ค้นหา
ค้นหา
ดานัง

ทัวร์ดานัง

พบ 65 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ดานังขายดี

รหัสทัวร์ : THJ6-FD-VN-3APR-5SEP20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา10,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดานัง-สะพานมังกร-ฮอยอัน
หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
นั่งเรือกระด้ง-เมืองมรดกโลกฮอยอัน
บานาฮิลล์-สะพานมือ-วัดหลินอึ๋ง
ตลาดฮาน-ห้างวินคอม
รหัสทัวร์ : THJ6-VZ-VN-9OCT19-21MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา10,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน
สะพานแห่งความรัก-บานาฮิลล์
สะพานมือ-เมืองมรดกโลกฮอยอัน
นั่งเรือกระด้ง-เว้-วัดเทียนมู่-ตลาดดงบา
ล่องเรือมังกร-พระราชวังไดโนย
เจ้าแม่กวนอิม-ตลาดฮาน
รหัสทัวร์ : THZ1-VZ-VN-5JAN-25MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา10,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองดานัง – สะพานมังกร - สะพานแห่งความรัก
เมืองฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101
ศาลเจ้าโบราณ - ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน
บานาฮิลล์ - สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค - สะพานสีทอง
สวนดอกไม้แห่งความรัก – โรงเก็บไวน์
พระราชวังเว้ – นั่งรถสามล้อซิโคล่
ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม – ตลาดดองบา
วัดเทียนมู่ – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน
เมืองดานัง – สะพานมังกร 
– สะพาน แห่งความรัก– วัดหลินอึ๋ง 
– เมืองเว้ – พระราชวังเว้ 
– นั่งรถซิโคล่ – ล่องเรือมังกร 
– ตลาดดองบา – วัดเทียนมู่ 
– เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น 
– บ้านเลขที่ 101 – ศาลเจ้าโบราณ 
– ล่องเรือกระด้ง หมู่บ้านกั๊มทาน 
– หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – กระเช้าไฟฟ้า 
– บานา ฮิลส์– สะพานมือทอง 
– สวนดอกไม้ – โรงเก็บไวน์ 
– สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – ตลาดฮาน 
รหัสทัวร์ : THJ6-VZ-VN-29MAR-21OCT20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
VZ
 
ราคา10,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดานัง-ฮอยอัน-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
นั่งเรือกระด้ง-เมืองมรดกโลกฮอยอัน
วัดกวางตุ้ง-พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
บานาฮิลล์ (ตลอดทั้งวัน)-สะพานมือ
สะพานมังกร-สะพานแห่งความรัก
คาร์ฟดาร์ก้อน-วัดหลินอึ๋ง-ตลาดฮาน
รหัสทัวร์ : THZ1-FD-VN-12JAN-28MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา10,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองดานัง – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน
เมืองมรดกโลกฮอยอัน – ศาลเจ้าโบราณ
สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101 – ถนนคนเดินฮอยอัน
สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – แม่น้ำฮัน
วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค – กระเช้าไฟฟ้า
บานาฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
สะพานมือ – สวนดอกไม้ – โรงเก็บไวน์
ช้อปปิ้งตลาดฮาน
รหัสทัวร์ : THP3-FD-VN-13FEB-4APR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา11,555
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดานัง – เว้  – ตลาดดองบา - แม่น้ำหอม
วัดเจดีย์เทียนหมู่ – พระราชวังโบราณ
ฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้ง
เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น
จั่วฟุกเกี๋ยน- บ้านเลขที่ 101 - บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง)
สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR
สะพานทอง GOLDEN BRIDGE
ตลาดฮาน –สะพานมังกร - วัดหลินอึ๋ง
เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ -ตลาดดองบา 
ล่องเรือแม่น้ำหอม - พระราชวังไดโน้ย 
บานาฮิลล์ - กระเช้าลอยฟ้า - เมืองดานัง
สวนสนุก The Fantasy Park - สะพานมังกร 
สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR 
สะพานโกลเด้นบริดจ์ - วัดหลินอึ๋ง 
นั่งกระเช้าลงบานาฮิลล์ - เมืองฮอยอัน
หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - หมู่บ้านกั๊มทาน 
นั่งเรือกระด้ง - สะพานญี่ปุ่น - ตลาดฮาน
บ้านเลขที่ 101 - เมืองโบราณฮอยอัน 
รหัสทัวร์ : THB12-VZ-VN-2APR-15OCT20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา11,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
สะพานมังกร - คาร์ฟดราก้อน - สะพานแห่งความรัก
ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน – บ้านแกะสลักหินอ่อน
บานาฮิลล์ - สวยดอกไม้ – สะพานสีทอง
โรงเก็บไวน์บานาฮิลล์ – สวนสนุก Fantasy Park
เว้ - พระราชวังไดโนย – ล่องเรือแม่น้ำหอม
วัดเทียนมู - ดานัง – วัดหลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน
รหัสทัวร์ : THB12-VZ-VN-30OCT19-22MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา11,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา
ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม      
พระราชวังไดโนย – ดานัง
นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์
สะพานสีทอง – หมู่บ้านฝรั่งเศสและสวน
ดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR
สวนสนุก Fantasy Park
หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
นั่งเรือกระด้ง - ฮอยอัน
วัดหลินห์อึ๋ง – สะพานแห่งความรัก
ตลาดฮาน
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์เวียดนาม : DLI01 มุยเน่ ดาลัด ทะเลทราย 4D3N (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,989
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211020)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 8,888
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN001 VZ มหัศจรรย์ DALAT 3 วัน 2 คืน (260720)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 8,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top