ค้นหา
ค้นหา
ต้าลี่

ทัวร์ต้าลี่

พบ 12 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ต้าลี่ขายดี

รหัสทัวร์ : THT18-8L-CN-25-30OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
8L
 
ราคา16,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองลี่เจียง-ต้าหลี่-ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่
ผ่านชมด้านนอกเจดีย์สามองค์-เมืองเก่าต้าหลี่
วัดเจ้าแม่กวนอิม-ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)
**OPTION SHOW : Impression Lijiang (จางอี้โหมว)
อุทยานน้ำหยก-ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ-ร้านบัวหิมะ
จงเตี้ยน (แชงกรีล่า)-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณจงเตี้ยน
วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองโบราณลี่เจียง-สระมังกรดำ
ตุลาคม
25 - 30 ต.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THB12-FD-CN-6APR-28DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
FD
 
ราคา16,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
คุนหมิง -ต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม
ผ่านชมเจดีย์สามองค์-เมืองจงเตี้ยน (แชงการีล่า)
โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน
เมืองโบราณแชงการีล่า-วัดลามะซงจ้านหลิง
เมืองลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก+กระเช้าใหญ่
โชว์ IMPRESSION LIJIANG-อุทยานน้ำหยก
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-เมืองฉู่สง
สวนน้ำตกคุนหมิง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 16,888-21,888 บาท
รหัสทัวร์ : THG15-TG-CN-10OCT-27DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
TG
 
ราคา19,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
ต้าลี่ -วัดเจ้าแม่กวนอิม-ช่องแคบเสือกระโจน
-ผ่านชมเจดีย์สามองค์ -เมืองจงเตี้ยน(แชงการีล่า)
-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง- เมืองโบราณแชงการีล่า 
-ภูเขาหิมะสือขา-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) 
-วัดลามะซงจ้านหลิง – เมืองลี่เจียง 
-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง – เมืองโบราณลี่เจียง
-ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) 
-โชว์ IMPRESSION LIJIANG 
-อุทยานน้ำหยก - สระน้ำมังกรดำ - เมืองฉู่สง
-คุนหมิง - ร้านนวดเท้า – สวนน้ำตกคุนหมิง 
-ร้านผ้าไหม - อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดิน 
-วัดหยวนทง
รหัสทัวร์ : THZ1-TG-CN-19SEP-29DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
TG
 
ราคา19,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องเขาเสือกระโจน – วัดลามะชงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย) – เมืองเก่าจงเตี้ยน
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ราคาทัวร์นี้รวมกระเช้า) – เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไป-กลับ) 
โชว์จางอี้โหม่ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วชมโชว์) – อุทยานน้ำหยก – เมืองเสี่ยงยิน
เมืองคุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก
ร้านชา –วัดหยวนทง – ร้านผ้า
กันยายน
19 - 24 ก.ย. 62, 26 ก.ย. - 01 ต.ค. 62,
ตุลาคม
11 - 16 ต.ค. 62, 12 - 17 ต.ค. 62, 17 - 22 ต.ค. 62, 18 - 23 ต.ค. 62, 19 - 24 ต.ค. 62, 25 - 30 ต.ค. 62, 26 - 31 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน
07 - 12 พ.ย. 62, 08 - 13 พ.ย. 62, 14 - 19 พ.ย. 62, 15 - 20 พ.ย. 62, 21 - 26 พ.ย. 62, 22 - 27 พ.ย. 62, 28 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
05 - 10 ธ.ค. 62, 06 - 11 ธ.ค. 62, 07 - 12 ธ.ค. 62, 19 - 24 ธ.ค. 62, 26 - 31 ธ.ค. 62, 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, 29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THP14-MU-CN-19JUL-19SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
MU
 
ราคา19,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
คุนหมิง–เมืองต้าหลี่ –เมืองโบราณซีโจว 
-วัดเจ้าแม่กวนอิม – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ 
–ลี่เจียง –เมืองโบราณลี่เจียง – หลูกูหู
– ล่องเรือทะเลสาบหลูกูหู– หมู่บ้านโมโซ 
– จุดชมวิวหมู่บ้านลีเกร์ – โชว์ความรัก หนุ่มสาวชาวโม๋ซัว (อัวโหลเลี่ยนเกร์)
– สระมังกรดำ –เมืองโบราณซู่เหอ
– นั่งรถไฟความเร็วสูง – คุนหมิง – ศูนย์สมุนไพรจีน 
–ร้านหยกหรือร้านยางพารา – ช้อปปิ้ง ถนนคนเดิน 
วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม – สวนน้ำตก – ช้อปปิ้งประตูม้าทองไก่หยก
รหัสทัวร์ : THP14-MU-CN-19JUL-19SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
MU
 
