ค้นหา
ค้นหา
ซัปโปโร

ซัปโปโร

พบ 14 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ซัปโปโรขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT23.1 Re.1 TOKYO FUKUSHIMA 5 วัน 3 คืน (170320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY SUNSHINE OKINAWA 4 วัน 2 คืน (200320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJO 3 Re.2 OSAKA - KOBE - FREE DAY 5 วัน 3 คืน (130320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT30 โตเกียว พิงค์มอส 5 วัน 3 คืน (290520)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 17,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900


เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น ซัปโปโร
รหัสทัวร์ : THS21-XW-JP-25MAR-22APR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา20,777
รายละเอียดเพิ่มเติม
อุทยานโมอาย - เนินพระพุทธเจ้า
ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ - เมืองโนโบริเบทสึ
หุบเขานรกจิโกคุดานิ – บ่อน้ำร้อนโอยุนุมะ
ภูเขาไฟโชวะชินซัง - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน
ล่องเรือทะเลสาปโทยะ - เกาะนากาจิมะ - ซัปโปโร         
ดิวตี้ฟรี - คลองโอตารุ - ช้อปปิ้งถนนซาไกมาจิ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี + นาฬิกาไอน้ำโบราณ
ร้านกาแฟฮัลโหลคิตตี้ - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร
จุดชมวิวเมืองซัปโปโรภูเขาโมอิวะ - ตลาดปลาโจไก
ช้อปปิ้ง มิตซุย เอาท์เลต
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น ซัปโปโร
รหัสทัวร์ : THH3-XW-JP-20NOV19-15APR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา23,876
รายละเอียดเพิ่มเติม
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – อาซาฮิกาว่า- shikisai no ("Snow Land") 
- เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ– พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี– นาฬิกาไอน้ำ 
- โรงเป่าแกว้คิตาอิชิ - DUTY FREEE- อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน 
-ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ตลาดโจไก อิจิบะ
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น ซัปโปโร
รหัสทัวร์ : THS21-XW-JP-28MAR-20APR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
XW
 
ราคา26,777
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮาโกดาเตะ - ป้อมโงเรียวกาคุ - โกดังอิฐแดงคาเนโมริ
ภูเขาฮาโกดาเตะ - ช้อปปิ้ง อิออน - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ
เมืองโนโบริเบะสึ - หุบเขานรกจิโงคุดานิ
บ่อน้ำพุร้อนโอนุยุมะ -  ภูเขาไฟโชวะชินซัน
สวนหมีโชวะชินซัน – ทะเลสาบโทยะ
เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ร้านกาแฟฮัลโหลคิตตี้
ช้อปปิ้ง ถนนซาไกมาจิ - โรงงานช็อคโกแลต
เมืองซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
สวนโอโดริ -หอนาฬิกาซัปโปโร - ซัปโปโรทาวเวอร์
ช้อปปิ้ง ซูซูกิโนะ - ตลาดปลาโจไก - ช้อปปิ้ง มิตซุย เอาท์เลต
ถ่ายรูปคู่โดราเอมอน
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น ซัปโปโร
รหัสทัวร์ : THS21-XW-JP-28MAR-20APR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
XW
 
ราคา26,777
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเม็ง 
บ่อน้ำสีฟ้า - แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ
สวนสัตว์อาซาฮิยามะ - คลองโอตารุ 
ช้อปปิ้งถนนซาไกมาจิ 
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
นาฬิกาไอน้ำโบราณ 
ร้านกาแฟ HELLO KITTY 
โรงงานช็อคโกแลต - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
เมืองโนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ 
บ่อน้ำร้อนโอยุนุมะ – ภูเขาไฟโชวะชินซัง 
สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน 
ล่องเรือทะเลสาปโทยะ - เกาะนากาจิมะ 
ซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด 
DUTY FREE – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด 
สวนโอโดริ – หอนาฬิกาซัปโปโร
ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ 
พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร 
จุดชมวิวเมืองซัปโปโรภูเขาโมอิวะ 
ตลาดปลาโจไก 
ช้อปปิ้ง มิตซุย เอาท์เลต 
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น ซัปโปโร
รหัสทัวร์ : THB12-XW-JP-25MAR-22APR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา27,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ 
คิโรโระ สกีรีสอร์ท - โอตารุ 
คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
เครื่องแก้วโอตารุ – คาเฟ่คิตตี้ – ซัปโปโร 
ช้อปปิ้งโรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ 
ร้านดิวตี้ฟรี - มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค
ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม)
หรืออิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อบัสเสริม Option Tour      
ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่า 
ถ่ายรูปหอนาฬิกา – สวนโอโดริ 
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น ซัปโปโร
รหัสทัวร์ : THB12-XW-JP-28MAR-20APR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
XW
 
