ค้นหา
ค้นหา
ลี่เจียง

ทัวร์ลี่เจียง

พบ 19 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ลี่เจียงขายดี

เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน ลี่เจียง
รหัสทัวร์ : รหัสทัวร์ : THT18-8L-CN-27SEP19-26APR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
8L
 
ราคา9,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
สนามบินลี่เจียงซานยี่-เมืองลี่เจียง
จงเตี้ยน (แชงกรีล่า)-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณจงเตี้ยน
ภูเขาหิมะสือข่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า)-จงเตี้ยน-ลี่เจียง-ร้านบัวหิมะ
เมืองโบราณลี่เจียง
-** OPTION SHOW : โชว์พื้นเมือง Lishui Jinsha (โชว์ลี่สุ่ยจินซา)**

กันยายน
27 - 30 ก.ย. 62,
ตุลาคม
04 - 07 ต.ค. 62, 18 - 21 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน
03 - 06 พ.ย. 62, 10 - 13 พ.ย. 62, 17 - 20 พ.ย. 62, 24 - 27 พ.ย. 62,
ธันวาคม
01 - 04 ธ.ค. 62, 08 - 11 ธ.ค. 62, 15 - 18 ธ.ค. 62, 22 - 25 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค. - 01 ก.พ. 63,
มกราคม
05 - 08 ม.ค. 63, 12 - 15 ม.ค. 63, 19 - 22 ม.ค. 63, 26 - 29 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
02 - 05 ก.พ. 63, 09 - 12 ก.พ. 63, 16 - 19 ก.พ. 63, 23 - 26 ก.พ. 63,
มีนาคม
01 มี.ค. - 04 ก.พ. 63, 08 - 11 มี.ค. 63, 15 - 18 มี.ค. 63, 22 - 25 มี.ค. 63, 29 มี.ค. - 01 เม.ย. 63,
เมษายน
05 - 08 เม.ย. 63, 12 - 15 เม.ย. 63, 19 - 22 เม.ย. 63, 26 - 29 เม.ย. 63,
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน ลี่เจียง
รหัสทัวร์ : รหัสทัวร์ : THT18-8L-CN-27SEP19-26APR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
8L
 
ราคา10,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
สนามบินลี่เจียงซานยี่-เมืองลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)-** OPTION SHOW : Impression Lijiang  (จางอี้โหมว) **-อุทยานน้ำหยก-ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ-สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง
เมืองโบราณซู่เหอ-ร้านบัวหิมะ-สะพานแก้วลี่เจียง-หมู่บ้านไป๋ซา

