ค้นหา
ค้นหา
ดานัง

ทัวร์ดานัง

พบ 65 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ดานังขายดี

เมืองดานัง - บานาฮิลล์ - กระเช้าลอยฟ้า 
สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) 
สวนสนุก The Fantasy Park
สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - ร้านเยื่อไม้ไผ่ 
เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ - พระราชวังไดโน้ย - ตลาดดองบา 
ล่องเรือแม่น้ำหอม - พร้อมทั้งแต่งชุดจักรพรรดิที่ร้านอาหารเย็น 
เมืองฮอยอัน - เมืองโบราณฮอยอัน - วัดฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น 
ศาลกวนอู - หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง - สะพานมังกร
วัดลินห์อึ๋ง - ตลาดฮาน
เมืองดานัง - สะพานมังกร - สะพานแห่งความรัก 
รูปปั้นปลามังกรพ่นน้ำ - เมืองฮอยอัน - บ้านแกะสลักหินอ่อน 
เมืองโบราณฮอยอัน - บ้านเลขที่ 101 - สะพานญี่ปุ่น - ศาลกวนอู 
วัดฟุกเกี๋ยน - เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกร 
ชุดประจำราชวงศ์เวียดนาม (ชุดจักรพรรดิ) - เมืองเว้ 
พระราชวังไดโน้ย - นั่งจักรยานสามล้อชมเมืองเว้ - ร้านเยื่อไม้ไผ่ 
บานาฮิลล์ - กระเช้าลอยฟ้า - สะพานโกเด้นบริดจ์ 
โซนสวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR - พระองค์ใหญ่ 
สวนสนุก The Fantasy Park - รถราง หรือ Alpine coaster 
วัดลินห์อึ๋ง - โบสถ์คริสต์สีชมพู - ตลาดฮาน
รหัสทัวร์ : THT18-VZ-VN-26MAR-17OCT20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา10,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองดานัง – สะพานมังกร - เมืองฮอยอัน
สะพานแห่งความรัก - หมู่บ้านกั๊มทาน
รูปปั้นปลามังกรพ่นน้ำ – ล่องเรือกระด้ง
บ้านแกะสลักหินอ่อน - บ้านเลขที่ 101
เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น
ศาลกวนอู – วัดฟุกเกี๋ยน - บานาฮิลล์
กระเช้าลอยฟ้า – สะพานโกเด้นบริดจ์
สวนสนุก The Fantasy Park
สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR
พระองค์ใหญ่ – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่
สวนสนุกThe Fantasy Park 
รถราง หรือ Alpine coaster 
ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม
พระราชวังไดโน้ย - ร้านเยื่อไม้ไผ่ 
วัดลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน
รหัสทัวร์ : THT18-VZ-VN-26MAR-21OCT20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา10,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา 
ล่องเรือแม่น้ำหอม - พระราชวังไดโน้ย 
ร้านเยื่อไม้ไผ่ – เมืองดานัง – บานาฮิลล์
กระเช้าลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy Park 
สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) 
สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR 
Linh Chua linh Tu (พระองค์ใหญ่)  
สวนสนุกThe Fantasy Park 
รถราง หรือ Alpine coaster – เมืองฮอยอัน 
บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน 
ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน 
บ้านเลขที่ 101 – วัดฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น
ศาลกวนอู – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก
รูปปั้นปลามังกรพ่นน้ำ - วัดลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน 
เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม
แต่งชุดจักรพรรดิทานอาหารเย็น– พระราชวังไดโน้ย – เมืองดานัง
บานาฮิลล์– กระเช้าลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy Park
สวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR -สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) 
สวนสนุกThe Fantasy Park - รถราง หรือ Alpine coaster
เมืองฮอยอัน -บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง 
เมืองโบราณฮอยอัน – วัดฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น
ศาลกวนอู– สะพานมังกร-เมืองดานัง – ตลาดฮาน
เมืองดานัง - สะพานมังกร-เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน
ล่องเรือกระด้ง –  เมืองโบราณฮอยอัน - วัดฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น
ศาลกวนอู – บานาฮิลล์(ค้างคืน) – กระเช้าลอยฟ้า - โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR
สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge)-สวนสนุก The Fantasy Park
รถราง หรือ Alpine coaster  - เมืองเว้ – พระราชวังไดโน้ย – ตลาดดองบา
ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม – ทานอาหารเย็นพร้อมใส่ชุดจักรพรรดิ
เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองดานัง -  วัดลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน 
รหัสทัวร์ : THS20-VZ-VN-1APR-21OCT20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา10,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดานัง - สะพานแห่งความรัก
รูปปั้นปลามังกร - สะพานมังกรพ่นไฟ
หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน- หมู่บ้านกั๊มทาน
ล่องเรือกระด้ง – ฮอยอัน - หาดหมีเคว
บาน่าฮิลล์  สะพานมือ – สวนสนุก Fantasy Park
ไข่มุก - เว้ - วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา
ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม - พระราชวังไดโน้ย
ร้านเยื่อไผ่–วัดหลิงอิ๋ง - ตลาดฮาน
รหัสทัวร์ : THP3-VZ-VN-8NOV19-13MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา10,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดานัง-เว้-สุสานกษัตริย์ไคดินห์-ตลาดดองบา-แม่น้ำหอม
วัดเจดีย์เทียนหมู่-พระราชวังโบราณ-ฮอยอัน-หมู่บ้านกั๊มทาน 
นั่งเรือกระด้ง-เมืองโบราณฮอยอัน-สะพานญี่ปุ่น-จั่วฟุกเกี๋ยน
บ้านเลขที่ 101-บานาฮิลล์-สวนดอกไม้ “LE JARDIN D’AMOUR” 
อลังการ “สะพานทอง” GOLDEN BRIDGE-ตลาดฮาน-สะพานมังกร
วัดหลินอึ๋ง 
เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ -ตลาดดองบา 
ล่องเรือแม่น้ำหอม - พระราชวังไดโน้ย 
บานาฮิลล์ - กระเช้าลอยฟ้า - เมืองดานัง
สวนสนุก The Fantasy Park 
สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR 
สะพานโกลเด้นบริดจ์ - พักบนบานาฮิลล์
นั่งกระเช้าลงบานาฮิลล์ - เมืองดานัง 
วัดหลินอึ๋ง - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน 
เมืองฮอยอัน - หมู่บ้านกั๊มทาน 
นั่งเรือกระด้ง - ตลาดฮาน 
สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 
เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานมังกร
รหัสทัวร์ : THJ6-VZ-VN-5NOV19-25MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา10,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน
สะพานแห่งความรัก-เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน
สะพานมือสีทอง-สวนดอกไม้เมืองหนาว 
เมืองฮอยอันมรดกโลก-ฮอยอัน
หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อนเที่ยวชมสะพานญี่ปุ่น
ชมศาลเจ้ากวางตุ้ง-บ้านเลขที่ 101
ถนนคนเดินฮอยอันยามค่ำคืน-ล่องเรือกระด้ง
ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง-ตลาดฮาน
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์เวียดนาม : DLI01 มุยเน่ ดาลัด ทะเลทราย 4D3N (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,989
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211020)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 8,888
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN001 VZ มหัศจรรย์ DALAT 3 วัน 2 คืน (260720)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 8,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top