ค้นหา
ค้นหา
เสิ่นหยาง

ทัวร์เสิ่นหยาง

พบ 8 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ เสิ่นหยางขายดี

เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน เสิ่นหยาง
รหัสทัวร์ : THB12-XW-CN-20DEC19-21FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
XW
 
ราคา19,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง
ถนนโบราณหม่านชิง -เมืองจี๋หลิน
เมืองฮาร์บิ้น-เกาะพระอาทิตย์
เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น 
โบสถ์เซ็นโซเฟีย-ถนนจงยาง
อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน
เมืองฉางชุน-พระราชวังจอมปลอม
ผ่านชมกระทรวงทั้งแปดของแมนจู
จัตุรัสเหวินฮั่ว
ธันวาคม
20 - 25 ธ.ค. 62, 25 - 30 ธ.ค. 62, 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63,
มกราคม
01 - 06 ม.ค. 63, 03 - 08 ม.ค. 63, 08 - 13 ม.ค. 63, 10 - 15 ม.ค. 63, 15 - 20 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
05 - 10 ก.พ. 63, 07 - 12 ก.พ. 63, 12 - 17 ก.พ. 63, 14 - 19 ก.พ. 63, 19 - 24 ก.พ. 63, 21 - 26 ก.พ. 63,
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน เสิ่นหยาง
รหัสทัวร์ : THT18-XW-CN-25DEC19-5FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
XW
 
ราคา19,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง
ถนนโบราณหม่านชิง-ร้านสินค้าพื้นเมือง
จี๋หลิน-ฮาร์บิ้น-เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถราง)
ชมเทศกาลแกะสลักหิมะ-เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น
ร้านศิลปะรัสเซีย-โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ชมด้านนอก)
ถนนคนเดินจงหยาง-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน
ฉางชุน-วังปูยี-กระทรวงทั้งแปดของแมนจู (ชมด้านนอก)
จัตุรัสเหวินฮั่ว-ร้านค้าภาพวาดขนนก
ธันวาคม
25 - 30 ธ.ค. 62, 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63,
มกราคม
01 - 06 ม.ค. 63, 03 - 08 ม.ค. 63, 08 - 13 ม.ค. 63, 10 - 15 ม.ค. 63, 15 - 20 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
05 - 10 ก.พ. 63, 07 - 12 ก.พ. 63, 12 - 17 ก.พ. 63, 14 - 19 ก.พ. 63, 19 - 24 ก.พ. 63, 21 - 26 ก.พ. 63,
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน เสิ่นหยาง
รหัสทัวร์ : THT18-XW-CN-7SEP-19OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
XW
 
ราคา24,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่านชิง-ถนนคนเดินจงเจีย - เสิ่นหยาง-เมืองเปิ่นซี- (รวมรถอุทยาน+ล่องเรือ)- ตานตง -สวนสาธารณะยาลู่เจียง-ล่องเรือชมวิว-ตานตง-ผานจิ่น -หาดหญ้าแดง-เสิ่นหยาง-ศูนย์ผลิตภัณฑ์สินค้าตงเป่ย
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน เสิ่นหยาง
รหัสทัวร์ : THZ1-XW-CN-25DEC19-21FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
XW
 
ราคา24,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองเสิ่นหยาง - พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง - ถนนคนเดินจงเจีย
สถานีรถไฟเสิ่นหยาง - นั่งรถไฟความเร็วสูงมุ่งสู่ ฮาร์บิ้น – เมืองฮาร์บิ้น - ร้านขายเสื้อกันหนาว - โบสถ์เซนต์โซเฟีย 
ถนนช้อปปิ้ง Central Avenue - เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง
หมู่บ้านหิมะ (ราคาทัวร์นี้รวมค่าเข้าชม และค่ารถแบตเตอรี่) - เห็ดหิมะ (Dream Home) - ถนนคนเดินแส่ยุ่นเจีย
ร้านศิลปะรัสเซีย - ลานสกี ยาบูลี่ - สถานีรถไฟฮาร์บิ้น
ธันวาคม
25 - 30 ธ.ค. 62, 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63,
มกราคม
01 - 06 ม.ค. 63, 03 - 08 ม.ค. 63, 08 - 13 ม.ค. 63, 10 - 15 ม.ค. 63, 15 - 20 ม.ค. 63, 17 - 22 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
05 - 10 ก.พ. 63, 07 - 12 ก.พ. 63, 12 - 17 ก.พ. 63, 14 - 19 ก.พ. 63, 19 - 24 ก.พ. 63, 21 - 26 ก.พ. 63,
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน เสิ่นหยาง
รหัสทัวร์ : THT18-XW-CN-7AUG-23OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
XW
 
