ค้นหา
ค้นหา
ซาปา

ซาปา

พบ 16 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ซาปาขายดี
ทัวร์เวียดนาม : DLI01 มุยเน่ ดาลัด ทะเลทราย 4D3N (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,989
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211020)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,888
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN001 VZ มหัศจรรย์ DALAT 3 วัน 2 คืน (260720)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,900

เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ซาปา
รหัสทัวร์ : THJ6-VJ-VN-7FEB-21OCT20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VJ
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮานอย - ซาปา - สะพานแก้วมังกรเมฆ
หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต-ไร่นาขั้นบันได
ฟานซีปัน-ตลาด LOVE MARKET
จัตุรัสบาดิงห์-วัดเจดีย์เสาเดียว
ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย
กุมภาพันธ์
28 ก.พ. - 02 มี.ค. 63,
มีนาคม
06 - 09 มี.ค. 63, 13 - 16 มี.ค. 63, 20 - 23 มี.ค. 63, 27 - 30 มี.ค. 63,
เมษายน
03 - 06 เม.ย. 63, 04 - 07 เม.ย. 63, 11 - 14 เม.ย. 63, 12 - 15 เม.ย. 63, 13 - 16 เม.ย. 63, 17 - 20 เม.ย. 63, 24 - 27 เม.ย. 63,
พฤษภาคม
01 - 04 พ.ค. 63, 03 - 06 พ.ค. 63, 05 - 08 พ.ค. 63, 06 - 09 พ.ค. 63, 08 - 11 พ.ค. 63, 15 - 18 พ.ค. 63, 22 - 25 พ.ค. 63,
กรกฎาคม
03 - 06 ก.ค. 63, 04 - 07 ก.ค. 63, 25 - 28 ก.ค. 63, 26 - 29 ก.ค. 63, 27 - 30 ก.ค. 63,
สิงหาคม
09 - 12 ส.ค. 63, 14 - 17 ส.ค. 63, 21 - 24 ส.ค. 63, 28 - 31 ส.ค. 63,
กันยายน
04 - 07 ก.ย. 63, 11 - 14 ก.ย. 63, 18 - 21 ก.ย. 63, 25 - 28 ก.ย. 63,
ตุลาคม
01 - 04 ต.ค. 63, 02 - 05 ต.ค. 63, 03 - 06 ต.ค. 63, 08 - 11 ต.ค. 63, 09 - 12 ต.ค. 63, 10 - 13 ต.ค. 63, 15 - 18 ต.ค. 63, 16 - 19 ต.ค. 63, 17 - 20 ต.ค. 63, 20 - 23 ต.ค. 63, 21 - 24 ต.ค. 63,
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ซาปา
รหัสทัวร์ : THB11-VJ-VN-6FEB-18JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
VJ
 
