ค้นหา
ค้นหา
ต้าลี่

ทัวร์ต้าลี่

พบ 18 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ต้าลี่ขายดี
TAG

รหัสทัวร์ : THZ1-8L-CN-13OCT-31DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
8L
 
ราคา11,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม)
วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองลี่เจียง – เมืองเก่าลี่เจียง   
ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง)
โชว์จางอี้โหม่ว (Option Show)
อุทยานน้ำหยก – เมืองฉูฉ่ง - เมืองคุนหมิง
วัดหยวนทง – ประตูม้าทองไก่หยก
ถนนคนเดินหนานผิงเจีย
พฤศจิกายน
22 - 25 พ.ย. 62, 24 - 27 พ.ย. 62, 27 - 30 พ.ย. 62, 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
01 - 04 ธ.ค. 62, 04 - 07 ธ.ค. 62, 08 - 11 ธ.ค. 62, 11 - 14 ธ.ค. 62, 13 - 16 ธ.ค. 62, 15 - 18 ธ.ค. 62, 18 - 21 ธ.ค. 62, 20 - 23 ธ.ค. 62, 22 - 25 ธ.ค. 62, 25 - 28 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63,
เชียงใหม่-คุนหมิง-เมืองต้าหลี่
ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่
ผ่านชมเจดีย์สามองค์
ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า)
เมืองโบราณแชงกรีล่า
วัดลามะซงจ้านหลิง
เมืองลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)
สระน้ำมังกรดำ-เมืองฉู่สง-ร้านนวดเท้า
ร้านผ้าไหม-วัดหยวนทง
ธันวาคม
04 - 08 ธ.ค. 62, 18 - 22 ธ.ค. 62, 27 - 31 ธ.ค. 62, 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB12-FD-CN-6APR-28DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
FD
 
ราคา16,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
คุนหมิง -ต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม
ผ่านชมเจดีย์สามองค์-เมืองจงเตี้ยน (แชงการีล่า)
โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน
เมืองโบราณแชงการีล่า-วัดลามะซงจ้านหลิง
เมืองลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก+กระเช้าใหญ่
โชว์ IMPRESSION LIJIANG-อุทยานน้ำหยก
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-เมืองฉู่สง
สวนน้ำตกคุนหมิง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 16,888-21,888 บาท
รหัสทัวร์ : THB12-MU-CN-15NOV-27DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
MU
 
ราคา16,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
คุนหมิง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่       
ผ่านชมเจดีย์สามองค์-วัดเจ้าแม่กวนอิม-เมืองจงเตี้ยน(แชงการีล่า)
โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณจงเตี้ยน
วัดลามะซงจ้านหลิง-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน หรือ ภูเขาหิมะสือข่า
ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก-โชว์ IMPRESSION LIJIANG
อุทยานน้ำหยก-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ”-สระน้ำมังกรดำ
นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่คุนหมิง-เมืองโบราณกวนตู้
อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน+ประตูไก่ทองม้าหยก    
วัดหยวนทง
พฤศจิกายน
23 - 28 พ.ย. 62, 29 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
03 - 08 ธ.ค. 62, 06 - 11 ธ.ค. 62, 07 - 12 ธ.ค. 62, 13 - 18 ธ.ค. 62, 20 - 25 ธ.ค. 62, 25 - 30 ธ.ค. 62, 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THC4-MU-CN-16OCT-31DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
MU
 
ราคา16,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
คุนหมิง-ต้าหลี่-ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่
ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-ลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ
ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)
เมืองโบราณลี่เจียง-เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า)
โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-เมืองโบราณแชงกรีล่า
วัดลามะซงจ้านหลิง-แชงกรีล่า-เมืองฉู่สง
เมืองโบราณชนเผ่าหยี--ร้านนวดเท้า
ร้านผ้าไหม-สวนน้ำตกอิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน
ธันวาคม
24 - 29 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 05 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THC4-MU-CN-11OCT-31DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
MU
 
ราคา16,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
คุนหมิง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่
หมู่บ้านซีโจว-ชมโชว์ชาวไป๋-ลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)
โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-แชงกรีล่า
ภูเขาหิมะสือข่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (กระเช้าขึ้นลง)
วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองโบราณแชงกรีล่า
โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-ร้านนวดเท้า-วัดหยวนทง
ร้านผ้าไหม-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน
พฤศจิกายน
28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
11 - 15 ธ.ค. 62, 18 - 22 ธ.ค. 62, 19 - 23 ธ.ค. 62, 26 - 30 ธ.ค. 62, 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THJ6-8L-CN-20NOV19-22APR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
8L
 
