ค้นหา
ค้นหา
ฮานอย

ทัวร์ฮานอย

พบ 32 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ฮานอยขายดี

รหัสทัวร์ : THV4-SL-VN-20DEC19-03JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
SL
 
ราคา8,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฮานอย - เมืองลาวไก – เมืองซาปา - น้ำตกสีเงิน 
ตลาดซาปาเมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต 
นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน 
ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหง็อกเซิน 
อิสระช็อปปิ้งถนน 36 สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ 

มกราคม
31 ม.ค. - 02 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
07 - 09 ก.พ. 63, 10 - 12 ก.พ. 63, 14 - 16 ก.พ. 63, 21 ก.พ. - 23 มี.ค. 63, 28 ก.พ. - 01 มี.ค. 63,
มีนาคม
06 - 08 มี.ค. 63, 13 - 15 มี.ค. 63, 20 - 22 มี.ค. 63, 27 - 29 มี.ค. 63,
เมษายน
03 - 05 เม.ย. 63, 10 - 12 เม.ย. 63, 13 - 15 เม.ย. 63, 17 - 19 เม.ย. 63, 20 - 22 เม.ย. 63, 24 - 26 เม.ย. 63,
พฤษภาคม
01 - 03 พ.ค. 63, 04 - 06 พ.ค. 63,
มิถุนายน
03 - 05 มิ.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THG15-SL-VN-04DEC-29APR20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
SL
 
ราคา8,989
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฮานอย – ทะเลสาบตะวันตก – วัดเฉินก๊วก – เมืองฮาลอง – ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชม HALONG PARK – HALONG NIGHT MARKET
 ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – เมืองฮานอย – ร้านหยก – ทะเลสาบคืนดาบ -  วัดหงอกเซิน – อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย 
 เมืองนิงบิงห์ – ร้านเยื่อไผ่ – ล่องเรือชมความสวยงามของฮาลองบก
มกราคม
29 - 31 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
05 - 07 ก.พ. 63, 12 - 14 ก.พ. 63, 19 - 21 ก.พ. 63, 26 - 28 ก.พ. 63,
มีนาคม
04 - 06 มี.ค. 63, 11 - 13 มี.ค. 63, 18 มี.ค. - 20 ก.พ. 63, 25 - 27 มี.ค. 63,
เมษายน
01 - 03 เม.ย. 63, 08 - 10 เม.ย. 63, 15 - 17 เม.ย. 63, 22 - 24 เม.ย. 63, 29 เม.ย. - 01 พ.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THP3-VN-VN-20MAR-18SEP20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
VN
 
ราคา8,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮานอย – ฮาลอง – ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง 
ชมถ้ำนางฟ้า – สะพานแสงอาทิตย์
ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน
ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ
วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก
มีนาคม
20 - 22 มี.ค. 63, 27 - 29 มี.ค. 63,
เมษายน
24 - 26 เม.ย. 63,
พฤษภาคม
01 - 03 พ.ค. 63, 29 - 31 พ.ค. 63,
มิถุนายน
12 - 14 มิ.ย. 63,
กรกฎาคม
04 - 06 ก.ค. 63,
สิงหาคม
07 - 09 ส.ค. 63, 21 - 23 ส.ค. 63,
กันยายน
04 - 06 ก.ย. 63, 18 - 20 ก.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THG15-SL-VN-6DEC19-24APR20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
SL
 
ราคา9,555
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฮานอย - เมืองซาปา
น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
นั่งรถรางเมืองซาปา
นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน
เมืองลาวไก - ทะเลสาบคืนดาบ
สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหงอกเซิน
อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
มกราคม
31 ม.ค. - 02 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
07 - 09 ก.พ. 63, 14 - 16 ก.พ. 63, 21 - 23 ก.พ. 63, 28 ก.พ. - 01 มี.ค. 63,
มีนาคม
06 - 08 มี.ค. 63, 13 - 15 มี.ค. 63, 20 - 22 มี.ค. 63, 27 - 29 มี.ค. 63,
เมษายน
03 - 05 เม.ย. 63, 10 - 12 เม.ย. 63, 17 - 19 เม.ย. 63, 24 - 26 เม.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THP3-VN-VN-24APR-18SEP20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
VN
 
ราคา9,555
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮานอย – ลากไก – ซาปา – ตลาดไนท์มาเก็ต
เมืองซาปา - หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village
ภูเขาห่ามโหร่ง – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – วัดเจดีย์เสาเดียว
วิหารวรรณกรรม
เมษายน
24 - 26 เม.ย. 63,
พฤษภาคม
01 - 03 พ.ค. 63, 29 - 31 พ.ค. 63,
มิถุนายน
12 - 14 มิ.ย. 63,
กรกฎาคม
04 - 06 ก.ค. 63,
สิงหาคม
07 - 09 ส.ค. 63, 21 - 23 ส.ค. 63,
กันยายน
04 - 06 ก.ย. 63, 18 - 20 ก.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THV4-SL-VN-18MAR-29APR20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
SL
 
ราคา9,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฮานอย – เมืองนิงห์บิงก์ – ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก 
เมืองฮาลอง – ฮาลองไนท์มาร์เก็ต - ล่องอ่าวฮาลอง 
ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – ร้านพลอยและมุก 
นั่งกระเช้าสองชั้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก – ชิงช้าสวรรค์ 
รถราง –สวนญี่ปุ่น – สะพานญี่ปุ่น – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ  
ร้านเยื่อไม้  – วัดเฉินก๊วก - ร้าน OTOP รวมสินค้าชั้นนำของฮานอย 
ทะเลสาบคืนดาบ – ช็อปปิ้งถนน 36 สาย 

