ค้นหา
ค้นหา
เกาะฟูโกว๊ก

ทัวร์เกาะฟูโกว๊ก

พบ 6 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ เกาะฟูโกว๊กขายดี


รหัสทัวร์ : THB11-VZ-VN-12OCT-09DEC-2022
จำนวนวันเดินทาง : 3วัน2คืน
VZ
 
ราคา13,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เที่ยวเต็มอิ่มถึง 2 สวนสนุก 
นมัสการศาลเจ้าดิงเกา
ชมหาดไบ่สาวหรือหาดปลาดาว
ตลาดกลางคืนกลางเมืองฟูโก๊วก  นั่งกระเช้า แบบ 360 องศา
รหัสทัวร์ : THT18-VZ-VN-21OCT-30NOV-2022
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
VZ
 
ราคา14,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชมเมืองที่ไม่เคยหลับไหล Grand World Phu Quoc
 เลน่ เครอื่ งเลน่ หวาดเสยี วชวนสนุกระทกึ ใจที่ Vin Wonder สวนสนุกใหญ่สุดในเวียดนาม
ชมพพิ ธิภณั ฑส์ ตัวน์ า้ Aquarium Vinpearl อาคารรูปเต่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 สนุกเพลิดเพลินนั่งกระเชา้ที่ยาวที่สุดในโลกชมวิว 360 องศา
 เที่ยวทะเล Hon Thom
 สนุกกับเครื่องเล่นและสวนน ้า Sun World Hon Thom Nature Park
รหัสทัวร์ : THT18-VZ-VN-02DEC-02JAN-2023
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
VZ
 
ราคา16,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชมเมืองที่ไม่เคยหลับไหล
สวนสนุกใหญ่สุดในเวียดนาม
สนุกเพลิดเพลินนั่งกระเช้าที่ยาวที่สุด
สนุกกับเครื่องเล่นและสวนน้ำ
ถ่ายรูปเช็คอินที่ Sunset Sanato

รหัสทัวร์ : THT18-VZ-VN-21OCT-02JAN-2023
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
VZ
 
ราคา16,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Aquarium Vinpearl อาคารรูปเต่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ชมความน่ารักของสัตว์ใน Safari Vinpearl
เล่นเครื่องเล่นหวาดเสียวชวนสนุกระทึกใจที่ Vin Wonder สวนสนุกใหญ่สุดในเวียดนาม
สนุกเพลิดเพลินนั่งกระเช้าชมวิว 360 องศา เที่ยวทะเล Hon Thom
รหัสทัวร์ : THB11-VZ-VN-30DEC-01JAN-2023
จำนวนวันเดินทาง : 3วัน2คืน
VZ
 
ราคา19,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เที่ยวเต็มอิ่มถึง 2 สวนสนุก 
นมัสการศาลเจ้าดิงเกา
ชมสัตว์ป่า Vinperl Safari 
ตลาดกลางคืนกลางเมืองฟูโก๊วก 
พิเศษ !! นั่งกระเช้า 360 องศา
รหัสทัวร์ : THB11-VZ-VN-30DEC-01JAN-2023
จำนวนวันเดินทาง : 3วัน2คืน
VZ
 
ราคา19,999
รายละเอียดเพิ่มเติม

เที่ยวเต็มอิ่มถึง 2 สวนสนุก 
นมัสการศาลเจ้าดิงเกา
ชมสัตว์ป่า Vinperl Safari 
ตลาดกลางคืนกลางเมืองฟูโก๊วก 
พิเศษ !! นั่งกระเช้า 360 องศา
10 อันดับ ขายดี
ZGHAN-2205WE เวียดนามเหนือ มกโจว ซาปา ฮานอย 4D3N BY WE
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,990
ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,899
ฮานอย ฮาลอง หมกโจว 4วัน 3คืน
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,999
ซาปา ฮานอย ลาวไก พักบนซาปา 4วัน3คืน
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 16,999

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top