ค้นหา
ค้นหา
เถาหยวน

ทัวร์เถาหยวน

พบ 10 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ เถาหยวนขายดี

รหัสทัวร์ : THZ1-VZ-TW-03APR-19OCT-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา16,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
ZGTPE-2406VZ ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป บินเช้า-กลับเย็น (พักย่านซีเหมินติง 2 คืน)

เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เผิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสความโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
พิเศษ! เมนู เสี่ยวหลงเปา
บุฟเฟต์ชาบูสไตล์ไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี
เที่ยวครบทุกวัน
รหัสทัวร์ : THB11-SL-TW-02MAY-01JUL-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
SL
 
ราคา17,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซาจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต
เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) 
GERMANIUM • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
ศูนย์เครื่องสาอาง • ตลาดปลาไทเป • เมืองนิวไทเป • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองเถาหยวน

รหัสทัวร์ : THZ1-VZ-TW-11APR-23OCT-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา18,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
TAIWAN
ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป อาลีซาน
เที่ยวไต้หวันสุดชิล ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 นั่งรถไฟอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เช็คอินย่านซีเหมินติง
พิเศษ เมนู เสี่ยวหลงเปา บุฟเฟต์ชาบูสไตล์ไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี
เที่ยวครบทุกวัน ไม่มีวันอิสระ  น้ําดื่มวันละ 1 ขวด
รหัสทัวร์ : THB11-SL-TW-16NON-2023-03MAY-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน4คืน
SL
 
ราคา18,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองหนานโถว 
วัดเหวินหวู่ 
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
วัดพระถั่งซาจั๋ง 
ชิมชาอู่หลง 
เมืองเจียอี้ 
ตลาดเหวินฮัวไนท์มาร์เก็ต
นั่งรถไฟอาลีซาน
เมืองไถจง 
หมู่บ้านสายรุ้ง
เมืองไทเป 
ร้านพายสับประรด 
ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
Germanium
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
วัดหลงซาน 
ศูนย์เครื่องสาอาง 
เมืองนิวไทเป 
อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว 
ถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมงหลากสี 
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน 
เมืองเถาหยวน
รหัสทัวร์ : THB11-SL-TW-21FEB-20MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน4คืน
SL
 
ราคา19,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองหนานโถว 
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
วัดพระถั่งซำจั๋ง 
ชิมชาอู่หลง 
มืองเจียอี้ 
ตลาดเหวินฮัวไนท์มาร์เก็ต  
นั่งรถไฟอาลีซาน 
เมืองไถจง 
โรงละครแห่งชาติไถจง  
ร้านพายสับประรด 
ปล่อยโคม ณ ถนนโบราณซือเฟิ่น 
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101           
รหัสทัวร์ : THZ1-JX-TW-13APR-25JUN-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
JX
 
ราคา20,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
TAIWAN
เถาหยวน หนานโถว ไทจง ไทเป ผิงซี
เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ชมเศียรราชินีอุทยานเย่หลิว 
ปล่อยโคมผิงซี ขอพรวัดหลงซาน เช็คอินบูราโน่แห่งไต้หวัน
เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา บุฟเฟต์หมาล่า ชาบูไต้หวัน
รหัสทัวร์ : THZ1-JX-TW-19MAY-23OCT-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
JX
 
ราคา20,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
TAIWAN
เถาหยวน เจียอี้ อาลีซาน ผิงซี ไทเป
นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน 
ปล่อยโคมลอยผิงซี เช็คอินบูราโน่แห่งไต้หวัน ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา บุฟเฟ่ต์หมาล่า ชาบูไต้หวัน
รหัสทัวร์ : THB11-BR-TW-21MAR-18JUN-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน4คืน
BR
 
ราคา22,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมือง ไถจง โรงละครแห่งชาติ
ไถจง ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
เมืองหนานโถว นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน
เมืองไทเป ร้านพายสับประรด ตึกไทเป 101
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
วัดหลงซาน 
ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
ศูนย์เครื่องสำอาง 
เมืองนิวไทเป 
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว 
รหัสทัวร์ : THB11-SL-TW-09FEB-13FEB-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน4คืน
SL
 
ราคา22,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมือง เจียอี้ หมู่บ้านฮิโนกิ
ตลาดเหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต
ชิมชาอู่หลง • นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง 
เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ตวัดหลงซาน  
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ศูนย์เครื่องสำอาง • วัดเสี่ยไห่(ขอพรความรัก)
ถนนโบราณตี๋ฮว่า • ท่าเรือต้าเต้าเฉิง • ตลาดเล่าเหอไนท์มาร์เก็ต 
วัดอูจีเทียนหยวน • หุบเขาบ่อน้ำพุร้อน •  Germanium • หมู่บ้านทหารซื่อซื่อหนานชุน 
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) • เมืองเถาหยวน • Gloria Outlet  
รหัสทัวร์ : THB11-CI-TW-12APR-17APR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน4คืน
CI
 
ราคา30,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตลาดจงลี่ไนท์มาร์เก็ต
เมือง หนานโถว ปราสาทช็อกโกแลตนีน่า ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ ตลาดเหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต
ชิมชาอู่หลง นั่งรถไฟชมอุทยาน อาลีซาน 
เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ไถจงไนท์มาร์เก็ต
เมืองไทเป ร้านพายสับประรด ถ่ายรูปตึกไทเป 101 
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top