ค้นหา
ค้นหา
หนานโถว

ทัวร์หนานโถว

พบ 39 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ หนานโถวขายดี

รหัสทัวร์ : THB15-XW-TW-13AUG-24OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
XW
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่
ร้านพายสับปะรด – ไถจง
ตลาดไนท์มาร์เก็ต – ไทเป
เย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
COSMETIC – GERMANIUM SHOP
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ตุลาคม
22 - 25 ต.ค. 62, 24 - 27 ต.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THZ1-XW-TW-1SEP19-24MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา11,878
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา 
– วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ 
– ร้านกาแฟ – เมืองไทจง 
– หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
– ไทเป – วัดเสียไห่เฉิงหวง – ร้านพายสับปะรด 
– ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซาน 
– อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 
 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว 
– หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) 
– ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101 – ซีเหมินติง
รหัสทัวร์ : THF5-SL-TW-27SEP-26OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา11,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเสวียนกวง-วัดเหวิ่นหวู่-หมู่บ้านสายรุ้ง
ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-เมืองเจียอี้
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ชิมชาอู่หลง-เมืองเถาหยวน
เถาหยวนไนท์มาเก็ต-เมืองไทเป
ร้านพายสับปะรด-Cosmetic Shop
เมืองจีหลง-หมู่บ้านจิ่วเฟ้น
สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม)
ศูนย์ GERMANIUM -Duty Free-ซีเหมินติง
ตุลาคม
22 - 26 ต.ค. 62, 25 - 29 ต.ค. 62, 26 - 30 ต.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THF5-SL-TW-7NOV19-30MAY20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา11,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเสวียนกวง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-หมู่บ้านสายรุ้ง
ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-ร้านพายสับปะรด- Cosmetic Shop
อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิน
สือเฟินปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าปล่อยโคมลอย)
Taipei Fish Market-วัดเซี๋ยไห่ (เฉินหวงเหมี่ยว)
ศูนย์ GERMANIUM
หมู่บ้านทหารโบราณ (SISINAN CUNOLD MILITARA VILLAGE)
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง
พฤศจิกายน
07 - 11 พ.ย. 62, 08 - 12 พ.ย. 62, 21 - 25 พ.ย. 62, 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
05 - 09 ธ.ค. 62, 06 - 10 ธ.ค. 62, 07 - 11 ธ.ค. 62, 18 - 22 ธ.ค. 62, 19 - 23 ธ.ค. 62, 26 - 30 ธ.ค. 62, 27 - 31 ธ.ค. 62, 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
06 - 10 ก.พ. 63, 07 - 11 ก.พ. 63,
มีนาคม
05 - 09 มี.ค. 63, 06 - 10 มี.ค. 63, 12 - 16 มี.ค. 63, 13 - 17 มี.ค. 63, 19 - 23 มี.ค. 63, 20 - 24 มี.ค. 63, 26 - 30 มี.ค. 63, 27 - 31 มี.ค. 63,
เมษายน
02 - 06 เม.ย. 63, 03 - 07 เม.ย. 63, 10 - 14 เม.ย. 63, 11 - 15 เม.ย. 63, 12 - 16 เม.ย. 63, 23 - 27 เม.ย. 63,
พฤษภาคม
01 - 05 พ.ค. 63, 02 - 06 พ.ค. 63, 03 - 07 พ.ค. 63, 09 - 13 พ.ค. 63, 30 พ.ค. - 03 มิ.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THZ1-SL-TW-8NOV19-6MAY20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา12,878
รายละเอียดเพิ่มเติม
เถาหยวน – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – ร้านชาอู่หลง – ไทจง
หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตไทจง – ไทเป
อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น – ร้านเครื่องสำอาง
ตลาดปลาไทเปอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ร้านพายสับปะรด – หมู่บ้านทหารโบราณไต้หวัน SISI NAN CUN
OLD MILITARY VILLAGE – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89)
ร้านเครื่องสำอาง – ซีเหมินติง
พฤศจิกายน
08 - 12 พ.ย. 62, 14 - 18 พ.ย. 62, 15 - 19 พ.ย. 62, 21 - 25 พ.ย. 62, 22 - 26 พ.ย. 62, 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
04 - 08 ธ.ค. 62, 05 - 09 ธ.ค. 62, 06 - 10 ธ.ค. 62, 07 - 11 ธ.ค. 62, 11 - 15 ธ.ค. 62, 12 - 16 ธ.ค. 62, 13 - 17 ธ.ค. 62, 18 - 22 ธ.ค. 62, 19 - 23 ธ.ค. 62, 20 - 24 ธ.ค. 62, 25 - 29 ธ.ค. 62, 26 - 30 ธ.ค. 62, 27 - 31 ธ.ค. 62, 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63,
มกราคม
08 - 12 ม.ค. 63, 09 - 13 ม.ค. 63, 10 - 14 ม.ค. 63, 15 - 19 ม.ค. 63, 16 - 20 ม.ค. 63, 17 - 21 ม.ค. 63, 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 63, 30 ม.ค. - 03 ก.พ. 63, 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
05 - 09 ก.พ. 63, 06 - 10 ก.พ. 63, 07 - 11 ก.พ. 63, 12 - 16 ก.พ. 63, 13 - 17 ก.พ. 63, 14 - 18 ก.พ. 63, 20 - 24 ก.พ. 63, 21 - 25 ก.พ. 63, 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 63, 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 63,
มีนาคม
04 - 08 มี.ค. 63, 05 - 09 มี.ค. 63, 06 - 10 มี.ค. 63, 11 - 15 มี.ค. 63, 12 - 16 มี.ค. 63, 13 - 17 มี.ค. 63, 18 - 22 มี.ค. 63, 19 - 23 มี.ค. 63, 20 - 24 มี.ค. 63, 25 - 29 มี.ค. 63, 26 - 30 มี.ค. 63, 27 - 31 มี.ค. 63,
เมษายน
