ค้นหา
ค้นหา
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน

พบ 73 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์ไต้หวันขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

ทัวร์ไต้หวัน 2564

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก

เดินทางท่องเที่ยวไต้หวัน ในราคาพิเศษ ถูกที่สุด ท่องเที่ยวครบทุกที่เที่ยวสำคัญ ชมตึกไทเป 101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เดินชมความสวยงามหมู่บ้านฟิ่วเฟิ้น ชิมชานมไข่มุกต้นตำหรับ ในราคาที่ถูก และคุ้มค่าที่สุด

ทัวร์ไต้หวัน ที่ไหนดี

มองหาทัวร์ไต้หวัน ที่ดีที่สุด ราคามิตรภาพ มองหาทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ดอทคอม ตัวจริงเรื่องการนำเที่ยวไต้หวันแบบครบวงจร ดูแลเรื่องตั๋วเครื่องบิน ที่พัก ร้านอาหาร พร้อมทั้งไกด์และหัวหน้าทัวร์คอยบริการท่านตลอดการเดินทาง

ทัวร์ไต้หวัน การบินไทย

เที่ยวไต้หวันแบบพรีเมี่ยม บินหรูสายการบินไทย สายการบินชั้นนำระดับโลก มาพร้อมสโลแกน รักคุณเท่าฟ้า ที่จะดูแลท่านดุจคนในครอบครัว และบริการท่านด้วยรอยยิ้ม สร้างความประทับใจในการเดินทางให้ท่านอย่างไม่รู้ลืม...

ทัวร์ไต้หวัน ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซัน ความงามของธรรมชาติอันแปลกตา ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง ชมหินรูปทรงแปลกตาที่อุทยานเหย๋หลิว สัมผัสเสน่ห์ของหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น ชมความยิ่งใหญ่อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆ มากมาย ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน ชานมไข่มุก บะหมี่อาจง ทัวร์ไต้หวัน เมืองในฝัน..กรีซแห่งเอเชีย !! หนึ่งในเมืองแห่งความฝัน ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะอันเก่าแก่..และความทันสมัยรวมอยู่ในที่เดียว ไต้หวัน เดิมเรียกว่า ฟอร์โมซา เป็นภาษาโปรตุเกส แปลว่า “เกาะสวยงาม”ความรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ทำให้ทัวร์ไต้หวันเป็นดินแดนแห่งมนเสน่ห์ที่น่าหลงไหล เนื่องจากประเทศโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ดินแดนที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย ลิ้มรสอาหารที่ไม่เคยเห็น สัมผัสทัศนียภาพที่ตระการตา ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ไต้หวันทางด้านล่างได้เลยค่ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ ไต้หวันเป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับจีน ไต้หวันนั้นปกครองโดยสาธรณรัฐจีนแต่เป็นอกเทศจากสาธาระรัฐประชาชนจีน เดิมนั้นเกาะไต้หวันมีชื่อว่า เกาะฟอร์โมซา (Formosa) หรือ Ilha Formosa ในภาษาโปรตุเกสนั้นแปลว่า เกาะสวยงาม เนื่องด้วยโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะแห่งนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน ไต้หวันนั้นเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกซึ่งประสบความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะคำว่า เมคอินไต้หวัน ที่ถูกประทับลงบนสินค้าจำนวนมากมายซึ่งได้สร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศให้ทั่วโลกได้รู้ว่าเกาะแห่งนี้คือเกาะแห่งการอุตสาหกรรมไม่ได้เป็นแค่เกาะแห่งการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ทัวร์ไต้หวันราคาถูก เกาะไต้หวันนั้นเป็นเกาะที่มีความสวยงามเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทัศนียภาพและวัฒนธรรมเกาะแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวนิยมมา ทัวร์ไต้หวัน กันเป็นจำนวนมาก ไต้หวันเป็นเกาะเล็กๆมีทั้งยอดเขาสูง หน้าผาสูงชัน แม่น้ำ ทะเลสาบ เกาะเล็กๆทัวร์ไต้หวัน vip แห่งนี้มีความงามเป็นอยากมากรวมทั้งทัศนียภาพของชายฝั่งทะเลอีกหลายแห่ง ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของไต้หวันมียอดเขาสูงจำนวนมากที่รวมตัวกันเป็นเทือกเขาตอนกลางที่มีความสูงเกือบ 4,000 เมตร ซึ่งทำให้เกิดภูมิประเทศที่หลากหลายซึ่งน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก เกาะแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ทั้งสัตว์และพืชพันธุ์นานาชนิด พืชพรรณที่เพาะปลูกนั้นก็มีอยู่หลากหลายรวมทั้งระบบนิเวศน์ที่มีความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังมีป่าฝนเขตร้อนไปจนถึงทุ่งหญ้าเขตหนาวเย็น มีนักชีววิทยาต่างลงความเห็นว่า ไต้หวันนั้นเป็นเกาะที่มีความหลากลายทางชีวภาพต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่มากที่สุดแห่งหนึ่ง ในด้านของเศรษฐกิจนั้นไต้หวันติดอันดับ 14 ของโลก

