ค้นหา
ค้นหา
ซีอาน

ทัวร์ซีอาน

พบ 6 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ซีอานขายดี

รหัสทัวร์ : THG1-FD-CN-29MAR-22MAY20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา17,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถกอล์ฟ)
จัตุรัสหอกลองหอระฆัง-ถนนมุสลิม
โชว์ราชวงศ์ถัง-กำแพงเมืองซีอาน
พิพิธภัณฑ์ซีอาน-ถนนศิลปะซูย่วนเหมิน
วัดชิงหลง-เจดีย์ห่านป่าใหญ่
วัดลามะ-ชมแสงสีเมืองซีอาน
เจิ้งโจว-เมืองเติงฟง-วัดเส้าหลิน (รวมรถแบตเตอรี่)
ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกังฟู-เมืองหลิงเป่า
เมืองซีอาน-กองทัพทหารดินเผาของกษัตริน์จิ๋นซี (รวมรถแบตเตอรี่)
กำแพงเมืองโบราณ-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินอิสลาม
โชว์ราชวงศ์ถัง-ลั่วหยาง-ถ้ำหินหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่)
ศาลเจ้ากวนอู
รหัสทัวร์ : THG1-FD-CN-2APR-24JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
FD
 
ราคา22,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซีอาน - ลั่วหยาง -วัดเส้าหลิน
ป่าเจดีย์-โชว์การแสดงกังฟู
ประตูเมืองลี่จิง-ถนนโบราณชิงหมิง
ลั่วหยาง-ผาหินแกะสลักหลงเหมิน (รวมรถอุทยาน)
ศาลเจ้ากวนอู-วัดม้าขาว-เมืองหลิงเป่า
พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถอุทยาน)
ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง หอระฆัง-ถนนมุสลิม
โชว์ราชวงศ์ถัง-กำแพงเมืองซีอาน-เจดีย์ห่านป่าใหญ่
รหัสทัวร์ : THG1-FD-CN-2MAY-17JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
FD
 
ราคา24,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซีอาน – ลั่วหยาง
วัดเส้าหลิน(รวมรถเล็ก) – ป่าเจดีย์
ชมการแสดงกังฟู – ซินหมี่
อุทยานหยุนไถซาน (รวมรถอุทยาน)
ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน (รวมรถอุทยาน)
ศาลเจ้ากวนอู – ลั่วหยาง  – ซีอาน
จัตุรัสหอกลอง+หอระฆัง – ชมโชว์ราชวงศ์ถัง
พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถไฟฟ้า)
เจดีย์ห่านป่าใหญ่-กำแพงเมืองซีอาน
รหัสทัวร์ : THG1-FD-CN-8-22APR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
FD
 
ราคา25,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซีอาน – ลั่วหยาง – วัดเส้าหลิน (รวมรถเล็ก)
ป่าเจดีย์ – ชมการแสดงกังฟู – ซินหมี่
อุทยานหยุนไถซาน (รวมรถอุทยาน)
เทศกาลดอกโบตั๋น-ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน (รวมรถอุทยาน)
ศาลเจ้ากวนอู – ลั่วหยาง – ซีอาน (โดยรถไฟความเร็วสูง)
จัตุรัสหอกลอง+หอระฆัง – ชมโชว์ราชวงศ์ถัง
พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถไฟฟ้า)
เจดีย์ห่านป่าใหญ่-กำแพงเมืองซีอาน
รหัสทัวร์ : THG1-FD-CN-6FEB-21MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
FD
 
ราคา25,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซีอาน – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน
ลั่วหยาง (โดยรถไฟความเร็วสูง) – วัดเส้าหลิน (รวมรถเล็ก)
ป่าเจดีย์ – ชมการแสดงกังฟู – ซินหมี่
อุทยานหยุนไถซาน(รวมรถอุทยาน)
ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน)
ศาลเจ้ากวนอู - จัตุรัสหอกลอง+หอระฆัง
ชมโชว์ราชวงศ์ถัง - พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถไฟฟ้า)
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top