ค้นหา
ค้นหา
ต้าลี่

ทัวร์ต้าลี่

พบ 27 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ต้าลี่ขายดี

รหัสทัวร์ : THZ1-FD-CN-09MAY-24OCT-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
FD
 
ราคา22,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
เที่ยวครบคุ้มไฮไลท์มณฑลยูนาน
นั่งกระเช้าไฟฟ้าความสูงสู่ "ภูเขาหิมะมังกรหยก"
พิเศษ !!! เมนูสุกี้เห็ด ,สุกี้ปลาแซลม่อน
รหัสทัวร์ : THB12-FD-CN-02MAR-14MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน5คืน
FD
 
ราคา22,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
นั่งกระเช้าใหญ่พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก ชมหุบเขาพระจันทร์สีน้าเงิน
สระมังกรดา เมืองโบราณต้าหลี่ ช่องแคบเสือกระโจน วัดลามะซงจ้านหลิง พิพิธภัณฑ์จามรี
เขาหยวนทงซานชมดอกซากุระ วัดหยวนทง ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
พิเศษชมโชว์ สุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG
เมนูพิเศษ!! สุกี้แซลมอน, สุกี้เห็ดรสเด็ด, อาหารกวางตุ้ง
รหัสทัวร์ : THB11-FD-CN-17JAN-29APR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน5คืน
FD
 
ราคา22,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองต้าหลี่
เมืองโบราณต้าหลี่ 
ผ่านชมเจดีย์สามองค์ 
วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย 
แชงกรีล่า 
เมืองเก่าจงเตี้ยน
วัดลามะซงจ้านหลิน 
ช่องแคบเสือกระโจน 
เมืองลี่เจียง 
สระมังกรดำ
อุทยานมังกรหยก 

รหัสทัวร์ : THB11-8L-CN-07MAR-01MAY-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
8L
 
ราคา22,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
มหัศจรรย์...คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า เที่ยวคุ้ม! คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ขึ้นยอดเขาซีซาน เยือน 3 เมืองโบราณแห่งยูนาน Free น้ำหนักกระเป๋า
รหัสทัวร์ : THG15-8L-CN-03MAY-17SEP-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
8L
 
ราคา22,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
Kunming
ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี
พิเศษ นั่งรถไฟความเร็วสูง 8 เที่ยว สุกี้ปลาแซลมอน  สุกี้เห็ด อาหารกวางตุ้ง
นั่งกระเช้าสุดฟินส์ ชมภูเขาหิมะมังกรหยก
รวมชมโชว์พิเศษ IMPRESSION LUIANG
รหัสทัวร์ : THT18-FD-CN-02JAN-25APR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน5คืน
FD
 
ราคา23,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชมความสวยงามคลาสสิคเมือง โบราณแชงกรีล่าหรือเมืองโบราณจงเตี้ยน,เมืองโบราณลี่เจี่ยง,เมืองโบราณต้าหลี่
นั่งกระเช้าขึ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก
ชมการแสดงสุดอลังการ “Impression Lijiang หรือ โชว์จางอี้โหมว”
พิเศษ นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองต้าหลี่

ต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ลี่เจียง – ร้านบัวหิมะ– เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก  – โชว์ IMPRESSOIN LIJIANG – หุบเขาน้ำเงิน – สระมังกรดา
คุนหมิง นั่งรถไฟความเร็วสูง - วัดหยวนทง - อิสระช้อปปิ้ง - ตำหนักทองจินเตี้ยน

รหัสทัวร์ : THF5-8L-CN-02APR-06MAY-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
8L
 
ราคา23,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 
สัมผัสเมืองโบราณ มณฑลยูหนาน- ชมวัฒนธรรมทิเบต วัดลามะชงจ้างหลิน
ชมภูเขาหิมะมังกรหยก-ช่องแคบเสือกระโจน-ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ-อุทยานน้ำหยกอวี้สุ่ยจ้าย
พร้อมชมโชว์อลังการกลางแจ้ง IMPRESSION OF LIJIANG "ความประทับใจแห่งลี่เจียง"


เมนูอาหารพิเศษ  สุกี้ปลาแซลมอน อาหารกวางตุ้ง สุกี้เห็ด
รหัสทัวร์ : THB11-8L-CN-06MAY-12OCT-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
8L
 
ราคา23,999
รายละเอียดเพิ่มเติม

มหัศจรรย์...คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (พิเศษนั่งรถไฟความเร็วสูง)


นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก
เยือนแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A  ของเมืองลี่เจียง
" แชงกรีล่า " เมืองสุดขอบฟ้าแห่งอลังคาโลก

ฟรี น้ำหนักกระเป๋า
รหัสทัวร์ : THB11-FD-CN-08MAY-28OCT-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
FD
 
ราคา23,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
มหัศจรรย์...คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 

ท่องสวรรค์แดงมังกร ภูเขาหิมะมังกรหยก
ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง ทะเลสาบสีเทอควอยช์ "ไป่สุยเหอ"
เยือน 3 เมืองโบราณ วัดไปตาลาน้อยแห่งแซงกรีล่า

ฟรี น้ำหนักกระเป๋า
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top