ค้นหา
ค้นหา
เว้

ทัวร์เว้

พบ 45 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ เว้ขายดี

รหัสทัวร์ : THS20-VZ-VN-1FEB-22MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา11,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดานัง – เว้ – วัดเทียนมู่ 
ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
พระราชวังไดโน้ย 
ร้านเยื้อไผ่ ตลาดดองบา 
ไข่มุก – บาน่าฮิลล์ 
สะพานมือ – สวนสนุก
วัดหลิงอิ๋ง  - หาดหมีเคว 
ฮอยอัน – สะพานแห่งความรัก 
รูปปั้นปลามังกร – สะพานมังกร
ตลาดฮาน – ล่องเรือกระด้ง 
รหัสทัวร์ : THZ2-VZ-VN-3NOV19-25MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา11,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก - เมืองฮอยอัน
สะพานญี่ปุ่น - นั่งเรือกระด้ง – นั่งกระเช้าชมวิวเขาบาน่าฮิลล์
เที่ยวชมห้องเก็บไวน์ – สวนดอกไม้
สะพานทองโกลเด้น บริดจ์ - เที่ยวชมสวนสนุกบาน่าฮิลล์
เมืองเว้ – เจดีย์เทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม
พระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน – ดานัง - วัดลินห์อึ๋ง
ช้อปปิ้งตลาดฮาน
รหัสทัวร์ : THB11-FD-VN-22NOV19-23APR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา11,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โฮจิมินห์ซิตี้–อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์
โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ฟานเทียด (มุยเน่)
ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ดาลัด
Crazy house-น้ำตกดาลันตา
พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า
วัดตั๊กลัม-ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย
ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด
จัตุรัสโฮจิมินห์-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน
รหัสทัวร์ : THZ2-VZ-VN-6NOV19-25MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา11,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – ช้อปปิ้งตลาดตองบา 
ล่องเรือมังกร – วัดเจดีย์เทียนมู่ 
พระราชวังแห่งราชวงศเ์หงียน 
เทือกเขาบาน่าฮิลล์– นั่งกระเช้าชมวิวเขาบาน่าฮิลล์ 
เที่ยวชมห้องเก็บไวน์ – สวนดอกไม้ 
สะพานทองโกลเด้น บริดจ์ 
พักบนยอดเขาบาน่าฮิลล์
เที่ยวชมสวนสนุกบาน่าฮิลล์
นั่งเรือกระด้ง – เมืองฮอยอัน 
สะพานญี่ปุ่น – ดานัง
วัดลินห์อึ๋ง  ช้อปปิ้งตลาดฮาน
รหัสทัวร์ : THB11-VZ-VN-31JAN-28AUG20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา11,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว้ – พระราชวังเว้ – ตลาด Dong Ba
ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม-เจดีย์เทียนมู่
สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ – นั่งสามล้อซิโคล่
ดานัง – บาน่าฮิลล์ – วัดลินห์อึ๋ง
เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน
นั่งเรือกระด้งฮอยอัน – วัดจีน-บ้านโบราณ
สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู – สะพานมังกร
ช้อปปิงตลาดฮาน
รหัสทัวร์ : THV4-VZ-VN-9JAN-21MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา11,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดานัง-เว้-เจดีย์เทียนมู่-ตลาดดองบา
ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม-พระราชวังเว้
ร้าน OTOP เมืองเว้-บานาฮิลล์-สะพานมือสีทอง
สวนสนุก-วัดลินห์อึ๋ง -เมืองโบราณฮอยอัน
หมู่บ้านกักทั้ม-ล่องเรือกระด้ง- เมืองโบราณฮอยอัน
บ้านโบราณ เลขที่ 101  - สะพานมังกร
สะพานแห่งความรัก-ตลาดฮาน
เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ 
นั่งรถซิโคล่ – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม – วัดเจดีย์เทียนมู่ 
นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บานาฮิลส์ – สะพานมือยักษ์ Golden Bridge 
สวนดอกไม้แห่งความรัก – โรงเก็บไวน์ - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค 
ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองฮอยอัน – เมืองโบราณฮอยอัน 
ศาลเจ้าโบราณกว้างตุ้ง – สะพานญี่ปุ่น – บ้านโบราณ 
หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร 
วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน

รหัสทัวร์ : THJ6-VZ-VN-27OCT19-25MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา11,999
รายละเอียดเพิ่มเติม

ดานัง - เว้ - วัดเทียนมู่

ล่องเรือมังกร - บานาฮิลล์

สะพานทอง - ฮอยอัน 

นั่งเรือกระด้ง - สะพานมังกร

คาร์ฟดราก้อน - วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน

รหัสทัวร์ : THJ6-VZ-VN-24OCT19-25MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา11,999
รายละเอียดเพิ่มเติม

ดานัง - สะพานมังกร

คาร์ฟดราก้อน - สะพานแห่งความรัก

เมืองมรดกโลกฮอยอัน - นั่งเรือกระด้ง

บานาฮิลล์ - สะพานทอง

เว้ - วัดเทียนมู่

ตลาดดงบา - ล่องเรือมังกร

พระราชวังไดโนย - เจ้าแม่กวนอิม

ตลาดฮาน

รหัสทัวร์ : THS20-VZ-VN-2FEB-24MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา12,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดานัง – เว้ – วัดเทียนมู๋ 
ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
พระราชวังไดโน้ย–นั่งรถสามล้อซิโคล่
ร้านเยื้อไผ่– ไข่มุก– บาน่าฮิลล
สะพานมือ – สวนสนุก
อิสระบนบาน่าฮิลล์ – วัดหลิงอิ๋ง 
สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร
สะพานมังกร - หมู่บ้านหินอ่อน 
เรือกระด้ง - ฮอยอัน - ตลาดฮาน 
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์เวียดนาม : DLI01 มุยเน่ ดาลัด ทะเลทราย 4D3N (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,989
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211020)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 8,888
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN001 VZ มหัศจรรย์ DALAT 3 วัน 2 คืน (260720)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 8,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top