ค้นหา
ค้นหา
เว้

เว้

พบ 11 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ เว้ขายดี
ทัวร์เวียดนาม : DLI01 มุยเน่ ดาลัด ทะเลทราย 4D3N (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,989
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211020)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 8,888
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN001 VZ มหัศจรรย์ DALAT 3 วัน 2 คืน (260720)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 8,900

เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม เว้
รหัสทัวร์ : THT18-VZ-VN-26MAR-21OCT20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา10,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา 
ล่องเรือแม่น้ำหอม - พระราชวังไดโน้ย 
ร้านเยื่อไม้ไผ่ – เมืองดานัง – บานาฮิลล์
กระเช้าลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy Park 
สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) 
สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR 
Linh Chua linh Tu (พระองค์ใหญ่)  
สวนสนุกThe Fantasy Park 
รถราง หรือ Alpine coaster – เมืองฮอยอัน 
บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน 
ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน 
บ้านเลขที่ 101 – วัดฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น
ศาลกวนอู – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก
รูปปั้นปลามังกรพ่นน้ำ - วัดลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน 
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม เว้
รหัสทัวร์ : THT18-VZ-VN-26MAR-17OCT20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา10,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองดานัง – สะพานมังกร - เมืองฮอยอัน
สะพานแห่งความรัก - หมู่บ้านกั๊มทาน
รูปปั้นปลามังกรพ่นน้ำ – ล่องเรือกระด้ง
บ้านแกะสลักหินอ่อน - บ้านเลขที่ 101
เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น
ศาลกวนอู – วัดฟุกเกี๋ยน - บานาฮิลล์
กระเช้าลอยฟ้า – สะพานโกเด้นบริดจ์
สวนสนุก The Fantasy Park
สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR
พระองค์ใหญ่ – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่
สวนสนุกThe Fantasy Park 
รถราง หรือ Alpine coaster 
ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม
พระราชวังไดโน้ย - ร้านเยื่อไม้ไผ่ 
วัดลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม เว้
รหัสทัวร์ : THS20-VZ-VN-1APR-21OCT20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา10,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดานัง - สะพานแห่งความรัก
รูปปั้นปลามังกร - สะพานมังกรพ่นไฟ
หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน- หมู่บ้านกั๊มทาน
ล่องเรือกระด้ง – ฮอยอัน - หาดหมีเคว
บาน่าฮิลล์  สะพานมือ – สวนสนุก Fantasy Park
ไข่มุก - เว้ - วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา
ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม - พระราชวังไดโน้ย
ร้านเยื่อไผ่–วัดหลิงอิ๋ง - ตลาดฮาน
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม เว้
รหัสทัวร์ : THG1-FD-VN-7FEB-25JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา11,800
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ -ตลาดดองบา 
ล่องเรือแม่น้ำหอม - พระราชวังไดโน้ย 
บานาฮิลล์ - กระเช้าลอยฟ้า - เมืองดานัง
สวนสนุก The Fantasy Park - สะพานมังกร 
สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR 
สะพานโกลเด้นบริดจ์ - วัดหลินอึ๋ง 
นั่งกระเช้าลงบานาฮิลล์ - เมืองฮอยอัน
หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - หมู่บ้านกั๊มทาน 
นั่งเรือกระด้ง - สะพานญี่ปุ่น - ตลาดฮาน
บ้านเลขที่ 101 - เมืองโบราณฮอยอัน 
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม เว้
รหัสทัวร์ : THB11-FD-VN-22NOV19-23APR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา11,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โฮจิมินห์ซิตี้–อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์
โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ฟานเทียด (มุยเน่)
ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ดาลัด
Crazy house-น้ำตกดาลันตา
พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า
วัดตั๊กลัม-ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย
ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด
จัตุรัสโฮจิมินห์-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม เว้
รหัสทัวร์ : THB11-PG-VN-28FEB-26JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
PG
 
ราคา13,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดานัง – เว้ – พระราชวังหลวง
ตลาดDong Ba – ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
เจดีย์เทียนมู่ – สุสานกษัตริย์ไคดิงห์
นั่งสามล้อซิโคล่ชมเมืองเว้-บาน่าฮิลล์ 
วัดลินห์อึ้ง–เมืองโบราณฮอยอัน
หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้งฮอยอัน
วัดจีน–บ้านโบราณ–สะพานญี่ปุ่น
ศาลกวนอู–สะพานมังกร – ช้อปปิ้งตลาดฮาน
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม เว้
รหัสทัวร์ : THB11-FD-VN-8FEB-29MAY20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา13,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
สะพานมังกร-ฮอยอัน–เมืองโบราณฮอยอัน
หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้งฮอยอัน
วัดจีน–บ้านโบราณ–สะพานญี่ปุ่น
ศาลกวนอู–สุสานกษัตริย์ไคดิงห์
เจดีย์เทียนมู่–เว้–ล่องแม่น้ำหอม
พระราชวังหลวง – นั่งรถสามล้อซิโคล่
ดานัง – บาน่าฮิลล์ – วัดลินห์อึ้ง – ตลาดฮาน
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม เว้
รหัสทัวร์ : THB11-FD-VN-6MAR-13APR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา13,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
สะพานมังกร - นั่งกระเช้า - บานาฮิลล์ 
ดานัง - วัดลินห์อึ้ง - ฮอยอัน 
เมืองโบราณฮอยอัน - หมู่บ้านกั๊มทาน 
นั่งเรือกระด้งฮอยอัน - วัดจีน
บ้านโบราณ - สะพานญี่ปุ่น 
ศาลกวนอู - เว้ - เจดีย์เทียนมู่ 
ตลาด Dong Ba - ล่องแม่น้ำหอม    
พระราชวังหลวง - นั่งรถสามล้อซิโคล่ 
ตลาดฮาน
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม เว้
รหัสทัวร์ : THG15-PG-VN-17JAN-26JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
PG
 
ราคา13,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก
เมืองโบราณฮอยอัน - ล่องเรือกระด้ง – ร้านไม้ไผ่ 
วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม 
พระราชวังเว้ – ร้านเยื่อไม้ - ขึ้นกระเช้าสู่บาน่าฮิลล์ 
สะพานสีทอง - สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถราง - โรงเก็บไวน์  
สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – วัดหลินอึ๋ง – หาดหมีเค 
หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อ
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม เว้
รหัสทัวร์ : THZ1-FD-VN-9-13APR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา14,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร
วิวแม่น้ำห่าน - เมืองเว้ – วัดเทียนมู่
พระราชวังเว้ – นั่งรถสามล้อ – เมืองฮอยอัน
อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินฮอยอัน 
ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน
เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น
ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101
นั่งกระเช้าไฟฟ้า – เขาบานาฮิลส์
สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สวนดอกไม้
สะพานมือ – โรงเก็บไวน์ - เมืองดานัง
วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์เวียดนาม : DLI01 มุยเน่ ดาลัด ทะเลทราย 4D3N (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,989
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211020)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 8,888
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN001 VZ มหัศจรรย์ DALAT 3 วัน 2 คืน (260720)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 8,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top