ค้นหา
ค้นหา
จางเจียเจี้ย

ทัวร์จางเจียเจี้ย

พบ 28 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ จางเจียเจี้ยขายดี
TAG


รหัสทัวร์ : THB12-FD-CN-26OCT19-23APR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา9,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉางซา-จางเจียเจี้ย
ภูเขาเทียนเหมินซานถ้ำประตูสวรรค์
(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ระเบียงกระจก-พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย
ถนนคนเดินซีปู้เจีย-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
ถนนคนเดินไท่ผิง
พฤศจิกายน
21 - 25 พ.ย. 62,
ธันวาคม
05 - 09 ธ.ค. 62, 07 - 11 ธ.ค. 62, 21 - 25 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
06 - 10 ก.พ. 63, 08 - 12 ก.พ. 63,
มีนาคม
12 - 16 มี.ค. 63, 19 - 23 มี.ค. 63, 26 - 30 มี.ค. 63,
เมษายน
04 - 08 เม.ย. 63, 11 - 15 เม.ย. 63, 12 - 16 เม.ย. 63, 13 - 17 เม.ย. 63, 23 - 27 เม.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THB12-CZ-CN-19NOV19-24MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
CZ
 
ราคา9,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย 
ถ้ำวังมังกรเหลือง (รวมล่องเรือ)
ถนนคนเดินซีปู้เจีย-พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย
ตลาดใต้ดิน-ภูเขาเทียนเหมินซาน
ถ้ำประตูสวรรค์ (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ระเบียงกระจก (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
พฤศจิกายน
19 - 22 พ.ย. 62, 20 - 23 พ.ย. 62, 21 - 24 พ.ย. 62, 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
04 - 07 ธ.ค. 62, 13 - 16 ธ.ค. 62, 23 - 26 ธ.ค. 62, 26 - 29 ธ.ค. 62, 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63,
มกราคม
10 - 13 ม.ค. 63, 20 - 23 ม.ค. 63, 24 - 27 ม.ค. 63, 30 ม.ค. - 02 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
20 - 23 ก.พ. 63, 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 63,
มีนาคม
06 - 09 มี.ค. 63, 13 - 16 มี.ค. 63, 24 - 27 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB15-CZ-CN-15NOV-22DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
CZ
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
จางเจียเจี้ย - พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย
สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ร้านใบชา
OPTION : เขาอวตาร - ร้านยาจีน
ภาพวาดทราย - ร้านเครื่องเงิน
ถ้ำมังกรเหลือง - โชว์เหม่ยลี่เซียงซี
เขาเทียนเหมินซาน - ประตูสวรรค์
ระเบียงแก้ว - ร้านหยก - ตลาดใต้ดิน
พฤศจิกายน
15 - 17 พ.ย. 62,
ธันวาคม
01 - 03 ธ.ค. 62, 22 - 24 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THP14-FD-CN-25MAY-29NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉางซา – จางเจียเจี้ย  – ร้านชา
ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า)
ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ 
แกรนด์แคนย่อนจางเจียเจี้ย
สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก-ร้านหยก
บัวหิมะ+นวดฝ่าเท้า-ถนนคนเดินซีปูเจีย
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย – ร้านยางพารา
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-12,999 บาท
รหัสทัวร์ : THP14-FD-CN-19JUL-29NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉางซา –จางเจียเจี้ย –ร้านชา 
– ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า)– ทางเดินกระจก 
–ถ้ำประตูสวรรค์ -แกรนด์แคนย่อนจางเจียเจี้ย
-สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก-ร้านหยก-บัวหิมะ+นวดฝ่าเท้า
-ถนนคนเดินซีปูเจีย-พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย
–ร้านยางพารา –ถนนคนเดินหวงซิงลู่
รหัสทัวร์ : THZ1-WE-CN-5JUL-29NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
WE
 
ราคา11,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฉางเต๋อ- เมืองจางเจียเจี้ย - แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) - ถนนคนเดินซีปูจี่ย – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ร้านใบชา- ร้านหยก - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์- ร้านยาบัวหิมะ - ร้านยางพารา - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
เมืองฉางเต๋อ-ร้านหยก
ยอดเขาเทียนเหมินซาน (รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า)
ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ 
ร้านผ้าไหม - สะพานแก้ว (รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว)
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ร้านยาจีนแผนโบราณแช่เท้า
ถนนคนเดินซีปูเจี่ย - ร้านยางพารา - เมืองฉางซา
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
ธันวาคม
06 - 09 ธ.ค. 62, 13 - 16 ธ.ค. 62, 20 - 23 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THZ1-CZ-CN-5MAY-29SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
CZ
 
ราคา11,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง
เมืองโบราญเฟิ่งหวง-ร้านนวดฝ่าเท้า - แกรนด์แคนยอน
สะพานแก้ว (รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ)-ร้านยางพารา
ยอดเขาเทียนเหมินซาน (รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน)
ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก-ถ้ำประตูสวรรค์ - ตลาดใต้ดิน 
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 11,999-12,999 บาท
จางเจียเจี้ย-เทียนเหมินซาน (ขึ้น-ลงด้วยกระเช้า)
ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
ร้านหมอนยางพารา-เทียนจื่อซาน-ขึ้นลิฟท์แก้วไป๋หลง
สะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-ลงลิฟท์แก้วไป๋หลง
โชว์เหม่ยลี่เซียงซี-ร้านหยก-สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก
ร้านใบชา-ถ้ำมังกรเหลือง (รวมล่องเรือ)-อิสระช้อปปิ้งที่ตลาดใต้ดิน
ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียงสะพานสายรุ้ง
จิตรกรรมภาพวาดทราย-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
พฤศจิกายน
22 - 25 พ.ย. 62, 26 - 29 พ.ย. 62,
ธันวาคม
03 - 06 ธ.ค. 62, 11 - 14 ธ.ค. 62, 19 - 22 ธ.ค. 62,
มกราคม
06 - 09 ม.ค. 63, 17 - 20 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
13 - 16 ก.พ. 63, 18 - 21 ก.พ. 63,
มีนาคม
03 - 06 มี.ค. 63, 12 - 15 มี.ค. 63, 16 - 19 มี.ค. 63, 23 - 26 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THC4-CZ-CN-2DEC19-11FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
CZ
 
ราคา12,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง
ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง-เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าและรถอุทยาน)
ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ถ้ำประตูสวรรค์-จิตรกรรมภาพวาดทราย
ร้านนวดเท้า-หวงซือจ้าย (ขึ้น-ลงด้วยกระเช้า)
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-ร้านยางพารา-โชว์เหม่ยลี่
ร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงด้วยกระเช้า)
เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง
สวนสาธารณะจอมพลเฮ่อหลง-ร้านผ้าไหม
ถนนช้อปปิ้งจางเจียเจี้ย
ธันวาคม
02 - 05 ธ.ค. 62, 24 - 27 ธ.ค. 62, 27 - 30 ธ.ค. 62,
มกราคม
08 - 11 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
07 - 10 ก.พ. 63, 11 - 14 ก.พ. 63,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,989

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top