-25MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน3คืน
CA
 
ราคา24,888
รายละเอียดเพิ่มเติม

เยือนหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีน

ชมความงาม พระราชวังต้องห้าม พระราชวังฤดูร้อน เมืองโบราณใต้ดินหวังฝู่จิ่ง

อลังการ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ช้อปชิมชิล ถนนโบราณเฉียนเหมิน ถนนหวังฝู่จิง Surprise Outlet

เมนูพิเศษ ! เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล อาหารกวางตุ้ง

พิเศษ ! พัก 5 ดาว อาบน้ำแร่ 1 คืน

เมนูพิเศษ!! สุกี้มองโกล/ เป็ดปักกิ่ง
-กำแพงเมืองจีน ด่านซือหม่าไถ (นั่งกระเช้า)
-เมืองโบราณกู๋เป๋ย
-พระราชวังกู้กง
-วัดลามะ
-ถนนโบราณเฉินเหมิน
-ถนนหวังฝู่จิ่ง
-ตลาดรัสเซีย

ถนนเฉียนเหมิน – สตาร์บัคส์เฉียนเหมินสตรีท – สวนสนุกป๊อปแลนด์ ธีม พาร์ค
อิสระท่องเที่ยวกรุงปักกิ่ง หรือเลือกซื้อ Option สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ปักกิ่ง เต็มวัน
กำแพงเมืองจีน – ด่านจูหยงกวน – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม
รหัสทัวร์ : ํTHG15-HU-CN-28DEC-2023-27MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน3คืน
HU
 
ราคา24,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน
ไปขอพรหอสักการะฟ้าเทียนถาน 
ชมความงามของพระราชวังต้องห้าม-พระราชวังฤดูร้อน
ไปเยื่อน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกกำแพงเมืองจีน
มื้อพิเศษ!! สุกี้มองโกล , เป็ดปักกิ่ง
รหัสทัวร์ : THZ1-CA-CN-05MAR-30MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน3คืน
CA
 
ราคา25,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ถนนคนเดินเฉียนเหมิน
หอสักการะฟ้าเทียนถาน – วัดลามะยงเหอกง – วิหารว่านฝูเก๋อ – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
กำแพงเมืองจีน – ด่านจูหยงกวน – ซากุระสวนสาธารณะยวี่ยวนถาน – THE PLACE
พระราชวังฤดูร้อน – OUTLETS – สนามบินปักกิ่ง
รหัสทัวร์ : THZ1-HU-CN-23FEB-03APR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน4คืน
HU
 
ราคา26,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ถนนเฉียนเหมิน
หอสักการะฟ้าเทียนถาน – วัดลามะยงเหอกง – วิหารว่านฝูเก๋อ – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
วัดพระเขี้ยวแก้วหลิงกวง – พระราชวังฤดูร้อน – THE PLACE
กำแพงเมืองจีน – ด่านจูหยงกวน – สนามกีฬารังนก
สวนจิ่งซาน – OUTLETS
รหัสทัวร์ : THB11-CA-CN-28FEB-01APR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
CA
 
ราคา26,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชมวิวมุมสูง "เมืองโบราณริมน้ำกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น"
ซึมซับบรรยากาศยามเย็นบนกำแพงหมื่นลี้..ด่านซือหม่าไถ่
เยือนหัวใจมังกร พระราชวังกู้กง & พระราชวังอวี้เหอหยวน

รหัสทัวร์ : THS3-CA-CN-22FEB-16APR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน3คืน
CA
 
ราคา27,999
รายละเอียดเพิ่มเติม

กำแพงเมืองจีน  1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

พระราชวังโบราณกู้กงมรดกโลก  จัตุรัสเทียนอันเหมินอันโด่งดังของเมืองปักกิ่ง  

พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน

หอบูชาเทียนถาน  ใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดาฟ้าดิน

ช้อปปิ้ง ย่านซ่านหลี่ถุน   

พิเศษ เป็ดปักกิ่ง, สุกี้หม้อไฟ , อาหารกวางตุ้ง  !!!

รหัสทัวร์ : THB12-CA-CN-27FEB-10MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน4คืน
CA
 
ราคา28,888
รายละเอียดเพิ่มเติม

เยือน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีน

ล่องเรือชมเมืองโบราณ Yuehe ชมทะเลสาบซีหู และ หนานหู

ชมความงามจัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม เช็คอินหาดไว้ทาน หอไข่มุก

ช้อปปิ้ง ถนนหนานกิง ถนนฝู่จิ่ง Yansha Outlet

เมนูพิเศษ!! อาหารพื้นเมืองเซี่ยงไฮ้ เสี่ยวหลงเปา เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโก

10 อันดับ ขายดี

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top