ค้นหา
ค้นหา
แชงกรีล่า

ทัวร์แชงกรีล่า

พบ 27 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ แชงกรีล่าขายดี

รหัสทัวร์ : THB12-DR-CN-21MAR-04JUN-2024
จำนวนวันเดินทาง : ุ6วัน5คืน
DR
 
ราคา21,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
 บินตรงลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน5คืน
สัมผัสภูเขาหิมะมังกรหยก และ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
ชมเมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิง ช่องแคบเสือกระโจน พิพิธภัณฑ์จามรี
สะพานกระจกลี่เจียง หมู่บ้านกลุ่มน้อยไป๋ซา เมืองโบราณซู่เหอ
พิเศษชมโชว์ สุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG  
เมนูพิเศษ!!  สุกี้แซลมอน
เดินทางโดยสายการบิน Ruili Airlines (DR) น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 Kg. / CARRY ON  5 Kg. 
รหัสทัวร์ : THG1-MU-CN-22FEB-09APR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
MU
 
ราคา22,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน

ขึ้นเขาหิมะมังกรหยก ภูเขาหิมะความสูงกว่า 4 พันเมตร
โชว์สุดอลัง IMPRESSION LIJIANG 
สะดวกรวดเร็วด้วยรถไฟความเร็วสูง
เที่ยวใฮไลทท์ 2 เมืองโบราณ ลี่เจียง เชียงกรีล่า
รหัสทัวร์ : THG1-FD-CN-04APR-01JUL-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน4 คืน
FD
 
ราคา22,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
GO CHINA
ดูเหมิง สี่เตียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน (ลงรัก)

เมนูพิเศษ ! สุกี้ปลาแซลมอน สุกี้เห็ด อาหารกวางตุ้ง

• พักโรงแรม 4 ดาว
• ชมโชว์ Impression Lijiang
 • นั่งรถไฟความเร็วสูง
• ภูเขาหิมะมังกรหยกนั่งกระเช้าใหญ่
 • หุบเขาพระจันทร์สีน้ําเงิน รวมรถอุทยาน

รหัสทัวร์ : THZ1-FD-CN-09MAY-24OCT-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
FD
 
ราคา22,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
เที่ยวครบคุ้มไฮไลท์มณฑลยูนาน
นั่งกระเช้าไฟฟ้าความสูงสู่ "ภูเขาหิมะมังกรหยก"
พิเศษ !!! เมนูสุกี้เห็ด ,สุกี้ปลาแซลม่อน
รหัสทัวร์ : THB12-FD-CN-02MAR-14MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน5คืน
FD
 
ราคา22,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
นั่งกระเช้าใหญ่พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก ชมหุบเขาพระจันทร์สีน้าเงิน
สระมังกรดา เมืองโบราณต้าหลี่ ช่องแคบเสือกระโจน วัดลามะซงจ้านหลิง พิพิธภัณฑ์จามรี
เขาหยวนทงซานชมดอกซากุระ วัดหยวนทง ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
พิเศษชมโชว์ สุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG
เมนูพิเศษ!! สุกี้แซลมอน, สุกี้เห็ดรสเด็ด, อาหารกวางตุ้ง
รหัสทัวร์ : THG15-8L-CN-03MAY-17SEP-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
8L
 
ราคา22,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
Kunming
ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี
พิเศษ นั่งรถไฟความเร็วสูง 8 เที่ยว สุกี้ปลาแซลมอน  สุกี้เห็ด อาหารกวางตุ้ง
นั่งกระเช้าสุดฟินส์ ชมภูเขาหิมะมังกรหยก
รวมชมโชว์พิเศษ IMPRESSION LUIANG
รหัสทัวร์ : THB11-FD-CN-17JAN-29APR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน5คืน
FD
 
ราคา22,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองต้าหลี่
เมืองโบราณต้าหลี่ 
ผ่านชมเจดีย์สามองค์ 
วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย 
แชงกรีล่า 
เมืองเก่าจงเตี้ยน
วัดลามะซงจ้านหลิน 
ช่องแคบเสือกระโจน 
เมืองลี่เจียง 
สระมังกรดำ
อุทยานมังกรหยก 

รหัสทัวร์ : THB11-8L-CN-07MAR-01MAY-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
8L
 
ราคา22,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
มหัศจรรย์...คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า เที่ยวคุ้ม! คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ขึ้นยอดเขาซีซาน เยือน 3 เมืองโบราณแห่งยูนาน Free น้ำหนักกระเป๋า
รหัสทัวร์ : THT18-FD-CN-02JAN-25APR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน5คืน
FD
 
ราคา23,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชมความสวยงามคลาสสิคเมือง โบราณแชงกรีล่าหรือเมืองโบราณจงเตี้ยน,เมืองโบราณลี่เจี่ยง,เมืองโบราณต้าหลี่
นั่งกระเช้าขึ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก
ชมการแสดงสุดอลังการ “Impression Lijiang หรือ โชว์จางอี้โหมว”
พิเศษ นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองต้าหลี่

รหัสทัวร์ : THF5-8L-CN-02APR-06MAY-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
8L
 
ราคา23,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 
สัมผัสเมืองโบราณ มณฑลยูหนาน- ชมวัฒนธรรมทิเบต วัดลามะชงจ้างหลิน
ชมภูเขาหิมะมังกรหยก-ช่องแคบเสือกระโจน-ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ-อุทยานน้ำหยกอวี้สุ่ยจ้าย
พร้อมชมโชว์อลังการกลางแจ้ง IMPRESSION OF LIJIANG "ความประทับใจแห่งลี่เจียง"


เมนูอาหารพิเศษ  สุกี้ปลาแซลมอน อาหารกวางตุ้ง สุกี้เห็ด
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top