กันยายน
27 - 30 ก.ย. 62,
ตุลาคม
04 - 07 ต.ค. 62, 18 - 21 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน
03 - 06 พ.ย. 62, 10 - 13 พ.ย. 62, 17 - 20 พ.ย. 62, 24 - 27 พ.ย. 62,
ธันวาคม
01 - 01 ธ.ค. 62, 08 - 11 ธ.ค. 62, 15 - 18 ธ.ค. 62, 22 - 25 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63,
มกราคม
05 - 08 ม.ค. 63, 12 - 15 ม.ค. 63, 19 - 22 ม.ค. 63, 26 - 29 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
02 - 05 ก.พ. 63, 09 - 09 ก.พ. 63, 16 - 19 ก.พ. 63, 23 - 26 ก.พ. 63,
มีนาคม
01 - 04 มี.ค. 63, 08 - 11 มี.ค. 63, 15 - 18 มี.ค. 63, 22 - 25 มี.ค. 63, 29 มี.ค. - 01 เม.ย. 63,
เมษายน
05 - 08 เม.ย. 63, 12 - 15 เม.ย. 63, 19 - 22 เม.ย. 63, 26 - 29 เม.ย. 63,
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน ลี่เจียง
รหัสทัวร์ : THT18-FD-CN-9OCT-31DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา11,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
คุนหมิง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เมืองลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)
**OPTION SHOW : Impression Lijiang (จางอี้โหมว)**
อุทยานน้ำหยก-ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ
เมืองโบราณลี่เจียง-นั่งรถไฟความเร็วสูง
ร้านบัวหิมะ-วัดหยวนทง-อิสระช้อปปิ้งที่ประตู
ม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก
ตุลาคม
09 - 12 ต.ค. 62, 11 - 14 ต.ค. 62, 12 - 15 ต.ค. 62, 18 - 21 ต.ค. 62, 19 - 22 ต.ค. 62, 23 - 26 ต.ค. 62, 25 - 28 ต.ค. 62, 26 - 29 ต.ค. 62, 30 ต.ค. - 02 พ.ย. 62,
พฤศจิกายน
01 - 04 พ.ย. 62, 02 - 05 พ.ย. 62, 06 - 09 พ.ย. 62, 08 - 11 พ.ย. 62, 09 - 12 พ.ย. 62, 13 - 16 พ.ย. 62, 15 - 18 พ.ย. 62, 16 - 19 พ.ย. 62, 22 - 25 พ.ย. 62, 23 - 26 พ.ย. 62, 27 - 30 พ.ย. 62, 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
04 - 07 ธ.ค. 62, 05 - 08 ธ.ค. 62, 06 - 09 ธ.ค. 62, 07 - 10 ธ.ค. 62, 11 - 14 ธ.ค. 62, 13 - 16 ธ.ค. 62, 14 - 17 ธ.ค. 62, 18 - 21 ธ.ค. 62, 20 - 23 ธ.ค. 62, 21 - 24 ธ.ค. 62, 25 - 28 ธ.ค. 62, 27 - 30 ธ.ค. 62, 28 - 31 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63,
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน ลี่เจียง
รหัสทัวร์ : THT18-8L-CN-30SEP19-29APR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
8L
 
ราคา13,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองลี่เจียง - จงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - เมืองโบราณจงเตี้ยน
เต๋อชิง - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ยอดเขาหิมะไป๋หมาง
ภูเขาหิมะเหม่ยลี่สะท้อนแสง - วัดเฟยไหล
หมู่บ้านหมิงหย่ง - ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง(รวมรถแบตเตอรี่)
ทุ่งหญ้านาพาไห่ - ช่องแคบเสือกระโจน - ร้านบัวหิมะ
เมืองโบราณลี่เจียง
กันยายน
30 ก.ย. - 04 ต.ค. 62,
ตุลาคม
07 - 11 ต.ค. 62, 14 - 18 ต.ค. 62, 21 - 25 ต.ค. 62, 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62,
พฤศจิกายน
06 - 10 พ.ย. 62, 13 - 17 พ.ย. 62, 20 - 24 พ.ย. 62, 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
04 - 08 ธ.ค. 62, 11 - 15 ธ.ค. 62, 18 - 22 ธ.ค. 62, 25 - 29 ธ.ค. 62,
มกราคม
01 - 05 ม.ค. 63, 08 - 12 ม.ค. 63, 15 - 19 ม.ค. 63, 22 - 26 ม.ค. 63, 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
05 - 09 ก.พ. 63, 12 - 16 ก.พ. 63, 19 - 23 ก.พ. 63, 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63,
มีนาคม
04 - 08 มี.ค. 63, 11 - 15 มี.ค. 63, 18 - 22 มี.ค. 63, 25 - 29 มี.ค. 63,
เมษายน
01 - 05 เม.ย. 63, 08 - 12 เม.ย. 63, 15 - 19 เม.ย. 63, 22 - 26 เม.ย. 63, 29 เม.ย. - 03 พ.ค. 63,
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน ลี่เจียง
รหัสทัวร์ : THT18-8L-CN-25-30OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
8L
 
ราคา15,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ลี่เจียง - จงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณจงเตี้ยน
วัดลามะซงจ้านหลิง - เมืองโบราณลี่เจียง - สระมังกรดำ
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) - อุทยานน้ำหยก
ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ - เมืองโบราณซู่เหอ - ร้านบัวหิมะ
สะพานแก้วลี่เจียง - หมู่บ้านไป๋ซา
ตุลาคม
25 - 30 ต.ค. 62,
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน ลี่เจียง
รหัสทัวร์ : THT18-8L-CN-25-30OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
8L
 
