ค้นหา
ค้นหา
จิ่วจ้ายโกว

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว

พบ 7 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ จิ่วจ้ายโกวขายดี

รหัสทัวร์ : THB12-8L-CN-8FEB-20JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
8L
 
ราคา11,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เฉิงตู-เม่าเสี้ยน-ทะเลสาบเตี๋ยซี
จิ่วจ้ายโกว-ถนนจินหลี
ถนนคนเดินชุนซีลู่    
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจำทางอุทยาน) 
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถกอล์ฟ)
เมษายน
11 - 14 เม.ย. 63, 25 เม.ย. - 25 ส.ค. 63,
พฤษภาคม
09 - 12 พ.ค. 63, 23 - 26 พ.ค. 63,
มิถุนายน
06 - 09 มิ.ย. 63, 20 - 23 มิ.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THB12-8L-CN-26FEB-17JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
8L
 
ราคา12,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เฉิงตู-เม่าเสี้ยน-ทะเลสาบเตี๋ยซี-จิ่วจ้ายโกว 
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถอุทยาน)
อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง)
ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน-ถนนจินหลี
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟ)
ถนนคนเดินชุนซีลู่  
เมษายน
08 - 12 เม.ย. 63, 12 - 16 เม.ย. 63, 29 เม.ย. - 03 พ.ค. 63,
พฤษภาคม
13 - 17 พ.ค. 63, 17 พ.ค. - 21 มิ.ย. 63, 27 - 31 พ.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THZ1-8L-CN-7APR-26JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
8L
 
ราคา12,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ทะเลสาบเตียซีไห่ – เมืองจิ่วจ้ายโกว
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยาน)
เมืองหวงหลง – อุทยานแห่งชาติหวงหลง
เมืองเม่าเสี้ยน – เมืองเฉิงตู – ร้านยางพารา
ร้านบัวหิมะ – ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่
ชมวิวสะพานโบราณ
เมษายน
08 - 13 เม.ย. 63, 09 - 14 เม.ย. 63, 10 - 15 เม.ย. 63, 11 - 16 เม.ย. 63, 12 - 17 เม.ย. 63, 13 - 18 เม.ย. 63, 14 - 19 เม.ย. 63, 16 - 21 เม.ย. 63, 17 - 22 เม.ย. 63, 21 - 26 เม.ย. 63, 22 - 27 เม.ย. 63, 23 - 28 เม.ย. 63, 24 - 29 เม.ย. 63, 28 เม.ย. - 03 พ.ค. 63, 29 เม.ย. - 04 พ.ค. 63, 30 เม.ย. - 05 พ.ค. 63,
พฤษภาคม
01 - 06 พ.ค. 63, 05 - 10 พ.ค. 63, 06 - 11 พ.ค. 63, 07 - 12 พ.ค. 63, 08 - 13 พ.ค. 63, 12 - 17 พ.ค. 63, 13 - 18 พ.ค. 63, 14 - 19 พ.ค. 63, 15 - 20 พ.ค. 63, 19 - 24 พ.ค. 63, 20 - 25 พ.ค. 63, 21 - 26 พ.ค. 63, 22 - 27 พ.ค. 63, 26 - 31 พ.ค. 63, 27 พ.ค. - 01 มิ.ย. 63, 28 พ.ค. - 02 มิ.ย. 63, 29 พ.ค. - 03 มิ.ย. 63,
มิถุนายน
02 - 07 มิ.ย. 63, 03 - 08 มิ.ย. 63, 04 - 09 มิ.ย. 63, 05 - 10 มิ.ย. 63, 09 - 14 มิ.ย. 63, 10 - 15 มิ.ย. 63, 11 - 16 มิ.ย. 63, 12 - 17 มิ.ย. 63, 16 - 21 มิ.ย. 63, 17 - 22 มิ.ย. 63, 18 - 23 มิ.ย. 63, 19 - 24 มิ.ย. 63, 23 - 28 มิ.ย. 63, 24 - 29 มิ.ย. 63, 25 - 30 มิ.ย. 63, 26 มิ.ย. - 01 ก.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THZ1-8L-CN-7JAN-3APR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
8L
 
ราคา12,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน – เมืองจิ่วจ้ายโกว
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยาน)
เมืองจิ่วจ้ายโกว – เมืองเฉิงตู – ถนนคนเดินชุนซีลู่
วัดเหวินซู – ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่
ร้านยางพารา – ร้านบัวหิมะ
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (รวมค่าขมการแสดงแล้ว)
รหัสทัวร์ : THF4-SL-CN-18FEB-10APR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
SL
 
ราคา19,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองเฉิงตู – ทะเลสาบเต๋อซี
เมืองโบราณซงพาน - อุทยานจิ่วจ้ายโกว
อุทยานโหม่วหนีโกว - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
ถนนโบราณจินหลี่ – ถนนคนเดินชูลซีลู่
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เมษายน
10 - 15 เม.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THG1-TG-CN-7FEB-8MAY20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
TG
 
ราคา21,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เม่าเสี้ยน-ต๋ากู่-อุทยานสวรรค์การ์เซีย
หวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)
ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว-อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำอุทยาน)
จิ่วจ้ายโกว-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน
ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี-เฉิงตู-ร้านยางพารา
ร้านนวดฝ่าเท้า-ถนนโบราณจิ่งหลี่
เมษายน
10 - 15 เม.ย. 63, 12 - 17 เม.ย. 63, 24 - 29 เม.ย. 63,
พฤษภาคม
03 - 08 พ.ค. 63, 08 - 13 พ.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THS3-CA-CN-21FEB-26JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
CA
 
ราคา24,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เฉิงตู-ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)
เม่าเสี้ยน-อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)
เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รถเหมาในอุทยาน)
โชว์ทิเบต-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน
ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ถนนโบราณจินหลี่
เมษายน
10 - 15 เม.ย. 63, 12 - 17 เม.ย. 63, 13 - 18 เม.ย. 63, 17 - 22 เม.ย. 63, 24 - 29 เม.ย. 63,
พฤษภาคม
01 - 06 พ.ค. 63, 29 พ.ค. - 03 มิ.ย. 63,
มิถุนายน
26 มิ.ย. - 01 ก.ค. 63,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top