ค้นหา
ค้นหา
เว้

ทัวร์เว้

พบ 62 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ เว้ขายดี

รหัสทัวร์ : THA7-VZ-VN-12JUL-14OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
VZ
 
ราคา8,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตลาดห่าน-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ฮอยอัน 
- เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บา้นกั๊มทาน 
– นั่งเรือกระด้งฮอยอัน– บ้านโบราณ 
– สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู-เมืองดานัง 
- สะพานมังกร- กระเช้าบานาฮิลล์ 
– สวนดอกไม้-สะพานมือ Golden Bridge 
- บานาฮิลล์ Fantasy Park (รวมเครื่องเล่น)
- วัดลินห์อึ๋ง-ล่องเรือรับประทานอาหารชมทัศนีภาพสองฝั่งแม่น้ำฮ่าน
รหัสทัวร์ : THA7-VZ-VN-12JUL-14OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
VZ
 
ราคา8,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตลาดห่าน-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ฮอยอัน 
- เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บา้นกั๊มทาน 
– นั่งเรือกระด้งฮอยอัน– บ้านโบราณ 
– สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู-เมืองดานัง 
- สะพานมังกร- กระเช้าบานาฮิลล์ 
– สวนดอกไม้-สะพานมือ Golden Bridge 
- บานาฮิลล์ Fantasy Park (รวมเครื่องเล่น)
- วัดลินห์อึ๋ง-ล่องเรือรับประทานอาหารชมทัศนีภาพสองฝั่งแม่น้ำฮ่าน
รหัสทัวร์ : THB12-VZ-VN-28OCT19-25MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา9,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา 
– ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
-พระราชวังไดโนย – ฮอยอัน 
– นั่งเรือกระด้ง-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน 
-นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์–สะพานสีทอง 
- โรงเก็บไวน์ -ดานัง– วัดลินห์อึ๋ง 
– สะพานแห่งความรัก – ตลาดฮาน
รหัสทัวร์ : THB15-PG-VN-16AUG-30SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
PG
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ 
ตลาดดองบา - ล่องเรือแม่น้ำหอม 
พระราชวังไดโน้ย - ดานัง 
บานาฮิลล์ - กระเช้าลอยฟ้า
สวนสนุก The Fantasy Park
สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR
สะพานโกเด้นบริดจ์ - วัดหลินห์อึ๋ง
เมืองฮอยอัน - ล่องเรือกระด้ง
หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
สะพานมังกรเมืองดานัง - ตลาดฮาน
รหัสทัวร์ : THP3-VZ-VN-7JUN-11OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา10,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดานัง – เว้ - สุสานกษัตริย์ไคดินห์ – ตลาดดองบา
แม่น้ำหอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่ – พระราชวังโบราณ
ฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้ง
เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น
จั่วฟุกเกี๋ยน- บ้านเลขที่ 101-บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง)
สวนดอกไม้ “LE JARDIN D’AMOUR”
อลังการ “สะพานทอง” GOLDEN BRIDGE
