ค้นหา
ค้นหา
ต้าลี่

ทัวร์ต้าลี่

พบ 18 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ต้าลี่ขายดี

รหัสทัวร์ : THB11-MU-CN-28NOV-23DEC-2033
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน4คืน
MU
 
ราคา19,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองต้าหลี่
เมืองต้าหลี่ 
เมืองโบราณต้าหลี่ 
วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย 
ผ่านชมเจดีย์สามองค์ 
แชงกรี-ล่า 
เมืองเก่าจงเตี้ยน 
วัดต้าฝอ
วัดลามะซงจ้านหลิน 
ช่องแคบเสือกระโจน 
เมืองลี่เจียง 
สระมังกรดา (เหยหลงถัน) 
เมืองโบราณลี่เจียง
อุทยานมังกรหยก 
นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก 
โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว) 
ทะลสาบไป๋สุยเหอ 
อุทยานน้าหยก 
เมืองฉู่ฉง
เมืองคุนหมิง 
เขาซีซาน  
วัดหยวนทง  
ประตูม้าทองไก่หยก  
สวนน้าตกคุนหมิง
รหัสทัวร์ : THT18-DR-CN-02DEC-2023-28MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน5คืน
DR
 
ราคา21,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชมความสวยงามคลาสสิคเมือง โบราณแชงกรีล่าหรือเมืองโบราณจงเตี้ยน,เมืองโบราณลี่เจี่ยง,เมืองโบราณต้าหลี่
นั่งกระเช้าขึ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก
ชมการแสดงสุดอลังการ “Impression Lijiang หรือ โชว์จางอี้โหมว”
พิเศษ นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองลี่เจียง
รหัสทัวร์ : THB12-MU-CN-29NOV-2023-27MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน5คืน
MU
 
ราคา21,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ต้าหลี่ เมืองโบราณต้าหลี่ ผ่านชมความงามเจดีย์สามองค์
ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก และ หุบเขาพระจันทร์สีน้าเงิน
แชงการีล่า เมืองโบราณแชงการีล่า วัดลามะซงจ้านหลิง ช่องแคบเสือกระโจน พิพิธภัณฑ์จามรี
คุนหมิง วัดหยวนทง ตาหนักทองจินเตี้ยน เมืองโบราณกวนตู้
ช้อปปิ้ง ซุ้มประตูม้าทองและไก่มรกต
พิเศษชมโชว์ สุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG
เมนูพิเศษ!! สุกี้แซลมอน,สุกี้เห็ดรสเด็ด
รหัสทัวร์ : THB11-DR-CN-04NOV-2023-28MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน5คืน
DR
 
ราคา21,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองต้าหลี่ 
เมืองโบราณต้าหลี่ 
วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย 
ผ่านชมเจดีย์สามองค์ 
เมืองจงเตี้ยน (แชง-กรีล่า) 
เมืองเก่าจงเตี้ยน 
วัดกุยชาน
วัดซงจ้านหลิน 
เมืองเต๋อชิง 
โค้งแรกแม่น้าทรายทอง 
จุดชมวิวภูเขาหิมะเหมยลี่ 
เจดีย์ 13 องค์ 
วัดเฟยไหล
วัดซงจ้านหลิน 
ช่องแคบเสือกระโจน 
เมืองลี่เจียง 
สระมังกรดา 
เมืองโบราณลี่เจียง
อุทยานมังกรหยก 
นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก 
โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว) 
ทะลสาบไป๋สุยเหอ 
อุทยานน้าหยก 
เมืองโบราณซูเหอ

รหัสทัวร์ : THB12-KY-CN-24NOV-29NOV-2023
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน5คืน
KY
 
ราคา22,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
พิชิต 2 ขุนเขา ณ ภูเขาหิมะมังกรหยก และ หุบเขาพระจันทร์สีน้าเงิน
ลีเจียง เมืองมรดกโลก สระมังกรดา ช่องแคบเสือกระโจน
แชงการีล่าสวรรค์บนดิน เมืองโบราณแชงการีล่า ทะเลสาบ วัดลามะซงจ้านหลิง
คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ วัดหยวนทง สวนน้าตก
พิเศษชมโชว์ สุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG
เมนูพิเศษ!! สุกี้แซลมอน, อาหารกวางตุ้ง
รหัสทัวร์ : THB12-KY-CN-07DEC-12DEC-2023
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน5คืน
KY
 
ราคา22,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
พิชิต 2 ขุนเขา ณ ภูเขาหิมะมังกรหยก และ หุบเขาพระจันทร์สีน้าเงิน
ลีเจียง เมืองมรดกโลก สระมังกรดา ช่องแคบเสือกระโจน
แชงการีล่าสวรรค์บนดิน เมืองโบราณแชงการีล่า ทะเลสาบ วัดลามะซงจ้านหลิง
คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ วัดหยวนทง สวนน้าตก
พิเศษชมโชว์ สุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG
เมนูพิเศษ!! สุกี้แซลมอน, อาหารกวางตุ้ง
รหัสทัวร์ : THB11-FD-CN-17JAN-29APR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน5คืน
FD
 
ราคา22,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองต้าหลี่
เมืองโบราณต้าหลี่ 
ผ่านชมเจดีย์สามองค์ 
วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย 
แชงกรีล่า 
เมืองเก่าจงเตี้ยน
วัดลามะซงจ้านหลิน 
ช่องแคบเสือกระโจน 
เมืองลี่เจียง 
สระมังกรดำ
อุทยานมังกรหยก 

รหัสทัวร์ : THT18-FD-CN-02JAN-25APR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน5คืน
FD
 
ราคา23,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชมความสวยงามคลาสสิคเมือง โบราณแชงกรีล่าหรือเมืองโบราณจงเตี้ยน,เมืองโบราณลี่เจี่ยง,เมืองโบราณต้าหลี่
นั่งกระเช้าขึ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก
ชมการแสดงสุดอลังการ “Impression Lijiang หรือ โชว์จางอี้โหมว”
พิเศษ นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองต้าหลี่

รหัสทัวร์ : THT18-FD-CN-23AUG-2023-01JAN-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน5คืน
FD
 
ราคา23,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชมความสวยงามคลาสสิคเมือง โบราณแชงกรีล่าหรือเมืองโบราณจงเตี้ยน,เมืองโบราณลี่เจี่ยง,เมืองโบราณต้าหลี่
นั่งกระเช้าขึ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก
ชมการแสดงสุดอลังการ “Impression Lijiang หรือ โชว์จางอี้โหมว”
พิเศษ นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองต้าหลี่
ไม่เข้าร้านรัฐบาล
รหัสทัวร์ : THT18-8L-CN-17NOV-2023-27MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน5คืน
8L
 
ราคา23,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชมความสวยงามคลาสสิคเมือง โบราณแชงกรีล่าหรือเมืองโบราณจงเตี้ยน,เมืองโบราณลี่เจี่ยง,เมืองโบราณต้าหลี่
นั่งกระเช้าขึ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก
ชมการแสดงสุดอลังการ “Impression Lijiang หรือ โชว์จางอี้โหมว”
พิเศษ นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองลี่เจียง
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top