ค้นหา
ค้นหา
หังโจว

ทัวร์หังโจว

พบ 26 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ หังโจวขายดี

รหัสทัวร์ : THZ1-CZ-CN-4NOV19-18MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
CZ
 
ราคา7,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองอู๋ซี – พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ (รวมนั่งรถราง)
ร้านไข่มุก – ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว
ร้านผ้าไหม  - เมืองหังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู
ร้านชา – ถนนโบราณเหอฟางเจีย
ร้านยางพารา - เมืองเซี่ยงไฮ้
ร้านยาบัวหิมะ - Starbucks Reserve Roastery
ถนนเทียนจื่อฝั่ง - ย่านซินเทียนตี้
ร้านหยก – หาดไว่ทัน – ถนนหนานกิง
พฤศจิกายน
04 - 08 พ.ย. 62, 13 - 17 พ.ย. 62, 20 - 24 พ.ย. 62,
ธันวาคม
04 - 08 ธ.ค. 62, 09 - 13 ธ.ค. 62, 18 - 22 ธ.ค. 62, 25 - 29 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63,
มกราคม
08 - 12 ม.ค. 63, 13 - 17 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
05 - 09 ก.พ. 63, 10 - 14 ก.พ. 63, 19 - 23 ก.พ. 63, 24 - 28 ก.พ. 63,
มีนาคม
04 - 08 มี.ค. 63, 09 - 13 มี.ค. 63, 18 - 22 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THG15-CZ-CN-7OCT19-18MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
CZ
 
