ค้นหา
ค้นหา
จิ่วจ้ายโกว

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว

พบ 10 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ จิ่วจ้ายโกวขายดี

รหัสทัวร์ : THB12-8L-CN-13OCT-29DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
8L
 
ราคา13,888
รายละเอียดเพิ่มเติม

เฉิงตู- เม่าเซี่ยน-เมืองโบราณซงพาน-จิ่วจ้ายโกว 

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถอุทยาน)

อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง)

ถนนจินหลี-ถนนคนเดินชุนซีลู่

ตุลาคม
13 - 17 ต.ค. 62, 16 - 20 ต.ค. 62, 20 - 24 ต.ค. 62, 23 - 27 ต.ค. 62, 27 - 31 ต.ค. 62, 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62,
พฤศจิกายน
03 - 07 พ.ย. 62, 06 - 10 พ.ย. 62, 10 - 14 พ.ย. 62, 13 - 17 พ.ย. 62, 17 - 21 พ.ย. 62, 20 - 24 พ.ย. 62, 24 - 28 พ.ย. 62, 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
01 - 05 ธ.ค. 62, 04 - 08 ธ.ค. 62, 08 - 12 ธ.ค. 62, 11 - 15 ธ.ค. 62, 15 - 19 ธ.ค. 62, 18 - 22 ธ.ค. 62, 22 - 26 ธ.ค. 62, 25 - 29 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB15-MU-CN-11OCT-26DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
MU
 
ราคา14,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
จิ่วจ้ายโกว - ผ่าน ชมทะเลสาบเตี๋ยซี
- อุทยานจิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจำอุทยาน)
- เมืองชวนจู่ - อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)
- เฉิงตู - ร้านใบชา 
- ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)
- ร้านบัวหิมะ - ร้านยางพารา - ถนนซุนซีลู่
รหัสทัวร์ : THZ1-8L-CN-9OCT-30NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
8L
 
ราคา14,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองจิ่วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
เมืองหวงหลง - อุทยานแห่งชาติหวงหลง
เมืองเม่าเสี้ยน - เมืองเฉิงตู - ร้านยางพารา
ร้านบัวหิมะ - ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่
ตุลาคม
09 - 14 ต.ค. 62, 10 - 15 ต.ค. 62, 11 - 16 ต.ค. 62, 12 - 16 ต.ค. 62, 13 - 18 ต.ค. 62, 14 - 19 ต.ค. 62, 15 - 20 ต.ค. 62, 16 - 21 ต.ค. 62, 17 - 22 ต.ค. 62, 18 - 23 ต.ค. 62, 19 - 24 ต.ค. 62, 20 - 25 ต.ค. 62, 21 - 26 ต.ค. 62, 22 - 27 ต.ค. 62, 23 - 28 ต.ค. 62, 24 - 29 ต.ค. 62, 25 - 30 ต.ค. 62, 26 - 31 ต.ค. 62, 27 ต.ค. - 01 พ.ย. 62, 28 ต.ค. - 02 พ.ย. 62, 29 ต.ค. - 03 พ.ย. 62, 30 ต.ค. - 04 พ.ย. 62, 31 ต.ค. - 05 พ.ย. 62,
พฤศจิกายน
01 - 06 พ.ย. 62, 02 - 07 พ.ย. 62, 03 - 08 พ.ย. 62, 04 - 09 พ.ย. 62, 05 - 10 พ.ย. 62, 06 - 11 พ.ย. 62, 07 - 12 พ.ย. 62, 08 - 13 พ.ย. 62, 09 - 14 พ.ย. 62, 10 - 15 พ.ย. 62, 11 - 16 พ.ย. 62, 12 - 17 พ.ย. 62, 13 - 18 พ.ย. 62, 14 - 19 พ.ย. 62, 15 - 20 พ.ย. 62, 16 - 21 พ.ย. 62, 17 - 22 พ.ย. 62, 18 - 23 พ.ย. 62, 19 - 24 พ.ย. 62, 20 - 25 พ.ย. 62, 21 - 26 พ.ย. 62, 22 - 27 พ.ย. 62, 23 - 28 พ.ย. 62, 24 - 29 พ.ย. 62, 25 - 30 พ.ย. 62, 26 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, 27 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, 28 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62, 29 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62, 30 พ.ย. - 05 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THG15-8L-CN-14OCT-15NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
8L
 
