ค้นหา
ค้นหา
ดานัง

ทัวร์ดานัง

พบ 65 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ดานังขายดี

รหัสทัวร์ : THZ1-FD-VN-4-25APR20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา12,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ป่น – บ้านเลขที่ 101
ศาลเจ้าโบราณ – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองดานัง
สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร
ชมวิวแม่น้ำห่าน - วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค
นั่งกระเช้าไฟฟ้า - เขาบานาฮิลส์
สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค - สะพานมือ
สวนดอกไม้แห่งความรัก - โรงเก็บไวน์
เมืองดานัง – ตลาดฮาน
รหัสทัวร์ : THZ1-VN-VN-31OCT19-22MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VN
 
ราคา12,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก
ชมแม่น้ำฮัน – เมืองเว้ – นั่งสามล้อซิโคล่
พระราชวังเว้ – วัดเทียนมู่ – ล่องเรือแม่น้ำหอม
ถนนคนเดินฮอยอัน - เมืองโบราณฮอยอัน
ศาลเจ้าโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101
ล่องเรือกระด้ง - หมู่บ้านกั๊มทาน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บานาฮิลส์ – สะพานมือโกลด์เด้นบริดจ์
สวนดอกไม้แห่งความรัก – โรงเก็บไวน์
สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – ช้อปปิ้งตลาดฮาน
รหัสทัวร์ : THG1-PG-VN-23FEB-26JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
PG
 
ราคา12,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองเว้-วัดเทียนมู่-ตลาดดองบา-ล่องเรือแม่น้ำหอม
พระราชวังไดโน้ย-ดานัง-บานาฮิลล์-กระเช้าลอยฟ้า
สวนสนุก The Fantasy Park
สวนดอกไม้ LE JARDIN D AMOUR
สะพานมือโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge)
บานาฮิลล์-วัดหลินห์อึ๋ง-เมืองฮอยอัน-ล่องเรือกระด้ง
ผ่านชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-สะพานมังกร
เมืองดานัง-ตลาดฮาน
รหัสทัวร์ : THG15-VN-VN-7NOV19-23MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VN
 
ราคา12,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก 
ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองฮอยอัน
SUN WORLD DANANG WONDERS
ขึ้นกระเช้าสู่บาน่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง
สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค - สวนดอกไม้ฝรั่งเศส
นั่งรถราง - โรงเก็บไวน์ - วัดหลินอึ๋ง
โบสถ์สีชมพู – ตลาดฮาน
รหัสทัวร์ : THS20-VN-VN-8FEB-28MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VN
 
ราคา13,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดานัง – สะพานแห่งความรัก 
รูปปั้นปลามังกร - สะพานมังกรไฟ
หมู่บ้านหินแกะสลักอ่อน - หาดหมีเคว 
ล่องเรือกระด้ง -  ฮอยอัน - เว้ 
วัดเทียนมุ๋ - ตลาดดองบา 
ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
พระราชวังไดโน้ย – ร้านเยื้อไผ่ 
ไข่มุก – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ 
สวนสนุก - วัดหลิงอิ๋ง - ตลาดฮาน
รหัสทัวร์ : THS20-PG-VN-26MAR-25JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
PG
 
ราคา13,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดานัง – เว้ – วัดเทียนมู่
ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
พระราชวังไดโน้ย – ร้านเยื้อไผ่ 
ไข่มุก – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ 
สวนสนุก - วัดหลิงอิ๋ง – หาดหมีเคว 
ล่องเรือกระด้ง -  ฮอยอัน 
สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร 
สะพานมังกรพ่นไฟ - ตลาดฮาน 
รหัสทัวร์ : THB11-FD-VN-24APR-27APR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา13,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดานัง - เว้ - เจดีย์เทียนมู่ 
ตลาดDong Ba - ล่องเรือแม่น้ำหอม 
พระราชวังเว้ - นั่งสามล้อซิโคล่ 
หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้งฮอยอัน 
เมืองโบราณฮอยอัน - วัดจีน 
สะพานญี่ปุ่น - ศาลกวนอู 
สะพานมังกรและสะพานแห่งรัก 
นั่งกระเช้า - บานาฮิลล์ - วัดลินห์อึ๋ง 
ตลาดฮาน
รหัสทัวร์ : THB11-FD-VN-8FEB-29MAY20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา13,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
สะพานมังกร-ฮอยอัน–เมืองโบราณฮอยอัน
หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้งฮอยอัน
วัดจีน–บ้านโบราณ–สะพานญี่ปุ่น
ศาลกวนอู–สุสานกษัตริย์ไคดิงห์
เจดีย์เทียนมู่–เว้–ล่องแม่น้ำหอม
พระราชวังหลวง – นั่งรถสามล้อซิโคล่
ดานัง – บาน่าฮิลล์ – วัดลินห์อึ้ง – ตลาดฮาน
รหัสทัวร์ : THB11-FD-VN-14FEB-28AUG20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา13,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba
ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม-เจดีย์เทียนมู่
สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-นั่งสามล้อซิคโคล่ชมเมืองเว้
ดานัง-บาน่าฮิลล์-วัดลินห์อึ้ง-เมืองโบราณฮอยอัน
หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดจีน
บ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู
สะพานมังกร-ช้อปปิ้งตลาดฮาน
รหัสทัวร์ : THB11-PG-VN-28FEB-26JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
PG
 
ราคา13,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดานัง – เว้ – พระราชวังหลวง
ตลาดDong Ba – ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
เจดีย์เทียนมู่ – สุสานกษัตริย์ไคดิงห์
นั่งสามล้อซิโคล่ชมเมืองเว้-บาน่าฮิลล์ 
วัดลินห์อึ้ง–เมืองโบราณฮอยอัน
หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้งฮอยอัน
วัดจีน–บ้านโบราณ–สะพานญี่ปุ่น
ศาลกวนอู–สะพานมังกร – ช้อปปิ้งตลาดฮาน
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์เวียดนาม : DLI01 มุยเน่ ดาลัด ทะเลทราย 4D3N (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,989
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211020)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 8,888
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN001 VZ มหัศจรรย์ DALAT 3 วัน 2 คืน (260720)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 8,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top