ราคา7,989
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองเซี่ยงไฮ้-หางโจว-ล่องเรือขุดโบราณต้านวิ่นเหอ
ถนนโบราณวินเหอ-นั่งรถไฟความเร็วสูง
เมืองหังโจว – ร้านยางพารา –อู๋ซี
สวนหยวนถ้อจู่+ล่องเรือชมวิวดอกไม้ตามฤดู
ร้านไข่มุก-พิพิภัณฑ์ดินทราย-ถนนโบราณฉงอัน
ร้านบัวหิมะ – ตลาดร้อยปี – หาดไว่ทาน
ร้านผ้าไหม – ถนนนานกิง
ร้าน Starbucks ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ร้านหยก-ถนนเทียนจี่ฝ่าง-ซินเทียนตี้
ตุลาคม
21 - 26 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน
04 - 09 พ.ย. 62, 11 - 16 พ.ย. 62, 13 - 18 พ.ย. 62, 18 - 23 พ.ย. 62, 27 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
11 - 16 ธ.ค. 62, 16 - 21 ธ.ค. 62, 25 - 30 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63,
มกราคม
08 - 13 ม.ค. 63, 13 - 18 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
03 - 08 ก.พ. 63, 05 - 10 ก.พ. 63, 19 - 24 ก.พ. 63, 24 - 29 ก.พ. 63,
มีนาคม
04 - 09 มี.ค. 63, 09 - 14 มี.ค. 63, 16 - 21 มี.ค. 63, 18 - 23 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THP14-XJ-CN-11JUL-28NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา7,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เซี่ยงไฮ้ –อู๋ซี– พระใหญ่หลิงซาน 
– ฟาร์มไข่มุก– หังโจว –ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
-ล่องทะเลสาบซีหู– หมู่บ้านใบชา–ร้านยางพารา 
–ร้านไหม – ตึกสตาร์บัค-หาดไหว่ธาน
–ลอดอุโมงค์เลเซอร์ –ถนนนานกิง 
– บัวหิมะนวดเท้า–ร้านหยก– ตลาดเถาเป่า
รหัสทัวร์ : THT18-XW-CN-25FEB-27OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา8,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู
หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
อู๋ซี-ร้านไข่มุก-สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน
ร้านผ้าไหม-ย่านซินเทียนตี้-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านหยก
ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว-ถนนนานกิง
ร้านกาแฟ Starbucks
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,888-15,888 บาท
รหัสทัวร์ : THC4-XW-CN-25FEB-23OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา8,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-หังโจว-เจดีย์นางพญางูขาว
ร้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย-หังโจว
ร้านหมอนยางพารา-ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว
ย่านซินเทียนตี้-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-หาดไว่ทาน
ถนนนานกิง-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านกาแฟ Starbuck
ร้านหยก
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,899-15,899 บาท
รหัสทัวร์ : THB12-XW-CN-13MAR-23OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา9,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เซี่ยงไฮ้-เมืองหังโจว-หมู่บ้านชาหลงจิ่ง
ล่องเรือทะเลสาบซีหู-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย 
ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ
เมืองโบราณซินฉาง-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
ตึกสตาร์บัคสาขาใหญ่ที่สุดในโลก
ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก-อุโมงค์เลเซอร์
หาดไว่ทาน-ถนนนานจิง-ตลาดเถาเป่า
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,888-15,888 บาท
รหัสทัวร์ : THT18-XJ-CN-16OCT-31DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา9,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ(รวมรถแบตเตอรี่)
ร้านไข่มุก - หังโจว - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา - สวนผลไม้ตามฤดูกาล
ร้านหมอนยางพารา - ร้านผ้าไหม - ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery
หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ถนนนานกิง - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
ร้านหยก - ตลาดเฉิงหวังเมี่ย
ตุลาคม
16 - 20 ต.ค. 62, 17 - 21 ต.ค. 62, 23 - 27 ต.ค. 62, 24 - 28 ต.ค. 62, 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62, 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 62,
พฤศจิกายน
06 - 10 พ.ย. 62, 07 - 11 พ.ย. 62, 13 - 17 พ.ย. 62, 14 - 18 พ.ย. 62, 20 - 24 พ.ย. 62, 21 - 25 พ.ย. 62, 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
04 - 08 ธ.ค. 62, 05 - 09 ธ.ค. 62, 11 - 15 ธ.ค. 62, 12 - 16 ธ.ค. 62, 18 - 22 ธ.ค. 62, 19 - 23 ธ.ค. 62, 25 - 29 ธ.ค. 62, 26 - 29 ธ.ค. 62, 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THG15-XJ-CN-10OCT-27DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา9,989
รายละเอียดเพิ่มเติม
เซี่ยงไฮ้– เมืองหางโจว – สวนผลไม้ตามฤดูกาล 
– ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายุ่นเหอ - หมู่บ้านใบชา 
– สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว
านผ้าไหม – เมิองโบราณอูเจิ้น (ไมร่วม -ค่าล่องเรือ) 
– เซี่ยงไฮ้– หาดไว่ทาน
รหัสทัวร์ : THG15-XW-CN-1AUG-26OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เซี่ยงไฮ้–ร้านผ้าไหม – เมืองหางโจว – เจดีย์นางพญางูขาว 
– หมู่บ้านใบชา – ถนนคนเดินเหอฝั่งเจีย – สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว
-ร้านยางพารา – เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว(รวมค่าล่องเรือ) 
– เซี่ยงไฮ้–ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
- ร้านบัวหิมะ – หาดไวทาน – ถนนนานกิง – อุโมงค์เลเซอร์ 
–ร้านหยก – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
รหัสทัวร์ : THG15-XJ-CN-10-30OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา12,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เซี่ยงไฮ้ – ร้านยางพารา – เมืองหางโจว
ล่องเรือทะเลสาบซีหู (รวมค่าล่องเรือ)
เจดีย์นางพญางูขาว - หหมู่บ้านใบชา
ถนนเหอฝาเจีย– หมู่บ้านน้ำโบราณซีเป่า
ร้านสมุนไพร– ถนนนานกิง-ร้านหยก
หาดไวทาน –เฉินหวังเมี่ยว –ร้านผ้าไหม
ตลาดเถาเป่า
ตุลาคม
22 - 26 ต.ค. 62, 26 - 30 ต.ค. 62, 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62,
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : TSN01 BEIJING สะท้านภพ 5D3N (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,989
ทัวร์จีน : DYG02 ZHANGJIAJIE วิหคเหินฟ้า 4D2N (201019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,889
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top