ค้นหา
ค้นหา
โฮจิมินห์

ทัวร์โฮจิมินห์

พบ 18 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ โฮจิมินห์ขายดี

รหัสทัวร์ : THJ6-VZ-VN-7SEP-23OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม

โฮจิมินห์-เช็คอิน Café Apartment-ตลาดเบนถัน

ล่องเรือรับประทานอาหารเย็นแม่น้ำไซ่ง่อน

โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ไปรษณีย์กลาง-ฟานเทียต

ทะเลทรายมุยเน่-ดาลัท-น้ำตกดาทันลา

นั่งกระเช้าไฟฟ้า-บ้านเพี้ยน-ตลาดกลางคืน

ดาลัท-สวนดอกไม้-สวนดอกไฮเดรนเยีย

ฟาร์มเลี้ยงชะมด

กันยายน
20 - 23 ก.ย. 62, 21 - 24 ก.ย. 62, 27 - 30 ก.ย. 62, 28 ก.ย. - 01 ต.ค. 62,
ตุลาคม
04 - 07 ต.ค. 62, 05 - 08 ต.ค. 62, 11 - 14 ต.ค. 62, 12 - 15 ต.ค. 62, 13 - 16 ต.ค. 62, 16 - 19 ต.ค. 62, 19 - 22 ต.ค. 62, 20 - 23 ต.ค. 62, 23 - 26 ต.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THJ6-VJ-VN-23OCT-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VJ
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
โฮจิมินห์-เช็คอิน Café Apartment-ตลาดเบนถัน
ล่องเรือรับประทานอาหารเย็นแม่น้ำไซ่ง่อน
โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ไปรษณีย์กลาง
ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่-ดาลัท
น้ำตกดาทันลา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า
บ้านเพี้ยน-ตลาดกลางคืน-สวนดอกไม้
สวนดอกไฮเดรนเยีย-ฟาร์มเลี้ยงชะมด
ตุลาคม
23 - 26 ต.ค. 62, 24 - 27 ต.ค. 62, 26 - 29 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน
01 - 04 พ.ย. 62, 02 - 05 พ.ย. 62, 03 - 06 พ.ย. 62, 07 - 10 พ.ย. 62, 08 - 11 พ.ย. 62, 09 - 12 พ.ย. 62, 14 - 17 พ.ย. 62, 15 - 18 พ.ย. 62, 16 - 19 พ.ย. 62, 21 - 24 พ.ย. 62, 22 - 25 พ.ย. 62, 23 - 26 พ.ย. 62, 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
01 - 04 ธ.ค. 62, 05 - 08 ธ.ค. 62, 12 - 15 ธ.ค. 62, 14 - 17 ธ.ค. 62, 19 - 22 ธ.ค. 62, 20 - 23 ธ.ค. 62, 21 - 24 ธ.ค. 62, 27 - 30 ธ.ค. 62, 28 - 31 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THP3-VZ-VN-18MAY-26OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา10,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดาลัด – น้ำตกดาทันลา (รถราง) - กระเช้าตั๊กลัม
วัดตั๊กลัม (TRUC LAM)-พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ เป๋าได๋
CRAZY HOUSE - ตลาดพื้นเมืองดาลัด-สวนพฤกษศาสตร์ดาลัด
ฟานเทียด มุยเน่ - ทะเลทรายขาว (White Sand Dunce)
ทะเลทรายแดง (Red Sand Dunce-เมืองมุยเน่
ลำธารนางฟ้า (Fairly Stream)  - นครโฮจิมินห์
ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน-ล่องเรือชมแม่น้ำไซง่อนพร้อมโชว์
ไชน่าทาวน์ - วัดเทียนฮัว - โบสถ์นอร์เธอร์ดาม
กรมไปรษณีย์กลาง-ศาลาว่าการนครโฮจิมินห์
อนุสาวรีย์โฮจิมินห์ 
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,500-12,500 บาท
สนามบินสุวรรณภูมิ – นครโฮจิมินห์ – ฟานเทียด (มุยเน่)
ฟานเทียด (มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง -ลำธาร FAIRY STREAM
เมืองดาลัต-วัดมังกร – ถนนคนเดิน-เมืองดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว 
นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดจรุ๊กลำ –น้ำตกดาตันลา- พระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได่
โบสถ์โดเมนมารี - พิเศษ!ให้ทุกท่านได้ชิมไวน์แดงของดาลัด