ราคา19,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
คุนหมิง–เมืองต้าหลี่–เมืองโบราณต้าหลี่
ผ่านชมเจดีย์สามองค์ –จงเตี้ยน –โค้งแรกแยงซีเกียง
–เมืองโบราณจงเตี้ยน-หุบเขาพระจันทร์สีเงิน 
–วัดลามะซงจ้านหลิน –จงเตี้ยน –ลี่เจียง 
–เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้า
– หุบเขาพระจันทร์สีเงินไป๋สุ่ย–โชว์ IMPRESSION LIJIANG 
 อุทยานน้ำหยก– บึงมังกรดำ– ศูนย์สมุนไพรจีน 
– สวนน้ำตก –ร้านใบชา วัดหยวนทง 
–เมืองโบราณกวนตู้– ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
รหัสทัวร์ : THJ6-8L-CN-9OCT-21NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
8L
 
ราคา20,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้ 
- เมืองต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ 
- ผ่านชมเจดีย์สามองค์
-เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) 
- ระหว่างทางชมโค้งแรกแม่น้ำแยงชีเกียง 
- ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณแชงกรีล่า
-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) 
-วัดลามะซงจ้านหลิน (รวมรถแบตเตอรี่) 
- เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ 
- เมืองโบราณลี่เจียง-อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก
(รวมกระเช้าไป-กลับ) – อุทยานน้ำหยก 
- เมือง ฉู่สง-ร้านบัวหิมะ – ประตูม้าทองไก่หยก
รหัสทัวร์ : THJ6-8L-CN-9OCT19-21NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
8L
 
ราคา20,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้
เมืองต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่
ผ่านชมเจดีย์สามองค์-เมืองจงเตี้ยน
ระหว่างทางชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณแชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
วัดลามะซงจ้านหลิน (รวมรถแบตเตอรี่)
เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง
อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก – อุทยานน้ำหยก
เมืองฉู่สง-ร้านบัวหิมะ – ประตูม้าทองไก่หยก
ตุลาคม
09 - 14 ต.ค. 62, 16 - 21 ต.ค. 62, 18 - 23 ต.ค. 62, 23 - 28 ต.ค. 62, 30 ต.ค. - 04 พ.ย. 62,
พฤศจิกายน
06 - 11 พ.ย. 62, 07 - 12 พ.ย. 62, 13 - 18 พ.ย. 62, 20 - 25 พ.ย. 62, 21 - 26 พ.ย. 62,
รหัสทัวร์ : THS6-FD-CN-13JUL-28DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
FD
 
ราคา21,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
คุนหมิง  - ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่
ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่ – วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย
ลี่เจียง –  สาหร่ายเกลียวทอง – เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)
SHOW IMPRESSION LIJIANG
อุทยานน้ำหยก – สระน้ำมังกรดำ
ลี่เจียง – ร้านบัวหิมะ – วัดหยวนทง
ร้านหยก – อิสระช้อปปิ้ง – ร้านผ้าไหม
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก..ค-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,900-25,900 บาท
รหัสทัวร์ : THB12-TG-CN-10OCT-11NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
TG
 
ราคา22,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
คุนหมิง-ต้าหลี่-วัดเจ้าแม่กวนอิม
ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – หมู่บ้านซีโจว
แชงกชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน- เมืองโบราณแชงการีล่า        
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน หรือ ภูเขาหิมะสือข่า (รวมกระเช้า)
วัดลามะซงจ้านหลิง-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง 
ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่)
โชว์ IMPRESSION LIJIANG-อุทยานน้ำหยก
สระน้ำมังกรดำ-เมืองฉู่สง-สวนน้ำตกคุนหมิง
อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน-วัดหยวนทง
ตุลาคม
10 - 15 ต.ค. 62, 16 - 21 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน
11 - 16 พ.ย. 62,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : TSN01 BEIJING สะท้านภพ 5D3N (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,989
ทัวร์จีน : PVG03 SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน 5D3N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,889
ทัวร์จีน : DYG02 ZHANGJIAJIE วิหคเหินฟ้า 4D2N (201019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,889
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top