ค้นหา
ค้นหา
ฟ่งหวง

ทัวร์ฟ่งหวง

พบ 10 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ฟ่งหวงขายดี

รหัสทัวร์ : THF4-VZ-CN-24NOV-29NOV-2023
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน5คืน
VZ
 
ราคา12,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองจางเจียเจี้ย 
ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น
เมืองโบราณฟ่งหวง 
สะพานสายรุ้ง 
เที่ยวชมเมือง 
โบราณฟ่งหวงยามเย็น
เขาเทียนเหมินซาน 
มืองอ๋องถู่ซือเฉิง 
ทะเลสาปเป่าเฟิ่งหู 
โชว์จิ้งจอกขาว
เขาเทียนจื่นซาน 
เขาอวตาร
ลิฟต์แก้วไป่หลง 
สะพานหนึ่งในใต้หล้า
สะพานกระจกหุบเขาแกรนด์แคนยอน 
หอศิลป์ภาพเขียนหินทรายจวินเซิง
รหัสทัวร์ : THT18-VZ-CN-08JAN-03MAY-2024
จำนวนวันเดินทาง :
VZ
 
ราคา18,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
Option เสริม! ขึ้น ยอดเขาเทียนเหมินซาน ด้วยกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก
นั่งรถขึ้นอุทยานสู่ เขาเทียนชื่อซาน ชมทิวทัศน์ที่สุดแสนสวยงาม
ชม ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น แลนด์มาร์กของจางเจียเจี้ย
เที่ยวเมืองแห่งน้าตก เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
รหัสทัวร์ : THT18-VZ-CN-05MAY-2023-03JAN-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน5คืน
VZ
 
ราคา19,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชมเมืองเก่าแก่อายุหลายร้อยปี เมืองโบราณเฟิ่งหวง
ขึ้น ยอดเขาเทียนเหมินซาน ด้วยกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก
นั่งรถขึ้นอุทยานสู่ เขาเทียนจื่อซาน ชมทิวทัศน์ที่สุดแสนจะสวยงาม
ล่องเรือใต้ ถ้ามังกรเหลือง ชมหลากหลายความงามภายในถ้า
นั่งเรือชมความงามของ ทะเลสาบเป่าเฟิงหู
รหัสทัวร์ : THG15-VZ-CN-11DEC-2023-02JAN-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน5คืน
VZ
 
ราคา19,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
สถานีรถไฟฉางซา 
นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองเฟิ่งหวง 
เมืองโบราณเฟิ่งหวง 
ล่องเรือแม่น้าถัวเจียง 
ชมแสงสีเมืองโบราณยามค่าคืน
เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น (รวมล่องเรือ)
น้ำตกฟูหรงเจิ้น 
นอนฟูหรงเจิ้น
เมืองจางเจียเจี้ย 
OPTION เขาเทียนจื่อซาน 
ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น
ศูนย์หยกและยางพารา 
เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า+บันไดเลื่อน) 
ทางเดินกระจก (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) 
ถ้ำประตูสวรรค์
ร้านชา 
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดจากหินกรวด 
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
รหัสทัวร์ : THT18-VZ-CN-08JAN-03MAY-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน4คืน
VZ
 
ราคา20,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชมเมืองเก่าแก่อายุหลายร้อยปี เมืองโบราณเฟิ่งหวง
ขึ้น ยอดเขาเทียนเหมินซาน ด้วยกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก
นั่งรถขึ้นอุทยานสู่ เขาเทียนชื่อซาน ชมทิวทัศน์ที่สุดแสนสวยงาม
ชม ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น แลนด์มาร์กของจางเจียเจี้ย
เที่ยวเมืองแห่งน้ำตก เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
รหัสทัวร์ : THF4-VZ-CN-04-NOV-2023-01FEB-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน5คืน
VZ
 
ราคา20,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองกุ้ยหลิน 
เมืองหลงเซิ่น
นาขั้นบันไดหลงเซิ่น 
เมืองฟ่งหวง 
เมืองโบราณฟ่งหวง 
สะพานสายรุ้ง
ล่องเรือแม่น้าถัวเจียง 
เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
สะพานลมฝน 
เขาหว่านฝอ 
เมืองกุ้ยหลิน 
ตึกเซียวเหยา ย่านตงซีเซี่ยง
เมืองกุ้ยหลิน 
เขางวงช้าง 
เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง 
ล่องแพแม่น้าหลีเจียง ถนนฝรั่ง 
OPTION SHOW: IMPRESSION LIU SANJIE
เมืองหยางซั่ว 
เมืองกุ้ยหลิน 
ถ้ำขลุ่ยอ้อ
รหัสทัวร์ : THT18-VZ-CN-03JAN-01MAY-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน5คืน
VZ
 
ราคา21,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชมเมืองเก่าแก่อายุหลายร้อยปี เมืองโบราณเฟิ่งหวง
ขึ้น ยอดเขาเทียนเหมินซาน ด้วยกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก
นั่งรถขึ้นอุทยานสู่ เขาเทียนจื่อซาน ชมทิวทัศน์ที่สุดแสนจะสวยงาม
ล่องเรือใต้ ถ้ามังกรเหลือง ชมหลากหลายความงามภายในถ้า
รหัสทัวร์ : THB11-VZ-CN-04OCT-27DEC-2023
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน5คืน
VZ
 
ราคา21,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองจางเจียเจี้ย 
ตึกมหัศจรรย์ 72
เมืองจางเจียเจี้ย 
เมืองเฟิ่งหวง 
เมืองโบราณเฟิงหวง 
ล่องเรือแม่น้าถัวเจียง 
บรรยากาศยามค่าเมืองโบราณ
เมืองเฟิ่งหวง 
เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) 
ทางเดินกระจก 
ถ้ำประตูสวรรค์
ร้านบัวหิมะ (บริการนวดฝ่าเท้า) 
ลำธารแส้ม้าทอง 
อุทยานจางเจียเจี้ย 
เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน 
สวนจอมพลเฮ่อหลง 
ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ 
สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า

รหัสทัวร์ : THB11-VZ-CN-04OCT-27DEC-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน5คืน
VZ
 
ราคา21,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองจางเจียเจี้ย ตึกมหัศจรรย์ 72
เมืองเฟิ่งหวง • เมืองโบราณเฟิงหวง • ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง • บรรยากาศยามค่ำเมืองโบราณ                                              เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) • ทางเดินกระจก • ถ้ำประตูสวรรค์ร้านบัวหิมะ (บริการนวดฝ่าเท้า) 
ลำธารแส้ม้าทอง • อุทยานจางเจียเจี้ย • เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน 
สวนจอมพลเฮ่อหลง • ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ • สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า 
เมืองกุ้ยหลิน 
เมืองหลงเซิ่น 
นาขั้นบันไดหลงจี้ 
เมืองเฟิ่งหวง 
เมืองโบราณเฟิ่งหวง
ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง 
นั่งรถไฟความเร็วสูง 
เมืองฟูหรง 
เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น (วิวกลางคืน) 
เมืองจี้โส่ว
เขตอุทยานอ่ายจ้าย 
สะพานอ่ายจ้าย 
ระเบียงกระจก 
เมืองกุ้ยหลิน 
ถนนคนเดินตงซีเซียง


10 อันดับ ขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top