ค้นหา
ค้นหา
ซาปา

ทัวร์ซาปา

พบ 36 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ซาปาขายดี

รหัสทัวร์ : THG15-VN-VN-04DEC-25MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
VN
 
ราคา12,989
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองนิงบิงห์ – ร้านเยื่อไผ่
วัดไบ่ดิงห์ – ล่องเรือชมความสวยงามของจ่างอาน – เมืองลาวไก  
ตลาดก๊กเลี๊ยว – เมืองซาปา – น้ำตกสีเงิน – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – ถนนคนเดินซาปา 
โบสถ์ซาปา – ภูเขาปากมังกร – นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน 
 เมืองฮานอย – ร้านหยก 
กุมภาพันธ์
26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63,
มีนาคม
04 - 08 มี.ค. 63, 11 มี.ค. - 15 เม.ย. 63, 18 - 22 มี.ค. 63, 25 - 29 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THZ1-VN-VN-2APR-26SEP20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
VN
 
ราคา12,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฮานอย – เมืองลาวไก 
ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน 
ตลาดก๊กเลี๊ยว – เมืองซาปา 
ภูเขาปากมังกร – จุดชมวิวเมืองซาปา
โบสถ์ซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต 
นั่งรถไฟชมเมืองซาปา 
นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน
หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน 
ช้อปปิ้งตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต 
ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ 
ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – เมืองนิงห์บิงห์
ล่องเรือฮาลองบก ชมความงามแหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน (ล่องเรือนิงห์บิงห์ฮาลองบก) 
เมษายน
02 - 06 เม.ย. 63, 09 - 13 เม.ย. 63, 12 - 16 เม.ย. 63, 17 - 21 เม.ย. 63,
พฤษภาคม
07 - 11 พ.ค. 63, 09 - 13 พ.ค. 63, 14 - 18 พ.ค. 63, 16 - 20 พ.ค. 63, 21 - 25 พ.ค. 63, 23 - 27 พ.ค. 63, 28 พ.ค. - 01 มิ.ย. 63, 30 พ.ค. - 03 มิ.ย. 63,
มิถุนายน
06 - 10 มิ.ย. 63, 11 - 15 มิ.ย. 63, 19 - 23 มิ.ย. 63, 24 - 28 มิ.ย. 63,
กรกฎาคม
01 - 05 ก.ค. 63, 03 - 07 ก.ค. 63, 09 - 13 ก.ค. 63, 11 - 15 ก.ค. 63, 16 - 20 ก.ค. 63, 18 - 22 ก.ค. 63, 23 - 27 ก.ค. 63, 25 - 29 ก.ค. 63, 30 ก.ค. - 03 ส.ค. 63,
สิงหาคม
01 - 05 ส.ค. 63, 06 - 10 ส.ค. 63, 08 - 12 ส.ค. 63, 13 - 17 ส.ค. 63, 20 - 24 ส.ค. 63, 22 - 26 ส.ค. 63, 29 ส.ค. - 02 ก.ย. 63,
กันยายน
03 - 07 ก.ย. 63, 05 - 09 ก.ย. 63, 10 - 14 ก.ย. 63, 12 - 16 ก.ย. 63, 17 - 21 ก.ย. 63, 26 - 30 ก.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THZ1-FD-VN-28NOV19-26MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา12,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฮานอย - ลาวไก - เมืองซาปา
หมู่บ้านก๊าตก๊าต - ตลาดเลิฟมาร์เก็ต
ภูเขาฮามรอง - น้ำตกสีเงิน - กระเช้าไฟฟ้า
ยอดเขาฟานซิปัน - ชายแดนเวียดนาม+จีน
ตลาดก๊กเลี้ยว - เมืองนิงบิงห์ - ล่องเรือกระจาด
ตลาดพื้นเมือง - วัดบายดิงห์
กุมภาพันธ์
27 ก.พ. - 01 มี.ค. 63,
มีนาคม
05 - 08 มี.ค. 63, 12 - 15 มี.ค. 63, 19 - 22 มี.ค. 63, 26 - 29 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THZ1-VN-VN-4OCT19-27MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
VN
 
