ค้นหา
ค้นหา
ดานัง

ทัวร์ดานัง

พบ 65 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ดานังขายดี

รหัสทัวร์ : THJ6-VZ-VN-24OCT19-25MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา11,999
รายละเอียดเพิ่มเติม

ดานัง - สะพานมังกร

คาร์ฟดราก้อน - สะพานแห่งความรัก

เมืองมรดกโลกฮอยอัน - นั่งเรือกระด้ง

บานาฮิลล์ - สะพานทอง

เว้ - วัดเทียนมู่

ตลาดดงบา - ล่องเรือมังกร

พระราชวังไดโนย - เจ้าแม่กวนอิม

ตลาดฮาน

รหัสทัวร์ : THJ6-VZ-VN-29MAR-21OCT20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา11,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดานัง-ฮอยอัน-เรือกระด้ง
ถนนคนเดินฮอยอันยามค่ำคืน
เมืองมรดกโลก-หมู่บ้านหินอ่อน
ชมสะพานญี่ปุ่น
วัดกวางตุ้ง (ศาลกวนอู) ภูเขาบานาฮิลล์
ตลาดฮาน-สะพานมังกร
สะพานแห่งความรักคาร์ฟดราก้อน
องค์เจ้าแม่กวนอิม-วัดหลินอึ๋ง
เมืองดานัง - เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น– ศาลกวนอู
วัดฟุกเกี๋ยน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง
วัดลินห์อึ๋ง – บานาฮิลล์ – กระเช้าลอยฟ้า
สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge)
โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR
บานาฮิลล์ - สวนสนุก The Fantasy Park
Alpine Coaster – สวนน้ำพุร้อนเทิ่นไต่
วัดเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง - แช่บ่อน้ำพุร้อน
สวนน้ำ Ebisu Than Tai – สะพานมังกร – ตลาดฮาน
รหัสทัวร์ : THT18-VN-VN-1NOV19-24MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VN
 
ราคา12,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองดานัง – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge)
ศาลกวนอู – วัดฟุกเกี๋ยน – หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง
วัดหลินห์อึ๋ง – บานาฮิลล์ – กระเช้าลอยฟ้า
สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge)
โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR
นั่งรถไฟโบราณ – อุโมงค์เก็บไวน์
Linh Chua linh Tu Temple - รถราง หรือ Alpine coaster
สวนสนุก The Fantasy Park - สะพานมังกร – ตลาดฮาน
รหัสทัวร์ : THS20-VZ-VN-2FEB-24MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา12,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดานัง – เว้ – วัดเทียนมู๋ 
ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
พระราชวังไดโน้ย–นั่งรถสามล้อซิโคล่
ร้านเยื้อไผ่– ไข่มุก– บาน่าฮิลล
สะพานมือ – สวนสนุก
อิสระบนบาน่าฮิลล์ – วัดหลิงอิ๋ง 
สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร
สะพานมังกร - หมู่บ้านหินอ่อน 
เรือกระด้ง - ฮอยอัน - ตลาดฮาน 
รหัสทัวร์ : THB11-PG-VN-8FEB-21MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
PG
 
ราคา12,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดานัง - เว้ - เจดีย์เทียนมู่ 
ตลาดDong Ba - ล่องเรือแม่น้ำหอม
พระราชวังเว้ - ตลาดฮาน 
ใส่ชุดอ๋าวหญ่ายเข้าชมพระราชวัง 
นั่งสามล้อซิโคล่ - หมู่บ้านกั๊มทาน 
นั่งเรือกระด้งฮอยอัน - เมืองโบราณฮอยอัน 
วัดจีน - สะพานญี่ปุ่น - ศาลกวนอู 
บานาฮิลล์ - นั่งกระเช้า - วัดลินห์อึ๋ง 
สะพานมังกรและสะพานแห่งรัก 

รหัสทัวร์ : THZ2-PG-VN-18APR-25JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
PG
 
ราคา12,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
วัดเจดีย์เทียนมู่ - ช้อปปิ้งตลาดตองบา 
ล่องเรือมังกร - พระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน 
เทือกเขาบาน่าฮิลล์ 
นั่งกระเช้าชมวิวเขาบาน่าฮิลล์
เที่ยวชมห้องเก็บไวน์ – สวนดอกไม้ 
สะพานทองโกลเด้น บริดจ์ 
พักบนยอดเขาบาน่าฮิลล์
เที่ยวชมสวนสนุกบาน่าฮิลล์ 
นั่งเรือกระด้ง – เมืองฮอยอัน 
สะพานญี่ปุ่น – ดานัง
วัดลินห์อึ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดฮาน
รหัสทัวร์ : THG15-PG-VN-8JAN-25JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
PG
 
ราคา12,989
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก 
หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ล่องเรือกระด้ง 
เมืองโบราณฮอยอัน – สวนสนุก SUNWORLD DANANG WONDER  
ขึ้นกระเช้าสู่บาน่าฮิลล์ – สะพานสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค 
สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถราง - โรงเก็บไวน์  
วัดหลินอึ๋ง – ร้านเยื่อไผ่ – ตลาดฮาน - โบสถ์คริสต์สีชมพู 
ช้อปปิ้ง VINCO
รหัสทัวร์ : THG1-PG-VN-16FEB-29MAY20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
PG
 
ราคา12,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดานัง – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดงบา
ล่องเรือชมแม่น้ำหอม - พระราชวังไดโน้ย
นั่งรถสามล้อซิโคล่ – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน
ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น
ศาลกวนอู – ผ่านชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
ผ่านชมสะพานมังกร - บานาฮิลล์(เต็มวัน)
นั่งกระเช้าลงสู่เมืองดานัง - ตลาดฮาน
เมืองดานัง – เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น
บ้านเลขที่ 101 – ศาลเจ้าโบราณ
ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน
สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก
ชมวิวแม่น้ำฮาน - นั่งกระเช้าไฟฟ้า
บานาฮิลส์ – สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้
โรงเก็บไวน์ – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค
วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค – ตลาดฮาน
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์เวียดนาม : DLI01 มุยเน่ ดาลัด ทะเลทราย 4D3N (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,989
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211020)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 8,888
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN001 VZ มหัศจรรย์ DALAT 3 วัน 2 คืน (260720)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 8,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top