ค้นหา
ค้นหา
หังโจว

ทัวร์หังโจว

พบ 15 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ หังโจวขายดี

รหัสทัวร์ : THB12-FD-CN-21DEC-2023-31MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน4คืน
 
ราคา15,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฟูหรงเจิ้น อลังการน้าตกฟูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน "ประตูสวรรค์" 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของจีน
ท้าความเสียว.. แกรนด์แคนยอนสะพานกระจกใสที่สูงที่สุดในโลก! ชมพิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย หน้าผาระเบียงแก้ว
สวนสาธารณะทะเลสาบตงหู THE BUND WUHAN วัดกุ้ยหยวน ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจียงฮั่น
เมนูพิเศษ !! เป็ดย่าง ปลาอู๋ฉาง อาหารหูหนาน สุกี้เห็ดรสเด็ด
รหัสทัวร์ : THG1-CA-CN-09NOV-2023-02JAN-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน3คืน
CA
 
ราคา16,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซูโจว 
เจ้าแม่กวนอิมกลางน้าวัดฉงหยวน 
อู๋ซี 
วัดพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ 
ศาลาฟางกง 
ร้านไข่มุก 
สะพานชิงหมิงเฉียว
หังโจว 
ล่องทะเลสาบซีหู 
สวนใบชาหลงจิ่ง 
ถนนโบราณเหอฟางเจี่ย
ร้านหยก 
วัดพระหยกขาว 
ร้านผ้าไหม 
หาดไวทาน
Starbucks Reserve Roastery 
ถนนนานกิง
ร้านยา ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว 
Florentia Village Outlet

รหัสทัวร์ : THZ1-CA-CN-24NOV-2023-02APR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน3คืน
CA
 
ราคา16,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู
ชมเจดีย์นางพญางูขาว
เช็คอินถนนเหอฝังเจีย
ชมหอไขมุก เซี่ยงไฮ้
ชมตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์
ชมตลาด100 ปีเฉินหวังเมี่ยว
ชมเมืองโบราณเยี่ยเหอ
ช้อปปิ้งย่านถนนนานกิง
ชมสวนชาหลงจิ่ง
อิสระ option เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์
พิเศษ เมนูเสี่ยวหลงเปา
พิเศษ เมนูเหมูตงพอ+ไก่ขอทาน
รหัสทัวร์ : THG1-CA-CN-15NOV-2023-17APR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน3คืน
CA
 
ราคา17,991
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซูโจว 
เจ้าแม่กวนอิมกลางน้าวัดฉงหยวน 
อู๋ซี 
วัดพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ
ศาลาฟางกง 
ร้านไข่มุก 
สะพานชิงหมิงเฉียว
หังโจว 
ล่องทะเลสาบซีหู 
สวนใบชาหลงจิ่ง  
ถนนโบราณเหอฟางเจี่ย
ร้านหยก 
วัดพระหยกขาว  
ร้านผ้าไหม  
หาดไวทาน  
Starbucks Reserve Roastery  
ถนนนานกิง
ร้านยา 
ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว 
Florentia Village Outlet
รหัสทัวร์ : THZ1-CA-CN-22JAN-15MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน3คืน
CA
 
ราคา19,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองอู๋ซี – พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ 
ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว
เมืองหังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู 
เจดีย์นางพญางูขาว –ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
เมืองเจียซิง – เมืองโบราณอูเจิ้น 
ล่องเรืออูเจิ้น – เมืองเซี่ยงไฮ้ – TIAN AN 1,000 TREES
หาดไว่ทาน – หอไข่มุก – ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ 
ถนนนานกิงฟอเรนเทีย วิลเลจ เอาท์เลต
รหัสทัวร์ : THZ1-FM-CN-24NOV-2023-26MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน4คืน
FM
 
