ค้นหา
ค้นหา
โฮจิมินห์

ทัวร์โฮจิมินห์

พบ 12 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ โฮจิมินห์ขายดี
TAG

รหัสทัวร์ : THZ2-VZ-VN-30OCT-25DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา9,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
นั่งรถราง – น้ำตกดาลันทา – เคเบิลคาร์
วัดตั๊กลาม – สวนดอกไฮเดรนเยีย - ดาลัด
สวนดอกไม้เมืองหนาว – พระราชวังฤดูร้อน
บ้านเพี้ยน –สวนกาแฟขี้ชะมด - มุยเน่
ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง
เมืองโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทรอดาม
ไปรษณีย์กลาง – ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์
ตลาดเบนถัน
พฤศจิกายน
24 - 27 พ.ย. 62, 27 - 30 พ.ย. 62,
ธันวาคม
01 - 04 ธ.ค. 62, 04 - 07 ธ.ค. 62, 11 - 14 ธ.ค. 62, 15 - 18 ธ.ค. 62, 18 - 21 ธ.ค. 62, 25 - 28 ธ.ค. 62,
เมืองดาลัด-นั่งรถรางโลเลอร์โคสเตอร์-น้ำตกดาตันลา
ซันนี่ฟาร์ม-บันไดสวรรค์-กะเช้าไฟฟ้าชมเมือง-วัดตั๊กลั้ม
ตลาดดาลัดไนท์มาร์เก็ต-สวนดอกไฮเดรนเยีย
สวนดอกไม้เมืองหนาว-พระราชวังฤดูร้อน-หมู่บ้านดินเหนียว
เมืองญาจาง-ญาจางไนท์มาร์เก็ต-วัดลองเซิน-วัดโพนากาจาม
เจดีย์โพนากา-โบสถ์ปราสาทหิน-เมืองมุยเน่-ลำธารนางฟ้า
ทะเลทรายขาว-เมืองมุยเน่-เมืองโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม
ไปรษณีย์กลาง-ตลาดเบ๋นถั่น 
พฤศจิกายน
28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
12 - 15 ธ.ค. 62, 19 - 22 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63,
มกราคม
01 - 04 ม.ค. 63, 09 - 12 ม.ค. 63, 19 - 19 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
06 - 09 ก.พ. 63, 07 - 10 ก.พ. 63, 08 - 11 ก.พ. 63, 13 - 16 ก.พ. 63, 20 - 23 ก.พ. 63, 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 63,
มีนาคม
05 - 08 มี.ค. 63, 12 - 15 มี.ค. 63, 19 - 22 มี.ค. 63, 26 - 29 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THJ6-VJ-VN-23OCT-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VJ
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
โฮจิมินห์-เช็คอิน Café Apartment-ตลาดเบนถัน
ล่องเรือรับประทานอาหารเย็นแม่น้ำไซ่ง่อน
โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ไปรษณีย์กลาง
ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่-ดาลัท
น้ำตกดาทันลา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า
บ้านเพี้ยน-ตลาดกลางคืน-สวนดอกไม้
สวนดอกไฮเดรนเยีย-ฟาร์มเลี้ยงชะมด
พฤศจิกายน
22 - 25 พ.ย. 62, 23 - 26 พ.ย. 62, 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
01 - 04 ธ.ค. 62, 05 - 08 ธ.ค. 62, 12 - 15 ธ.ค. 62, 14 - 17 ธ.ค. 62, 19 - 22 ธ.ค. 62, 20 - 23 ธ.ค. 62, 21 - 24 ธ.ค. 62, 27 - 30 ธ.ค. 62, 28 - 31 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
นครโฮจิมินห์ – ฟานเทียด (มุยเน่)
ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง
ลำธาร FAIRY STREAM– เมืองดาลัต  
วัดมังกร – ถนนคนเดิน - เมืองดาลัด
สวนดอกไม้เมืองหนาว – นั่งกระเช้าไฟฟ้า
วัดจรุ๊กลำ –น้ำตกดาตันลา-พระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได่
โบสถ์โดเมนมารี–เมืองโฮจิมินห์
โบสถ์นอร์ทเทอดาม–ศาลาไปรษณีย์กลาง
ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน
พฤศจิกายน
29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
06 - 09 ธ.ค. 62, 07 - 10 ธ.ค. 62, 13 - 16 ธ.ค. 62, 14 - 17 ธ.ค. 62, 26 - 29 ธ.ค. 62, 28 - 31 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
มกราคม
10 - 13 ม.ค. 63, 11 - 14 ม.ค. 63, 23 - 26 ม.ค. 63, 25 - 28 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
01 - 04 ก.พ. 63, 07 - 10 ก.พ. 63, 14 - 17 ก.พ. 63, 21 - 24 ก.พ. 63, 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 63,
มีนาคม
06 - 09 มี.ค. 63, 13 - 16 มี.ค. 63,
สนามบินสุวรรณภูมิ – นครโฮจิมินห์ – ฟานเทียด (มุยเน่)
ฟานเทียด (มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง -ลำธาร FAIRY STREAM
เมืองดาลัต-วัดมังกร – ถนนคนเดิน-เมืองดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว 
นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดจรุ๊กลำ –น้ำตกดาตันลา- พระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได่
โบสถ์โดเมนมารี - พิเศษ!ให้ทุกท่านได้ชิมไวน์แดงของดาลัด
เมืองดาลัด–เมืองโฮจิมินห์–โบสถ์นอร์ทเทอดาม–ศาลาไปรษณีย์กลาง
ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน-สนามบินสุวรรณภูมิ พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
พฤศจิกายน
29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
06 - 09 ธ.ค. 62, 07 - 10 ธ.ค. 62, 13 - 16 ธ.ค. 62, 14 - 17 ธ.ค. 62, 26 - 29 ธ.ค. 62, 28 - 31 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
มกราคม
10 - 13 ม.ค. 63, 11 - 14 ม.ค. 63, 23 - 26 ม.ค. 63, 25 - 28 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
01 - 04 ก.พ. 63, 07 - 10 ก.พ. 63, 14 - 17 ก.พ. 63, 21 - 24 ก.พ. 63, 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 63,
