ค้นหา
ค้นหา
ซาปา

ทัวร์ซาปา

พบ 36 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ซาปาขายดี

เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ – เมืองฮานอย
ถ่ายรูปสุสานโฮจิมินห์ – เมืองลาวไก
ถ่ายรูปด่านชายแดนจีน/เวียดนาม
เมืองซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต
อิสระ ช้อปปิ้งตลาดเลิฟมาร์เก็ต
สะพานแก้วมังกรเมฆ – น้ำตกสีเงิน
นั่งรถไฟชมวิวสู่สถานีกระเช้าฟานซิปัน (รวมค่ารถไฟรางแล้ว)
นั่งกระเช้าฟานซิปัน – สะพานแสงอาทิตย์
ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
รหัสทัวร์ : THB11-VJ-VN-3JAN-21MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VJ
 
ราคา14,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุงฮานอย - ถ่ายรูปหน้าวัดหง๊อกเซิน - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ 
ชอปปิ้งถนน 36 สาย - ลาวไก - ซาปา - น้ำตกสีเงิน - สะพานแก้ว 
ตลาดซาปา - ซาปา - นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน 
ยอดเขาฟานซีปัน - ถ่ายรูปด้านนอก ณ สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์

รหัสทัวร์ : THA7-VN-VN-24OCT19-19MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VN
 
ราคา14,988
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮานอย – ลาวไก- ซาปา
หมู่บ้านชาวเขากัตกัต
น้ำตกซิลเวอร์ – ยอดเขาฟานซิปัน
ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET
นิงบิงห์ – ล่องเรือจ่างอาน
วัดบายดิงห์-ถนน 36 สาย
รหัสทัวร์ : THZ1-VN-VN-11APR-10SEP20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VN
 
ราคา14,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฮานอย – เมืองลาวไก - ด่านชายแดนเวียดนาม / จีน
ตลาดก๊กเลี๊ยว – น้ำตกสีเงิน - หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต
อิสระช้อปปิ้งตลาดเลิฟ มาร์เก็ต - เมืองซาปา
นั่งรถไฟชมเมืองซาปา - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน
ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - จัตุรัสบาดิงห์
ถ่ายรูปสุสานโฮจิมินห์ – สะพานแสงอาทิตย์
ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
รหัสทัวร์ : THT18-TG-VN-11-14APR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
TG
 
ราคา18,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
บินตรงแบบหรูๆ ฟูลเซอร์วิส โดยสายการบินไทย สู่เมืองประวัติศาสตร์ของเวียดนาม 
พักที่เมืองซาปา สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม 2 คืน พร้อมขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่
ยอดเขาฟานซิปัน สัมผัสวิถีชีวิตของชนเผ่าม้ง สลับกับบรรยากาศนาขั้นบันได
ที่หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต ชมน้ำตกที่สวยและใหญ่ที่สุดกันที่น้ำตกซิลเวอร์
อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองฮานอยที่ร้าน Sen Tay Ho 
พักโรงแรมระดับ 4 ดาวทุกคืน
รหัสทัวร์ : THJ6-TG-VN-10-16APR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
TG
 
ราคา21,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-วัดเจดีย์เสาเดียว
ซาปา-ตลาด LOVE MARKET-จัตุรัสบาดิงห์
วัดเจดีย์เสาเดียว-ซาปา-ตลาด LOVE MARKET
สะพานแก้วมังกรเมฆ-ฟานซีปัน-น้ำตกซิลเวอร์
ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย
การแสดงระบำตุ้กตาหุ่นกระบอกน้ำ
นิงห์บิงห์-ล่องเรือจ่างอาน
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์เวียดนาม : DLI01 มุยเน่ ดาลัด ทะเลทราย 4D3N (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,989
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211020)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 8,888
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN001 VZ มหัศจรรย์ DALAT 3 วัน 2 คืน (260720)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 8,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top