ค้นหา
ค้นหา
ไทจง

ทัวร์ไทจง

พบ 40 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ไทจงขายดี

รหัสทัวร์ : THG1-XW-TW-24DEC19-25MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
XW
 
ราคา10,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
หนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่–ร้านพายสับปะรด–ไถจง–ตลาดไนท์มาร์เก็ต
ไถจง–ไทเป–เย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น– ร้าน COSMETIC
GERMANIUM SHOP–ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

มกราคม
29 ม.ค. - 01 ก.พ. 63, 31 ม.ค. - 03 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
02 - 05 ก.พ. 63, 04 - 07 ก.พ. 63, 06 - 09 ก.พ. 63, 08 - 11 ก.พ. 63, 10 - 13 ก.พ. 63, 12 - 15 ก.พ. 63, 14 - 17 ก.พ. 63, 16 - 19 ก.พ. 63, 18 - 21 ก.พ. 63, 20 - 23 ก.พ. 63, 22 - 25 ก.พ. 63, 24 - 27 ก.พ. 63, 26 - 29 ก.พ. 63, 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 63,
มีนาคม
01 - 04 มี.ค. 63, 03 - 06 มี.ค. 63, 05 - 08 มี.ค. 63, 07 - 10 มี.ค. 63, 09 - 12 มี.ค. 63, 11 - 14 มี.ค. 63, 13 - 16 มี.ค. 63, 15 - 18 มี.ค. 63, 17 - 20 มี.ค. 63, 19 - 22 มี.ค. 63, 21 - 24 มี.ค. 63, 23 - 26 มี.ค. 63, 25 - 28 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THZ1-XW-TW-1SEP19-24MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา11,878
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา 
– วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ 
– ร้านกาแฟ – เมืองไทจง 
– หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
– ไทเป – วัดเสียไห่เฉิงหวง – ร้านพายสับปะรด 
– ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซาน 
– อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 
 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว 
– หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) 
– ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101 – ซีเหมินติง
สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่ไทจง ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง
อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว
เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101
ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย ตลาดซีเหมินติง และตลาดซื่อหลิน
มกราคม
30 ม.ค. - 02 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
08 - 11 ก.พ. 63, 09 - 12 ก.พ. 63, 20 - 23 ก.พ. 63, 21 - 24 ก.พ. 63,
มีนาคม
01 - 04 มี.ค. 63, 06 - 09 มี.ค. 63, 07 - 10 มี.ค. 63, 12 - 15 มี.ค. 63, 20 - 23 มี.ค. 63, 22 - 25 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THV4-SL-TW-19DEC19-3JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา12,555
รายละเอียดเพิ่มเติม
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่
อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101 
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – สถานีรถไฟสือเฟิ่น
ช้อปปิ้ง 2 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟ่งเจี่ย ตลาดซีเหมินติง
MITSUI OUTLET
กุมภาพันธ์
05 - 09 ก.พ. 63, 07 - 11 ก.พ. 63, 14 - 18 ก.พ. 63, 21 - 25 ก.พ. 63, 25 - 29 ก.พ. 63,
มีนาคม
06 - 10 มี.ค. 63, 13 - 17 มี.ค. 63, 19 - 23 มี.ค. 63, 26 - 30 มี.ค. 63,
เมษายน
02 - 06 เม.ย. 63, 03 - 07 เม.ย. 63, 10 - 14 เม.ย. 63, 11 - 15 เม.ย. 63, 12 - 16 เม.ย. 63, 15 - 19 เม.ย. 63, 17 - 21 เม.ย. 63, 23 - 27 เม.ย. 63, 29 เม.ย. - 03 พ.ค. 63,
พฤษภาคม
06 - 10 พ.ค. 63,
มิถุนายน
02 - 06 มิ.ย. 63, 03 - 07 มิ.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THZ1-SL-TW-8NOV19-6MAY20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา12,878
รายละเอียดเพิ่มเติม
เถาหยวน – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – ร้านชาอู่หลง – ไทจง
หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตไทจง – ไทเป
อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น – ร้านเครื่องสำอาง
ตลาดปลาไทเปอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ร้านพายสับปะรด – หมู่บ้านทหารโบราณไต้หวัน SISI NAN CUN
OLD MILITARY VILLAGE – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89)
ร้านเครื่องสำอาง – ซีเหมินติง
มกราคม
29 ม.ค. - 02 ก.พ. 63, 30 ม.ค. - 03 ก.พ. 63, 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
05 - 09 ก.พ. 63, 06 - 10 ก.พ. 63, 07 - 11 ก.พ. 63, 12 - 16 ก.พ. 63, 13 - 17 ก.พ. 63, 14 - 18 ก.พ. 63, 20 - 24 ก.พ. 63, 21 - 25 ก.พ. 63, 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 63, 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 63,
มีนาคม
04 - 08 มี.ค. 63, 05 - 09 มี.ค. 63, 06 - 10 มี.ค. 63, 11 - 15 มี.ค. 63, 12 - 16 มี.ค. 63, 13 - 17 มี.ค. 63, 18 - 22 มี.ค. 63, 19 - 23 มี.ค. 63, 20 - 24 มี.ค. 63, 25 - 29 มี.ค. 63, 26 - 30 มี.ค. 63, 27 - 31 มี.ค. 63,
เมษายน
02 - 06 เม.ย. 63, 03 - 07 เม.ย. 63, 08 - 12 เม.ย. 63, 09 - 13 เม.ย. 63, 10 - 14 เม.ย. 63, 11 - 15 เม.ย. 63, 12 - 16 เม.ย. 63, 13 - 17 เม.ย. 63, 14 - 18 เม.ย. 63, 15 - 19 เม.ย. 63, 16 - 20 เม.ย. 63, 17 - 21 เม.ย. 63, 23 - 27 เม.ย. 63, 24 - 28 เม.ย. 63, 29 เม.ย. - 03 พ.ค. 63, 30 เม.ย. - 04 พ.ค. 63,
พฤษภาคม
01 - 05 พ.ค. 63, 02 - 06 พ.ค. 63, 06 - 10 พ.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THG1-XW-TW-1FEB-24MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา12,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
หนานโถว –หมู่บ้านสายรุ้ง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไถจง – ไนท์มาร์เก็ต 
ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านพายสับปะรด 
ร้าน GERMANIUM – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ซีเหมินติง
ร้าน COSMETIC – วัดหลงซาน – ตลาดปลา – ตั้นสุ่ย 
วัดเทียนหยวน – สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย – ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย 
กุมภาพันธ์
01 - 05 ก.พ. 63, 03 - 07 ก.พ. 63, 05 - 09 ก.พ. 63, 07 - 11 ก.พ. 63, 09 - 13 ก.พ. 63, 11 - 15 ก.พ. 63, 13 - 17 ก.พ. 63, 15 - 19 ก.พ. 63, 17 - 21 ก.พ. 63, 19 - 23 ก.พ. 63, 21 - 25 ก.พ. 63, 23 - 27 ก.พ. 63, 25 - 29 ก.พ. 63, 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 63, 29 ก.พ. - 04 มี.ค. 63,
มีนาคม
02 - 06 มี.ค. 63, 04 - 08 มี.ค. 63, 06 - 10 มี.ค. 63, 08 - 12 มี.ค. 63, 10 - 14 มี.ค. 63, 12 - 16 มี.ค. 63, 14 - 18 มี.ค. 63, 16 - 20 มี.ค. 63, 18 - 22 มี.ค. 63, 20 - 24 มี.ค. 63, 22 - 26 มี.ค. 63, 24 - 28 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THG1-XW-TW-21DEC19-31JAN20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา12,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง 
วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – ไถจง – ไนท์มาร์เก็ต 
เย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – GERMANIUM SHOP
ร้าน COSMETIC – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซานซื่อ 
ขอพรความรัก ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง – DUTY FEE 
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) 
ร้านพายสับปะรด – ซีเหมินติง

