ค้นหา
ค้นหา
ไหหลำ

ทัวร์ไหหลำ

พบ 2 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ไหหลำขายดี

รหัสทัวร์ : THG1-VZ-CN-04JAN-01APR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน3คืน
VZ
 
ราคา17,881
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซานย่า – อุทยานวัฒนธรรมชาวเผ่าหลี่ เผ่าแม้ว  
สัมผัสประสบการณ์ ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ชมวิว - ถนนคนเดินอี้เหิง  
ศูนย์ผลิตภัณฑ์น้ำมันตับปลา - สวนพุทธรรมหนานซาน 
เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน 108 เมตร – วนอุทยาน สุดขอบฟ้า 
ศูนย์ยาจีนแผนโบราณ – หุบเขากุหลาบ ย่าหลงวาน 
สวนสมุนไพรและไร่กาแฟซิ่งหลง 
ชมวิว ณ ภัตตาคารเรื่องเล่าแห่งท้องทะเล โห่โข่ว 
ถนนโบราณฉีโหลวสนามบินไหโช่ว เหม่ยหลาน
รหัสทัวร์ : THG1-VZ-CN-04JAN-01APR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน3คืน
VZ
 
ราคา17,881
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซานย่า 
อุทยานวัฒนธรรมชาวเผ่าหลี่ เผ่าแม้ว 
สัมผัสประสบการณ์ ขึ้นเฮลิคอปเตอร์
ชมวิว - ถนนคนเดินอี้เหิง
ศูนย์ผลิตภัณฑ์น้ำมันตับปลา 
สวนพุทธรรมหนานซาน 
เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน 108 เมตร 
วนอุทยาน สุดขอบฟ้า
ศูนย์ยาจีนแผนโบราณ 
หุบเขากุหลาบ ย่าหลงวาน 
สวนสมุนไพรและไร่กาแฟซิ่งหลง  
ชมวิว ณ ภัตตาคารเรื่องเล่าแห่งท้องทะเล
ไห่โข่ว
ถนนโบราณฉีโหลว  
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top