ค้นหา
ค้นหา
มุยเน่

ทัวร์มุยเน่

พบ 20 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ มุยเน่ขายดี
TAG

รหัสทัวร์ : THT18-VZ-VN-11SEP19-26MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
VZ
 
ราคา7,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองดาลัด - เมืองมุยเน่ - ลำธารนางฟ้า - ทะเลทรายแดง
หมู่บ้านชาวประมง - ทะเลทรายขาว (รวมค่ารถจิ๊บลุยทะเลทราย)
นั่งรถรางชมน้ำตก - ดาตันลา
พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได่ - นั่งกระเช้าชมวัดตั๊กลัม
เครซี่เฮ้าส์ (Crazy House) - ตลาดไนท์บาร์ซ่า
สวนดอกไม้เมืองหนาว
ธันวาคม
14 - 16 ธ.ค. 62, 15 - 17 ธ.ค. 62, 19 - 21 ธ.ค. 62, 22 - 24 ธ.ค. 62, 26 - 28 ธ.ค. 62, 27 - 29 ธ.ค. 62,
มกราคม
02 - 04 ม.ค. 63, 04 - 05 ม.ค. 63, 05 - 07 ม.ค. 63, 09 - 11 ม.ค. 63, 12 - 14 ม.ค. 63, 16 - 18 ม.ค. 63, 17 - 19 ม.ค. 63, 19 - 21 ม.ค. 63, 23 - 25 ม.ค. 63, 25 - 27 ม.ค. 63, 26 - 28 ม.ค. 63, 30 ม.ค. - 01 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
02 - 04 ก.พ. 63, 06 - 08 ก.พ. 63, 13 - 15 ก.พ. 63, 14 - 16 ก.พ. 63, 15 - 17 ก.พ. 63, 16 - 18 ก.พ. 63, 20 - 22 ก.พ. 63, 23 - 25 ก.พ. 63, 27 - 29 ก.พ. 63, 28 ก.พ. - 01 มี.ค. 63,
มีนาคม
01 - 03 มี.ค. 63, 05 - 07 มี.ค. 63, 07 - 09 มี.ค. 63, 08 - 10 มี.ค. 63, 12 - 14 มี.ค. 63, 13 - 15 มี.ค. 63, 15 - 17 มี.ค. 63, 19 - 21 มี.ค. 63, 22 - 24 มี.ค. 63, 26 - 28 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THZ1-VZ-VN-16NOV19-21MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
VZ
 
ราคา7,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองดาลัด – เมืองมุยเน่ – ลำธารนางฟ้า
ทะเลทรายแดง – จุดชมวิวหมู่บ้านชาวประมง
ทะเลทรายขาว – น้ำตกดาตันลา
รถรางชมวิวโรลเลอร์โคสเตอร์
นั่งกระเช้าชมเมือง - วัดตั๊กลัม
สวนดอกไฮเดรนเยีย – ซันนี่ ฟาร์ม
บันไดลอยฟ้า – ตลาดไนท์มาร์เก็ต
สวนดอกไม้เมืองหนาว – ฟาร์มชะมด
ธันวาคม
30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63,
มกราคม
01 - 03 ม.ค. 63, 04 - 06 ม.ค. 63, 10 - 12 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
07 - 09 ก.พ. 63, 08 - 10 ก.พ. 63, 14 - 16 ก.พ. 63, 15 - 17 ก.พ. 63, 29 ก.พ. - 02 มี.ค. 63,
มีนาคม
07 - 09 มี.ค. 63, 20 - 22 มี.ค. 63, 21 - 23 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THS20-VZ-VN-27SEP19-25MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
VZ
 
