ค้นหา
ค้นหา
ต้าลี่

ทัวร์ต้าลี่

พบ 14 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ต้าลี่ขายดี

รหัสทัวร์ : THZ1-TG-CN-8FEB-27JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
TG
 
ราคา19,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองเสี่ยงยิน - เมืองต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่
เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องเขาเสือกระโจน - วัดลามะชงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย)
เมืองเก่าจงเตี้ยน-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมค่ากระเช้า)
เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมค่ากระเช้าไป-กลับ)
โชว์จางอี้โหม่ว (รวมค่าตั๋วชมโชว์) - อุทยานน้ำหยก
เมืองคุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - เมืองโบราณกวนตู้ 
ร้านชา - วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม
รหัสทัวร์ : THG15-TG-CN-4FEB-28APR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
TG
 
ราคา20,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
คุนหมิง – เมืองเสียงยิน - เมืองต้าหลี่ 
ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองเก่าต้าหลี่ 
วัดเจ้าแม่กวนอิม – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง 
ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองเก่าจงเตี้ยน
จงเตี้ยน – วัดลามะซงจ้านหลิน 
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) 
ลี่เจียง – สระมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง
อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ) 
โชว์จางอี้โหมว IMPRESSION LIJIANG 
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ไม่รวมรถแบตเตอรี่)
ช้อปปิ้งถนนคนเดินหนานผิงเจี่ย 
ร้านบัวหิมะ - วัดหยวนทง – ร้านหยก
รหัสทัวร์ : THP14-TG-CN-5-25MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
TG
 
ราคา21,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
คุนหมิง – เมืองต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่
ผ่านชมเจดีย์สามองค์ –  ลี่เจียง – บึงมังกรดำ
เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้า
หุบเขาพระจันทร์สีเงินไป๋สุ่ย – โชว์ IMPRESSION LIJIANG
อุทยานน้ำหยก  – จงเตี้ยน – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
เมืองโบราณจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - หุบเขาพระจันทร์สีเงิน
วัดลามะซงจ้านหลิน – จงเตี้ยน – เมืองโบราณซูเหอ
ศูนย์สมุนไพรจีน – เมืองโบราณกวนตู้– ร้านใบชา
วัดหยวนทง– สวนน้ำตก
คุนหมิง - เมืองโบราณต้าหลี่
วัดเจ้าแม่กวนอิม - แชงกรีล่า
ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณแชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า)
วัดลามะซงจ้านหลิง - ลี่เจียง
สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่)
โชว์จางอวี้โหมว - ไป๋สุ่ยเหอ(รวมรถแบตเตอรี่)
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top