ค้นหา
ค้นหา
ญาตราง

ทัวร์ญาตราง

พบ 10 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ญาตรางขายดี
TAG


รหัสทัวร์ : THT18-FD-VN-1NOV19-20MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองญาจาง – ปราสาทโพนากา
วัดลองเซิน-โบสถ์ญาจาง
SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB
วินเพิร์ลแลนด์ทั้งวัน – ตลาดดัม
พฤศจิกายน
22 - 24 พ.ย. 62, 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
06 - 08 ธ.ค. 62, 13 - 15 ธ.ค. 62, 20 - 22 ธ.ค. 62, 27 - 29 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63,
มกราคม
03 - 05 ม.ค. 63, 10 - 12 ม.ค. 63, 17 - 19 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
07 - 09 ก.พ. 63, 14 - 16 ก.พ. 63, 21 - 23 ก.พ. 63, 28 ก.พ. - 01 มี.ค. 63,
มีนาคม
06 - 08 มี.ค. 63, 13 - 15 มี.ค. 63, 20 - 22 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB15-PG-VN-23OCT-20DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
PG
 
ราคา10,988
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองญาจาง - วินเพิร์ลแลนด์ (นั่งกระเช้า)
ชมโชว์น้ำพุประกอบแสงสีเสียง
สวนสนุกวินเพิร์ล - โบสถ์ญาจาง
วัดลองเซิน - ปราสาทโพนคร
ตลาดดัม
พฤศจิกายน
22 - 24 พ.ย. 62, 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
06 - 08 ธ.ค. 62, 13 - 15 ธ.ค. 62, 20 - 22 ธ.ค. 62,
เมืองดาลัด-สวนดอกไม้เมืองหนาว
เครซี่เฮ้าส์-ตลาดไนซ์มาร์เก็ต
วัดตั๊กลัม-น้ำตกดาตันลา-ญาจาง
ตลาดดัม- SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB
ปราสาทโพนากา-โบสถ์ญาจาง- วินเพิร์ลแลนด์
พฤศจิกายน
22 - 25 พ.ย. 62, 24 - 27 พ.ย. 62, 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
01 - 04 ธ.ค. 62, 06 - 09 ธ.ค. 62, 08 - 11 ธ.ค. 62, 13 - 16 ธ.ค. 62, 15 - 18 ธ.ค. 62, 20 - 23 ธ.ค. 62,
มกราคม
03 - 06 ม.ค. 63, 05 - 08 ม.ค. 63, 10 - 13 ม.ค. 63, 12 - 15 ม.ค. 63, 17 - 20 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
02 - 05 ก.พ. 63, 07 - 10 ก.พ. 63, 09 - 12 ก.พ. 63, 14 - 17 ก.พ. 63, 16 - 19 ก.พ. 63, 21 - 24 ก.พ. 63, 23 - 26 ก.พ. 63, 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 63,
มีนาคม
01 - 04 มี.ค. 63, 06 - 09 มี.ค. 63, 08 - 11 มี.ค. 63, 13 - 16 มี.ค. 63, 15 - 18 มี.ค. 63, 20 - 23 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THJ6-VZ-VN-31OCT19-21MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา10,999
รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาลัด - ฟานเทียต

มุยเน่ - ทะเลทรายขาวมุยเน่

ญาตราง - สวนดอกไม้

พฤศจิกายน
21 - 24 พ.ย. 62, 22 - 25 พ.ย. 62, 23 - 26 พ.ย. 62, 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
05 - 08 ธ.ค. 62, 06 - 09 ธ.ค. 62, 07 - 10 ธ.ค. 62, 08 - 11 ธ.ค. 62, 12 - 15 ธ.ค. 62, 13 - 16 ธ.ค. 62, 14 - 17 ธ.ค. 62, 19 - 22 ธ.ค. 62, 20 - 23 ธ.ค. 62, 21 - 24 ธ.ค. 62, 26 - 29 ธ.ค. 62, 27 - 30 ธ.ค. 62, 28 - 31 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63,
มกราคม
01 - 04 ม.ค. 63, 02 - 05 ม.ค. 63, 16 - 19 ม.ค. 63, 17 - 20 ม.ค. 63, 18 - 21 ม.ค. 63, 25 - 28 ม.ค. 63, 30 ม.ค. - 02 ก.พ. 63, 31 ม.ค. - 03 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
01 - 04 ก.พ. 63, 06 - 09 ก.พ. 63, 07 - 10 ก.พ. 63, 08 - 11 ก.พ. 63, 13 - 16 ก.พ. 63, 14 - 17 ก.พ. 63, 15 - 18 ก.พ. 63, 20 - 23 ก.พ. 63, 21 - 24 ก.พ. 63, 22 - 25 ก.พ. 63, 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 63, 29 ก.พ. - 03 มี.ค. 63,
มีนาคม
05 - 08 มี.ค. 63, 06 - 09 มี.ค. 63, 07 - 10 มี.ค. 63, 12 - 15 มี.ค. 63, 13 - 16 มี.ค. 63, 14 - 17 มี.ค. 63, 19 - 22 มี.ค. 63, 20 - 23 มี.ค. 63, 21 - 24 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB15-PG-VN-22SEP-20DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
PG
 
