ค้นหา
ค้นหา
ญาตราง

ทัวร์ญาตราง

พบ 5 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ญาตรางขายดี


รหัสทัวร์ : THT18-FD-VN-08DEC-2023-31MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 3วัน2คืน
FD
 
ราคา10,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เพลิดเพลินกับ สวนสนุกวินเพิร์ล เต็มวัน เต็มอิ่มกับโซนสวนสนุก, สวนน้ำ, อควำเรียม และโซนซำฟำรี ที่รวมสัตว์บกน่ำรัก หลำกหลำยชนิดไว้มำกมำย
เช็คอินคำเฟ่สุดชิค Jungle Café
เซลฟี่กับแลนด์มำร์ค Tram Huong อำคำรทรงดอกบัวสีชมพูริมหำด
เดินชิมซีฟู้ดเมืองญำจำง ณ Street food Night Market ห้ำมพลำด!! ชิม Lobster
เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด
พักดี โรงแรมระดับ 4 ดำว
รหัสทัวร์ : THT18-FD-VN-15DEC-2023-01APR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
FD
 
ราคา13,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย้อนวัยเด็กกับ สวนสนุกวินเพิร์ล โซนสวนสนุก, สวนนา, อควาเรียม และโซนซาฟารี ที่รวมสัตว์บกน่ารัก หลากหลายชนิดไว้มากมาย
สัมผัสประสบการณ์สุดตื่นเต้น นั่งรถราง เพื่อชม นาตกดาตันลา
ให้ท่านได้อัพรูปสวยๆ ลงโซเชียล โดยมีแบล็คกราวเป็น ดอกไฮเดรนเยีย
ลิ มรส ล็อบสเตอร์ ณ ตลาดกลางคืนญาจาง
เมนูพิเศษ Seafood Buffet , Vinpearl Wonder Buffet
พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว
รหัสทัวร์ : THB12-FD-VN-17FEB-26MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
 
ราคา13,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เต็มอิ่มกับสวนสนุก วินเพิร์ลแลนด์ พิเศษพักหรู 5 ดาว บนเกาะ Vinpearl land 1 คืน 
ชมโบสถ์หิน ปราสาทไม้รูปดอกบัว ปราสาทโพนคร สักการะวัดลองเซิน เช็คอิน Hon Chong Cafe ริมทะเลญาจาง 
ช้อปปิ้งตลาดไนท์มาร์เก็ตญาจาง ▪ อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ BBQ SEA FOOD
รหัสทัวร์ : THV4-FD-VN-17JAN-31MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน4คืน
FD
 
ราคา13,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชมโบสถ์นอร์ทเทอดาม ไปรษณีย์กลาง คาเฟ่อาร์พาทเมนท์ นครโฮจิมินห์ ซิตี้
ตะลุยทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง เมืองมุยเน่
ชมสวนดอกไม้ ดอกไฮเดรนเยีย เมืองดาลัด
นั่งโรเลอร์โคลสเตอร์ชมน้ำตกดาทันลา
ชมโบสถ์หินนาตรัง ปราสาทโพนคร อาณาจักรจามโบราณ เมืองญาจาง
อิ่มอร่อยกับบุปเฟต์ปิ้งย่าง ชาบูซีฟู้ด เบียร์สดไม่อั้น
รหัสทัวร์ : THV4-FD-VN-31JAN-31MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน4คืน
FD
 
ราคา14,777
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชมโบสถ์หินนาตรัง ปราสาทโพนคร อาณาจักรจามโบราณ เมืองญาจาง
อิสระเต็มวัน เลือกซื้อ OPTION นั่งเรือข้ามเกาะเที่ยวสวนสนุก VIN WONDER
ชมสวนดอกไม้ FRESH GARDEN เมืองดาลัด
นั่งโรเลอร์โคลสเตอร์ชมน้ำตกดาทันลา
ตะลุยทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง เมืองมุยเน่
ชมโบสถ์นอร์ทเทอดาม ไปรษณีย์กลาง นครโฮจิมินห์ ซิตี้
อิ่มอร่อยกับบุปเฟต์ปิ้งย่าง ชาบูซีฟู้ด เบียร์สดไม่อั้น
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top