ราคา10,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮานอย - อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย  
ลาวไก - ซาปา - ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต 
ชมน้ำตกสีเงิน - ตลาดซาปา   
นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน 
ยอดเขาฟานซีปัน - นิงห์บิงห์ 
ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก 
ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง๊อกเซิน
ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ   
กุมภาพันธ์
27 ก.พ. - 02 มี.ค. 63,
มีนาคม
05 - 09 มี.ค. 63, 12 - 16 มี.ค. 63, 19 - 23 มี.ค. 63, 26 - 30 มี.ค. 63,
เมษายน
02 - 06 เม.ย. 63, 03 - 07 เม.ย. 63, 04 - 08 เม.ย. 63, 10 - 14 เม.ย. 63, 11 - 15 เม.ย. 63, 12 - 16 เม.ย. 63, 13 - 17 เม.ย. 63, 23 - 27 เม.ย. 63, 30 เม.ย. - 04 พ.ค. 63,
พฤษภาคม
01 - 05 พ.ค. 63, 07 - 11 พ.ค. 63, 14 พ.ค. - 18 ก.พ. 63,
มิถุนายน
03 - 07 มิ.ย. 63, 18 - 22 มิ.ย. 63,
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ซาปา
รหัสทัวร์ : THG15-SL-VN-01DEC-26APR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา10,989
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองลาวไก  – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – ตลาดซาปา 
 เมืองซาปา – นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – เมืองฮานอย – ช้อปปิ้งถนน36สาย 
เมืองฮานอย – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก – ถ้ำตามก๊ก – เมืองฮาลอง – ร้านยา – ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต
ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – ร้านหยก
กุมภาพันธ์
23 - 26 ก.พ. 63,
มีนาคม
01 - 04 มี.ค. 63, 08 - 11 มี.ค. 63, 15 - 18 มี.ค. 63, 22 - 25 มี.ค. 63, 29 มี.ค. - 01 เม.ย. 63,
เมษายน
05 - 08 เม.ย. 63, 12 - 15 เม.ย. 63, 19 - 22 เม.ย. 63, 26 - 29 เม.ย. 63,
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ซาปา
รหัสทัวร์ : THB11-SL-VN-31JAN-26JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา11,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุงฮานอย – ลาวไก – ซาปา
ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา
ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน
นั่งรถรางขึ้นเขาฟานซีปัน
ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์
วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก
อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
กุมภาพันธ์
28 ก.พ. - 02 มี.ค. 63,
มีนาคม
06 - 09 มี.ค. 63, 13 - 16 มี.ค. 63, 27 - 30 มี.ค. 63,
เมษายน
03 - 06 เม.ย. 63, 10 - 13 เม.ย. 63, 12 - 15 เม.ย. 63, 17 - 20 เม.ย. 63, 24 - 27 เม.ย. 63,
พฤษภาคม
01 - 04 พ.ค. 63, 03 - 06 พ.ค. 63, 08 - 11 พ.ค. 63, 15 - 18 พ.ค. 63, 22 - 25 พ.ค. 63, 29 พ.ค. - 01 มิ.ย. 63,
มิถุนายน
05 - 08 มิ.ย. 63, 12 - 15 มิ.ย. 63, 26 - 29 มิ.ย. 63,
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ซาปา
รหัสทัวร์ : THZ1-VJ-VN-1APR-23OCT20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
VJ
 
ราคา11,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองไฮฟอง – เมืองฮาลอง - เมืองลาวไก
ฮาลองไนท์ มาร์เก็ต - เมืองซาปา          
ท่าเรือโห่งไก – ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์ 
ถ้ำนางฟ้า – เกาะไก่ชน – เมืองนิงห์บิงห์ 
ล่องเรือฮาลองบก – เมืองฮานอย 
ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน 
หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต  น้ำตกสีเงิน 
ภูเขาปากมังกร – ซาปาเลิฟ มาร์เก็ต
นั่งรถไฟชมเมืองซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้า 
ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – สะพานแสงอาทิตย์
ทะเลสาบคืนดาว – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย 
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ 

เมษายน
01 - 05 เม.ย. 63, 03 - 07 เม.ย. 63, 08 - 12 เม.ย. 63, 10 - 14 เม.ย. 63, 15 - 19 เม.ย. 63, 22 - 26 เม.ย. 63, 29 เม.ย. - 03 พ.ค. 63,
พฤษภาคม
01 - 05 พ.ค. 63, 06 - 10 พ.ค. 63, 08 - 12 พ.ค. 63, 13 - 17 พ.ค. 63, 20 - 24 พ.ค. 63,
มิถุนายน
03 - 07 มิ.ย. 63, 10 - 14 มิ.ย. 63, 17 - 21 มิ.ย. 63,
กรกฎาคม
03 - 07 ก.ค. 63, 08 - 12 ก.ค. 63, 22 - 26 ก.ค. 63, 24 - 28 ก.ค. 63,
สิงหาคม
05 - 09 ส.ค. 63, 12 - 16 ส.ค. 63, 19 - 23 ส.ค. 63, 26 - 30 ส.ค. 63,
กันยายน
09 - 13 ก.ย. 63, 16 - 20 ก.ย. 63, 23 - 27 ก.ย. 63, 30 ก.ย. - 04 ต.ค. 63,
ตุลาคม
07 - 11 ต.ค. 63, 09 - 13 ต.ค. 63, 14 - 18 ต.ค. 63, 16 - 20 ต.ค. 63, 21 - 25 ต.ค. 63, 23 - 27 ต.ค. 63,
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ซาปา
รหัสทัวร์ : THP3-VN-VN-3APR-17SEP20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VN
 
