ค้นหา
ค้นหา
ฟ่งหวง

ทัวร์ฟ่งหวง

พบ 15 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ฟ่งหวงขายดี

เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน ฟ่งหวง
รหัสทัวร์ : THT18-CZ-CN-12JUN-15OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
CZ
 
ราคา11,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง
ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง-สะพานสายรุ้ง
ร้านใบชา-สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก 
ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-ถนนคนเดินซีปู้เจีย
จิตรกรรมภาพวาดทราย-นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน
สวนจอมพลเฮ่อหลง-สะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง
เขาอวตาร-ลงลิฟท์แก้วไป๋หลง-โชว์เหม่ยลี่เซียงซี
ร้านหยก-ร้านหมอนยางพารา
เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า+บันไดเลื่อน+ลงรถอุทยาน)
ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ถ้ำประตูสวรรค์-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,888-14,888 บาท
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน ฟ่งหวง
รหัสทัวร์ : THT18-CZ-CN-12JUN-15OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
CZ
 
ราคา11,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง
ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง-สะพานสายรุ่ง
ร้านใบชา-สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก 
ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-ถนนคนเดินซีปู้เจีย
จิตรกรรมภาพวาดทราย-นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน
สวนจอมพลเฮ่อหลง-สะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง
เขาอวตาร-ลงลิฟท์แก้วไป๋หลง-โชว์เหม่ยลี่เซียงซี
ร้านหยก-ร้านหมอนยางพารา
เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า+บันไดเลื่อน+ลงรถอุทยาน)
ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์
อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,888-14,888 บาท
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน ฟ่งหวง
รหัสทัวร์ : THB15-CZ-CN-30AUG-28OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
CZ
 
ราคา12,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง
อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง
สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ประตูสวรรค์
ร้านยาจีน - เขาอวตาร(ขึ้น-ลงลิฟต์แก้ว)
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - สวนจอมพลเฮ่อหลง
ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก 
โชว์เหม่ยลี่เซียงซี - ร้านชา 
สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ร้านเครื่องเงิน  
ถ้ำมังกรเหลือง - ภาพวาดทรายตลาดใต้ดิน
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน ฟ่งหวง
รหัสทัวร์ : THT18-CZ-CN-22NOV19-23MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
CZ
 
ราคา12,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
จางเจียเจี้ย-เทียนเหมินซาน (ขึ้น-ลงด้วยกระเช้า)
ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
ร้านหมอนยางพารา-เทียนจื่อซาน-ขึ้นลิฟท์แก้วไป๋หลง
สะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-ลงลิฟท์แก้วไป๋หลง
โชว์เหม่ยลี่เซียงซี-ร้านหยก-สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก
ร้านใบชา-ถ้ำมังกรเหลือง (รวมล่องเรือ)-อิสระช้อปปิ้งที่ตลาดใต้ดิน
ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียงสะพานสายรุ้ง
จิตรกรรมภาพวาดทราย-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
พฤศจิกายน
22 - 25 พ.ย. 62, 26 - 29 พ.ย. 62,
ธันวาคม
03 - 06 ธ.ค. 62, 11 - 14 ธ.ค. 62, 19 - 22 ธ.ค. 62,
มกราคม
06 - 09 ม.ค. 63, 17 - 20 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
13 - 16 ก.พ. 63, 18 - 21 ก.พ. 63,
มีนาคม
03 - 06 มี.ค. 63, 12 - 15 มี.ค. 63, 16 - 19 มี.ค. 63, 23 - 26 มี.ค. 63,
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน ฟ่งหวง
รหัสทัวร์ : THC4-CZ-CN-12MAY-27OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
CZ
 
ราคา15,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง
สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง
เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)
ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์
จิตรกรรมภาพวาดทราย-ถนนคนเดินซีปู้เจีย
ร้านนวดเท้า-ร้านยางพารา-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 15,899-16,899 บาท
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน ฟ่งหวง
รหัสทัวร์ : THB15-FD-CN-6SEP-21NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
FD
 
ราคา15,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฟ่งหวง - ล่องเรือถัวเจียง 
- อิสระช้อปปิ้งเมืองโบราณ
- จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน
- ถ้ำประตูสวรรค์( กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน+ผ้าหุ้มรองเท้า)
- ระเบียงแก้ว - ร้านยาจีน - ถนนซีปู้
- ร้านหยก - สะพานแก้ว - ร้านใบชา
- ภาพวาดทราย - ร้านเครื่องเงิน
- จางเจียเจี้ย - ฉางซา
- ถนนคนเดิน หวงชิง
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน ฟ่งหวง
รหัสทัวร์ : THB15-CZ-CN-3MAY-24OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
CZ
 
ราคา16,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง
สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
ภาพวาดทราย-พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย
ร้านยาจีน-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ศูนย์ยาจีน
ตลาดใต้ดิน-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ร้านยางพารา
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 16,900-18,900 บาท
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน ฟ่งหวง
รหัสทัวร์ : THZ1-FD-CN-17-22OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
FD
 
ราคา16,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฉางเต๋อ-เมืองเฟิ่งหวง 
- สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง 
- เมืองโบราณเฟิ่งหวง-เมืองจางเจียเจี้ย 
- ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน 
- นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน สวนจอม พลเฮ่อหลง 
- สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร 
- ลิฟท์แก้วไป๋หลง-แกรนด์แคนยอน 
- สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) 
- ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์ ภาพวาดทรายถนนคนเดินซีปูเจีย
-ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) 
- ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์
-เมืองจางเจียเจี้ย - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน ฟ่งหวง
รหัสทัวร์ : THZ1-FD-CN-31OCT-28NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
FD
 
ราคา16,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ถนนคนเดินหวงชิงลู่ - เมืองฉางเต๋อ
เมืองจางเจียเจี้ย – ลำธารแส้ม้าทอง 
- ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน 
- นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน 
- สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง 
- เขาอวตาร - ลิฟท์แก้วไป๋หลง- แกรนด์แคนยอน 
- สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) 
- ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายถนนคนเดินซีปูเจี่ย
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา 
- ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) 
- ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์
- เมืองเฟิ่งหวง- สะพานสายรุ้ง 
- ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - ฉางซา
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน ฟ่งหวง
รหัสทัวร์ : THB15-FD-CN-30OCT-31DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
FD
 
ราคา17,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
จางเจียเจี้ย  สะพานแก้วที่ยาวที่สุด 
– ตลาดใต้ดิน – ภาพวาดทราย OPTION : เขาอวตาร
– เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) 
– ถ้ำประตูสวรรค์– ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) 
– ฟ่งหวง – ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
 สระชมเมืองโบราณฟ่งหวง 
– สะพานสายรุ้ง – ฉางซา
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : TSN01 BEIJING สะท้านภพ 5D3N (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,989
ทัวร์จีน : PVG03 SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน 5D3N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,889
ทัวร์จีน : DYG02 ZHANGJIAJIE วิหคเหินฟ้า 4D2N (201019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,889

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์จีน : PVG03 SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน 5D3N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,889
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top