ราคา8,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดาลัด–มุยเน่-ลำธาร FAIRY STREAM
ทะเลทรายแดง–หมู่บ้านชาวประมง (ผ่านชม)
ทะเลทรายขาว – น้ำตกดาทันลา (รวมรถราง)
พระราชวังฤดูร้อน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม
บ้านเพี้ยน - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
สวนดอกไม้เมืองหนาว
ธันวาคม
14 - 16 ธ.ค. 62, 18 - 20 ธ.ค. 62, 20 - 22 ธ.ค. 62, 24 - 26 ธ.ค. 62, 25 - 27 ธ.ค. 62, 27 - 29 ธ.ค. 62,
มกราคม
05 - 07 ม.ค. 63, 08 - 10 ม.ค. 63, 10 - 12 ม.ค. 63, 12 - 14 ม.ค. 63, 14 - 16 ม.ค. 63, 15 - 17 ม.ค. 63, 18 - 20 ม.ค. 63, 19 - 21 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
04 - 06 ก.พ. 63, 05 - 07 ก.พ. 63, 07 - 09 ก.พ. 63, 12 - 14 ก.พ. 63, 15 - 17 ก.พ. 63, 19 - 21 ก.พ. 63,
มีนาคม
04 - 06 มี.ค. 63, 06 - 08 มี.ค. 63, 07 - 09 มี.ค. 63, 10 - 12 มี.ค. 63, 11 - 13 มี.ค. 63, 14 - 16 มี.ค. 63, 15 - 17 มี.ค. 63, 21 - 23 มี.ค. 63, 22 - 24 มี.ค. 63, 25 - 27 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THG15-VZ-VN-6NOV-25MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา8,989
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายแดง
ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายขาว – หมู่บ้านชาวประมง – เมืองดาลัด
น้ำตกดาทันลา - พระราชวังบ๋าวได๋ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม 
สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย – วัดเจดีย์มังกร – CRAZY HOUSE
สถานีรถไฟเก่าดาลัด – โบสถ์รูปไก่ - CLAY POT VILLAGE
ตลาดราตรีดาลัด -  สวนดอกไม้เมืองหนาว – ฟาร์มเลี้ยงชะมด
ธันวาคม
18 - 21 ธ.ค. 62, 25 - 28 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63,
มกราคม
08 - 11 ม.ค. 63, 15 - 18 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
05 - 08 ก.พ. 63, 06 - 09 ก.พ. 63, 12 - 15 ก.พ. 63, 19 - 22 ก.พ. 63, 26 - 29 ก.พ. 63,
มีนาคม
04 - 07 มี.ค. 63, 11 - 14 มี.ค. 63, 18 - 21 มี.ค. 63, 25 - 28 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB15-VZ-VN-17JAN-20MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
VZ
 
