ค้นหา
ค้นหา
นิงห์บิงห์

ทัวร์นิงห์บิงห์

พบ 30 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ นิงห์บิงห์ขายดี

รหัสทัวร์ : THG15-SL-VN-3MAY-25NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
SL
 
ราคา7,989
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฮานอย – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก
เมืองฮาลอง – ร้านยา – ฮาลองไนท์มาร์เก็ต-เมืองฮาลอง
ล่องอ่าวฮาลองเบย์ - ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง
ร้านหยก – ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์
วัดหงอกเซิน – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-จัตุรัสบาดิงห์
สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี
บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – วัดเจิ่นกว๊อก
วิหารวรรณกรรม – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 7,989-9,989 บาท
เมืองฮวาบิงห์ –เมืองมกโจว –น้ำตกได๋เย๋ม DAI YEM WATERFALL –ไร่ชารูปหัวใจ –สะพานแก้ว – สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์ - เมืองมกโจว –เมืองนิงห์บิงห์ –ล่องเรือนิงห์บิงห์(ฮาลองบก) –วัดบายดิงห์- เมืองนิงห์บงห์ –เมืองไฮฟอง
รหัสทัวร์ : THJ6-VJ-VN-23OCT-26DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VJ
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮานอย – นิงห์บิงห์ 
ถ้ำตามก๊ก (Tam Coc)
ฮาลองเบย์

ตุลาคม
23 - 26 ต.ค. 62, 24 - 27 ต.ค. 62, 25 - 28 ต.ค. 62, 26 - 29 ต.ค. 62, 31 ต.ค. - 03 พ.ย. 62,
พฤศจิกายน
01 - 04 พ.ย. 62, 02 - 05 พ.ย. 62, 03 - 06 พ.ย. 62, 07 - 10 พ.ย. 62, 08 - 11 พ.ย. 62, 09 - 12 พ.ย. 62, 14 - 17 พ.ย. 62, 15 - 18 พ.ย. 62, 16 - 19 พ.ย. 62, 21 - 24 พ.ย. 62, 22 - 25 พ.ย. 62, 23 - 26 พ.ย. 62, 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
04 - 07 ธ.ค. 62, 05 - 08 ธ.ค. 62, 06 - 09 ธ.ค. 62, 12 - 15 ธ.ค. 62, 13 - 16 ธ.ค. 62, 14 - 17 ธ.ค. 62, 19 - 22 ธ.ค. 62, 20 - 23 ธ.ค. 62, 21 - 24 ธ.ค. 62, 26 - 29 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THB11-SL-VN-28JUN-25OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา10,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุงฮานอย–ลาวไก– ซาปา 
-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จนี+ลาวไก+ตลาดซาปา
-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-นั่งรถรางขึ้นเขาฟานซีปัน
-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน
-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก
-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
รหัสทัวร์ : THG15-SL-VN-19APR-29NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา10,989
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฮานอย-เมืองลาวไก-เมืองซาปา
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา
นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน
ช้อปปิ้งถนน 36 สาย-เมืองนิงบิงห์-ฮาลองบก
ถ้ำตามก๊ก-เมืองฮาลอง-ร้านยา-ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต
ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า
หมู่บ้านชาวประมง – ร้านหยก
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 10,989-14,989 บาท
รหัสทัวร์ : THB15-FD-VN-08AUG-28DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา10,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
นิงห์บิงห์ - ล่องเรือฮาลองบก
ถ้ำตำก๊อก - ฮาลอง 
ล่องเรืออ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า
ฮานอย - อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย
เมืองลาวไก - ซาปา
Silver Water Fall - Cat Cat Village
ตลาดเมืองซาปา(Love market)
กันยายน
19 - 22 ก.ย. 62, 20 - 23 ก.ย. 62, 26 - 29 ก.ย. 62, 27 - 30 ก.ย. 62,
ตุลาคม
03 ต.ค. - 06 ก.ย. 62, 04 - 07 ต.ค. 62, 10 - 13 ต.ค. 62, 11 - 14 ต.ค. 62, 17 - 20 ต.ค. 62, 18 - 21 ต.ค. 62, 23 - 23 ต.ค. 62, 24 - 27 ต.ค. 62, 25 - 28 ต.ค. 62, 31 ต.ค. - 03 พ.ย. 62,
พฤศจิกายน
01 - 04 พ.ย. 62, 07 - 10 พ.ย. 62, 08 - 11 พ.ย. 62, 14 - 17 พ.ย. 62, 15 - 18 พ.ย. 62, 21 - 24 พ.ย. 62, 22 - 25 พ.ย. 62, 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
05 - 08 ธ.ค. 62, 06 - 09 ธ.ค. 62, 12 - 15 ธ.ค. 62, 13 - 16 ธ.ค. 62, 19 - 22 ธ.ค. 62, 20 - 23 ธ.ค. 62, 26 - 29 ธ.ค. 62, 27 - 30 ธ.ค. 62, 28 - 31 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THB11-SL-VN-20SEP-22NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา11,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุงฮานอย – ลาวไก – ซาปา
ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา
ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน
นั่งรถรางขึ้นเขาฟานซีปัน
ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์
วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก
อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
กันยายน
20 - 23 ก.ย. 62, 27 - 30 ก.ย. 62,
ตุลาคม
04 - 07 ต.ค. 62, 11 - 14 ต.ค. 62, 13 - 16 ต.ค. 62, 18 - 21 ต.ค. 62, 20 - 23 ต.ค. 62, 25 - 28 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน
08 - 11 พ.ย. 62, 15 - 18 พ.ย. 62, 22 - 25 พ.ย. 62,
รหัสทัวร์ : THW5-TG-VN-27JUL-8DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
TG
 
ราคา11,991
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮานอย- นิงห์บิงห์-ล่องเรืองจ่างอาน -ตลาดกลางคืนฮาลองเบย์
-ถ้ำเทียนกุง- สุสานโฮจมินิห์- ทำเนียบรัฐบาล- บ้านพักโฮจิมินห์
-วัดเจดีย์เสาเดียว-ถนน 36 สาย
เมืองไฮฟอง – เมืองฮาลอง – ฮาลองไนท์ มาร์เก็ต เมืองฮาลอง– ท่าเรือโห่งไก – ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า – เกาะไก่ชน – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก –เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน – เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต น้ำตกสีเงิน – ภูเขาปากมังกร – ซาปาเลิฟ มาร์เก็ต เมืองซาปา – นั่งรถไฟชมเมืองซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – เมืองฮานอย สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาว – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์
รหัสทัวร์ : THB11-VJ-VN-26JUN-25DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
VJ
 
ราคา11,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮานอย-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-ลาวไก
-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา 
-นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ยอดเขาฟานซีปัน
– นิงห์บิงห์–ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก– ทะเลสาบคืนดาบ 
–วัดหง๊อกเซิน –ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์เวียดนาม : DAD01 VIETNAM DANANG HUE HOI AN 4D3N (311219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์เวียดนาม : Enjoy Vietnam Klang 4D3N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 16,500
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,888

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top