ราคา22,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองเจียซิง
เมืองโบราณอูเจิ้น 
ล่องเรืออูเจิ้น 
เมืองหังโจว 
ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
ล่องเรือทะเลสาบซีหู 
เจดีย์นางพญางูขาว 
เมืองเซี่ยงไฮ้
Starbucks Reserve Roastery 
ถนนนานกิง 
TIAN AN 1,000 TREES
ท่องเที่ยวดิสนีย์แลนด์ เซี่ยงไฮ้เต็มวัน
หาดไว่ทาน 
หอไข่มุก 
ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ 
ฟอเรนเทีย
วิลเลจ เอาท์เล็ท
รหัสทัวร์ : THZ1-CA-CN-15NOV-31DEC-2023
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน3คืน
CA
 
ราคา23,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
หังโจว เซียวซาน 
เมืองซางหร่าว 
หุบเขาวั่งเซียนหรือหุบเขาเทวดา
ถนนซุยเซียน
เมืองหังโจว 
ล่องเรือทะเลสาบซีหู
เจดีย์นางพญางูขาว 
ถนนโบราณเหอฟางเจีย
เมืองเซี่ยงไฮ้ 
พระหยกขาว Starbucks Reserve Roastery – 
ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว 
หาดไว่ทาน 
หอไข่มุก 
ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์
เมืองโบราณเหยี่ยเหอ 
ล่องเรือเมืองโบราณเหยี่ยเหอ 
สวนชาจักรพรรดิ 
จุดชมวิว City Balcony 
หังโจว เอาท์เลต
หังโจว 
อี้อู 
ตลาดค้าส่งเมืองอี้อู 
อู้หยวน 
อู้หนี่โจว 
ชมไฟยามค่ำคืน
หมู่บ้านหวงหลิง 
สะพานกระจกหวงหลิง 
เมืองซ่างหร่าว
สวมชุดฮั่นฝู่ถ่ายรูปสวยๆ 
เขาหลิงซาน
กระจกแห่งท้องฟ้า 
หุบเขาเทวดาหุบเขาวั้งเซียนกู่ 
สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืน
ซ่างหร่าว 
นั่งรถไฟความเร็วสูง
ถนนคนเดินเหอฝั่งเจีย 
รหัสทัวร์ : THG1-CA-CN-01NOV-2023-02JAN-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน3คืน
CA
 
ราคา26,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตลาดค้าส่งเมืองอี้อู 
อู้หยวน อู้หนี่โจว
ชมไฟยามค่ำคืน
หมู่บ้านหวงหลิง (รวมกระเช้าขึ้นลง) 
สะพานกระจกหวงหลิง 
เมืองซ่างหร่าว 
อิสระช็อปปิ้ง
สวมชุดฮั่นฝู่ 
โรงสีน้่ามัน+ทดลองวาดพู่กันจีน 
เขาหลิงซาน(รวมกระเช้าขึ้นลง)  
กระจกแห่งท้องฟ้า 
หุบเขาเทวดาหุบเขาวั้งเซียนกู่
สัมผัสบรรยากาศยามค่่าคืน
ซ่างหร่าว 
นั่งรถไฟความเร็วสูง หังโจว
ล่องเรือทะเลสาบซีหู 
ถนนคนเดินเหอฝั่งเจีย
รหัสทัวร์ : THG1-FD-CN-09DEC-2023-31JAN-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน4คืน
FD
 
ราคา26,911
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉางซา 
รถไฟไร้คนขับ BYD 
ถนนโบราณไท่ผิง 
เมืองซ่างหร่า
หุบเขาเทวดาวั่งเซี่ยนกู่
เขาหลิงซาน 
กระจกส่องนภา 
เมืองอู้หยวน 
อู้หนี่โจว
หมู่บ้านหวงหลิง 
สะพานกระจก 
หังโจว 
ชมวิวกลางคืนแม่น้าถังเจียง
ล่องเรือทะเลสาบซีหู
สนามกีฬาเอเชียนเกมส์ 
ถนนคนเดินเหอฝั่งเจีย 
ห้างสรรพสินค้า MIXC MALL
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top