ราคา12,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ - ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ
วัดเจดีย์เสาเดียว – ซาปา - หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village
ยอดเขาฟานซีปัน (รวมรถรางและกระเช้า)
ภูเขาห่ามโหร่ง – ตลาดไนท์มาเก็ต
เมษายน
03 - 06 เม.ย. 63, 12 - 15 เม.ย. 63,
พฤษภาคม
21 - 24 พ.ค. 63,
กรกฎาคม
09 - 12 ก.ค. 63, 25 - 28 ก.ค. 63,
สิงหาคม
09 - 12 ส.ค. 63, 27 - 30 ส.ค. 63,
กันยายน
17 - 20 ก.ย. 63,
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ซาปา
รหัสทัวร์ : THZ1-VN-VN-2APR-26SEP20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
VN
 
ราคา12,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฮานอย – เมืองลาวไก 
ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน 
ตลาดก๊กเลี๊ยว – เมืองซาปา 
ภูเขาปากมังกร – จุดชมวิวเมืองซาปา
โบสถ์ซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต 
นั่งรถไฟชมเมืองซาปา 
นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน
หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน 
ช้อปปิ้งตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต 
ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ 
ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – เมืองนิงห์บิงห์
ล่องเรือฮาลองบก ชมความงามแหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน (ล่องเรือนิงห์บิงห์ฮาลองบก) 
เมษายน
02 - 06 เม.ย. 63, 09 - 13 เม.ย. 63, 12 - 16 เม.ย. 63, 17 - 21 เม.ย. 63,
พฤษภาคม
07 - 11 พ.ค. 63, 09 - 13 พ.ค. 63, 14 - 18 พ.ค. 63, 16 - 20 พ.ค. 63, 21 - 25 พ.ค. 63, 23 - 27 พ.ค. 63, 28 พ.ค. - 01 มิ.ย. 63, 30 พ.ค. - 03 มิ.ย. 63,
มิถุนายน
06 - 10 มิ.ย. 63, 11 - 15 มิ.ย. 63, 19 - 23 มิ.ย. 63, 24 - 28 มิ.ย. 63,
กรกฎาคม
01 - 05 ก.ค. 63, 03 - 07 ก.ค. 63, 09 - 13 ก.ค. 63, 11 - 15 ก.ค. 63, 16 - 20 ก.ค. 63, 18 - 22 ก.ค. 63, 23 - 27 ก.ค. 63, 25 - 29 ก.ค. 63, 30 ก.ค. - 03 ส.ค. 63,
สิงหาคม
01 - 05 ส.ค. 63, 06 - 10 ส.ค. 63, 08 - 12 ส.ค. 63, 13 - 17 ส.ค. 63, 20 - 24 ส.ค. 63, 22 - 26 ส.ค. 63, 29 ส.ค. - 02 ก.ย. 63,
กันยายน
03 - 07 ก.ย. 63, 05 - 09 ก.ย. 63, 10 - 14 ก.ย. 63, 12 - 16 ก.ย. 63, 17 - 21 ก.ย. 63, 26 - 30 ก.ย. 63,
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ซาปา
รหัสทัวร์ : THG1-VJ-VN-4APR-27JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
VJ
 
ราคา12,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองนิงห์บิงห์ - ล่องเรือฮาลองบก 
ถ้ำตำก๊อก - เมืองซาปา - โบสถ์หินซาปา 
ตลาดไนท์มาร์เก็ต - เมืองซาปา 
นั่งรถรางไฟฟ้า Muong Hoa 
กระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน - หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต 
สะพานแก้วมังกรเมฆ - เมืองฮานอย 
สุสานโฮจิมินห์ (ชมด้านนอก) - วัดเฉินก๊วก 
ช้อบปิ้งถนน 36 สาย - ทะเลสาบคืนดาบ 
วัดหง๊อกเซิน
เมษายน
04 - 08 เม.ย. 63, 11 - 15 เม.ย. 63, 18 - 22 เม.ย. 63,
พฤษภาคม
09 - 13 พ.ค. 63, 16 - 20 พ.ค. 63, 23 - 27 พ.ค. 63,
มิถุนายน
06 - 10 มิ.ย. 63, 20 - 24 มิ.ย. 63, 27 มิ.ย. - 01 ก.ค. 63,
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ซาปา
รหัสทัวร์ : THT18-VN-VN-1APR-24SEP20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
VN
 