มกราคม
29 ม.ค. - 02 ก.พ. 63, 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 63,
รหัสทัวร์ : THB11-SL-TW-22NOV19-26JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา12,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไถจง - บ้านสายรุ้ง - หนานโถว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่
ร้านใบชา - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง
ถนนคนเดินซีเหมินติง-อุทยานเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน-ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดปลา
ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี
มกราคม
31 ม.ค. - 04 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
07 - 11 ก.พ. 63, 08 - 12 ก.พ. 63, 14 - 18 ก.พ. 63, 21 - 25 ก.พ. 63, 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 63,
มีนาคม
06 - 10 มี.ค. 63, 13 - 17 มี.ค. 63, 20 - 24 มี.ค. 63, 27 - 31 มี.ค. 63,
เมษายน
03 - 07 เม.ย. 63, 04 - 08 เม.ย. 63, 05 - 09 เม.ย. 63, 12 - 16 เม.ย. 63, 13 - 17 เม.ย. 63, 14 - 18 เม.ย. 63, 17 - 21 เม.ย. 63, 24 - 28 เม.ย. 63,
พฤษภาคม
01 - 05 พ.ค. 63, 15 - 19 พ.ค. 63, 22 - 26 พ.ค. 63, 29 พ.ค. - 02 มิ.ย. 63,
มิถุนายน
12 - 16 มิ.ย. 63, 19 - 23 มิ.ย. 63, 26 - 30 มิ.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THB11-VZ-TW-19DEC19-13FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา12,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ไถจงไนท์มาเก็ต 
ล่องเรือสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง
วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ตึกไทเป 101
สร้อยสุขภาพ - ตลาดปลาไทเป - ร้านพายสับปะรด
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
ศูนย์เครื่องสำอาง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีเหมินติง - มิฮายาร่าไอศกรีม
กุมภาพันธ์
13 - 16 ก.พ. 63,
รหัสทัวร์ : THV4-SL-TW-20DEC19-2MAY20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา13,333
รายละเอียดเพิ่มเติม
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่
ถ่ายรูปชิค ชิค ที่ หมู่บ้านสายรุ้ง
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - อุทยานเหย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ตลาดซื่อหลิน
ตลาดซีเหมินติง
กุมภาพันธ์
06 - 10 ก.พ. 63,
มีนาคม
04 - 08 มี.ค. 63, 18 - 22 มี.ค. 63,
เมษายน
02 - 06 เม.ย. 63, 10 - 14 เม.ย. 63, 11 - 15 เม.ย. 63, 13 - 17 เม.ย. 63, 15 - 19 เม.ย. 63, 22 - 26 เม.ย. 63,
พฤษภาคม
02 - 06 พ.ค. 63,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : VWTPE-02 BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (170620)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,999
ทัวร์ไต้หวัน : STW7 ไต้หวัน ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง 4D3N (200320)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,990
ทัวร์ไต้หวัน : FJL (S09) TAIWAN TIGER HIGH SEASON 4 วัน 3 คืน (270320)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
ทัวร์ไต้หวัน : VWTPE-04 HIGHLIGHT TAIWAN 5 วัน 3 คืน (030620)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,555
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top