ค้นหา
ค้นหา
ไทเป

ทัวร์ไทเป

พบ 44 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ไทเปขายดี

รหัสทัวร์ : THF5-VZ-TW-15JAN-31MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน2คืน
VZ
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
️หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
สะพานต้าซี
วัดขอความรวย
หมู่บ้านประมงเจิ้งปิง
เมนูพิเศษ พระกระโดดกำแพง
รหัสทัวร์ : THF5-VZ-TW-18APR-01JUL-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
VZ
 
ราคา10,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
TAIWAN 4วัน 2คืน

พิเศษ!! พักซีเหมินติง 2 คน
มูสุดปังวัดขอเงินเทพเจ้า ขอความร่ํารวย ชมตึกหลากสีท่าเรือ เจิ้นปิง

Highlight!... ห้ามพลาด!!
ถ่ายรูปอาคารหลากสี ท่าเรือเจิ้นปิง บูราโนแห่งไต้หวัน
ถ่ายรูปตึกไทเป101 จากมุมยอดฮิต ชื่อชื่อหนานชุน
ขอพรเพื่อความปัง วัดหลงซาน
ช้อปปิ้งสุดมันส์ ซีเหมินติง / กลอเรีย เอาท์เล็ท
GLORIA OUTLETS

เมนูพิเศษ
พักใกล้แหล่งช้อปปิ้ง
พระกระโดดก่าแพง ซีเหมินติง
รหัสทัวร์ : THF5-SL-TW-22APR-30SEP-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
SL
 
ราคา10,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
TAIWAN
ไทเป จิ่วเฟิน ซีเหมินติง
เมืองลับริมทะเล บูราโน่แห่งไต้หวัน
ชมตึกหลากสีท่าเรือ เจิ้นปิง

ห้ามพลาด !! ถ่ายรูปอาคารหลากสี ท่าเรือเจ้นปิง บูราโน่แห่งไต้หวัน
ถ่ายรูปตึกไทเป101 จากมุมยิดฮิต ซื่อซื่อหนานชุน
มูสุดปังวัดขอเงินเทพเจ้า ขอความร่ำรวย
ช้อปปิ้งปังสุดมันส์ ซีเหมินติง/กลอเรีย เอาท์เล็ท

เมนูพิเศษ! พระกระโดดกำแพง 
รหัสทัวร์ : THF5-SL-TW-11MAY-02OCT-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน3คืน
SL
 
ราคา12,999
รายละเอียดเพิ่มเติม

TAIPINGSHAN 5วัน 3คืน
ไท่ผิงซาน - ไทเป - อิสระ 1 วัน

นํ้าหนัก 20KG กระเป๋า

ชมป่าดึกดาบรรพ์ อุทยานไท่ผิงซาน
 เช็กอินแลนด์มาร์คไต้หวัน ท่าเรือสีรุ้งเจิ้นปิง
Highlight!...
ชมธรรมชาติ อุทยานไท่ผิงชาน
• ชมตึกหลายสี หมู่บ้านเจิ้งปิง
ขอพรเพิ่มความเฮง วัดหลงซาน 
• เดินเล่นหมู่บ้านโบราณชื่อดัง จิ่วเฟิน
ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเชค
• ช้อปสุดมันส์ GLORIA OUTLET

รหัสทัวร์ : THF5-SL-TW-22APR-30SEP-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
SL
 
ราคา12,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
TAIWAN
ไทเป จิ่วเฟิน ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ล่องทะเลสาบ ไหว้เจ้า 8 วัดดัง
เสริมความปัง เพิ่มความเฮง ได้ทั้งเที่ยว ได้ทั้งมู


ห้ามพลาด !! สือเฟิน ลอยโคมขอพร

รหัสทัวร์ : THF5-SL-TW-5JUN-10JUN-2024
จำนวนวันเดินทาง : ุ6วัน4คืน
SL
 
ราคา13,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ALISHAN 6วัน 4คืน
ไทเป ล่องทะเลสาบ อาหลีซ่าน

พิเศษ!! เมนู ปลาประธานาธิบดี

เที่ยวไม่ซ้ําใคร!! ไปไถหนาน 
นั่งรถไฟอุทยานอาหลีซาน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 

Highlight!...
• นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลีซาน
• ล่องเรือ ทะเลสาบสุริยันจันทรา • ถ่ายรูปตึกหลากสี ท่าเรือเจิ้งปิง
 • ยอพร วัดเหวินหวู่ วัดหลงซาน วัดพระถังซัมจั๋ง
• ชมหมู่บ้านโบราณชื่อดัง หมู่บ้านจิ่วเฟิน
เที่ยวเมืองประวัติศาสตร์ไถหนาน ถนนโบราณอันผิง วัดเจ้าแม่หม่าอู่ไถหนาน
ช้อปปิ้ง อี๋จงไนท์มาร์เก็ต ไถหนานไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ห้างฮายาชิ 

รหัสทัวร์ : THB11-SL-TW-01MAY-02JUL-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา14,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
มหัศจรรย์ TAIWAN มหานครแห่งเมืองสีสัน
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
ขอความรักวัดหลงซาน อนุสรณ์สถานจียงไคเช็ค
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
ฟรี น้ำหนักกระเป๋า 20 kg
รหัสทัวร์ : THF5-VZ-TW-19JAN-31MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน3คืน
VZ
 
ราคา14,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชมใบไม้เปลี่ยนสี อุทยานไท่ผิงซาน
นั่งรถไฟโบราณปองปอง
กิจกรรมต้มไข่ออนเซ็น
หมู่บ้านประมงเจิ้งปิง
เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา
รหัสทัวร์ : THF5-CI-TW-15MAY-29SEP-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน 3คืน
CI
 
ราคา14,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
5วัน 3คืน TAIPINGSHAN
ไท่ผิงซาน - ไทเป - อิสระ 1 วัน

การันตี!!
พักซีเหมินติง 2 คืน นอนโรงแรม Midtown Richardson
น้ําหนักกระเป๋า – 23 กก.

เช็กอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ที่ไต้หวัน นั่งรถไฟ ปอง ปอง อุทยานไท่ผิงซาน
Highlight!...
• ชมธรรมชาติ อุทยานไท่ผิงชาน ขอพรเพิ่มความเฮง วัดหลงซาน ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเชค
• ชมตึกหลายสี หมู่บ้านเจิ้งปิง เดินเล่นหมู่บ้านโบราณชื่อดัง จิ่วเฟิน • ช้อปสุดมันส์ GLORIA OUTLET

รหัสทัวร์ : THV4-JX-TW-03APR-01JUL-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
JX
 
ราคา15,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ไต้หวัน
ไต้หวัน Free day สุดคุ้ม!!!
ตลาดกลางคืนเถาหยวน
เมืองไทเป
วัดหลงซาน
ช้อปปิ้งเหมินติง

นอนไทเป 2 คืน
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top