มีนาคม
03 - 09 มี.ค. 63, 13 - 16 มี.ค. 63,
โฮจิมินห์ - ชมโบสถ์นอร์ทเธอดาม
ชมที่ทำการไปรษณีย์ - ดาลัด
Datalla Water Fall(นั่งรถราง)
กระเช้าไฟฟ้า - ชมวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋
สวนดอกไม้เมืองหนาว - มุยเน่
Sand Dune - Fairly Stream
ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง
นครโฮจิมินห์ - อุโมงค์กู๋จี
วัดเทียนเฮา - ช้อปปิ้ง - ตลาดเบนถัน
พฤศจิกายน
22 - 25 พ.ย. 62, 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
05 - 08 ธ.ค. 62, 08 - 11 ธ.ค. 62, 13 - 16 ธ.ค. 62, 19 - 22 ธ.ค. 62, 22 - 25 ธ.ค. 62, 27 - 30 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63,
โฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์
โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ผ่านชมย่านไชน่าทาวน์
ฟานเทียด (มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง
ดาลัด-ถนนคนเดินเมืองดาลัด-Crazy house
น้ำตกดาลันตา-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า
วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้อปปิ้ง ตลาดเบนถัน
พฤศจิกายน
24 - 27 พ.ย. 62, 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
01 - 04 ธ.ค. 62, 06 - 09 ธ.ค. 62, 12 - 15 ธ.ค. 62, 15 - 18 ธ.ค. 62, 20 - 23 ธ.ค. 62, 26 - 29 ธ.ค. 62, 28 - 31 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THJ6-VZ-VN-23SEP-26DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา10,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดาลัท-ฟานเทียต
ทะเลทรายขาว
ทะเลทรายแดง-โฮจิมินห์
พฤศจิกายน
22 - 25 พ.ย. 62, 23 - 26 พ.ย. 62, 24 - 27 พ.ย. 62, 25 - 28 พ.ย. 62, 26 - 29 พ.ย. 62, 27 - 30 พ.ย. 62, 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
01 - 04 ธ.ค. 62, 02 - 05 ธ.ค. 62, 03 - 06 ธ.ค. 62, 04 - 07 ธ.ค. 62, 10 - 13 ธ.ค. 62, 11 - 14 ธ.ค. 62, 15 - 18 ธ.ค. 62, 16 - 19 ธ.ค. 62, 17 - 20 ธ.ค. 62, 19 - 22 ธ.ค. 62, 22 - 25 ธ.ค. 62, 23 - 26 ธ.ค. 62, 24 - 27 ธ.ค. 62, 26 - 29 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THB11-FD-VN-22NOV19-23APR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา11,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โฮจิมินห์ซิตี้–อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์
โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ฟานเทียด (มุยเน่)
ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ดาลัด
Crazy house-น้ำตกดาลันตา
พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า
วัดตั๊กลัม-ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย
ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด
จัตุรัสโฮจิมินห์-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน
พฤศจิกายน
22 - 25 พ.ย. 62, 23 - 26 พ.ย. 62, 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
06 - 09 ธ.ค. 62, 07 - 10 ธ.ค. 62, 13 - 16 ธ.ค. 62, 14 - 17 ธ.ค. 62, 20 - 23 ธ.ค. 62, 21 - 24 ธ.ค. 62, 27 - 30 ธ.ค. 62, 28 - 31 ธ.ค. 62,
มกราคม
09 - 12 ม.ค. 63, 15 - 18 ม.ค. 63, 16 - 19 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
06 - 09 ก.พ. 63, 13 - 16 ก.พ. 63, 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 63,
มีนาคม
05 - 08 มี.ค. 63, 12 - 15 มี.ค. 63, 26 - 29 มี.ค. 63,
เมษายน
02 - 05 เม.ย. 63, 13 - 16 เม.ย. 63, 14 - 17 เม.ย. 63, 15 - 18 เม.ย. 63, 23 - 26 เม.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THB11-VZ-VN-25OCT-26DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา11,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดาลัด-น้ำตกดาลันตา-ROLLER COSTER
CRAZY HOUSE-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด
นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน
สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย-หุบเขาแห่งความรัก Valley of Love
มุยเน่-ฟานเทียด (มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง
ชมลำธาร FAIRYSTREAM-หมู่บ้านชาวประมง FishingVillage
โฮจิมินห์-ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ
จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์
โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–วัดเทียนฮัว
พฤศจิกายน
22 - 25 พ.ย. 62, 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
03 - 06 ธ.ค. 62, 04 - 07 ธ.ค. 62, 07 - 10 ธ.ค. 62, 08 - 11 ธ.ค. 62, 12 - 15 ธ.ค. 62, 13 - 16 ธ.ค. 62, 19 - 22 ธ.ค. 62, 21 - 24 ธ.ค. 62, 23 - 26 ธ.ค. 62, 25 - 28 ธ.ค. 62, 26 - 29 ธ.ค. 62,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์เวียดนาม : HASHTAG HANOI-HA LONG BAY-NINH BINH 3D2N (081219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,991
ทัวร์เวียดนาม : DAD01 VIETNAM DANANG HUE HOI AN 4D3N (311219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,888
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top