ตลาดฮาน –สะพานมังกร - วัดหลินอึ๋ง 
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,888-11,900 บาท
เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม
แต่งชุดจักรพรรดิทานอาหารเย็น– พระราชวังไดโน้ย – เมืองดานัง
บานาฮิลล์– กระเช้าลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy Park
สวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR -สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) 
สวนสนุกThe Fantasy Park - รถราง หรือ Alpine coaster
เมืองฮอยอัน -บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง 
เมืองโบราณฮอยอัน – วัดฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น
ศาลกวนอู– สะพานมังกร-เมืองดานัง – ตลาดฮาน
ตุลาคม
27 - 30 ต.ค. 62, 28 - 31 ต.ค. 62, 29 ต.ค. - 01 พ.ย. 62, 30 ต.ค. - 02 พ.ย. 62, 31 ต.ค. - 03 พ.ย. 62,
พฤศจิกายน
01 - 01 พ.ย. 62, 02 - 05 พ.ย. 62, 03 - 06 พ.ย. 62, 04 - 07 พ.ย. 62, 05 - 08 พ.ย. 62, 06 - 09 พ.ย. 62, 07 - 10 พ.ย. 62, 08 - 11 พ.ย. 62, 09 - 12 พ.ย. 62, 10 - 13 พ.ย. 62, 11 - 14 พ.ย. 62, 12 - 15 พ.ย. 62, 13 - 16 พ.ย. 62, 14 - 17 พ.ย. 62, 15 - 18 พ.ย. 62, 16 - 19 พ.ย. 62, 17 - 20 พ.ย. 62, 18 - 21 พ.ย. 62, 19 - 22 พ.ย. 62, 20 - 23 พ.ย. 62, 21 - 24 พ.ย. 62, 22 - 25 พ.ย. 62, 23 - 26 พ.ย. 62, 24 - 27 พ.ย. 62, 25 - 28 พ.ย. 62, 26 - 29 พ.ย. 62, 27 - 30 พ.ย. 62, 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
01 - 04 ธ.ค. 62, 02 - 05 ธ.ค. 62, 03 - 06 ธ.ค. 62, 04 - 07 ธ.ค. 62, 05 - 08 ธ.ค. 62, 06 - 09 ธ.ค. 62, 07 - 10 ธ.ค. 62, 08 - 11 ธ.ค. 62, 09 - 12 ธ.ค. 62, 10 - 13 ธ.ค. 62, 11 - 14 ธ.ค. 62, 12 - 15 ธ.ค. 62, 13 - 16 ธ.ค. 62, 14 - 17 ธ.ค. 62, 15 - 18 ธ.ค. 62, 16 - 19 ธ.ค. 62, 17 - 20 ธ.ค. 62, 18 - 21 ธ.ค. 62, 19 - 22 ธ.ค. 62, 20 - 23 ธ.ค. 62, 21 - 24 ธ.ค. 62, 22 - 25 ธ.ค. 62, 23 - 26 ธ.ค. 62, 24 - 27 ธ.ค. 62, 25 - 28 ธ.ค. 62, 26 - 29 ธ.ค. 62,
มกราคม
02 - 05 ม.ค. 63, 03 - 06 ม.ค. 63, 04 - 07 ม.ค. 63, 05 - 08 ม.ค. 63, 06 - 09 ม.ค. 63, 07 - 10 ม.ค. 63, 08 - 11 ม.ค. 63, 09 - 12 ม.ค. 63, 10 - 13 ม.ค. 63, 11 - 14 ม.ค. 63, 12 - 15 ม.ค. 63, 13 - 16 ม.ค. 63, 15 - 18 ม.ค. 63, 16 - 19 ม.ค. 63, 17 - 20 ม.ค. 63, 18 - 21 ม.ค. 63, 19 - 22 ม.ค. 63, 20 - 23 ม.ค. 63, 21 - 24 ม.ค. 63, 22 - 25 ม.ค. 63, 23 - 26 ม.ค. 63, 24 - 27 ม.ค. 63, 25 - 28 ม.ค. 63, 26 - 29 ม.ค. 63, 27 - 30 ม.ค. 63, 28 - 31 ม.ค. 63, 29 ม.ค. - 01 ก.พ. 63, 30 ม.ค. - 02 ก.พ. 63, 31 ม.ค. - 03 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
01 - 04 ก.พ. 63, 02 - 05 ก.พ. 63, 03 - 06 ก.พ. 63, 04 - 07 ก.พ. 63, 05 - 08 ก.พ. 63, 06 - 09 ก.พ. 63, 07 - 10 ก.พ. 63, 08 - 11 ก.พ. 63, 09 - 12 ก.พ. 63, 10 - 13 ก.พ. 63, 11 - 14 ก.พ. 63, 12 - 15 ก.พ. 63, 13 - 16 ก.พ. 63, 14 - 17 ก.พ. 63, 15 - 18 ก.พ. 63, 16 - 19 ก.พ. 63, 17 - 20 ก.พ. 63, 18 - 21 ก.พ. 63, 19 - 22 ก.พ. 63, 20 - 23 ก.พ. 63, 21 - 24 ก.พ. 63, 22 - 25 ก.พ. 63, 23 - 26 ก.พ. 63, 24 - 27 ก.พ. 63, 25 - 28 ก.พ. 63, 26 - 29 ก.พ. 63, 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 63, 29 ก.พ. - 03 มี.ค. 63,
