ค้นหา
ค้นหา
จางเจียเจี้ย

ทัวร์จางเจียเจี้ย

พบ 25 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ จางเจียเจี้ยขายดี


รหัสทัวร์ : THG15-CZ-CN-19MAY-20OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
CZ
 
ราคา9,889
รายละเอียดเพิ่มเติม
ร้านหยก – ถ้ำมังกรเหลือง (รวมล่องเรือ)
สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก – ร้านใบชา
เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า – ลงด้วยรถอุทยาน)
ทางเดินกระจก – ประตูสวรรค์-ถนนคนเดินซีปู้เจีย
ร้านยา – จิตรกรรมภาพวาดทราย
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,889-12,889 บาท
รหัสทัวร์ : THB15-FD-CN-5SEP-17OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา9,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉางซา - จางเจียเจี้ย 
- เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
- ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
- ประตูสวรรค์ [Option : โชว์จิ้งจอกขาว]
- ร้านยาจีน - ร้านหยก - ถนนคนเดินซีปู้
- ภาพวาดทราย [Option : สะพานแก้ว ที่ยาวที่สุด]
- ร้านเยื่อไผ่ - ร้าใบชา
- พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
รหัสทัวร์ : THP14-FD-CN-19JUL-29NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉางซา –จางเจียเจี้ย –ร้านชา 
– ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า)– ทางเดินกระจก 
–ถ้ำประตูสวรรค์ -แกรนด์แคนย่อนจางเจียเจี้ย
-สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก-ร้านหยก-บัวหิมะ+นวดฝ่าเท้า
-ถนนคนเดินซีปูเจีย-พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย
–ร้านยางพารา –ถนนคนเดินหวงซิงลู่
รหัสทัวร์ : THP14-FD-CN-25MAY-29NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉางซา – จางเจียเจี้ย  – ร้านชา
ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า)
ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ 
แกรนด์แคนย่อนจางเจียเจี้ย
สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก-ร้านหยก
บัวหิมะ+นวดฝ่าเท้า-ถนนคนเดินซีปูเจีย
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย – ร้านยางพารา
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-12,999 บาท
รหัสทัวร์ : THT18-CZ-CN-12JUN-15OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
CZ
 
ราคา11,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง
ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง-สะพานสายรุ่ง
ร้านใบชา-สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก 
ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-ถนนคนเดินซีปู้เจีย
จิตรกรรมภาพวาดทราย-นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน
สวนจอมพลเฮ่อหลง-สะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง
เขาอวตาร-ลงลิฟท์แก้วไป๋หลง-โชว์เหม่ยลี่เซียงซี
ร้านหยก-ร้านหมอนยางพารา
เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า+บันไดเลื่อน+ลงรถอุทยาน)
ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์
อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,888-14,888 บาท
รหัสทัวร์ : THC4-WE-CN-7JUN-24OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
WE
 
ราคา11,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉางเต๋อ-จางเจียเจี้ย-ร้านยางพารา-เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) - ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์ - สะพานแก้วจางเจียเจี้ย- ถนนคนเดินซีปู้เจีย- จิตรกรรมภาพวาดทราย-ร้านนวดเท้าร้านผ้าไหม -จางเจียเจี้ย -ร้านหยก-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา
รหัสทัวร์ : THZ1-CZ-CN-5MAY-29SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
CZ
 
ราคา11,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง
เมืองโบราญเฟิ่งหวง-ร้านนวดฝ่าเท้า - แกรนด์แคนยอน
สะพานแก้ว (รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ)-ร้านยางพารา
ยอดเขาเทียนเหมินซาน (รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน)
ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก-ถ้ำประตูสวรรค์ - ตลาดใต้ดิน 
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 11,999-12,999 บาท
รหัสทัวร์ : THZ1-WE-CN-5JUL-29NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
WE
 
ราคา11,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฉางเต๋อ- เมืองจางเจียเจี้ย - แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) - ถนนคนเดินซีปูจี่ย – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ร้านใบชา- ร้านหยก - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์- ร้านยาบัวหิมะ - ร้านยางพารา - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
รหัสทัวร์ : THZ1-FD-CN-11-23OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา11,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฉางเต๋อ-ร้านหยก 
- ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) 
- ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก 
- ถ้ำประตูสวรรค์- ร้านยาบัวหิมะ
- เมืองจางเจียเจี้ย - แกรนด์แคนยอน 
- สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) 
- ถนนคนเดินซีปูเจี่ย - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย 
- ร้านใบชา-ร้านยางพารา 
- เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
รหัสทัวร์ : THB15-CZ-CN-30AUG-28OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
CZ
 
ราคา12,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง
อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง
สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ประตูสวรรค์
ร้านยาจีน - เขาอวตาร(ขึ้น-ลงลิฟต์แก้ว)
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - สวนจอมพลเฮ่อหลง
ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก 
โชว์เหม่ยลี่เซียงซี - ร้านชา 
สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ร้านเครื่องเงิน  
ถ้ำมังกรเหลือง - ภาพวาดทรายตลาดใต้ดิน
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : TSN01 BEIJING สะท้านภพ 5D3N (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,989
ทัวร์จีน : PVG03 SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน 5D3N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,889
ทัวร์จีน : DYG02 ZHANGJIAJIE วิหคเหินฟ้า 4D2N (201019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,889

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top