รหัสทัวร์ : THS20-VZ-TW-01NOV-2023-30MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
VZ
 
ราคา16,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
ช้อปปิ้ง 3 ตลำดดังของไต้หวัน ฟ่งเจี้ย ,ซีเหมินติง, เถำหยวน ไนท์มำร์เก็ต
ปั่นเรียลไบค์ ลอดอุโมงค์แห่งแสงสี ณ จีหลง
ผูกด้ำยแดงขอพรให้สมหวังด้ำนควำมรักที่วัดหลงซำน
ล่องเรือทะเลสำปสุริยันจันทรำ ชมธรรมชำติที่สวยงำมของไต้หวัน
ชมหมู่บ้ำนโบรำณจิ่วเฟิ่น และ ท่ำเรือหลำกสีเจิ้งปิน สุดคลำสสิค
อธิฐำนขอพรปล่อยโคมลอยที่ถนนสือเฟิ่น / พิเศษสุดๆแช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว
จัดเต็มเมนูพิเศษ!!! เมนูปลำประธำนำธิบดี ,เสี่ยวหลงเปำ ,ชำบูชำบู สไตล์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : THZ1-VZ-TW-29OCT-2023-03FEB-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
VZ
 
ราคา16,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
วัดเหวินหวู่ 
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
ร้านเอ็นไซม์ 
วัดหลงซาน 
ย่านซีเหมินติง
ร้านพายสับปะรด 
อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว 
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  
บูราโนแห่งไต้หวัน 
ตลาดจีหลิ่ว
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว) 
ร้านเครื่องสำอางค์ 
รหัสทัวร์ : THB11-SL-TW-02NOV-2023-29APR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
SL
 
ราคา16,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองหนานโถว 
วัดเหวินหวู่ 
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
วัดพระถั่งซาจั๋ง 
ชิมชาอู่หลง 
เมืองไถจง 
ไถจงไนท์มาร์เก็ต
เมืองไทเป 
ร้านพายสับประรด 
ถ่ายรูปตึกไทเป101 
GERMANIUM 
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
วัดหลงซาน 
ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
ศูนย์เครื่องสาอาง 
ตลาดปลาไทเป 
เมืองนิวไทเป 
หมู่บ้านชาวประมงหลากสี 
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
เมืองเถาหยวน
รหัสทัวร์ : THV4-JX-TW-10AUG-01OCT-2023
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
JX
 
ราคา16,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณ
ตลาดกลางคืนเฝิงเจี่ย
เมืองไถจง
อุทยานธรณีเย่หลิว
วัดหลงซาน
ตึกไทเป 101รหัสทัวร์ : THG15-VZ-TW-04AUG-2023-06FEB-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
VZ
 
ราคา16,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองไถจง 
ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า 
ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
วัดเหวินหวู่
อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว 
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
ตึกไทเป 101  
วัดหลงซาน
อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก 
ศูนย์เครื่องสาอาง
พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา
ชมซากุระวัดเทียนหยวน เช็คอินฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ 
สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี
รหัสทัวร์ : THZ1-VZ-TW-01FEB-30MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา17,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา
เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ ชมซากุระวัดเทียนหยวน
สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และบุราโน่แห่งไต้หวัน
รหัสทัวร์ : THZ1-VZ-TW-01NOV-2023-03FEB-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
VZ
 
ราคา17,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ 
วัดเหวินหวู่ 
ล่องเรือ
ทะเลสาบสุริยันจันทรา 
ร้านเอ็นไซม์
ร้านขนมพายสับปะรด 
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
เมืองผิงซี 
หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) 
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
วัดหลงซาน 
ย่านซีเหมินติง 
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
 ร้านเครื่องสำอางค์ 
รหัสทัวร์ : THB11-VZ-TW-11FEB-30MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา17,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน วัดอูจีเทียนหยวน
ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ขอความรักวัดหลงซาน
ชมตึกไทเป 101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินหวู่ ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดชื่อดัง
เมนูเด็ด ชาบูบุฟเฟ่ต์สไตล์ไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา
รหัสทัวร์ : THB11-VZ-TW-12SEP-2023-27FEB-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน4คืน
VZ
 
ราคา17,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เถาหยวน  
เมืองเจียอี้
ชิมชาอู่หลง 
นั่งรถไฟอาลีซาน 
Miyahara Ice Cream 
เมืองไถจง 
ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
โรงละครแห่งชาติไถจง 
เมืองหนานโถว 
วัดเหวินหวู่ 
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา 
เมืองไทเป 
ร้านพายสับประรด 
ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
เมืองนิวไทเป 
อุทยานเย๋หลิ่ว 
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
เมืองไทเป 
GERMANIUM 
ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89
วัดหลงซาน 
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ไต้หวัน
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top