ราคา16,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
แชงกรีล่า ดินแดนในฝัน จากหนังสือ LOST HORIZON
ขึ้นกระเช้าใหญ่ ชม ภูเขาหิมะมังกรหยก
ชมสุดยอดเมืองโบราณ : เมืองโบราณลี่เจียง / เมืองโบราณจงเตี้ยน
ชมวัดลามะซงจ้านหลิง ได้ชื่อว่า พระราชวังโปตะลาน้อย
ชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน สัมผัสลานหิมะกว้างใหญ่ภายใต้ท้องฟ้าสีคราม
ชมสระมังกรดำ ที่มีน้ำใสจนสะท้อนทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยก
ชมช่องแคบเสือกระโจน ช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลก
ชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง แม่น้ำที่ยาวอันดับสามของโลก
เมนูพิเศษ ลิ้มรส อาหารจีนกวางตุ้ง / สุกี้ปลาแซลมอน / สุกี้เห็ด
พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว ทุกคืน
พฤศจิกายน
27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
04 - 08 ธ.ค. 62, 11 - 15 ธ.ค. 62, 18 - 22 ธ.ค. 62, 25 - 29 ธ.ค. 62,
มกราคม
01 - 05 ม.ค. 63, 08 - 12 ม.ค. 63, 15 - 19 ม.ค. 63, 22 - 26 ม.ค. 63, 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
05 - 09 ก.พ. 63, 12 - 16 ก.พ. 63, 19 - 23 ก.พ. 63, 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63,
มีนาคม
04 - 08 มี.ค. 63, 11 - 15 มี.ค. 63, 18 - 22 มี.ค. 63, 25 - 29 มี.ค. 63,
เมษายน
01 - 05 เม.ย. 63, 08 - 12 เม.ย. 63, 15 - 19 เม.ย. 63, 22 - 26 เม.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THB15-TG-CN-10OCT-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
TG
 
ราคา19,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
คุนหมิง-ต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว
ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่-วัดเจ้าแม่กวนอิม
ลี่เจียง-สระมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)
โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก
ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ร้านยางพารา
ตำหนักทองจินเตี้ยน- ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง
ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-วัดหยวนทง
พฤศจิกายน
29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
01 - 05 ธ.ค. 62, 04 - 08 ธ.ค. 62, 10 - 14 ธ.ค. 62, 18 - 22 ธ.ค. 62, 25 - 29 ธ.ค. 62, 27 - 31 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THG15-TG-CN-10OCT19-31MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
TG
 
ราคา19,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
ต้าลี่-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ช่องแคบเสือกระโจน
ผ่านชมเจดีย์สามองค์-เมืองจงเตี้ยน (แชงการีล่า)
โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง- เมืองโบราณแชงการีล่า
ภูเขาหิมะสือขา-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า)
วัดลามะซงจ้านหลิง – เมืองลี่เจียง – ร้านสาหร่ายเกลียวทอง
เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่)
โชว์ IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก
สระน้ำมังกรดำ - เมืองฉู่สง – คุนหมิง - ร้านนวดเท้า
สวนน้ำตกคุนหมิง – ร้านผ้าไหม - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
วัดหยวนทง
พฤศจิกายน
29 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
03 - 08 ธ.ค. 62, 04 - 09 ธ.ค. 62, 07 - 12 ธ.ค. 62, 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63,
มกราคม
07 - 12 ม.ค. 63, 14 - 19 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
04 - 09 ก.พ. 63, 18 - 23 ก.พ. 63,
มีนาคม
03 - 08 มี.ค. 63, 10 - 15 มี.ค. 63, 17 - 22 มี.ค. 63, 24 - 29 มี.ค. 63, 31 มี.ค. - 05 เม.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THZ1-TG-CN-19SEP-29DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
TG
 
ราคา19,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องเขาเสือกระโจน – วัดลามะชงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย) – เมืองเก่าจงเตี้ยน
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ราคาทัวร์นี้รวมกระเช้า) – เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไป-กลับ) 
โชว์จางอี้โหม่ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วชมโชว์) – อุทยานน้ำหยก – เมืองเสี่ยงยิน
เมืองคุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก
ร้านชา –วัดหยวนทง – ร้านผ้า
พฤศจิกายน
22 - 27 พ.ย. 62, 28 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
05 - 10 ธ.ค. 62, 06 - 11 ธ.ค. 62, 07 - 12 ธ.ค. 62, 19 - 24 ธ.ค. 62, 26 - 31 ธ.ค. 62, 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, 29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top