ราคา11,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองดาลัด - สวนดอกไม้ 
Crazy House - ช้อปปิ้งถนนคนเดินเมืองดาลัด
นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม
น้ำตกดาตันลา - เมืองญาจาง 
วินเพิร์ลแลนด์ (นั่งกระเช้าข้ามเกาะ)
โชว์น้ำพุประกอบแสงสีเสียง 
สวนสนุกวินเพิร์ล - โบสถ์ญาจาง 
วัดลองเซิน - ปราสาทโพนคร
ตลาดดัม
พฤศจิกายน
22 - 25 พ.ย. 62, 24 - 27 พ.ย. 62,
ธันวาคม
01 - 04 ธ.ค. 62, 08 - 11 ธ.ค. 62, 13 - 16 ธ.ค. 62, 15 - 18 ธ.ค. 62, 20 - 23 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THG15-VZ-VN-3DEC19-18MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา11,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองดาลัด – เมืองญาจาง
VINPEARL LAND – โบสถ์หินญาจาง
วัดลองเซิน – ปราสาทโพนคร
DAM MARKET - น้ำตกดาลันทา
ROLLER COASTER – นั่งกระเช้าไฟฟ้า
วัดตั๊กลั้ม – พระราชวังบ๋าวได๋
CRAZY HOUSE - ตลาดราตรีดาลัด
ชมทุ่งดอกไฮเดรนเยีย
ธันวาคม
03 - 06 ธ.ค. 62, 07 - 10 ธ.ค. 62, 11 - 14 ธ.ค. 62, 25 - 28 ธ.ค. 62,
กุมภาพันธ์
06 - 09 ก.พ. 63, 19 - 22 ก.พ. 63,
มีนาคม
04 - 07 มี.ค. 63, 18 - 21 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THT18-FD-VN-1NOV19-20MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา11,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองดาลัด-สวนดอกไม้เมืองหนาว
เครซี่เฮ้าส์-ตลาดไนซ์มาร์เก็ต
วัดตั๊กลัม-น้ำตกดาตันลา-ญาจาง
วินเพิร์ลแลนด์-ชมโชว์น้ำพุประกอบแสงสีเสียง
สวนสนุก VINPEARL LAND-โบสถ์ญาจาง
วัดโพนากา-ตลาดดัม- SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB
พฤศจิกายน
22 - 25 พ.ย. 62, 24 - 27 พ.ย. 62, 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
01 - 04 ธ.ค. 62, 06 - 09 ธ.ค. 62, 08 - 11 ธ.ค. 62, 13 - 16 ธ.ค. 62, 15 - 18 ธ.ค. 62, 20 - 23 ธ.ค. 62,
มกราคม
03 - 06 ม.ค. 63, 05 - 08 ม.ค. 63, 10 - 13 ม.ค. 63, 12 - 15 ม.ค. 63, 17 - 20 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
02 - 05 ก.พ. 63, 07 - 10 ก.พ. 63, 09 - 12 ก.พ. 63, 14 - 17 ก.พ. 63, 16 - 19 ก.พ. 63, 21 - 24 ก.พ. 63, 23 - 26 ก.พ. 63, 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 63,
มีนาคม
01 - 04 มี.ค. 63, 06 - 09 มี.ค. 63, 08 - 11 มี.ค. 63, 13 - 16 มี.ค. 63, 15 - 18 มี.ค. 63, 20 - 23 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB11-PG-VN-11OCT-27DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
PG
 
ราคา12,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ญาตราง - สวนสนุกวินเพิร์ล
ตลาดญาตราง-วัดลองเซิน
ปราสาทโพนคร - ดาลัด
ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า  
นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม
พระราชวังฤดูร้อน - CRAZY HOUSE
ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย-โบสถ์หินญาตราง
ตลาด DAM - ร้าน SANEST
พฤศจิกายน
22 - 25 พ.ย. 62, 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
06 - 09 ธ.ค. 62, 13 - 16 ธ.ค. 62, 27 - 30 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THB11-FD-VN-25OCT19-27MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา13,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ญาตราง - วัดลองเซิน - ปราสาทโพนคร
สวนสนุกวินเพิร์ล - ตลาดญาตราง
ดาลัด - นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม
พระราชวังฤดูร้อน - CRAZY HOUSE
ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย-มุยเน่ - ทะเลทรายแดง
ทะเลทรายขาว - ชมลำธาร FAIRYSTREAM
โฮจิมินห์ - วัดเทียนฮัว - ตลาดเบนถัน
พฤศจิกายน
29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
13 - 16 ธ.ค. 62, 20 - 23 ธ.ค. 62, 22 - 25 ธ.ค. 62, 25 - 28 ธ.ค. 62, 27 - 30 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63,
มกราคม
03 - 06 ม.ค. 63, 10 - 13 ม.ค. 63, 17 - 20 ม.ค. 63, 26 - 29 ม.ค. 63, 31 ม.ค. - 03 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
07 - 10 ก.พ. 63, 14 - 17 ก.พ. 63, 21 - 24 ก.พ. 63, 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 63,
มีนาคม
06 - 09 มี.ค. 63, 13 - 16 มี.ค. 63, 20 - 23 มี.ค. 63, 27 - 30 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB11-FD-VN-29DEC19-4JAN20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
FD
 
ราคา17,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โฮจิมินห์ซิตี้ - อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์
โบสถ์นอร์ธเธอดัม - ฟานเทียด
ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง
ชมลำธาร FAIRYSTREAM
หมู่บ้านชาวประมง FishingVillage
ญาตราง - ตลาดญาตราง - วัดลองเซิน
ปราสาทโพนคร - สวนสนุกวินเพิร์ล
น้ำตกดาลันตา - พระราชวังฤดูร้อน
นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม
ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย - ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด
ดาลัด - จัตุรัสโฮจิมินห์ - ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน
ธันวาคม
29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์เวียดนาม : HASHTAG HANOI-HA LONG BAY-NINH BINH 3D2N (081219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,991
ทัวร์เวียดนาม : DAD01 VIETNAM DANANG HUE HOI AN 4D3N (311219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,888

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top