เมืองดาลัด–เมืองโฮจิมินห์–โบสถ์นอร์ทเทอดาม–ศาลาไปรษณีย์กลาง
ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน-สนามบินสุวรรณภูมิ พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
ตุลาคม
11 - 14 ต.ค. 62, 19 - 22 ต.ค. 62, 20 - 23 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน
01 - 04 พ.ย. 62, 02 - 05 พ.ย. 62, 15 - 18 พ.ย. 62, 16 - 19 พ.ย. 62, 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
06 - 09 ธ.ค. 62, 07 - 10 ธ.ค. 62, 13 - 16 ธ.ค. 62, 14 - 17 ธ.ค. 62, 26 - 29 ธ.ค. 62, 28 - 31 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
มกราคม
10 - 13 ม.ค. 63, 11 - 14 ม.ค. 63, 23 - 26 ม.ค. 63, 25 - 28 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
01 - 04 ก.พ. 63, 07 - 10 ก.พ. 63, 14 - 17 ก.พ. 63, 21 - 24 ก.พ. 63, 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 63,
มีนาคม
03 - 09 มี.ค. 63, 13 - 16 มี.ค. 63,
โฮจิมินห์ซิตี้ - อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์
โบสถ์นอร์ธเธอดัม - ผ่านชมย่านไชน่าทาวน์
ฟานเทียด(มุยเน่) - ทะเลทรายขาว
ทะเลทรายแดง - ดาลัด
สามารถช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินเมืองดาลัด
Crazy house - น้ำตกดาลันตา
พระราชวังฤดูร้อน - นั่งกระเช้าไฟฟ้า
วัดตั๊กลัม - สวนดอกไม้
นครโฮจิมินห์ - ช้อปปิ้ง ตลาดเบนถัน
ตุลาคม
04 ต.ค. - 07 ก.ย. 62, 10 - 13 ต.ค. 62, 11 - 14 ต.ค. 62, 17 - 20 ต.ค. 62, 20 ต.ค. - 23 ก.ย. 62, 23 - 26 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน
01 - 04 พ.ย. 62, 07 - 10 พ.ย. 62, 10 - 13 พ.ย. 62, 15 - 18 พ.ย. 62, 21 - 24 พ.ย. 62, 24 - 27 พ.ย. 62, 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
01 - 04 ธ.ค. 62, 15 - 18 ธ.ค. 62, 20 - 23 ธ.ค. 62, 26 - 29 ธ.ค. 62, 28 - 31 ธ.ค. 62,
โฮจิมินห์ - ชมโบสถ์นอร์ทเธอดาม
ชมที่ทำการไปรษณีย์ - ดาลัด
Datalla Water Fall(นั่งรถราง)
กระเช้าไฟฟ้า - ชมวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋
สวนดอกไม้เมืองหนาว - มุยเน่
Sand Dune - Fairly Stream
ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง
นครโฮจิมินห์ - อุโมงค์กู๋จี
วัดเทียนเฮา - ช้อปปิ้ง - ตลาดเบนถัน
กันยายน
27 - 30 ก.ย. 62,
ตุลาคม
18 - 21 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน
03 - 06 พ.ย. 62, 08 - 11 พ.ย. 62, 14 - 17 พ.ย. 62, 17 - 20 พ.ย. 62, 22 - 25 พ.ย. 62, 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
05 - 08 ธ.ค. 62, 08 - 11 ธ.ค. 62, 13 - 16 ธ.ค. 62, 19 - 22 ธ.ค. 62, 22 - 25 ธ.ค. 62, 27 - 30 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THJ6-VZ-VN-23SEP-26DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา10,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดาลัท-ฟานเทียต
ทะเลทรายขาว
ทะเลทรายแดง-โฮจิมินห์
กันยายน
23 - 26 ก.ย. 62,
ตุลาคม
27 - 30 ต.ค. 62, 28 - 31 ต.ค. 62, 29 ต.ค. - 01 พ.ย. 62, 30 ต.ค. - 02 พ.ย. 62, 31 ต.ค. - 03 พ.ย. 62,
พฤศจิกายน
01 - 04 พ.ย. 62, 02 - 05 พ.ย. 62, 03 - 06 พ.ย. 62, 04 - 07 พ.ย. 62, 05 - 08 พ.ย. 62, 07 - 10 พ.ย. 62, 08 - 11 พ.ย. 62, 09 - 12 พ.ย. 62, 10 - 13 พ.ย. 62, 11 - 14 พ.ย. 62, 12 - 15 พ.ย. 62, 14 - 17 พ.ย. 62, 15 - 18 พ.ย. 62, 16 - 19 พ.ย. 62, 17 - 20 พ.ย. 62, 18 - 21 พ.ย. 62, 19 - 22 พ.ย. 62, 20 - 23 พ.ย. 62, 21 - 24 พ.ย. 62, 22 - 25 พ.ย. 62, 23 - 26 พ.ย. 62, 24 - 27 พ.ย. 62, 25 - 28 พ.ย. 62, 26 - 29 พ.ย. 62, 27 - 30 พ.ย. 62, 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
