ค้นหา
ค้นหา
มุยเน่

ทัวร์มุยเน่

พบ 24 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ มุยเน่ขายดี

เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม มุยเน่
รหัสทัวร์ : THT18-VZ-VN-3APR-20SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
VZ
 
ราคา6,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองดาลัด - เมืองมุยเน่-ลำธารนางฟ้า
ทะเลทรายแดง-หมู่บ้านชาวประมง
ทะเลทรายขาว (รวมค่ารถจิ๊บลุยทะเลทราย)
นั่งรถรางชมน้ำตกดาตันลา
พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได่
นั่งกระเช้าชมวัดตั๊กลัม-เครซี่เฮ้าส์ (Crazy House)
ตลาดไนท์บาร์ซ่า – สวนดอกไม้เมืองหนาว
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 6,888-9,999 บาท
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม มุยเน่
รหัสทัวร์ : THT18-VZ-VN-11SEP19-26MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
VZ
 
ราคา7,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองดาลัด - เมืองมุยเน่ - ลำธารนางฟ้า - ทะเลทรายแดง
หมู่บ้านชาวประมง - ทะเลทรายขาว (รวมค่ารถจิ๊บลุยทะเลทราย)
นั่งรถรางชมน้ำตก - ดาตันลา
พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได่ - นั่งกระเช้าชมวัดตั๊กลัม
เครซี่เฮ้าส์ (Crazy House) - ตลาดไนท์บาร์ซ่า
สวนดอกไม้เมืองหนาว
กันยายน
20 - 22 ก.ย. 62,
ตุลาคม
31 ต.ค. - 02 พ.ย. 62,
พฤศจิกายน
02 - 04 พ.ย. 62, 03 - 05 พ.ย. 62, 07 - 09 พ.ย. 62, 10 - 12 พ.ย. 62, 14 - 16 พ.ย. 62, 17 - 19 พ.ย. 62, 21 - 23 พ.ย. 62, 23 - 25 พ.ย. 62, 24 - 26 พ.ย. 62, 28 - 30 พ.ย. 62,
ธันวาคม
01 - 03 ธ.ค. 62, 05 - 07 ธ.ค. 62, 12 - 14 ธ.ค. 62, 14 - 16 ธ.ค. 62, 15 - 17 ธ.ค. 62, 19 - 21 ธ.ค. 62, 22 - 24 ธ.ค. 62, 26 - 28 ธ.ค. 62, 27 - 29 ธ.ค. 62,
มกราคม
02 - 04 ม.ค. 63, 04 - 05 ม.ค. 63, 05 - 07 ม.ค. 63, 09 - 11 ม.ค. 63, 12 - 14 ม.ค. 63, 16 - 18 ม.ค. 63, 17 - 19 ม.ค. 63, 19 - 21 ม.ค. 63, 23 - 25 ม.ค. 63, 25 - 27 ม.ค. 63, 26 - 28 ม.ค. 63, 30 ม.ค. - 01 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
02 - 04 ก.พ. 63, 06 - 08 ก.พ. 63, 13 - 15 ก.พ. 63, 14 - 16 ก.พ. 63, 15 - 17 ก.พ. 63, 16 - 18 ก.พ. 63, 20 - 22 ก.พ. 63, 23 - 25 ก.พ. 63, 27 - 29 ก.พ. 63, 28 ก.พ. - 01 มี.ค. 63,
มีนาคม
01 - 03 มี.ค. 63, 05 - 07 มี.ค. 63, 07 - 09 มี.ค. 63, 08 - 10 มี.ค. 63, 12 - 14 มี.ค. 63, 13 - 15 มี.ค. 63, 15 - 17 มี.ค. 63, 19 - 21 มี.ค. 63, 22 - 24 มี.ค. 63, 26 - 28 มี.ค. 63,
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม มุยเน่
รหัสทัวร์ : THS20-VZ-VN-22MAY-21OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
VZ
 
ราคา8,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดาลัด–มุยเน่-ลำธาร FAIRY STREAM
ทะเลทรายแดง–หมู่บ้านชาวประมง (ผ่านชม)
ทะเลทรายขาว – น้ำตกดาทันลา (รวมรถราง)
พระราชวังฤดูร้อน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม
บ้านเพี้ยน - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
สวนดอกไม้เมืองหนาว
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,888-10,499 บาท
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม มุยเน่
รหัสทัวร์ : THP3-VZ-VN-14JUN-11OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
VZ
 