ราคา12,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน
ตลาดก๊กเลี๊ยว – เมืองซาปา – ภูเขาปากมังกร
จุดชมวิวเมืองซาปา – โบสถ์ซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต
นั่งรถไฟชมเมืองซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน
หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน – ช้อปปิ้งตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต
จตุรัสบาดิงห์ – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว
ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์
ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – เมืองนิงห์บิงห์
ล่องเรือฮาลองบก-ชมความงามแหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน (ล่องเรือนิงห์บิงห์)
กุมภาพันธ์
27 ก.พ. - 02 มี.ค. 63, 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 63,
มีนาคม
05 - 09 มี.ค. 63, 12 - 16 มี.ค. 63, 13 - 17 มี.ค. 63, 20 - 24 มี.ค. 63, 27 - 31 มี.ค. 63,
เมืองนิงห์บิงห์ - ล่องเรือฮาลองบก 
ถ้ำตำก๊อก - เมืองซาปา - โบสถ์หินซาปา 
ตลาดไนท์มาร์เก็ต - เมืองซาปา 
นั่งรถรางไฟฟ้า Muong Hoa 
กระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน - หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต 
สะพานแก้วมังกรเมฆ - เมืองฮานอย 
สุสานโฮจิมินห์ (ชมด้านนอก) - วัดเฉินก๊วก 
ช้อบปิ้งถนน 36 สาย - ทะเลสาบคืนดาบ 
วัดหง๊อกเซิน
เมษายน
04 - 08 เม.ย. 63, 11 - 15 เม.ย. 63, 18 - 22 เม.ย. 63,
พฤษภาคม
09 - 13 พ.ค. 63, 16 - 20 พ.ค. 63, 23 - 27 พ.ค. 63,
มิถุนายน
06 - 10 มิ.ย. 63, 20 - 24 มิ.ย. 63, 27 มิ.ย. - 01 ก.ค. 63,
เมืองลาวไก-เมืองซาปา - สถานีฟานสิปัน
ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน - จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปัน
เที่ยวชมหมู่บ้านกั๊ต กั๊ต– น้ำตกซิลเวอร์– โบสถ์ซาปา
ตลาดซาปา - เมืองฮานอย-ร้านเยื่อไผ่-เมืองฮาลอง
ฮาลอง ปาร์ค - นั่งกระเช้า 2 ชั้น – สวนดอกไม้ญี่ปุ่น
นั่งรถราง - ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun wheel - การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ
ล่องเรืออ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง
เกาะไก่ชนกัน –ร้านหยก- เมืองนิงห์บิงห์ – วัดไบ่ดิงห์
จ่างอาน–ล่องเรือชมความสวยงามของจ่างอ่าน
เมษายน
01 - 05 เม.ย. 63, 08 - 12 เม.ย. 63, 11 - 15 เม.ย. 63, 16 - 20 เม.ย. 63, 23 - 27 เม.ย. 63,
พฤษภาคม
06 - 10 พ.ค. 63, 20 - 24 พ.ค. 63, 29 พ.ค. - 02 มิ.ย. 63,
มิถุนายน
03 - 07 มิ.ย. 63, 10 - 14 มิ.ย. 63, 18 - 22 มิ.ย. 63, 25 - 29 มิ.ย. 63,
กรกฎาคม
02 - 06 ก.ค. 63, 10 - 14 ก.ค. 63, 22 - 26 ก.ค. 63, 29 ก.ค. - 02 ส.ค. 63,
สิงหาคม
05 - 09 ส.ค. 63, 12 - 16 ส.ค. 63, 19 - 23 ส.ค. 63, 26 - 30 ส.ค. 63,
กันยายน
02 - 06 ก.ย. 63, 09 - 13 ก.ย. 63, 18 - 22 ก.ย. 63, 24 - 28 ก.ย. 63,
เมืองลาวไก - เมืองซาปา 
ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน 
จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปัน 
สถานีฟานสิปัน – น้ำตกซิลเวอร์
สะพานแก้ว“มังกรเมฆ” 
โบสถ์ซาปา - เมืองฮานอย 
ร้านเยื่อไผ่ - นั่งกระเช้า 2 ชั้น 
ตลาดซาปา พิเศษ!เมนูชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน และไวน์แดง
เมืองฮาลอง - ฮาลอง ปาร์ค 
สวนดอกไม้ญี่ปุ่น – นั่งรถราง 
ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun wheel 
การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ
ล่องเรืออ่าวฮาลอง -ถ้ำนางฟ้า 
หมู่บ้านชาวประมง - เกาะไก่ชนกัน 
ร้านหยก- เมืองนิงห์บิงห์ 
วัดไบ่ดิงห์ พิเศษ!!! เมนูอาหารทะเล+ไวน์แดงดาลัด
ตามก๊กหรือ ฮาลองบก
เมษายน
03 - 07 เม.ย. 63, 22 - 26 เม.ย. 63, 30 เม.ย. - 04 พ.ค. 63,
พฤษภาคม
13 - 17 พ.ค. 63, 27 - 31 พ.ค. 63,
มิถุนายน
04 - 08 มิ.ย. 63, 12 - 16 มิ.ย. 63, 20 - 24 มิ.ย. 63, 27 มิ.ย. - 01 ก.ค. 63,
กรกฎาคม
08 - 12 ก.ค. 63, 15 - 19 ก.ค. 63, 24 - 28 ก.ค. 63,
สิงหาคม
07 - 11 ส.ค. 63, 14 - 18 ส.ค. 63, 21 - 25 ส.ค. 63, 28 ส.ค. - 01 ก.ย. 63,
กันยายน
04 - 08 ก.ย. 63, 16 - 20 ก.ย. 63, 23 - 07 ก.ย. 63, 30 ก.ย. - 04 ต.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB11-FD-VN-30JAN-26JUL20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา13,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา
ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน
ตลาดซาปา-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน
นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)
ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง
ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง
ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง
ร้านหยก-ถนน 36 สาย
กุมภาพันธ์
27 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, 29 ก.พ. - 03 มี.ค. 63,
มีนาคม
05 - 08 มี.ค. 63, 07 - 10 มี.ค. 63, 12 - 15 มี.ค. 63, 14 - 17 มี.ค. 63, 19 - 22 มี.ค. 63, 21 - 24 มี.ค. 63, 26 - 29 มี.ค. 63, 28 - 31 มี.ค. 63,
เมษายน
02 - 05 เม.ย. 63, 04 - 07 เม.ย. 63, 05 - 08 เม.ย. 63, 11 - 14 เม.ย. 63, 12 - 15 เม.ย. 63, 16 - 19 เม.ย. 63, 18 - 21 เม.ย. 63, 19 - 22 เม.ย. 63, 23 - 26 เม.ย. 63, 25 - 28 เม.ย. 63, 30 เม.ย. - 03 พ.ค. 63,
พฤษภาคม
02 - 05 พ.ค. 63, 03 - 06 พ.ค. 63, 07 - 10 พ.ค. 63, 09 - 12 พ.ค. 63, 14 - 17 พ.ค. 63, 16 - 19 พ.ค. 63, 21 - 24 พ.ค. 63, 23 - 26 พ.ค. 63, 28 - 31 พ.ค. 63, 30 พ.ค. - 02 มิ.ย. 63,
กรกฎาคม
04 - 07 ก.ค. 63, 26 - 29 ก.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB11-SL-VN-29JAN-24JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
SL
 