ราคา25,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่านชิง-ถนนคนเดินไท่หยวนเจีย -พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์-ลานวัฒนธรรม-เสิ่นหยาง -จี๋หลิน -สวนเป่ยซาน- จัตุรัส Century Square -โบสถ์คาทอลิก (ชมด้านนอก)-พิพิธภัณฑ์แมนจู -ผลิตภัณฑ์สินค้าตงเป่ย-จี๋หลิน -ฉางไป๋ซาน-ภูเขาฉางไป๋ซาน (รวมรถอุทยาน) -ทะเลสาบเทียนฉือ-น้ำตกฉางไป๋-บ่อน้ำพุร้อนจี้หลง เมืองทงฮัว -เสิ่นหยาง-บ้านนายพลตระกูลจาง-ถนนคนเดินจงเจีย
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน เสิ่นหยาง
รหัสทัวร์ : THB15-XW-CN-23AUG-18OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 5 คืน
XW
 
ราคา25,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง - ถนนโบราณ หม่านชิง
- ถนนคนเดินไท่หยวน - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
- ลานวัฒนธรรม - จี๋หลิน - สวนเป่ยซาน
- จัตุรัส Century Square 
- ชมด้านนอกโบสถ์คาทอลิก
- สวนสาธารณยู่หวงซาน - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ตงเป่ย
- ฉางไป๋ซาน -ทะเลสาบเทียนฉือ
- น้ำตกฉางไป๋ - บ่อน้ำพุร้อนจี้หลง
- เมืองทงฮัว - เสิ่นหยาง 
- บ้านเก่านายพลจาง - ถนนคนเดินจงเจีย
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน เสิ่นหยาง
รหัสทัวร์ : THS3-XW-CN-18-24OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 5 คืน
XW
 
ราคา27,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง- ถนนโบราณหม่านชิง-ถนนจงเจีย -เสิ่นหยาง-ฉางชุน-พระราชวังจอมปลอม- กระทรวงทั้งแปดของแมนจู( ชมภายนอก ) จัตุรัสวัฒนธรรม- ฉางชุน-ฮาร์บิน- โดมแกะสลักน้ำแข็งปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย- สวนสตาลิน-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-ถนนจงเอียง -โรงงานเบียร์ฮาร์บิน (ฟรีเบียร์ท่านละ 1 แก้ว)- โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก)- สะพานเหล็กปินโจว-จี๋หลิน -สวนเป่ยซาน-พิพิธภัณฑ์แมนจู-เสิ่นหยาง
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน เสิ่นหยาง
รหัสทัวร์ : THS3-XW-CN-5JUL-20SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 5 คืน
XW
 
ราคา27,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง - ถนนโบราณหม่านชิง- เสิ่นหยาง-เมืองผานจิ่น- หาดแดง-เสิ่นหยาง- จี๋หลิน-วิวแม่น้ำซงฮัวเจียง- สวนเป่ยซาน-จัตุรัสซื่อจี้- จี๋ี๋หลิน-ฉางชุน- วังปูยี-กระทรวงทั้งแปดของแมนจู(ชมภายนอก)- จัตุรัสวัฒนธรรม- ฉางชุน-เสิ่นหยาง- สวนพฤกษศาสตร์ EXPO GARDEN- ถนนจงเจีย
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : TSN01 BEIJING สะท้านภพ 5D3N (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,989
ทัวร์จีน : PVG03 SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน 5D3N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,889
ทัวร์จีน : DYG02 ZHANGJIAJIE วิหคเหินฟ้า 4D2N (201019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,889

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์จีน : PVG03 SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน 5D3N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,889
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top