ราคา8,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองมุยเน่-ลำธารนางฟ้า-ทะเลทรายแดง-ผ่านชมหมู่บ้านชาวประมง    
ทะเลทรายขาว-นั่งรถรางชมน้ำตกดาตันลา-พระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได่ 
นั่งกระเช้าชมวัดตั๊กลัม-บ้านเพี้ยน-ถนนคนเดินเมืองดาลัด
เมืองดาลัด-สวนดอกไม้เมืองหนาว 
มกราคม
17 - 19 ม.ค. 63, 24 - 26 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
14 - 16 ก.พ. 63, 28 ก.พ. - 01 มี.ค. 63,
มีนาคม
20 - 22 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THZ2-VZ-VN-30OCT-25DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา9,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
นั่งรถราง – น้ำตกดาลันทา – เคเบิลคาร์
วัดตั๊กลาม – สวนดอกไฮเดรนเยีย - ดาลัด
สวนดอกไม้เมืองหนาว – พระราชวังฤดูร้อน
บ้านเพี้ยน –สวนกาแฟขี้ชะมด - มุยเน่
ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง
เมืองโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทรอดาม
ไปรษณีย์กลาง – ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์
ตลาดเบนถัน
ธันวาคม
15 - 18 ธ.ค. 62, 18 - 21 ธ.ค. 62, 25 - 28 ธ.ค. 62,
เมืองดาลัด-นั่งรถรางโลเลอร์โคสเตอร์-น้ำตกดาตันลา
ซันนี่ฟาร์ม-บันไดสวรรค์-กะเช้าไฟฟ้าชมเมือง-วัดตั๊กลั้ม
ตลาดดาลัดไนท์มาร์เก็ต-สวนดอกไฮเดรนเยีย
สวนดอกไม้เมืองหนาว-พระราชวังฤดูร้อน-หมู่บ้านดินเหนียว
เมืองญาจาง-ญาจางไนท์มาร์เก็ต-วัดลองเซิน-วัดโพนากาจาม
เจดีย์โพนากา-โบสถ์ปราสาทหิน-เมืองมุยเน่-ลำธารนางฟ้า
ทะเลทรายขาว-เมืองมุยเน่-เมืองโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม
ไปรษณีย์กลาง-ตลาดเบ๋นถั่น 
ธันวาคม
19 - 22 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63,
มกราคม
01 - 04 ม.ค. 63, 09 - 12 ม.ค. 63, 19 - 19 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
06 - 09 ก.พ. 63, 07 - 10 ก.พ. 63, 08 - 11 ก.พ. 63, 13 - 16 ก.พ. 63, 20 - 23 ก.พ. 63, 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 63,
มีนาคม
05 - 08 มี.ค. 63, 12 - 15 มี.ค. 63, 19 - 22 มี.ค. 63, 26 - 29 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THJ6-VZ-VN-31OCT19-21MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดาลัท-ฟานเทียต-มุยเน่
ทะเลทรายขาวมุยเน่
ฟานเทียต-สวนดอกไม้
ธันวาคม
14 - 17 ธ.ค. 62, 19 - 22 ธ.ค. 62, 20 - 23 ธ.ค. 62, 21 - 24 ธ.ค. 62, 26 - 29 ธ.ค. 62, 27 - 30 ธ.ค. 62, 28 - 31 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63,
มกราคม
01 - 04 ม.ค. 63, 02 - 05 ม.ค. 63, 16 - 19 ม.ค. 63, 17 - 20 ม.ค. 63, 18 - 21 ม.ค. 63, 25 - 28 ม.ค. 63, 30 ม.ค. - 02 ก.พ. 63, 31 ม.ค. - 03 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
01 - 04 ก.พ. 63, 06 - 09 ก.พ. 63, 07 - 10 ก.พ. 63, 08 - 11 ก.พ. 63, 13 - 16 ก.พ. 63, 14 - 17 ก.พ. 63, 15 - 18 ก.พ. 63, 20 - 23 ก.พ. 63, 21 - 24 ก.พ. 63, 22 - 25 ก.พ. 63, 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 63, 29 ก.พ. - 03 มี.ค. 63,
มีนาคม
05 - 08 มี.ค. 63, 06 - 09 มี.ค. 63, 07 - 10 มี.ค. 63, 12 - 15 มี.ค. 63, 13 - 16 มี.ค. 63, 14 - 17 มี.ค. 63, 19 - 22 มี.ค. 63, 20 - 23 มี.ค. 63, 21 - 24 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THJ6-VJ-VN-23OCT-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VJ
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
โฮจิมินห์-เช็คอิน Café Apartment-ตลาดเบนถัน
ล่องเรือรับประทานอาหารเย็นแม่น้ำไซ่ง่อน
โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ไปรษณีย์กลาง
ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่-ดาลัท
น้ำตกดาทันลา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า
บ้านเพี้ยน-ตลาดกลางคืน-สวนดอกไม้
สวนดอกไฮเดรนเยีย-ฟาร์มเลี้ยงชะมด
ธันวาคม
14 - 17 ธ.ค. 62, 19 - 22 ธ.ค. 62, 20 - 23 ธ.ค. 62, 21 - 24 ธ.ค. 62, 27 - 30 ธ.ค. 62, 28 - 31 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
นครโฮจิมินห์ – ฟานเทียด (มุยเน่)
ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง
ลำธาร FAIRY STREAM– เมืองดาลัต  
วัดมังกร – ถนนคนเดิน - เมืองดาลัด
สวนดอกไม้เมืองหนาว – นั่งกระเช้าไฟฟ้า
วัดจรุ๊กลำ –น้ำตกดาตันลา-พระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได่
โบสถ์โดเมนมารี–เมืองโฮจิมินห์
โบสถ์นอร์ทเทอดาม–ศาลาไปรษณีย์กลาง
ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน
ธันวาคม
14 - 17 ธ.ค. 62, 26 - 29 ธ.ค. 62, 28 - 31 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
มกราคม
10 - 13 ม.ค. 63, 11 - 14 ม.ค. 63, 23 - 26 ม.ค. 63, 25 - 28 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
01 - 04 ก.พ. 63, 07 - 10 ก.พ. 63, 14 - 17 ก.พ. 63, 21 - 24 ก.พ. 63, 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 63,
มีนาคม
06 - 09 มี.ค. 63, 13 - 16 มี.ค. 63,
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์เวียดนาม : DAD01 VIETNAM DANANG HUE HOI AN 4D3N (311219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (250320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,888

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top