มีนาคม
18 - 20 มี.ค. 63, 25 - 27 มี.ค. 63,
เมษายน
01 - 03 เม.ย. 63, 08 - 10 เม.ย. 63, 15 - 17 เม.ย. 63, 22 - 24 เม.ย. 63, 29 เม.ย. - 01 พ.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THP3-FD-VN-1FEB-12DEC20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา9,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – ฮาลอง
ไนท์มาเก็ตฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า
สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย
ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ
วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก
กุมภาพันธ์
01 - 03 ก.พ. 63,
มิถุนายน
13 - 15 มิ.ย. 63,
กรกฎาคม
05 - 07 ก.ค. 63,
สิงหาคม
21 - 23 ส.ค. 63,
กันยายน
04 - 06 ก.ย. 63, 11 - 13 ก.ย. 63, 26 - 28 ก.ย. 63,
ตุลาคม
03 - 05 ต.ค. 63, 31 ต.ค. - 02 พ.ย. 63,
พฤศจิกายน
07 - 09 พ.ย. 63, 21 - 23 พ.ย. 63, 28 - 30 พ.ย. 63,
ธันวาคม
05 - 07 ธ.ค. 63, 12 - 14 ธ.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THZ1-FD-VN-8FEB-30MAY20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา
น้ำตกสีเงิน – ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร
โบสถ์ซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต - นั่งรถไฟเมืองซาปา
ยอดเขาฟานซิปัน-หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE
ถนน 36 สาย - จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์
เมืองนิงบิงห์ - ล่องเรือนิงห์บิงห์ – วัดบายดิงห์
กุมภาพันธ์
08 - 10 ก.พ. 63, 15 - 17 ก.พ. 63, 22 - 24 ก.พ. 63, 29 ก.พ. - 02 มี.ค. 63,
มีนาคม
07 - 09 มี.ค. 63, 14 - 16 มี.ค. 63, 21 - 23 มี.ค. 63, 28 - 30 มี.ค. 63,
เมษายน
04 - 06 เม.ย. 63, 13 - 15 เม.ย. 63, 14 - 16 เม.ย. 63, 18 - 20 เม.ย. 63, 25 - 27 เม.ย. 63,
พฤษภาคม
09 - 11 พ.ค. 63, 16 - 18 พ.ค. 63, 23 - 25 พ.ค. 63, 30 พ.ค. - 01 มิ.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THP3-FD-VN-1FEB-12DEC20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮานอย – ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village
ภูเขาห่ามโหร่ง – ตลาดก๊อกเหลียว COCLEU
สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน
ถนน 36 สายเก่า –ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก
ทะเลสาบตะวันตก
กุมภาพันธ์
01 - 03 ก.พ. 63,
มิถุนายน
13 - 15 มิ.ย. 63,
กรกฎาคม
05 - 07 ก.ค. 63,
สิงหาคม
21 - 23 ส.ค. 63,
กันยายน
04 - 06 ก.ย. 63, 11 - 13 ก.ย. 63, 26 - 28 ก.ย. 63,
ตุลาคม
03 - 05 ต.ค. 63, 31 ต.ค. - 02 พ.ย. 63,
พฤศจิกายน
07 - 09 พ.ย. 63, 21 - 23 พ.ย. 63, 28 - 30 พ.ย. 63,
ธันวาคม
05 - 07 ธ.ค. 63, 12 - 14 ธ.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB11-VJ-VN-6FEB-18JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
VJ
 
ราคา10,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮานอย - อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย  
ลาวไก - ซาปา - ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต 
ชมน้ำตกสีเงิน - ตลาดซาปา   
นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน 
ยอดเขาฟานซีปัน - นิงห์บิงห์ 
ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก 
ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง๊อกเซิน
ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ   
กุมภาพันธ์
06 - 10 ก.พ. 63, 07 - 11 ก.พ. 63, 08 - 12 ก.พ. 63, 13 - 17 ก.พ. 63, 20 - 24 ก.พ. 63, 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 63,
มีนาคม
05 - 09 มี.ค. 63, 12 - 16 มี.ค. 63, 19 - 23 มี.ค. 63, 26 - 30 มี.ค. 63,
เมษายน
02 - 06 เม.ย. 63, 03 - 07 เม.ย. 63, 04 - 08 เม.ย. 63, 10 - 14 เม.ย. 63, 11 - 15 เม.ย. 63, 12 - 16 เม.ย. 63, 13 - 17 เม.ย. 63, 23 - 27 เม.ย. 63, 30 เม.ย. - 04 พ.ค. 63,
พฤษภาคม
01 - 05 พ.ค. 63, 07 - 11 พ.ค. 63, 14 พ.ค. - 18 ก.พ. 63,
มิถุนายน
03 - 07 มิ.ย. 63, 18 - 22 มิ.ย. 63,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์เวียดนาม : DLI01 มุยเน่ ดาลัด ทะเลทราย 4D3N (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,989
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211020)
เดินทาง ม.ค.-ก.พ.
ราคาเริ่มต้น 8,888

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top