ค้นหา
ค้นหา
จางเจียเจี้ย

ทัวร์จางเจียเจี้ย

พบ 27 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ จางเจียเจี้ยขายดี


รหัสทัวร์ : THF4-VZ-CN-02DEC-2023-09MAY-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
VZ
 
ราคา9,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฉางซา 
เมืองจางเจียเจี้ย 
พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเซิง 
เขาเทียนเหมินซาน 
ระเบียงแก้วเลียบหน้าผา 
ถ้ำประตูสวรรค์ 
OPTION TOUR : โชว์การแสดงจิ้งจอกขาว หรือ โชว์รักพันปี
ถนนคนเดินซีปู้เจีย 
ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้นแห่งเมืองจางเจียเจี้ย 
สะพานกระจกจางเจียเจี้ย 
OPTION TOUR : อุทยานจางเจียเจี้ย เขาเทียนจื่อซาน
มืองฉางซา 
ถนนคนเดินหวงชิงลู่
รหัสทัวร์ : THB12-FD-CN-01MAR-21APR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน2คืน
FD
 
ราคา12,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉางซา
สะพานกระจก เทียนเหมิน ซซา 4 วัน 3 คืน
เทียนเหมินซาน "ประตูสวรรค์" 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของจีน
ท้าความเสียว.. แกรนด์แคนยอนสะพานกระจกใสที่สูงที่สุดในโลก!
สวมแว่นตา VR 4 D สัมผัสบรรยากาศ 360 องศา
ชมพิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย หน้าผาระเบียงแก้ว
จุดเช็คอินแห่งใหม่ ตึกIFS ตุ๊กตา KAWS
ช้อปปิ้งถนนคนเดินซีปู้เจีย ถนนคนเดินหวงซิงลู่
เมนูพิเศษ!! อาหารหูหนาน สุกี้เห็ดรสเด็ด อาหารถูกเจีย อาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
รหัสทัวร์ : THT18-FD-CN-19JAN-01APR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
FD
 
ราคา12,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขึ้น ยอดเขาเทียนเหมินซาน ด้วยกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก
สัมผัสอารยธรรมประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ต้าเชียงชี
ช้อปปิ้งจุกๆที่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่
ท้าความกล้ากับ สะพานกระจกใสแกรนด์แคนยอน
รหัสทัวร์ : THT18-SL-CN-20JAN-26MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
SL
 
ราคา12,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขึ้น ยอดเขาเทียนเหมินซาน ด้วยกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก
สัมผัสอารยธรรมประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ต้าเชียงชี
ช้อปปิ้งแบรนด์เนมเก๋ๆที่ CHANGSHA BAILIAN OUTLET
ท้าความกล้ากับ สะพานกระจกใสแกรนด์แคนยอน
แวะถนนโบราณของเมืองจางเจียเจี้ย ถนนคนเดินซีปู้เจีย
รหัสทัวร์ : THB12-FD-CN-26OCT-03DEC-2023
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา12,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมนูพิเศษ! อาหารหูหนาน สุกี้เห็ดรสเด็ด เซ็ตหม่าล่า
เทียนเหมินซาน "ประตูสวรรค์" 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของจีน
ท้าความเสียว.. แกรนด์แคนยอนสะพานกระจกใสที่สูงที่สุดในโลก!  
สวมแว่นตาVR4D สัมผัสบรรยากาศ 360 องศา
ชมพิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย  หน้าผาระเบียงแก้ว ถนนคนเดินซีปู้เจีย
ช้อปปิ้งเมืองฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่

รหัสทัวร์ : THF4-VZ-CN-24NOV-29NOV-2023
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน5คืน
VZ
 
ราคา12,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองจางเจียเจี้ย 
ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น
เมืองโบราณฟ่งหวง 
สะพานสายรุ้ง 
เที่ยวชมเมือง 
โบราณฟ่งหวงยามเย็น
เขาเทียนเหมินซาน 
มืองอ๋องถู่ซือเฉิง 
ทะเลสาปเป่าเฟิ่งหู 
โชว์จิ้งจอกขาว
เขาเทียนจื่นซาน 
เขาอวตาร
ลิฟต์แก้วไป่หลง 
สะพานหนึ่งในใต้หล้า
สะพานกระจกหุบเขาแกรนด์แคนยอน 
หอศิลป์ภาพเขียนหินทรายจวินเซิง
รหัสทัวร์ : THZ1-QW-CN-30DEC-2023-29MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 7วัน6คืน
QW
 
ราคา14,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองหยีชัง
ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง 
เขื่อนสามผาแม่น้ำแยงซีเกียง 
บ้านเกิดชวีหยวน 
ถนนคนเดินเมืองหยีชัง
ลานสกีไป่หลีฮวง 
เมืองฉางเต๋อ 
ย่านเมืองเก่าซางเซี่ยวเหอ
ตีกมหัศจรรย์ 72 ชั้น 
พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเซิง
เมืองฝูหรงเจิ้น 
เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
เมืองจางเจียเจี้ย 
เขาเทียนเหมินซาน 
ถ้ำประตูสวรรค์ 
ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก OPTION: โชว์การแสดงจิ้งจอกขาว / โชว์รักพันปี
OPTION: สะพานกระจก 
รหัสทัวร์ : THB12-FD-CN-21DEC-2023-31MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน4คืน
 
ราคา15,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฟูหรงเจิ้น อลังการน้าตกฟูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน "ประตูสวรรค์" 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของจีน
ท้าความเสียว.. แกรนด์แคนยอนสะพานกระจกใสที่สูงที่สุดในโลก! ชมพิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย หน้าผาระเบียงแก้ว
สวนสาธารณะทะเลสาบตงหู THE BUND WUHAN วัดกุ้ยหยวน ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจียงฮั่น
เมนูพิเศษ !! เป็ดย่าง ปลาอู๋ฉาง อาหารหูหนาน สุกี้เห็ดรสเด็ด
รหัสทัวร์ : THB12-FD-CN-01MAR-18APR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน4คืน
FD
 
ราคา15,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 5วัน4คืน
ชมมรดกโลก เมืองโบราณเฟิ่งหวง “เมืองหงส์” ล่องเรือแม่น้าถัวเจียง
เมืองฟูหรงเจิ้น อลังการน้าตกฟูหรงเจิ้น
เทียนเหมินซาน "ประตูสวรรค์" 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของจีน
ท้าความเสียว.. แกรนด์แคนยอนสะพานกระจกใสที่สูงที่สุดในโลก!
จุดเช็คอินแห่งใหม่ ตึก IFS ตุ๊กตา KAWS
ช้อปปิ้งถนนซีปู้เจีย ถนนคนเดินหวงซิงลู่
รหัสทัวร์ : THT18-VZ-CN-08JAN-03MAY-2024
จำนวนวันเดินทาง :
VZ
 
ราคา18,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
Option เสริม! ขึ้น ยอดเขาเทียนเหมินซาน ด้วยกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก
นั่งรถขึ้นอุทยานสู่ เขาเทียนชื่อซาน ชมทิวทัศน์ที่สุดแสนสวยงาม
ชม ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น แลนด์มาร์กของจางเจียเจี้ย
เที่ยวเมืองแห่งน้าตก เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top