ราคา27,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชมหมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส 
อาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมง 
ห้างAeon Mall - บิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า    
พิพิธภัณฑ์โอะโตโกยาม่า สาเก 
ผ่านชม Patchwork Road - ร้านดิวตี้ฟรี 
คิโรโระ สกีรีสอร์ท - โอตารุ - คลองโอตารุ 
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – เครื่องแก้วโอตารุ 
คาเฟ่คิตตี้ – ซัปโปโร – เนินพระพุทธเจ้า
ช้อปปิ้งโรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ 
มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค – สวนโอโดริ 
ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม)
หรืออิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อบัสเสริม Option Tour      
ทำเนียบรัฐบาลเก่า - ถ่ายรูปหอนาฬิกา 
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น ซัปโปโร
รหัสทัวร์ : THZ2-XW-JP-25MAR-22APR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา27,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
มิตซุย เอ้าท์เลท – คิโรโระ สกีรีสอร์ท
คิโรโระ สกีรีสอร์ท – เมืองโอตารุ
พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วโอตารุ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - Duty Free Shop
เมืองซัปโปโร - สวนโอโดริ
ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตึกรัฐบาลเก่า
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น ซัปโปโร
รหัสทัวร์ : THJ6-XW-JP-18MAR-22APR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา28,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซัปโปโร-โชวะชินซัง
ศูนย์อนุรักษ์หมีสีน้ำตาล
โรป์เวย์ขึ้นยอดเขาอุสุ
ทะเลสาบโทยะ-โรงงานช็อคโกแลต
คลองโอตารุ-ถนนซาไกมาจิ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
JTC DUTY FREE (บุฟเฟต์ชาบู+ขาปู)
อดีตศาลาว่าการ-ผ่านชมหอนาฬิกา
สวนโอโดริ พาร์ค-ตลาดปลาโจไก
มิตซุยเอ้าท์เลต-ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ
ย่านซูซูกิโนะ-ศาลเจ้าฮอกไกโด
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น ซัปโปโร
รหัสทัวร์ : THB12-XJ-JP-1APR-6MAY20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา29,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ศาลเจ้าฮอกไกโด - คิโรโระ - โอตารุ
เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า - ซัปโปโร 
นั่งกระเช้า เขาโมอิวะ  Moiwa Ropeway 
ออนเซ็น คิโรโระ รีสอร์ท - คลองโอตารุ 
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – Duty Free 
โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ 
ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ 
อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น ซัปโปโร
รหัสทัวร์ : THJ6-XW-JP-14MAR-20APR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
XW
 
ราคา29,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซัปโปโร (สนามบินชิโทเซ่)-ฮาโกดาเตะ
ขึ้นเม้าท์ฮาโกดาเตะชมไนท์วิว 1 ใน 3
โกดังอิฐแดง-ตลาดเช้า-ย่านโมโตมาจิ
ป้อมโกะเรียว-โชวะชินซัง-ศูนย์อนุรักษ์หมี
โรปเวย์ขึ้นยอดเขาอุสุ-ทะเลสาบโทยะ 
โรงงานชอคโกแลต-คลองโอตารุ
ถนนซาไกมาจิ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-JTC DUTY FREE
อดีตศาลาว่าการ-ผ่านชมหอนาฬิกา
สวนโอโดริ พาร์ค-ตลาดปลาโจไก
มิตซุย เอ้าท์เลต-ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ
ย่านซูซูกิโนะ-ศาลเจ้าฮอกไกโด
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT23.1 Re.1 TOKYO FUKUSHIMA 5 วัน 3 คืน (170320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY SUNSHINE OKINAWA 4 วัน 2 คืน (200320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJO 3 Re.2 OSAKA - KOBE - FREE DAY 5 วัน 3 คืน (130320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT30 โตเกียว พิงค์มอส 5 วัน 3 คืน (290520)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 17,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top