01 - 04 ธ.ค. 62, 02 - 05 ธ.ค. 62, 03 - 06 ธ.ค. 62, 04 - 07 ธ.ค. 62, 10 - 13 ธ.ค. 62, 11 - 14 ธ.ค. 62, 15 - 18 ธ.ค. 62, 16 - 19 ธ.ค. 62, 17 - 20 ธ.ค. 62, 19 - 22 ธ.ค. 62, 22 - 25 ธ.ค. 62, 23 - 26 ธ.ค. 62, 24 - 27 ธ.ค. 62, 26 - 29 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THB11-FD-VN-25OCT-28DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา11,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โฮจิมินห์ซิตี้–อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์
โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ฟานเทียด (มุยเน่)
ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ดาลัด
Crazy house-น้ำตกดาลันตา
พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า
วัดตั๊กลัม-ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย
ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด
จัตุรัสโฮจิมินห์-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน
ตุลาคม
25 - 28 ต.ค. 62, 26 - 29 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน
01 - 04 พ.ย. 62, 02 - 05 พ.ย. 62, 08 - 11 พ.ย. 62, 09 - 12 พ.ย. 62, 15 - 18 พ.ย. 62, 16 - 19 พ.ย. 62, 22 - 25 พ.ย. 62, 23 - 26 พ.ย. 62, 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
06 - 09 ธ.ค. 62, 07 - 10 ธ.ค. 62, 13 - 16 ธ.ค. 62, 14 - 17 ธ.ค. 62, 20 - 23 ธ.ค. 62, 21 - 24 ธ.ค. 62, 27 - 30 ธ.ค. 62, 28 - 31 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THB11-VZ-VN-16AUG-25OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา11,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดาลัด-น้ำตกดาลันตา-ROLLER COSTER
CRAZY HOUSE-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด
นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน
สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย-หุบเขาแห่งความรัก Valley of Love
มุยเน่-ฟานเทียด (มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง
ชมลำธาร FAIRYSTREAM-หมู่บ้านชาวประมง FishingVillage
โฮจิมินห์-ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ
จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์
โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–วัดเทียนฮัว
กันยายน
27 - 30 ก.ย. 62,
ตุลาคม
04 - 07 ต.ค. 62, 11 - 14 ต.ค. 62, 18 - 21 ต.ค. 62, 25 - 28 ต.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THW5-TG-VN-27JUL-8DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
TG
 
ราคา11,991
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮานอย- นิงห์บิงห์-ล่องเรืองจ่างอาน -ตลาดกลางคืนฮาลองเบย์
-ถ้ำเทียนกุง- สุสานโฮจมินิห์- ทำเนียบรัฐบาล- บ้านพักโฮจิมินห์
-วัดเจดีย์เสาเดียว-ถนน 36 สาย
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์เวียดนาม : DAD01 VIETNAM DANANG HUE HOI AN 4D3N (311219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์เวียดนาม : Enjoy Vietnam Klang 4D3N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 16,500
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,888

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top