ค้นหา
ค้นหา
คุนหมิง

ทัวร์คุนหมิง

พบ 31 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ คุนหมิงขายดี
TAG


เมืองตงชวน-แผ่นดินสีแดง-ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 
(รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า)-เมืองคุนหมิง
-สวนสตรอเบอร์รี่ สวนน้ำตกคุนหมิง
-เมืองโบราณกวนตู้-พิพิธภัณฑ์ยูนนาน
-ร้านบัวหิมะ-วัดหยวนทง
-อิสระช้อปปิ้งที่ประตูม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก
-** OPTION TOUR : ภูเขาซีซาน+ประตูมังกร **
รหัสทัวร์ : THB12-FD-CN-11OCT-20DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา8,878
รายละเอียดเพิ่มเติม
คุนหมิง-สวนน้ำตกคุนหมิง
เมืองตงชวน แผ่นดินสีแดง
ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ-สวนสตอเบอรี่
ถนนคนเดิน-วัดหยวนทง
เมืองโบราณกวนตู้
ตลาดหมู่บ้านวัฒนธรรมยูนาน
พฤศจิกายน
22 - 25 พ.ย. 62, 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
06 - 09 ธ.ค. 62, 13 - 16 ธ.ค. 62, 20 - 23 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THB12-KY-CN-30OCT-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
KY
 
ราคา8,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
คุนหมิง-ตงชวน-แผ่นดินสีแดง-ถานเตี้ยน-สวนผลไม้
ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ-ถางเตี้ยน- สวนน้ำตกคุนหมิง
ซุ้มประตูม้าทอง-ซุ้มประตูไก่หยก 
วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้
พฤศจิกายน
22 - 25 พ.ย. 62, 27 - 30 พ.ย. 62, 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
04 - 07 ธ.ค. 62, 05 - 08 ธ.ค. 62, 11 - 14 ธ.ค. 62, 13 - 16 ธ.ค. 62, 18 - 21 ธ.ค. 62, 20 - 23 ธ.ค. 62, 25 - 28 ธ.ค. 62, 27 - 30 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THC4-MU-CN-28OCT-23DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
MU
 
ราคา8,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
คุนหมิง-สวนน้ำตก-เมืองถางเตี้ยน
ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมกระเช้า)
เมืองตงชวน-แผ่นดินสีแดง
ถ้ำไซอิ๋ว-สะพานแก้ว 5D
สไลด์เดอร์กระจก
ธันวาคม
10 - 12 ธ.ค. 62, 23 - 25 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THB12-8L-CN-24OCT19-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
8L
 
ราคา9,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
คุนหมิง–เมืองตงชวน–แผ่นดินสีแดง
ถางเตี้ยน–สวนผลไม้
ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) 
สวนน้ำตกคุนหมิง--ซุ้มประตูม้าทอง
ซุ้มประตูไก่หยก-วัดหยวนทง-เมืองโบราณกวนตู้
พฤศจิกายน
28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
05 - 08 ธ.ค. 62, 12 - 15 ธ.ค. 62, 19 - 22 ธ.ค. 62, 26 - 29 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THZ1-8L-CN-1-30NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
8L
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองผานโจว – หมู่บ้านถั่วเล่อ (แปะก๊วยพันปี ) 
– อุทยานภูเขาเหนียงเหนียงซาน 
– ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม – ถ้ำเจียงหยวน 
– สะพานเป๋ยผานเจียง – เมืองคุนหมิง 
– ร้านบัวหิมะ – ประตูม้าทองไก่หยก 
– ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย ภูเขาซีซาน 
– เมืองโบราณกวนตู้ 
รหัสทัวร์ : THZ1-8L-CN-11OCT-28DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
8L
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
สวนน้ำตกคุนหมิง – ไร่สตรอเบอรี่ 
– ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (ราคานี้รวมค่ารถแบตเตอรี่ และนั่งกระเช้า) 
– เมืองตงชวน – แผ่นดินสีทอง 
 ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน  เมืองคุนหมิง 
– ตำหนักทองจินเตี้ยน – วัดหยวนทง 
– ร้านบัวหิมะ - ประตูม้าทองไก่หยก 
– ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย ภูเขาซีซาน (Option Tour)
รหัสทัวร์ : THJ6-SC-CN-12DEC19-20MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 2 คืน
SC
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ - เที่ยวดินแดนสีแดงตงชวน 
ระหว่างทางแวะไร่ผลไม้สตอเบอรี่ - คุนหมิง 
ถ้ำไซอิ๋ว - สะพานแก้ว - ร้านบัวหิมะ 
วัดหยวนทง – น้ำตกคุนหมิง – ถนนคนเดิน 
ธันวาคม
12 - 16 ธ.ค. 62, 13 - 17 ธ.ค. 62, 18 - 22 ธ.ค. 62, 19 - 23 ธ.ค. 62, 20 - 24 ธ.ค. 62, 25 - 29 ธ.ค. 62, 26 - 30 ธ.ค. 62, 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63,
มกราคม
01 - 05 ม.ค. 63, 03 - 07 ม.ค. 63, 08 - 12 ม.ค. 63, 09 - 13 ม.ค. 63, 10 - 14 ม.ค. 63, 15 - 19 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
14 - 18 ก.พ. 63, 20 - 24 ก.พ. 63, 21 - 25 ก.พ. 63, 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 63, 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 63,
มีนาคม
04 - 08 มี.ค. 63, 05 - 09 มี.ค. 63, 06 - 10 มี.ค. 63, 11 - 15 มี.ค. 63, 12 - 16 มี.ค. 63, 13 - 17 มี.ค. 63, 18 - 22 มี.ค. 63, 19 - 22 มี.ค. 63, 20 - 24 มี.ค. 63,
คุนหมิง-ตงชวน-แผ่นดินสีแดง
ถ่างเตี้ยน-ภูเขาเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า)
ถ้ำไซอิ๋ว-สะพานแก้ว (รวมสไลเดอร์ลงเขา)
ร้านบัวหิมะ-อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
วัดหยวนทง-ร้านผ้าไหม-สวนน้ำตกคุนหมิง
ร้านหยก-ประตูม้าทองไก่หยก
พฤศจิกายน
22 - 25 พ.ย. 62, 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
07 - 10 ธ.ค. 62, 14 - 17 ธ.ค. 62, 21 - 24 ธ.ค. 62,
คุนหมิง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เมืองลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)
**OPTION SHOW : Impression Lijiang (จางอี้โหมว)**
อุทยานน้ำหยก-ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ
เมืองโบราณลี่เจียง-นั่งรถไฟความเร็วสูง
ร้านบัวหิมะ-วัดหยวนทง-อิสระช้อปปิ้งที่ประตู
ม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก
พฤศจิกายน
22 - 25 พ.ย. 62, 23 - 26 พ.ย. 62, 27 - 30 พ.ย. 62, 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
04 - 07 ธ.ค. 62, 05 - 08 ธ.ค. 62, 06 - 09 ธ.ค. 62, 07 - 10 ธ.ค. 62, 11 - 14 ธ.ค. 62, 13 - 16 ธ.ค. 62, 14 - 17 ธ.ค. 62, 18 - 21 ธ.ค. 62, 20 - 23 ธ.ค. 62, 21 - 24 ธ.ค. 62, 25 - 28 ธ.ค. 62, 27 - 30 ธ.ค. 62, 28 - 31 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,989

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top