ราคา13,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต
น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา-เขาฮามลอง
นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน
ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก
ลาวไก – ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย์
วัดหง๊อกซิน - อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก
ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง
ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า
ร้านหยก
กุมภาพันธ์
26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63,
มีนาคม
04 - 08 มี.ค. 63, 11 - 15 มี.ค. 63, 18 - 22 มี.ค. 63, 25 - 29 มี.ค. 63,
เมษายน
01 - 05 เม.ย. 63, 08 - 12 เม.ย. 63, 15 - 19 เม.ย. 63, 22 - 26 เม.ย. 63, 29 เม.ย. - 03 พ.ค. 63,
พฤษภาคม
06 - 10 พ.ค. 63, 13 - 17 พ.ค. 63, 27 - 31 พ.ค. 63,
มิถุนายน
03 - 07 มิ.ย. 63, 17 - 21 มิ.ย. 63, 24 - 28 มิ.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THP3-FD-VN-11APR-10DEC20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา13,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮานอย – ซาปา – ตลาดไนท์มาเก็ต 
ยอดเขาฟานซีปัน (รวมรถรางและกระเช้า)
น้ำตกสีเงิน (SILVER WATER FALL)
หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village 
ภูเขาห่ามโหร่ง – ลาวไก - ตลาดก๊อกเหลียว COCLEU
ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ – จัตุรัสบาดิงห์
สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี
บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก
สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า
เมษายน
11 - 14 เม.ย. 63, 12 - 15 เม.ย. 63,
กรกฎาคม
25 - 28 ก.ค. 63,
ธันวาคม
10 - 13 ธ.ค. 63,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์เวียดนาม : DLI01 มุยเน่ ดาลัด ทะเลทราย 4D3N (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,989
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211020)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,888
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN001 VZ มหัศจรรย์ DALAT 3 วัน 2 คืน (260720)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top