มีนาคม
01 - 04 มี.ค. 63, 02 - 05 มี.ค. 63, 03 - 06 มี.ค. 63, 04 - 07 มี.ค. 63, 05 - 08 มี.ค. 63, 06 - 09 มี.ค. 63, 07 - 10 มี.ค. 63, 08 - 11 มี.ค. 63, 09 - 12 มี.ค. 63, 10 - 13 มี.ค. 63, 11 - 14 มี.ค. 63, 12 - 15 มี.ค. 63, 13 - 16 มี.ค. 63, 14 - 17 มี.ค. 63, 15 - 18 มี.ค. 63, 16 - 19 มี.ค. 63, 17 - 20 มี.ค. 63, 18 - 21 มี.ค. 63, 19 - 22 มี.ค. 63, 20 - 23 มี.ค. 63, 21 - 24 มี.ค. 63, 22 - 25 มี.ค. 63, 23 - 26 มี.ค. 63,
ตุลาคม
14 ต.ค. - 17 ม.ค. 63,
เมืองดานัง - สะพานมังกร-เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน
ล่องเรือกระด้ง –  เมืองโบราณฮอยอัน - วัดฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น
ศาลกวนอู – บานาฮิลล์(ค้างคืน) – กระเช้าลอยฟ้า - โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR
สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge)-สวนสนุก The Fantasy Park
รถราง หรือ Alpine coaster  - เมืองเว้ – พระราชวังไดโน้ย – ตลาดดองบา
ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม – ทานอาหารเย็นพร้อมใส่ชุดจักรพรรดิ
เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองดานัง -  วัดลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน 
ตุลาคม
27 - 30 ต.ค. 62, 28 - 31 ต.ค. 62, 29 ต.ค. - 01 พ.ย. 62, 30 ต.ค. - 02 พ.ย. 62, 31 ต.ค. - 03 พ.ย. 62,
พฤศจิกายน
02 - 05 พ.ย. 62, 03 - 06 พ.ย. 62, 05 - 08 พ.ย. 62, 06 - 09 พ.ย. 62, 08 - 11 พ.ย. 62, 09 - 12 พ.ย. 62, 10 - 13 พ.ย. 62, 12 - 15 พ.ย. 62, 13 - 16 พ.ย. 62, 15 - 18 พ.ย. 62, 16 - 19 พ.ย. 62, 17 - 20 พ.ย. 62, 19 - 22 พ.ย. 62, 20 - 23 พ.ย. 62, 22 - 25 พ.ย. 62, 23 - 26 พ.ย. 62, 24 - 27 พ.ย. 62, 26 - 29 พ.ย. 62, 27 - 30 พ.ย. 62, 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
01 - 04 ธ.ค. 62, 03 - 06 ธ.ค. 62, 04 - 07 ธ.ค. 62, 06 - 09 ธ.ค. 62, 07 - 10 ธ.ค. 62, 08 - 11 ธ.ค. 62, 10 - 13 ธ.ค. 62, 11 - 14 ธ.ค. 62, 13 - 16 ธ.ค. 62, 14 - 17 ธ.ค. 62, 15 - 18 ธ.ค. 62, 17 - 20 ธ.ค. 62, 18 - 21 ธ.ค. 62, 20 - 23 ธ.ค. 62, 21 - 24 ธ.ค. 62, 22 - 25 ธ.ค. 62, 24 - 27 ธ.ค. 62, 25 - 28 ธ.ค. 62, 26 - 29 ธ.ค. 62,
มกราคม
02 - 05 ม.ค. 63, 03 - 06 ม.ค. 63, 04 - 07 ม.ค. 63, 06 - 09 ม.ค. 63, 08 - 11 ม.ค. 63, 10 - 13 ม.ค. 63, 11 - 14 ม.ค. 63, 15 - 18 ม.ค. 63, 17 - 20 ม.ค. 63, 18 - 21 ม.ค. 63, 19 - 22 ม.ค. 63, 21 - 24 ม.ค. 63, 22 - 25 ม.ค. 63, 24 - 27 ม.ค. 63, 25 - 28 ม.ค. 63, 26 - 29 ม.ค. 63, 28 - 31 ม.ค. 63, 29 ม.ค. - 01 ก.พ. 63, 31 ม.ค. - 03 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