ราคา8,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดาลัด – ฟานเทียด มุยเน่
ทะเลทรายขาว (White Sand Dunce)
ทะเลทรายแดง (Red Sand Dunce)
ลำธารนางฟ้า (Fairly Stream)
น้ำตกดาทันลา (รถราง)-กระเช้าตั๊กลัม
วัดตั๊กลัม - พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ เป๋าได๋
CRAZY HOUSE - ตลาดพื้นเมืองดาลัด
สวนพฤกษศาสตร์ดาลัด
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,900-10,500 บาท
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม มุยเน่
รหัสทัวร์ : THJ6-VZ-VN-19MAY-25OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดาลัท-ฟานเทียต-มุยเน่
ทะเลทรายขาวมุยเน่-สวนดอกไม้
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-12,999 บาท
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม มุยเน่
รหัสทัวร์ : THJ6-VZ-VN-7SEP-23OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม

โฮจิมินห์-เช็คอิน Café Apartment-ตลาดเบนถัน

ล่องเรือรับประทานอาหารเย็นแม่น้ำไซ่ง่อน

โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ไปรษณีย์กลาง-ฟานเทียต

ทะเลทรายมุยเน่-ดาลัท-น้ำตกดาทันลา

นั่งกระเช้าไฟฟ้า-บ้านเพี้ยน-ตลาดกลางคืน

ดาลัท-สวนดอกไม้-สวนดอกไฮเดรนเยีย

ฟาร์มเลี้ยงชะมด

กันยายน
20 - 23 ก.ย. 62, 21 - 24 ก.ย. 62, 27 - 30 ก.ย. 62, 28 ก.ย. - 01 ต.ค. 62,
ตุลาคม
04 - 07 ต.ค. 62, 05 - 08 ต.ค. 62, 11 - 14 ต.ค. 62, 12 - 15 ต.ค. 62, 13 - 16 ต.ค. 62, 16 - 19 ต.ค. 62, 19 - 22 ต.ค. 62, 20 - 23 ต.ค. 62, 23 - 26 ต.ค. 62,
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม มุยเน่
รหัสทัวร์ : THJ6-VZ-VN-31OCT19-21MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดาลัท-ฟานเทียต-มุยเน่
ทะเลทรายขาวมุยเน่
ฟานเทียต-สวนดอกไม้
ตุลาคม
31 ต.ค. - 03 พ.ย. 62,
พฤศจิกายน
01 - 04 พ.ย. 62, 02 - 05 พ.ย. 62, 03 - 06 พ.ย. 62, 07 - 10 พ.ย. 62, 08 - 11 พ.ย. 62, 09 - 12 พ.ย. 62, 10 - 13 พ.ย. 62, 14 - 17 พ.ย. 62, 15 - 18 พ.ย. 62, 16 - 19 พ.ย. 62, 21 - 24 พ.ย. 62, 22 - 25 พ.ย. 62, 23 - 26 พ.ย. 62, 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
05 - 08 ธ.ค. 62, 06 - 09 ธ.ค. 62, 07 - 10 ธ.ค. 62, 08 - 11 ธ.ค. 62, 12 - 15 ธ.ค. 62, 13 - 16 ธ.ค. 62, 14 - 17 ธ.ค. 62, 19 - 22 ธ.ค. 62, 20 - 23 ธ.ค. 62, 21 - 24 ธ.ค. 62, 26 - 29 ธ.ค. 62, 27 - 30 ธ.ค. 62, 28 - 31 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63,
มกราคม
01 - 04 ม.ค. 63, 02 - 05 ม.ค. 63, 16 - 19 ม.ค. 63, 17 - 20 ม.ค. 63, 18 - 21 ม.ค. 63, 25 - 28 ม.ค. 63, 30 ม.ค. - 02 ก.พ. 63, 31 ม.ค. - 03 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
01 - 04 ก.พ. 63, 06 - 09 ก.พ. 63, 07 - 10 ก.พ. 63, 08 - 11 ก.พ. 63, 13 - 16 ก.พ. 63, 14 - 17 ก.พ. 63, 15 - 18 ก.พ. 63, 20 - 23 ก.พ. 63, 21 - 24 ก.พ. 63, 22 - 25 ก.พ. 63, 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 63, 29 ก.พ. - 03 มี.ค. 63,
มีนาคม
05 - 08 มี.ค. 63, 06 - 09 มี.ค. 63, 07 - 10 มี.ค. 63, 12 - 15 มี.ค. 63, 13 - 16 มี.ค. 63, 14 - 17 มี.ค. 63, 19 - 22 มี.ค. 63, 20 - 23 มี.ค. 63, 21 - 24 มี.ค. 63,
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม มุยเน่
รหัสทัวร์ : THJ6-VJ-VN-23OCT-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VJ
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
โฮจิมินห์-เช็คอิน Café Apartment-ตลาดเบนถัน
ล่องเรือรับประทานอาหารเย็นแม่น้ำไซ่ง่อน
โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ไปรษณีย์กลาง
ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่-ดาลัท
น้ำตกดาทันลา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า
บ้านเพี้ยน-ตลาดกลางคืน-สวนดอกไม้
สวนดอกไฮเดรนเยีย-ฟาร์มเลี้ยงชะมด
ตุลาคม
23 - 26 ต.ค. 62, 24 - 27 ต.ค. 62, 26 - 29 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน
01 - 04 พ.ย. 62, 02 - 05 พ.ย. 62, 03 - 06 พ.ย. 62, 07 - 10 พ.ย. 62, 08 - 11 พ.ย. 62, 09 - 12 พ.ย. 62, 14 - 17 พ.ย. 62, 15 - 18 พ.ย. 62, 16 - 19 พ.ย. 62, 21 - 24 พ.ย. 62, 22 - 25 พ.ย. 62, 23 - 26 พ.ย. 62, 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
01 - 04 ธ.ค. 62, 05 - 08 ธ.ค. 62, 12 - 15 ธ.ค. 62, 14 - 17 ธ.ค. 62, 19 - 22 ธ.ค. 62, 20 - 23 ธ.ค. 62, 21 - 24 ธ.ค. 62, 27 - 30 ธ.ค. 62, 28 - 31 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม มุยเน่
รหัสทัวร์ : THP3-VZ-VN-18MAY-26OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา10,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดาลัด – น้ำตกดาทันลา (รถราง) - กระเช้าตั๊กลัม
วัดตั๊กลัม (TRUC LAM)-พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ เป๋าได๋
CRAZY HOUSE - ตลาดพื้นเมืองดาลัด-สวนพฤกษศาสตร์ดาลัด
ฟานเทียด มุยเน่ - ทะเลทรายขาว (White Sand Dunce)
ทะเลทรายแดง (Red Sand Dunce-เมืองมุยเน่
ลำธารนางฟ้า (Fairly Stream)  - นครโฮจิมินห์
ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน-ล่องเรือชมแม่น้ำไซง่อนพร้อมโชว์
ไชน่าทาวน์ - วัดเทียนฮัว - โบสถ์นอร์เธอร์ดาม
กรมไปรษณีย์กลาง-ศาลาว่าการนครโฮจิมินห์
อนุสาวรีย์โฮจิมินห์ 
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,500-12,500 บาท
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม มุยเน่
รหัสทัวร์ : THT18-VN-VN-11OCT19-16MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VN
 