02 - 06 เม.ย. 63, 03 - 07 เม.ย. 63, 08 - 12 เม.ย. 63, 09 - 13 เม.ย. 63, 10 - 14 เม.ย. 63, 11 - 15 เม.ย. 63, 12 - 16 เม.ย. 63, 13 - 17 เม.ย. 63, 14 - 18 เม.ย. 63, 15 - 19 เม.ย. 63, 16 - 20 เม.ย. 63, 17 - 21 เม.ย. 63, 23 - 27 เม.ย. 63, 24 - 28 เม.ย. 63, 29 เม.ย. - 03 พ.ค. 63, 30 เม.ย. - 04 พ.ค. 63,
พฤษภาคม
01 - 05 พ.ค. 63, 02 - 06 พ.ค. 63, 06 - 10 พ.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB11-SL-TW-16AUG-27DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา12,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไถจง - บ้านสายรุ้ง - หนานโถว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่
ร้านใบชา - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง
ถนนคนเดินซีเหมินติง-อุทยานเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน-ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดปลา
ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี
ตุลาคม
25 - 29 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน
01 - 05 พ.ย. 62, 02 - 06 พ.ย. 62, 03 - 07 พ.ย. 62, 08 - 12 พ.ย. 62, 09 - 13 พ.ย. 62, 10 - 14 พ.ย. 62, 15 - 19 พ.ย. 62, 16 - 20 พ.ย. 62, 17 - 21 พ.ย. 62, 22 - 26 พ.ย. 62, 23 - 27 พ.ย. 62, 24 - 28 พ.ย. 62, 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62, 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
06 - 10 ธ.ค. 62, 07 - 11 ธ.ค. 62, 08 - 12 ธ.ค. 62, 13 - 17 ธ.ค. 62, 14 - 18 ธ.ค. 62, 20 - 24 ธ.ค. 62, 21 - 25 ธ.ค. 62, 22 - 26 ธ.ค. 62, 27 - 31 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THB11-SL-TW-11OCT-27DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา13,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ร้านใบชา - ไถจง - ไนท์มาร์เก็ต - ไทเป
ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว
ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง
อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค-ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
ชอปปิ้งซีเหมินติง
ตุลาคม
25 - 29 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน
01 - 05 พ.ย. 62, 02 - 06 พ.ย. 62, 03 - 07 พ.ย. 62, 08 - 12 พ.ย. 62, 09 - 13 พ.ย. 62, 10 - 14 พ.ย. 62, 15 - 19 พ.ย. 62, 16 - 20 พ.ย. 62, 17 - 21 พ.ย. 62, 22 - 26 พ.ย. 62, 23 - 27 พ.ย. 62, 24 - 28 พ.ย. 62, 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62, 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
06 - 10 ธ.ค. 62, 07 - 11 ธ.ค. 62, 08 - 12 ธ.ค. 62, 13 - 17 ธ.ค. 62, 14 - 18 ธ.ค. 62, 15 - 19 ธ.ค. 62, 20 - 24 ธ.ค. 62, 21 - 25 ธ.ค. 62, 22 - 26 ธ.ค. 62, 27 - 31 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THZ1-VZ-TW-2NOV-21DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา14,878
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ไทเป
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89)
ตลาดปลาไทเปหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านสร้อยสุขภาพ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านเครื่องสำอาง
ซีเหมินติง - ไทเป – ร้านพายสับปะรด
หนานโถว – ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่
CONA’S CHOCOLATE CASTLE
ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – ร้านไอศครีมมิยาฮาร่า
พฤศจิกายน
02 - 05 พ.ย. 62, 16 - 19 พ.ย. 62,
ธันวาคม
05 - 08 ธ.ค. 62, 06 - 09 ธ.ค. 62, 07 - 10 ธ.ค. 62, 14 - 17 ธ.ค. 62, 21 - 24 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THZ1-BR-TW-14-17NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
BR
 
ราคา14,878
รายละเอียดเพิ่มเติม
หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ –  ร้านชาอู่หลง
ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทเป – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ – Huashan 1914 Creative Park
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ซีเหมินติง
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
ร้านเครื่องสำอาง – Mitsui Outlet Park
พฤศจิกายน
14 - 17 พ.ย. 62,
รหัสทัวร์ : THZ1-CI-TW-8-28OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
CI
 
ราคา14,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ซีเหมินติง
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม / 2 ท่าน)
ร้านเครื่องสำอาง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วัดหลงซาน – ร้านสร้อยสุขภาพ – ตลาดปลาไทเป
ร้านพายสับปะรด – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
หมู่บ้านสายรุ้ง – หนานโถว – ร้านกาแฟ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวิ่นหวู่  – Mitsui Outlet Park
ตุลาคม
22 - 25 ต.ค. 62, 25 - 28 ต.ค. 62, 28 - 31 ต.ค. 62,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : OH MY GOD !! TAIWAN TAROKO ถูกเวอร์ๆ 5D3N (241019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,555
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
THS21-VZ-TW-17JUN-12OCT19
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,990
ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์ไต้หวัน : Wow Taiwan 4 วัน 2 คืน (161119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (291219)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 11,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top