01 - 04 ก.พ. 63, 02 - 05 ก.พ. 63, 03 - 06 ก.พ. 63, 04 - 07 ก.พ. 63, 05 - 08 ก.พ. 63, 07 - 10 ก.พ. 63, 08 - 11 ก.พ. 63, 09 - 12 ก.พ. 63, 11 - 14 ก.พ. 63, 12 - 15 ก.พ. 63, 14 - 17 ก.พ. 63, 15 - 18 ก.พ. 63, 16 - 19 ก.พ. 63, 18 - 21 ก.พ. 63, 19 - 22 ก.พ. 63, 20 - 23 ก.พ. 63, 21 - 24 ก.พ. 63, 22 - 25 ก.พ. 63, 23 - 26 ก.พ. 63, 24 - 27 ก.พ. 63, 25 - 28 ก.พ. 63, 26 - 29 ก.พ. 63, 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 63, 29 ก.พ. - 03 มี.ค. 63,
มีนาคม
01 - 04 มี.ค. 63, 02 - 05 มี.ค. 63, 03 - 06 มี.ค. 63, 04 - 07 มี.ค. 63, 05 - 08 มี.ค. 63, 06 - 09 มี.ค. 63, 07 - 10 มี.ค. 63, 08 - 11 มี.ค. 63, 09 - 12 มี.ค. 63, 10 - 13 มี.ค. 63, 11 - 14 มี.ค. 63, 12 - 15 มี.ค. 63, 13 - 16 มี.ค. 63, 14 - 17 มี.ค. 63, 15 - 18 มี.ค. 63, 16 - 19 มี.ค. 63, 17 - 20 มี.ค. 63, 18 - 21 มี.ค. 63, 19 - 22 มี.ค. 63, 20 - 23 มี.ค. 63, 21 - 24 มี.ค. 63, 22 - 25 มี.ค. 63, 23 - 26 มี.ค. 63, 24 - 27 มี.ค. 63, 25 - 28 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THS20-VZ-VN-15MAY-23OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา10,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดานัง – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร
สะพานมังกร-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
หมู่บ้านกั๊มทาน–ล่องเรือกระด้ง – ฮอยอัน
หาดหมีเคว – บาน่าฮิลล์  สะพานมือ
สวนสนุก Fantasy Park – เว้ - วัดเทียนมู่
ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม
พระราชวังไดโน้ย – วัดหลิงอิ๋ง - ตลาดฮาน
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,899-13,899 บาท
รหัสทัวร์ : THS20-VZ-VN-4JUN-31OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา10,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดานัง – เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา
ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-พระราชวังไดโน้ย
ร้านเยื้อไผ่ – ไข่มุก – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ
สวนสนุก-วัดหลิงอิ๋ง  - หาดหมีเคว – ล่องเรือกระด้ง
ฮอยอัน – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร
สะพานมังกร-ตลาดฮาน
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,899-13,899 บาท
รหัสทัวร์ : THS20-VZ-VN-7AUG-31OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา10,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดานัง – เว้– วัดเทียนมู่ 
– ตลาดดองบา – ล่องเรอืมังกรชมแม่น้ำหอม
– พระราชวังไดโน้ย – ร้านเยื้อไผ่ 
– ไข่มุก – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ 
– สวนสนุก – วัดหลิงอึ๋ง  หาดหมีเคว 
– ล่องเรือกระด้ง – ฮอยอัน 
– สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร 
– สะพานมังกร – ตลาดฮาน 
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์เวียดนาม : DAD01 VIETNAM DANANG HUE HOI AN 4D3N (311219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์เวียดนาม : Enjoy Vietnam Klang 4D3N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 16,500
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,888

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top