ราคา13,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองลาวไก-เมืองซาปา - สถานีฟานสิปัน
ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน - จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปัน
เที่ยวชมหมู่บ้านกั๊ต กั๊ต– น้ำตกซิลเวอร์– โบสถ์ซาปา
ตลาดซาปา - เมืองฮานอย-ร้านเยื่อไผ่-เมืองฮาลอง
ฮาลอง ปาร์ค - นั่งกระเช้า 2 ชั้น – สวนดอกไม้ญี่ปุ่น
นั่งรถราง - ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun wheel - การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ
ล่องเรืออ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง
เกาะไก่ชนกัน –ร้านหยก- เมืองนิงห์บิงห์ – วัดไบ่ดิงห์
จ่างอาน–ล่องเรือชมความสวยงามของจ่างอ่าน
เมษายน
01 - 05 เม.ย. 63, 08 - 12 เม.ย. 63, 11 - 15 เม.ย. 63, 16 - 20 เม.ย. 63, 23 - 27 เม.ย. 63,
พฤษภาคม
06 - 10 พ.ค. 63, 20 - 24 พ.ค. 63, 29 พ.ค. - 02 มิ.ย. 63,
มิถุนายน
03 - 07 มิ.ย. 63, 10 - 14 มิ.ย. 63, 18 - 22 มิ.ย. 63, 25 - 29 มิ.ย. 63,
กรกฎาคม
02 - 06 ก.ค. 63, 10 - 14 ก.ค. 63, 22 - 26 ก.ค. 63, 29 ก.ค. - 02 ส.ค. 63,
สิงหาคม
05 - 09 ส.ค. 63, 12 - 16 ส.ค. 63, 19 - 23 ส.ค. 63, 26 - 30 ส.ค. 63,
กันยายน
02 - 06 ก.ย. 63, 09 - 13 ก.ย. 63, 18 - 22 ก.ย. 63, 24 - 28 ก.ย. 63,
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ซาปา
รหัสทัวร์ : THB11-FD-VN-30JAN-26JUL20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา13,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา
ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน
ตลาดซาปา-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน
นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)
ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง
ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง
ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง
ร้านหยก-ถนน 36 สาย
กุมภาพันธ์
27 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, 29 ก.พ. - 03 มี.ค. 63,
มีนาคม
05 - 08 มี.ค. 63, 07 - 10 มี.ค. 63, 12 - 15 มี.ค. 63, 14 - 17 มี.ค. 63, 19 - 22 มี.ค. 63, 21 - 24 มี.ค. 63, 26 - 29 มี.ค. 63, 28 - 31 มี.ค. 63,
เมษายน
02 - 05 เม.ย. 63, 04 - 07 เม.ย. 63, 05 - 08 เม.ย. 63, 11 - 14 เม.ย. 63, 12 - 15 เม.ย. 63, 16 - 19 เม.ย. 63, 18 - 21 เม.ย. 63, 19 - 22 เม.ย. 63, 23 - 26 เม.ย. 63, 25 - 28 เม.ย. 63, 30 เม.ย. - 03 พ.ค. 63,
พฤษภาคม
02 - 05 พ.ค. 63, 03 - 06 พ.ค. 63, 07 - 10 พ.ค. 63, 09 - 12 พ.ค. 63, 14 - 17 พ.ค. 63, 16 - 19 พ.ค. 63, 21 - 24 พ.ค. 63, 23 - 26 พ.ค. 63, 28 - 31 พ.ค. 63, 30 พ.ค. - 02 มิ.ย. 63,
กรกฎาคม
04 - 07 ก.ค. 63, 26 - 29 ก.ค. 63,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์เวียดนาม : DLI01 มุยเน่ ดาลัด ทะเลทราย 4D3N (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,989
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211020)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,888
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN001 VZ มหัศจรรย์ DALAT 3 วัน 2 คืน (260720)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top