ค้นหา
ค้นหา
ลี่เจียง

ทัวร์ลี่เจียง

พบ 27 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ลี่เจียงขายดี

รหัสทัวร์ : รหัสทัวร์ : THT18-8L-CN-27SEP19-26APR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
8L
 
ราคา9,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
สนามบินลี่เจียงซานยี่-เมืองลี่เจียง
จงเตี้ยน (แชงกรีล่า)-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณจงเตี้ยน
ภูเขาหิมะสือข่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า)-จงเตี้ยน-ลี่เจียง-ร้านบัวหิมะ
เมืองโบราณลี่เจียง
-** OPTION SHOW : โชว์พื้นเมือง Lishui Jinsha (โชว์ลี่สุ่ยจินซา)**

รหัสทัวร์ : รหัสทัวร์ : THT18-8L-CN-27SEP19-26APR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
8L
 
ราคา10,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
สนามบินลี่เจียงซานยี่-เมืองลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)-** OPTION SHOW : Impression Lijiang  (จางอี้โหมว) **-อุทยานน้ำหยก-ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ-สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง
เมืองโบราณซู่เหอ-ร้านบัวหิมะ-สะพานแก้วลี่เจียง-หมู่บ้านไป๋ซา

รหัสทัวร์ : THS1-8L-CN-26JAN-27SEP20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
8L
 
ราคา11,777
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองต้าหลี่ - เมืองโบราณซู่เหอ - ร้านบัวหิมะ 
สะพานแก้วลี่เจียง - หมู่บ้านไป๋ซา
ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ไป - กลับ) 
**OPTION SHOW : Impression Lijiang “ความประทับใจแห่งลี่เจียง” 
อุทยานน้ำหยก - ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ (ไม่รวมรถแบตเตอรี่) 
สระน้ำมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง

มิถุนายน
07 - 10 มิ.ย. 63, 14 - 17 มิ.ย. 63, 21 - 24 มิ.ย. 63, 28 มิ.ย. - 01 ก.ค. 63,
กรกฎาคม
05 - 08 ก.ค. 63, 12 - 15 ก.ค. 63, 19 - 22 ก.ค. 63, 26 - 29 ก.ค. 63,
สิงหาคม
02 - 05 ส.ค. 63, 09 - 12 ส.ค. 63, 16 - 19 ส.ค. 63, 23 - 26 ส.ค. 63, 30 ส.ค. - 02 ก.ย. 63,
กันยายน
06 - 09 ก.ย. 63, 13 - 16 ก.ย. 63, 20 - 23 ก.ย. 63, 27 - 30 ก.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THS1-8L-CN-19FEB-30SEP20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
8L
 
ราคา12,777
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองลี่เจียง - เมืองจงเตี้ยน - วัดต้าฝอ - เจดีย์จ้วนจิง
เมืองเต๋อชิง - อุทยานปาลาเก๋อจง - เมืองโบราณลี่เจียง 
สระน้ำมังกรดำ - OPTION SHOW : Impression Lijiang “ความประทับใจแห่งลี่เจียง” 

มิถุนายน
03 - 07 มิ.ย. 63, 17 - 21 มิ.ย. 63, 28 มิ.ย. - 01 ก.ค. 63,
กรกฎาคม
08 - 12 ก.ค. 63, 15 - 19 ก.ค. 63, 29 ก.ค. - 02 ส.ค. 63,
สิงหาคม
19 - 23 ส.ค. 63, 26 - 30 ส.ค. 63,
กันยายน
06 - 09 ก.ย. 63, 16 - 20 ก.ย. 63, 30 ก.ย. - 04 ต.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB11-8L-CN-2FEB-26APR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
8L
 
ราคา12,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก 
ชมโชว์จางอี้โหมว “Impression Lijiang” 
ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (รวมรถแบตเตอรี) 
เมืองโบราณซู่เหอ - อุทยานน้ำหยก 
หมู่บ้านไป๋ซา - สะพานแก้วลี่เจียง 
ร้านบัวหิมะ - สระมังกรดำ 
เมืองโบราณลี่เจียง        
รหัสทัวร์ : THT18-8L-CN-30SEP19-29APR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
8L
 
ราคา13,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองลี่เจียง - จงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - เมืองโบราณจงเตี้ยน
เต๋อชิง - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ยอดเขาหิมะไป๋หมาง
ภูเขาหิมะเหม่ยลี่สะท้อนแสง - วัดเฟยไหล
หมู่บ้านหมิงหย่ง - ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง(รวมรถแบตเตอรี่)
ทุ่งหญ้านาพาไห่ - ช่องแคบเสือกระโจน - ร้านบัวหิมะ
เมืองโบราณลี่เจียง
รหัสทัวร์ : THS6-8L-CN-12JAN-28JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
8L
 
ราคา13,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ลี่เจียง – จงเตี้ยน – ช่องแคบเสือกระโจน
วัดลามะซงจ้านหลิน – เมืองเก่าจงเตี้ยน
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า)
ร้านยาบัวหิมะ – เมืองโบราณลี่เจียง
สระน้ำมังกรดำ
พฤษภาคม
29 พ.ค. - 03 มิ.ย. 63,
มิถุนายน
07 - 10 มิ.ย. 63, 14 - 17 มิ.ย. 63, 21 - 24 มิ.ย. 63, 28 มิ.ย. - 01 ก.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THS6-8L-CN-12JAN-28JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
8L
 
ราคา13,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก - SHOW IMPRESSION LIJIANG 
BLUE MOON VALLEY - อุทยานน้ำหยก - สระน้ำมังกรดำ 
เมืองโบราณลี่เจียง - เมืองโบราณซู่เหอ - ร้านยาบัวหิมะ 
สะพานแก้วลี่เจียง - หมู่บ้านไป๋ซา

พฤษภาคม
29 พ.ค. - 03 มิ.ย. 63,
มิถุนายน
07 - 10 มิ.ย. 63, 14 - 17 มิ.ย. 63, 21 - 24 มิ.ย. 63, 28 มิ.ย. - 01 ก.ค. 63,
ลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่)
อุทยานน้ำหยก – ไป๋สุ่ยเหอ (หุบเขาสีน้ำเงิน)
(ไม่รวมรถแบตเตอรี่)-สระมังกรดำ
เมืองโบราณลี่เจียง - เมืองเก่าซู่เหอ
ร้านบัวหิมะ – สะพานแก้วลี่เจียง (รวมรถแบตเตอรี่ไป-กลับ)
หมู่บ้านไป๋ซา
รหัสทัวร์ : THS1-8L-CN-29JAN-23SEP20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
8L
 
ราคา14,777
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - เมืองจงเตี้ยน 
ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองเก่าจงเตี้ยน
วัดชงจ้านหลิน - เมืองลี่เจียง - ร้านบัวหิมะ - เมืองเก่าซู่เหอ
ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ไป - กลับ) 
OPTION SHOW : Impression Lijiang “ความประทับใจแห่งลี่เจียง” 
อุทยานน้ำหยก - ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ (ไม่รวมรถแบตเตอรี่) 
สระน้ำมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง

มิถุนายน
10 - 14 มิ.ย. 63, 24 - 28 มิ.ย. 63,
กรกฎาคม
01 - 05 ก.ค. 63, 22 - 26 ก.ค. 63,
สิงหาคม
05 - 09 ส.ค. 63, 12 - 16 ส.ค. 63,
กันยายน
02 - 06 ก.ย. 63, 09 - 13 ก.ย. 63, 23 - 27 ก.ย. 63,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top