ราคา15,889
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองจิ่วไจ้โกว -อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว 
(รวมรถประจำทางภายในอุทยาน) 
- อุทยานแห่งชาติหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้นลง )
-เมืองเฉิงตู-ร้านยางพารา-ร้านบัวหิมะ
-ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่
รหัสทัวร์ : THZ1-8L-CN-9OCT-30NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
8L
 
ราคา17,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองจิ่วจ้ายโกว
-อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยาน) 
- เมืองหวงหลง - อุทยานแห่งชาติหวงหลง 
- เมืองเม่าเสี้ยน - เมืองเฉิงตู - ร้านยางพารา 
- ร้านบัวหิมะ - ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่
รหัสทัวร์ : THP14-MU-CN-9OCT-26DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
MU
 
ราคา18,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เฉินตู– ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน –กันไห่จือ 
–จิ่วไจ้โกว-ฉวนจูซื่อ–เที่ยวอุทยานจิ่วจ้ายโกว
จิ่วไจ้โกว– ทะเลสาบเต๋อซี –เมืองเล่อซาน 
ล่องเรือชมพระใหญ่เล่อซาน–ถนนโบราณจินหลี่
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ศูนย์สมุนไพร บัวหิมะ
–ถนนคนเดินซุนซีลู่
รหัสทัวร์ : THP14-FD-CN-10OCT-20DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
FD
 
ราคา19,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉงชิ่ง–เม่าเสี้ยน –อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้า)
– ฉวนจูซื่อ–เที่ยวอุทยานจิ่วจ้ายโกว
 –จิ่วไจ้โกว–เมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเตี๋ยซี 
–เฉินตู– ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ศูนย์สมุนไพร บัวหิมะ 
– ร้านผ้าไหม –ถนนซุนซีหลู่– โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
– ศูนย์หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ – หมู่บ้านโบราณฉือซื่อโข่ว
รหัสทัวร์ : THB15-TG-CN-11OCT-31DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
TG
 
ราคา27,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เม่าเสี้ยน - อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น -ลง)
- ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว
- อุทยานจิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจำอุทยาน)
- จิ่วจ้ายโกว - ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน
- ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี - เฉิงตู
- ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)
- ร้านนวด - ร้านชา - ถนนคนเดิน ซุนซีลู่
- โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ร้านยางพารา
- ถนนคนเดินจิ่งหลี่
รหัสทัวร์ : THJ6-CA-CN-18-30OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
CA
 
ราคา34,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เฉิงตู – ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ 
-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน 
-เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
-อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
-อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมค่ากระเช้าขาขึ้น ) 
- ตูเจียงเยี่ยน- ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) 
-ถนนชุนซีลู่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (รวมค่าโชว์)
-ถนนโบราณจินหลี่
เม่าเสี้ยน - อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น -ลง)
ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว
อุทยานจิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจำอุทยาน)
จิ่วจ้ายโกว - ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน
ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี - เฉิงตู
เมืองโบราณหวงซี - เล่อซาน
ล่องเรือชมหวงพ่อโตเล่อซาน - ง้อไบ๊
ยอดเขาจินติ่ง (กระเช้า) - นมัสการองค์ผู่เศียรทรงช้าง
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)
ร้านนวด - ร้านชา - ถนนคนเดิน ซุนซีลู่
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ร้านยางพารา
ถนนคนเดินจิ่งหลี่
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : TSN01 BEIJING สะท้านภพ 5D3N (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,989
ทัวร์จีน : PVG03 SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน 5D3N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,889
ทัวร์จีน : DYG02 ZHANGJIAJIE วิหคเหินฟ้า 4D2N (201019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,889
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top