ค้นหา
ค้นหา
ซาปา

ทัวร์ซาปา

พบ 40 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ซาปาขายดี

รหัสทัวร์ : THJ6-VJ-VN-17MAY-20OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VJ
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ลาวไก-ซาปา-หุบเขาปากมังกร
หมู่บ้านก๊าตก๊าต-น้ำตกซิลเวอร์
ฮานอย
สายการบิน : VIETJET (VJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-11,999 บาท
รหัสทัวร์ : THP3-SL-VN-28JUN-24NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ 
– วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
– ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village– ภูเขาห่ามโหร่ง 
– น้ำตกสีเงิน (Silver Water Fall) – ตลาดก๊อกเหลียว COCLEU 
– จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี 
– บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ 
– วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก
รหัสทัวร์ : THP3-FD-VN-1JUN-21DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา10,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮานอย – ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village
ภูเขาห่ามโหร่ง – ตลาดก๊อกเหลียว COCLEU
สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า
ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ
วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,500-11,500 บาท
รหัสทัวร์ : THB11-SL-VN-28JUN-25OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา10,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุงฮานอย–ลาวไก– ซาปา 
-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จนี+ลาวไก+ตลาดซาปา
-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-นั่งรถรางขึ้นเขาฟานซีปัน
-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน
-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก
-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
รหัสทัวร์ : THB11-VJ-VN-5JUL-28DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VJ
 
ราคา10,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุงฮานอย- ถ่ายรูปหน้าวัดหง๊อกเซิน - ชอปปิ้งถนน 36 สาย
- โชว์หุ่นกระบอกน้ำ- ลาวไก- ซาปา - หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต 
- น้ำตกสีเงิน - ตลาดซาปา- เขาฮามลอง 
- ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน -นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน 
- ยอดเขาฟานซีปัน - ฮานอย- สุสานโฮจิมินห์
รหัสทัวร์ : THG15-SL-VN-19APR-29NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา10,989
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฮานอย-เมืองลาวไก-เมืองซาปา
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา
นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน
ช้อปปิ้งถนน 36 สาย-เมืองนิงบิงห์-ฮาลองบก
ถ้ำตามก๊ก-เมืองฮาลอง-ร้านยา-ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต
ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า
หมู่บ้านชาวประมง – ร้านหยก
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 10,989-14,989 บาท
รหัสทัวร์ : THG15-FD-VN-13SEP19-1JAN20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา10,989
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองซาปา – สะพานแก้ว มังกรเมฆ 
– ตลาดซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต 
– นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน 
– เมืองลาวไก– เมืองฮานอย 
– ทะเลสาบคืนดาบ –วัดหงอกเซิน 
– อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
รหัสทัวร์ : THB15-FD-VN-08AUG-28DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา10,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
นิงห์บิงห์ - ล่องเรือฮาลองบก
ถ้ำตำก๊อก - ฮาลอง 
ล่องเรืออ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า
ฮานอย - อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย
เมืองลาวไก - ซาปา
Silver Water Fall - Cat Cat Village
ตลาดเมืองซาปา(Love market)
กันยายน
19 - 22 ก.ย. 62, 20 - 23 ก.ย. 62, 26 - 29 ก.ย. 62, 27 - 30 ก.ย. 62,
ตุลาคม
03 ต.ค. - 06 ก.ย. 62, 04 - 07 ต.ค. 62, 10 - 13 ต.ค. 62, 11 - 14 ต.ค. 62, 17 - 20 ต.ค. 62, 18 - 21 ต.ค. 62, 23 - 23 ต.ค. 62, 24 - 27 ต.ค. 62, 25 - 28 ต.ค. 62, 31 ต.ค. - 03 พ.ย. 62,
พฤศจิกายน
01 - 04 พ.ย. 62, 07 - 10 พ.ย. 62, 08 - 11 พ.ย. 62, 14 - 17 พ.ย. 62, 15 - 18 พ.ย. 62, 21 - 24 พ.ย. 62, 22 - 25 พ.ย. 62, 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
05 - 08 ธ.ค. 62, 06 - 09 ธ.ค. 62, 12 - 15 ธ.ค. 62, 13 - 16 ธ.ค. 62, 19 - 22 ธ.ค. 62, 20 - 23 ธ.ค. 62, 26 - 29 ธ.ค. 62, 27 - 30 ธ.ค. 62, 28 - 31 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THZ1-VJ-VN-22AUG-28DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VJ
 
ราคา10,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฮานอย – เมืองซาปา ซาปา - นั่งรถไฟเมืองซาปา – กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซีปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต เมืองซาปา – เมืองฮานอย – วัดเจิ่นกว๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย – ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ เมืองฮานอย– จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์
รหัสทัวร์ : THJ6-VJ-VN-26SEP-28DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VJ
 
ราคา10,999
รายละเอียดเพิ่มเติม

ฮานอย - ซาปา

หุบเขาปากมังกร - หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต

น้ำตกซิลเวอร์ - ฟานซีปัน

กันยายน
26 - 29 ก.ย. 62,
ตุลาคม
11 - 14 ต.ค. 62, 12 - 15 ต.ค. 62, 20 - 23 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน
07 - 10 พ.ย. 62, 14 - 17 พ.ย. 62, 21 - 24 พ.ย. 62, 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
05 - 08 ธ.ค. 62, 06 - 09 ธ.ค. 62, 07 - 10 ธ.ค. 62, 12 - 15 ธ.ค. 62, 13 - 16 ธ.ค. 62, 14 - 17 ธ.ค. 62, 19 - 22 ธ.ค. 62, 20 - 23 ธ.ค. 62, 21 - 24 ธ.ค. 62, 26 - 29 ธ.ค. 62, 27 - 30 ธ.ค. 62, 28 - 31 ธ.ค. 62,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์เวียดนาม : DAD01 VIETNAM DANANG HUE HOI AN 4D3N (311219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์เวียดนาม : Enjoy Vietnam Klang 4D3N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 16,500
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,888

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top