ราคา16,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองลี่เจียง-ต้าหลี่-ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่
ผ่านชมด้านนอกเจดีย์สามองค์-เมืองเก่าต้าหลี่
วัดเจ้าแม่กวนอิม-ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)
**OPTION SHOW : Impression Lijiang (จางอี้โหมว)
อุทยานน้ำหยก-ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ-ร้านบัวหิมะ
จงเตี้ยน (แชงกรีล่า)-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณจงเตี้ยน
วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองโบราณลี่เจียง-สระมังกรดำ
ตุลาคม
25 - 30 ต.ค. 62,
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน ลี่เจียง
รหัสทัวร์ : THB12-FD-CN-6APR-28DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
FD
 
ราคา16,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
คุนหมิง -ต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม
ผ่านชมเจดีย์สามองค์-เมืองจงเตี้ยน (แชงการีล่า)
โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน
เมืองโบราณแชงการีล่า-วัดลามะซงจ้านหลิง
เมืองลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก+กระเช้าใหญ่
โชว์ IMPRESSION LIJIANG-อุทยานน้ำหยก
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-เมืองฉู่สง
สวนน้ำตกคุนหมิง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 16,888-21,888 บาท
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน ลี่เจียง
รหัสทัวร์ : THB15-TG-CN-8AUG-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
TG
 
ราคา19,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ต้าหลี่ - หมู่บ้านซีโจว
- ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่
- วัดเจ้าแม่กวนอิม - ลี่เจียง
- สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง
- ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)
- โชว์จางอวี้โหมว - อุทยานน้ำหยก
- ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - คุนหมิง
- ร้านยางพารา - ตำหนักทองจินเตี้ยน
- ร้านหยกอิสระช้อปปิ้ง - ร้านบัวหิมะ
- ร้านผ้าไหม - วัดหยวนทง
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน ลี่เจียง
รหัสทัวร์ : THG15-TG-CN-10OCT-27DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
TG
 
ราคา19,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
ต้าลี่ -วัดเจ้าแม่กวนอิม-ช่องแคบเสือกระโจน
-ผ่านชมเจดีย์สามองค์ -เมืองจงเตี้ยน(แชงการีล่า)
-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง- เมืองโบราณแชงการีล่า 
-ภูเขาหิมะสือขา-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) 
-วัดลามะซงจ้านหลิง – เมืองลี่เจียง 
-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง – เมืองโบราณลี่เจียง
-ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) 
-โชว์ IMPRESSION LIJIANG 
-อุทยานน้ำหยก - สระน้ำมังกรดำ - เมืองฉู่สง
-คุนหมิง - ร้านนวดเท้า – สวนน้ำตกคุนหมิง 
-ร้านผ้าไหม - อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดิน 
-วัดหยวนทง
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน ลี่เจียง
รหัสทัวร์ : THP14-MU-CN-19JUL-19SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
MU
 
ราคา19,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
คุนหมิง–เมืองต้าหลี่–เมืองโบราณต้าหลี่
ผ่านชมเจดีย์สามองค์ –จงเตี้ยน –โค้งแรกแยงซีเกียง
–เมืองโบราณจงเตี้ยน-หุบเขาพระจันทร์สีเงิน 
–วัดลามะซงจ้านหลิน –จงเตี้ยน –ลี่เจียง 
–เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้า
– หุบเขาพระจันทร์สีเงินไป๋สุ่ย–โชว์ IMPRESSION LIJIANG 
 อุทยานน้ำหยก– บึงมังกรดำ– ศูนย์สมุนไพรจีน 
– สวนน้ำตก –ร้านใบชา วัดหยวนทง 
–เมืองโบราณกวนตู้– ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : TSN01 BEIJING สะท้านภพ 5D3N (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,989
ทัวร์จีน : PVG03 SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน 5D3N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,889
ทัวร์จีน : DYG02 ZHANGJIAJIE วิหคเหินฟ้า 4D2N (201019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,889

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์จีน : PVG03 SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน 5D3N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,889
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top