ค้นหา
ค้นหา
ดานัง

ทัวร์ดานัง

พบ 65 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ดานังขายดี

รหัสทัวร์ : THT18-VN-VN-3MAR-29SEP20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VN
 
ราคา11,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองดานัง – สะพานมังกร - วัดลินห์อึ๋ง
สะพานแห่งความรัก - หาดหมีเคว 
รูปปั้นปลามังกรพ่นน้ำ - เมืองฮอยอัน 
ร้านเยื่อไม้ไผ่ - บ้านแกะสลักหินอ่อน 
หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง  
เมืองโบราณฮอยอัน - บ้านเลขที่ 101
สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – วัดฟุกเกี๋ยน 
ฮอยอัน อิมเพรสชั่น ธีมปาร์ค
โบสถ์คริสต์สีชมพู – ตลาดฮาน 
บานาฮิลล์ – กระเช้าลอยฟ้า 
สะพานโกเด้นบริดจ์ 
โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR 
Linh Chua linh Tu  
สวนสนุก The Fantasy Park 
รถราง หรือ Alpine coaster 
Vincom Center Shopping Mall
รหัสทัวร์ : THS20-VZ-VN-6NOV19-24MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา11,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดานัง – เว้ – วัดเทียนมู๋ – ตลาดดองบา
ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-พระราชวังไดโน้ย
นั่งรถสามล้อซิโคล่-ร้านเยื้อไผ่
บาน่าฮิลล์– สะพานมือ – สวนสนุก
วัดหลิงอิ๋ง – สะพานแห่งความรัก
รูปปั้นปลามังกร – สะพานมังกร
หมู่บ้านหินอ่อน - เรือกระด้ง
ฮอยอัน - ตลาดฮาน
รหัสทัวร์ : THS20-VZ-VN-1FEB-22MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา11,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดานัง – เว้ – วัดเทียนมู่ 
ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
พระราชวังไดโน้ย 
ร้านเยื้อไผ่ ตลาดดองบา 
ไข่มุก – บาน่าฮิลล์ 
สะพานมือ – สวนสนุก
วัดหลิงอิ๋ง  - หาดหมีเคว 
ฮอยอัน – สะพานแห่งความรัก 
รูปปั้นปลามังกร – สะพานมังกร
ตลาดฮาน – ล่องเรือกระด้ง 
รหัสทัวร์ : THG1-PG-VN-28FEB-19JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
PG
 
ราคา11,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดานัง - ฮอยอัน - นั่งเรือกระด้ง
สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101
หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
บานาฮิลล์ (เต็มวัน) - นั่งกระเช้าลง
สะพานมังกร - ตลาดฮาน
รหัสทัวร์ : THZ2-VZ-VN-3NOV19-25MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา11,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก - เมืองฮอยอัน
สะพานญี่ปุ่น - นั่งเรือกระด้ง – นั่งกระเช้าชมวิวเขาบาน่าฮิลล์
เที่ยวชมห้องเก็บไวน์ – สวนดอกไม้
สะพานทองโกลเด้น บริดจ์ - เที่ยวชมสวนสนุกบาน่าฮิลล์
เมืองเว้ – เจดีย์เทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม
พระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน – ดานัง - วัดลินห์อึ๋ง
ช้อปปิ้งตลาดฮาน
รหัสทัวร์ : THZ2-VZ-VN-6NOV19-25MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา11,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – ช้อปปิ้งตลาดตองบา 
ล่องเรือมังกร – วัดเจดีย์เทียนมู่ 
พระราชวังแห่งราชวงศเ์หงียน 
เทือกเขาบาน่าฮิลล์– นั่งกระเช้าชมวิวเขาบาน่าฮิลล์ 
เที่ยวชมห้องเก็บไวน์ – สวนดอกไม้ 
สะพานทองโกลเด้น บริดจ์ 
พักบนยอดเขาบาน่าฮิลล์
เที่ยวชมสวนสนุกบาน่าฮิลล์
นั่งเรือกระด้ง – เมืองฮอยอัน 
สะพานญี่ปุ่น – ดานัง
วัดลินห์อึ๋ง  ช้อปปิ้งตลาดฮาน
รหัสทัวร์ : THB11-VZ-VN-31JAN-28AUG20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา11,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว้ – พระราชวังเว้ – ตลาด Dong Ba
ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม-เจดีย์เทียนมู่
สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ – นั่งสามล้อซิโคล่
ดานัง – บาน่าฮิลล์ – วัดลินห์อึ๋ง
เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน
นั่งเรือกระด้งฮอยอัน – วัดจีน-บ้านโบราณ
สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู – สะพานมังกร
ช้อปปิงตลาดฮาน
รหัสทัวร์ : THV4-VZ-VN-9JAN-21MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา11,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดานัง-เว้-เจดีย์เทียนมู่-ตลาดดองบา
ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม-พระราชวังเว้
ร้าน OTOP เมืองเว้-บานาฮิลล์-สะพานมือสีทอง
สวนสนุก-วัดลินห์อึ๋ง -เมืองโบราณฮอยอัน
หมู่บ้านกักทั้ม-ล่องเรือกระด้ง- เมืองโบราณฮอยอัน
บ้านโบราณ เลขที่ 101  - สะพานมังกร
สะพานแห่งความรัก-ตลาดฮาน
เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ 
นั่งรถซิโคล่ – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม – วัดเจดีย์เทียนมู่ 
นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บานาฮิลส์ – สะพานมือยักษ์ Golden Bridge 
สวนดอกไม้แห่งความรัก – โรงเก็บไวน์ - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค 
ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองฮอยอัน – เมืองโบราณฮอยอัน 
ศาลเจ้าโบราณกว้างตุ้ง – สะพานญี่ปุ่น – บ้านโบราณ 
หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร 
วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน

รหัสทัวร์ : THJ6-VZ-VN-27OCT19-25MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา11,999
รายละเอียดเพิ่มเติม

ดานัง - เว้ - วัดเทียนมู่

ล่องเรือมังกร - บานาฮิลล์

สะพานทอง - ฮอยอัน 

นั่งเรือกระด้ง - สะพานมังกร

คาร์ฟดราก้อน - วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน

10 อันดับ ขายดี
ทัวร์เวียดนาม : DLI01 มุยเน่ ดาลัด ทะเลทราย 4D3N (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,989
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211020)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 8,888
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN001 VZ มหัศจรรย์ DALAT 3 วัน 2 คืน (260720)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 8,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top