ค้นหา
ค้นหา
ไทเป

ทัวร์ไทเป

พบ 7 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ไทเปขายดี

รหัสทัวร์ : THZ1-JX-TW-15NOV-28DEC-2022
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน4คืน
TW
 
ราคา11,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินหวู
วิหารอู่เฉิง
วิหารต้าเฉิง 
ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ร้านขนมพายสับปะรด
วัดหลงซาน 
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
อุทยานธรณีเย่หลิ่ว 


รหัสทัวร์ : THB12-IT-TW-03NOV-16JAN-2023
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน2คืน
IT
 
ราคา13,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้ขอพร วัดพระถังซัมจั๋ง
เช็คอินแลนด์มาร์ค หมู่บ้านสร้างสรรค์เฉิ่นจี้
ถ่ายรูปตึกไทเป 101
ไม่พลาด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน สถานีซือเฟิ่น
เพลิดเพลิน หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น (Jiufen) 
ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนฟ่งเจี๋ย ซีเหมินติง 
พิเศษ! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบู สูตรต้นตำรับไต้หวัน
รหัสทัวร์ : THZ1-VZ-TW-04JAN-25MAR-2023
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
VZ
 
ราคา15,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
 ถ่ายรูปตึกไทเป 101
 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 ช้อปปิ้งซื่อหลิน ซีเหมินติง
 ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
 ขอพรเทพกวนอูวัดเหวินหวู่
 ขอพรความรักวัดหลงซาน
 ชมหินแปลกตาอุทยานเย่หลิ่ว
 บุฟเฟต์หม่าล่า ชาบูไต้หวัน
 พิเศษ เมนูเสี่ยวหลงเปา
 พิเศษ ปลาประธานาธิบดี
รหัสทัวร์ : THZ1-VZ-TW-11DEC-25MAR-2023
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
VZ
 
ราคา15,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
วัดหลงซาน
อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
ร้านสร้อยเจอเมเนียม
ร้านขนมพายสับปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง
วัดเหวินหวู่
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ
ถนนโบราณต้าซี
รหัสทัวร์ : THB12-VZ-TW-04FEB-22MAR-2023
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
VZ
 
ราคา15,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
มู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิว
 ถ่ายรูปตึกไทเป 101 หมูบ้านสายรุ้ง
 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซีเหมินติง
พิเศษ!! แช่ออนเซ็นส่วนตัว
บุฟเฟ่ต์ชาบูหม้อไฟไต้หวัน+เสี่ยงหลงเปา
รหัสทัวร์ : THB12-VZ-TW-09NOV-22JAN-2023
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน4คืน
VZ
 
ราคา19,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
วัดเหวินหวู่แห่งทะเลสาบสุริยันจันทรา 
เที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
เช็คอินแลนด์มาร์คไต้หวัน ไทเป 101 
อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน 
นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี 
วัดพระถังซัมจั๋ง หรือ วัดสวนกวง (Xuanguang Temple) 
ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง (Ximending)
ถ่ายหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
รหัสทัวร์ : THZ1-VZ-TW-04DEC-18MAR-2023
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน4คืน
VZ
 
ราคา19,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
ตลาดเฝิงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อเมืองไทจง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
อุทยานธรณีเย่หลิ่ว
ร้านขนมพายสับปะรด


10 อันดับ ขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top