ค้นหา
ค้นหา
คุนหมิง

ทัวร์คุนหมิง

พบ 27 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ คุนหมิงขายดี


รหัสทัวร์ : THB12-FD-CN-04NOV-2023-26MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา14,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมนูพิเศษ!!  สุกี้เห็ดรสเด็ด, อาหารกวางตุ้ง

ตงชวน ... แผ่นดินสีแดง ภูเขาเจ็ดสี 
ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง ที่เมืองตงชวน 
ภูเขาเจี้ยวจื่อภูเขาหิมะแห่งเมืองคุนหมิง
สวนน้ำตกคุนหมิง น้ำตกฝีมือมนุษย์ใหญ่ทีสุดในเอเชีย
คุนหมิงวัดหยวนทง  ตำหนักทอง เมืองโบราณกวนตู้ ช้อปปิ้งถนนคนเดิน


รหัสทัวร์ : THB11-MU-CN-07DEC-24DEC-2023
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
MU
 
ราคา15,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
สวนน้าตกคุนหมิง 
ตาหนักทอง 
เมืองท่างเตี้ยน
ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 
เมืองตงชวน 
แผ่นดินสีแดง 
สวนผลไม้ตามฤดูกาล
เมืองคุนหมิง 
อุทยานต้ากวน 
สวนไห่เกง 
ประตูม้าทองไก่หยก 
ถนนคนเดินหนานผิงเจีย
เขาซีซาน 
วัดหยวนทง 
ตลาดดอกไม้โต่วหนาน 
เมืองโบราณกวนตู้
รหัสทัวร์ : THB11-MU-CN-28NOV-23DEC-2033
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน4คืน
MU
 
ราคา19,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองต้าหลี่
เมืองต้าหลี่ 
เมืองโบราณต้าหลี่ 
วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย 
ผ่านชมเจดีย์สามองค์ 
แชงกรี-ล่า 
เมืองเก่าจงเตี้ยน 
วัดต้าฝอ
วัดลามะซงจ้านหลิน 
ช่องแคบเสือกระโจน 
เมืองลี่เจียง 
สระมังกรดา (เหยหลงถัน) 
เมืองโบราณลี่เจียง
อุทยานมังกรหยก 
นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก 
โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว) 
ทะลสาบไป๋สุยเหอ 
อุทยานน้าหยก 
เมืองฉู่ฉง
เมืองคุนหมิง 
เขาซีซาน  
วัดหยวนทง  
ประตูม้าทองไก่หยก  
สวนน้าตกคุนหมิง
รหัสทัวร์ : THT18-DR-CN-02DEC-2023-02MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน5คืน
DR
 
ราคา21,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชมความสวยงามคลาสสิคเมือง โบราณแชงกรีล่าหรือเมืองโบราณจงเตี้ยน,เมืองโบราณลี่เจี่ยง,เมืองโบราณต้าหลี่
นั่งกระเช้าขึ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก
ชมการแสดงสุดอลังการ “Impression Lijiang หรือ โชว์จางอี้โหมว”
พิเศษ นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองลี่เจียง
รหัสทัวร์ : THT18-DR-CN-02DEC-2023-28MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน5คืน
DR
 
ราคา21,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชมความสวยงามคลาสสิคเมือง โบราณแชงกรีล่าหรือเมืองโบราณจงเตี้ยน,เมืองโบราณลี่เจี่ยง,เมืองโบราณต้าหลี่
นั่งกระเช้าขึ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก
ชมการแสดงสุดอลังการ “Impression Lijiang หรือ โชว์จางอี้โหมว”
พิเศษ นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองลี่เจียง
รหัสทัวร์ : THB12-MU-CN-29NOV-2023-27MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน5คืน
MU
 
ราคา21,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ต้าหลี่ เมืองโบราณต้าหลี่ ผ่านชมความงามเจดีย์สามองค์
ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก และ หุบเขาพระจันทร์สีน้าเงิน
แชงการีล่า เมืองโบราณแชงการีล่า วัดลามะซงจ้านหลิง ช่องแคบเสือกระโจน พิพิธภัณฑ์จามรี
คุนหมิง วัดหยวนทง ตาหนักทองจินเตี้ยน เมืองโบราณกวนตู้
ช้อปปิ้ง ซุ้มประตูม้าทองและไก่มรกต
พิเศษชมโชว์ สุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG
เมนูพิเศษ!! สุกี้แซลมอน,สุกี้เห็ดรสเด็ด
รหัสทัวร์ : THG1-MU-CN-09DEC-2023-26MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน4คืน
MU
 
ราคา21,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
แชงกรีล่า 
ช่องแคบเสือกระโจน 
เมืองโบราณแชงกรีล่า
วัดลามะซงจ้านหลิง 
ลี่เจียง 
สระมังกรดา 
เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก
โชว์ IMPRESSION LIJIANG 
หุบเขาสีน้าเงิน 
คุนหมิง 
วัดหยวนทง 
สวนน้ำตกคุนหมิง 
เมืองโบราณกวนตู้ 
คุนหมิง
รหัสทัวร์ : THB12-KY-CN-24NOV-29NOV-2023
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน5คืน
KY
 
ราคา22,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
พิชิต 2 ขุนเขา ณ ภูเขาหิมะมังกรหยก และ หุบเขาพระจันทร์สีน้าเงิน
ลีเจียง เมืองมรดกโลก สระมังกรดา ช่องแคบเสือกระโจน
แชงการีล่าสวรรค์บนดิน เมืองโบราณแชงการีล่า ทะเลสาบ วัดลามะซงจ้านหลิง
คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ วัดหยวนทง สวนน้าตก
พิเศษชมโชว์ สุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG
เมนูพิเศษ!! สุกี้แซลมอน, อาหารกวางตุ้ง
รหัสทัวร์ : THB12-KY-CN-07DEC-12DEC-2023
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน5คืน
KY
 
ราคา22,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
พิชิต 2 ขุนเขา ณ ภูเขาหิมะมังกรหยก และ หุบเขาพระจันทร์สีน้าเงิน
ลีเจียง เมืองมรดกโลก สระมังกรดา ช่องแคบเสือกระโจน
แชงการีล่าสวรรค์บนดิน เมืองโบราณแชงการีล่า ทะเลสาบ วัดลามะซงจ้านหลิง
คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ วัดหยวนทง สวนน้าตก
พิเศษชมโชว์ สุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG
เมนูพิเศษ!! สุกี้แซลมอน, อาหารกวางตุ้ง
เมืองคุนหมิง
ตาหนักทองจินเตี้ยน 
สวนน้าตกคุนหมิง 
เมืองต้าหลี่ 
เมืองเก่าต้าหลี่
วัดเจ้าแม่กวนอิม 
เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น 
เมืองแชงกรี ล่า
ช่องเขาเสือกระโจน 
เมืองโบราณแชงกรี ล่า
วัดซงจ้านหลิน เมืองลี่เจียง 
สระน้ามังกรดา 
เมืองเก่าลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก 
โชว์จางอี้โหม่ว 
ทะเลสาบไป๋สุยเหอ 
นั่งรถไฟความเร็วสูง 
วัดหยวนทง 
ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก 
เมืองโบราณกวนตู้
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top