ค้นหา
ค้นหา
คุนหมิง

ทัวร์คุนหมิง

พบ 32 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ คุนหมิงขายดี


รหัสทัวร์ : THB15-VZ-CN-19MAY-30MAY-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
VZ
 
ราคา11,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
KUNMING PRO..PRO…
คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ  แผ่นดินสีแดง“ตงชวน”4วัน3คืน

ตำหนักทองจินเตียน
แผ่นดินสีแดง ตงชวน
ภูเขาเจียวจือ
ซุ้มประตูม้ำทองไก่หยก
วัดหยวนทง

เมนูพิเศษ!! ชาบูเห็ดนานาชนิด + ขนมจีนข้ามสะพาน
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg. พักโรงแรม 4 ดาว
รหัสทัวร์ : THT18-8L-CN-04MAY-25OCT-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
8L
 
ราคา20,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซุปตาร์...คุนหมิงที่จริงใจ 6 วัน 5 คืน

ชมความสวยงามคลาสสิคเมือง โบราณแชงกรีล่าหรือเมืองโบราณจงเตี้ยน,เมืองโบราณลี่เจี่ยง,เมืองโบราณต้าหลี่
นั่งกระเช้าขึ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก 
ชมการแสดงสุดอลังการ “Impression Lijiang หรือ โชว์จางอี้โหมว”
พิเศษ นั่งรถไฟความเร็วสูงจากลี่เจียงสู่คุนหมิง
“มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด”

รหัสทัวร์ : THT18-MU-CN-04APR-01JUL-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
MU
 
ราคา21,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน 
ซุปตาร์...ไท่กว๋อเหรินอินคุนหมิง

ชมความสวยงามคลาสสิคเมือง โบราณแชงกรีล่าหรือเมืองโบราณจงเตี้ยน,เมืองโบราณลี่เจี่ยง,เมืองโบราณต้าหลี่
นั่งกระเช้าขึ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก 
ชมการแสดงสุดอลังการ “Impression Lijiang หรือ โชว์จางอี้โหมว”
ไม่เข้าร้านรัฐบาล

เมืองโหลวผิง – ทุ่งดอกมัสตาร์ด – เมืองซิงอี้ – ภูเขาหมื่นยอด
เมืองผิงป่า – สวนซากุระผิงป้า หรือซากุหมื่นไร่ – เมืองกวนหลิง
เมืองตงชวน – ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน
ลู่ช่วน – ภูเขาหิมะเจียวจื่อ – เมืองคุนหมิง – ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก
วัดหยวนทง – ตำหนักทองจินเตี้ยน – สวนน้ำตกคุนหมิง
รหัสทัวร์ : THG1-MU-CN-22FEB-09APR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
MU
 
ราคา22,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน

ขึ้นเขาหิมะมังกรหยก ภูเขาหิมะความสูงกว่า 4 พันเมตร
โชว์สุดอลัง IMPRESSION LIJIANG 
สะดวกรวดเร็วด้วยรถไฟความเร็วสูง
เที่ยวใฮไลทท์ 2 เมืองโบราณ ลี่เจียง เชียงกรีล่า
รหัสทัวร์ : THB12-MU-CN-07JUN-03JUL-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน5คืน
MU
 
ราคา22,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน  
พิชิต 2 ขุนเขา ณ ภูเขาหิมะมังกรหยก และ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

ลี่เจียง เมืองมรดกโลก ช่องแคบเสือกระโจน
แชงกรีล่าสวรรค์บนดิน วัดลามะซงจ้านหลิง พิพิธภัณภัณฑ์จามรี
คุนหมิง วัดหยวนทง ตำหนักทองจินเตี้ยน เมืองโบราณกวนตู้
พิเศษชมโชว์ สุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG  
เมนูพิเศษ!!  สุกี้ปลาแซลมอน, สุกี้เห็ดรสเด็ด
เดินทางโดยสายการบิน China Eastern Airlines (MU) 
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบไม่เกิน 23 Kg. / CARRY ON  7 Kg. 

รหัสทัวร์ : THG1-FD-CN-04APR-01JUL-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน4 คืน
FD
 
ราคา22,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
GO CHINA
ดูเหมิง สี่เตียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน (ลงรัก)

เมนูพิเศษ ! สุกี้ปลาแซลมอน สุกี้เห็ด อาหารกวางตุ้ง

• พักโรงแรม 4 ดาว
• ชมโชว์ Impression Lijiang
 • นั่งรถไฟความเร็วสูง
• ภูเขาหิมะมังกรหยกนั่งกระเช้าใหญ่
 • หุบเขาพระจันทร์สีน้ําเงิน รวมรถอุทยาน

รหัสทัวร์ : THZ1-FD-CN-09MAY-24OCT-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
FD
 
ราคา22,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
เที่ยวครบคุ้มไฮไลท์มณฑลยูนาน
นั่งกระเช้าไฟฟ้าความสูงสู่ "ภูเขาหิมะมังกรหยก"
พิเศษ !!! เมนูสุกี้เห็ด ,สุกี้ปลาแซลม่อน
รหัสทัวร์ : THB11-FD-CN-17JAN-29APR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน5คืน
FD
 
ราคา22,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองต้าหลี่
เมืองโบราณต้าหลี่ 
ผ่านชมเจดีย์สามองค์ 
วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย 
แชงกรีล่า 
เมืองเก่าจงเตี้ยน
วัดลามะซงจ้านหลิน 
ช่องแคบเสือกระโจน 
เมืองลี่เจียง 
สระมังกรดำ
อุทยานมังกรหยก 

รหัสทัวร์ : THB12-FD-CN-02MAR-14MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน5คืน
FD
 
ราคา22,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
นั่งกระเช้าใหญ่พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก ชมหุบเขาพระจันทร์สีน้าเงิน
สระมังกรดา เมืองโบราณต้าหลี่ ช่องแคบเสือกระโจน วัดลามะซงจ้านหลิง พิพิธภัณฑ์จามรี
เขาหยวนทงซานชมดอกซากุระ วัดหยวนทง ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
พิเศษชมโชว์ สุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG
เมนูพิเศษ!! สุกี้แซลมอน, สุกี้เห็ดรสเด็ด, อาหารกวางตุ้ง
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top