ค้นหา
ค้นหา
ลี่เจียง

ทัวร์ลี่เจียง

พบ 40 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ลี่เจียงขายดี

รหัสทัวร์ : THV4-DR-CN-26MAR-29JUN-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน4คืน
DR
 
ราคา12,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์จีน
ลี่เจียง โอมเพี้ยงถูกเวอร์
บินตรงไม่เสียเวลา
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน

สระมังกรดำ
สระพานกระจก
เมืองโบราณเลี่ยงเจียง
ท่องเที่ยวตงปา
รหัสทัวร์ : THV4-DR-CN-16APR-26OCT-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน4คืน
DR
 
ราคา16,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ลี่เจียง ต้าลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก
บินตรงไม่เสียเวลา 5วัน 4คืน

ศูนสี่เจียงฝ้าสี่ ดูเขาหิมะมังกรหยก
ชมการแสดง Impression of Lijiang
บินตรง ไม่เสียเวลา อากาศเย็นตลอดปี!!!

เมืองโบราณลี่เจียง - หมู่บ้านประมง วงหลาง - ชมโค้งตัว ณ ริมทะเลสาบเอ๋อไห่ เจดีย์สามองค์ (ภายนอก), 
วัดกวนอิม · เมืองโบราณต้าหลี่ - ช่องเขาเสือกระโจน ภูเขาหิมะมังกรหยก 
· ชมโชว์ Impression of lijiang · หุบเขาพระจันทร์สีน้ําเงิน

รหัสทัวร์ : THV4-DR-CN-20APR-24OCT-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน5คืน
DR
 
ราคา17,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกหยก
ชมการแสดง Impression of Lijiang 
บินตรงไม่เสียเวลา 6วัน 5คืน

ภูเขาหิมะมังกรหยก 
· หุบเขาพระจันทร์สีน้ําเงิน ช่องเขาเสือกระโจน
· พิพิธภัณฑ์จามรี · เมืองโบราณ เค่อจง วัดลามะซงจ้านหลิน สระมังกรดําา
· เมืองโบราณลี่เจียง - อิสระเที่ยวตามอัธยาศัย เลือกซื้อทัวร์เสริมได้

รหัสทัวร์ : THB12-DR-CN-07MAY-29JUN-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน4คืน
DR
 
ราคา19,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
DRAGON SNOW ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า 5วัน4คืน 

นั่งกระเช้าใหญ่พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก ชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
เช็คอินสระมังกรดำ ช่องแคบเสือกระโจน พิพิธภัณฑ์จามรี
ชื่นชมหมู่บ้านซีโจว เมืองโบราณแชงกรีล่า เมืองโบราณต้าหลี่ 
อลังการวัดลามะซงจ้านหลิง  เมืองเก่าลี่เจียง
พิเศษชมโชว์ สุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG 
เมนูพิเศษ!!  สุกี้แซลมอน อาหารพื้นเมือง

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 Kg. / CARRY ON  5 Kg. 
รหัสทัวร์ : THB12-DR-CN-21MAR-04JUN-2024
จำนวนวันเดินทาง : ุ6วัน5คืน
DR
 
ราคา21,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
 บินตรงลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน5คืน
สัมผัสภูเขาหิมะมังกรหยก และ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
ชมเมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิง ช่องแคบเสือกระโจน พิพิธภัณฑ์จามรี
สะพานกระจกลี่เจียง หมู่บ้านกลุ่มน้อยไป๋ซา เมืองโบราณซู่เหอ
พิเศษชมโชว์ สุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG  
เมนูพิเศษ!!  สุกี้แซลมอน
เดินทางโดยสายการบิน Ruili Airlines (DR) น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 Kg. / CARRY ON  5 Kg. 
รหัสทัวร์ : THB12-DR-CN-09MAY-02JUL-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน 5คืน
DR
 
ราคา21,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
CDR81 สูงแค่ไหนก็จะไป ลี่เจียง 
ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

นั่งกระเช้าใหญ่พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก ชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
ธารน้ำขาว วัดลามะซงจ้านหลิง ช่องแคบเสือกระโจน เมืองเก่าลี่เจียง
ชมเมืองโบราณแชงกรีล่า หมู่บ้านกลุ่มน้อยไป๋ซา เมืองโบราณซู่เหอ สะพานแก้วกระจกลี่เจียง
พิเศษชมโชว์ สุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG  เมนูพิเศษ!! สุกี้แซลมอน

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 Kg. / CARRY ON  5 Kg. 
รหัสทัวร์ : THB12-MU-CN-07JUN-03JUL-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน5คืน
MU
 
ราคา22,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน  
พิชิต 2 ขุนเขา ณ ภูเขาหิมะมังกรหยก และ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

ลี่เจียง เมืองมรดกโลก ช่องแคบเสือกระโจน
แชงกรีล่าสวรรค์บนดิน วัดลามะซงจ้านหลิง พิพิธภัณภัณฑ์จามรี
คุนหมิง วัดหยวนทง ตำหนักทองจินเตี้ยน เมืองโบราณกวนตู้
พิเศษชมโชว์ สุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG  
เมนูพิเศษ!!  สุกี้ปลาแซลมอน, สุกี้เห็ดรสเด็ด
เดินทางโดยสายการบิน China Eastern Airlines (MU) 
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบไม่เกิน 23 Kg. / CARRY ON  7 Kg. 

รหัสทัวร์ : THG1-MU-CN-22FEB-09APR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
MU
 
ราคา22,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน

ขึ้นเขาหิมะมังกรหยก ภูเขาหิมะความสูงกว่า 4 พันเมตร
โชว์สุดอลัง IMPRESSION LIJIANG 
สะดวกรวดเร็วด้วยรถไฟความเร็วสูง
เที่ยวใฮไลทท์ 2 เมืองโบราณ ลี่เจียง เชียงกรีล่า
รหัสทัวร์ : THG1-FD-CN-04APR-01JUL-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน4 คืน
FD
 
ราคา22,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
GO CHINA
ดูเหมิง สี่เตียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน (ลงรัก)

เมนูพิเศษ ! สุกี้ปลาแซลมอน สุกี้เห็ด อาหารกวางตุ้ง

• พักโรงแรม 4 ดาว
• ชมโชว์ Impression Lijiang
 • นั่งรถไฟความเร็วสูง
• ภูเขาหิมะมังกรหยกนั่งกระเช้าใหญ่
 • หุบเขาพระจันทร์สีน้ําเงิน รวมรถอุทยาน

รหัสทัวร์ : THZ1-FD-CN-09MAY-24OCT-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
FD
 
ราคา22,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
เที่ยวครบคุ้มไฮไลท์มณฑลยูนาน
นั่งกระเช้าไฟฟ้าความสูงสู่ "ภูเขาหิมะมังกรหยก"
พิเศษ !!! เมนูสุกี้เห็ด ,สุกี้ปลาแซลม่อน
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top