ราคา10,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
สนามบินสุวรรณภูมิ – นครโฮจิมินห์ – ฟานเทียด (มุยเน่)
ฟานเทียด (มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง -ลำธาร FAIRY STREAM
เมืองดาลัต-วัดมังกร – ถนนคนเดิน-เมืองดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว 
นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดจรุ๊กลำ –น้ำตกดาตันลา- พระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได่
โบสถ์โดเมนมารี - พิเศษ!ให้ทุกท่านได้ชิมไวน์แดงของดาลัด
เมืองดาลัด–เมืองโฮจิมินห์–โบสถ์นอร์ทเทอดาม–ศาลาไปรษณีย์กลาง
ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน-สนามบินสุวรรณภูมิ พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
ตุลาคม
11 - 14 ต.ค. 62, 19 - 22 ต.ค. 62, 20 - 23 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน
01 - 04 พ.ย. 62, 02 - 05 พ.ย. 62, 15 - 18 พ.ย. 62, 16 - 19 พ.ย. 62, 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
06 - 09 ธ.ค. 62, 07 - 10 ธ.ค. 62, 13 - 16 ธ.ค. 62, 14 - 17 ธ.ค. 62, 26 - 29 ธ.ค. 62, 28 - 31 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
มกราคม
10 - 13 ม.ค. 63, 11 - 14 ม.ค. 63, 23 - 26 ม.ค. 63, 25 - 28 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
01 - 04 ก.พ. 63, 07 - 10 ก.พ. 63, 14 - 17 ก.พ. 63, 21 - 24 ก.พ. 63, 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 63,
มีนาคม
03 - 09 มี.ค. 63, 13 - 16 มี.ค. 63,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์เวียดนาม : DAD01 VIETNAM DANANG HUE HOI AN 4D3N (311219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์เวียดนาม : Enjoy Vietnam Klang 4D3N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 16,500
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,888

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top