ค้นหา
ค้นหา
คิวชู

ทัวร์คิวชู

พบ 6 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ คิวชูขายดี


รหัสทัวร์ : THJ6-SL-JP-3JAN-28MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา19,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
คิตะคิวชู - ตลาดปลาคาราโตะ
ศาลเจ้า Motonosumi Inari
อิออน มอลล์-สะพานคินไตเคียว
เกาะมิยาจิมะ (Miyajima)
Atomic Bomb Dome
ถนนคนเดินฮอนโดริโชเทนไก
ถนนกำแพงสีขาวเมืองยานาอิ
ศาลเจ้าอะคะมะ-ย่านการค้าเท็นจิน
คาแนลซิตี
มกราคม
03 - 07 ม.ค. 63, 04 - 08 ม.ค. 63, 07 - 11 ม.ค. 63, 08 - 12 ม.ค. 63, 09 - 13 ม.ค. 63, 10 - 14 ม.ค. 63, 11 - 15 ม.ค. 63, 14 - 18 ม.ค. 63, 15 - 19 ม.ค. 63, 16 - 20 ม.ค. 63, 17 - 21 ม.ค. 63, 18 - 22 ม.ค. 63, 21 - 25 ม.ค. 63, 22 - 26 ม.ค. 63, 23 - 27 ม.ค. 63, 24 - 28 ม.ค. 63, 25 - 29 ม.ค. 63, 28 ม.ค. - 01 ก.พ. 63, 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 63, 30 ม.ค. - 03 ก.พ. 63, 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
01 - 05 ก.พ. 63, 04 - 08 ก.พ. 63, 05 - 09 ก.พ. 63, 06 - 10 ก.พ. 63, 07 - 11 ก.พ. 63, 08 - 12 ก.พ. 63, 11 - 15 ก.พ. 63, 12 - 16 ก.พ. 63, 13 - 17 ก.พ. 63, 14 - 18 ก.พ. 63, 15 - 19 ก.พ. 63, 18 - 22 ก.พ. 63, 19 - 23 ก.พ. 63, 20 - 24 ก.พ. 63, 21 - 25 ก.พ. 63, 22 - 26 ก.พ. 63, 25 - 29 ก.พ. 63, 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 63, 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 63, 29 ก.พ. - 04 มี.ค. 63,
มีนาคม
03 - 07 มี.ค. 63, 04 - 08 มี.ค. 63, 05 - 09 มี.ค. 63, 06 - 10 มี.ค. 63, 07 - 11 มี.ค. 63, 10 - 14 มี.ค. 63, 11 - 15 มี.ค. 63, 12 - 16 มี.ค. 63, 13 - 17 มี.ค. 63, 14 - 18 มี.ค. 63, 17 - 21 มี.ค. 63, 18 - 22 มี.ค. 63, 19 - 23 มี.ค. 63, 20 - 24 มี.ค. 63, 21 - 25 มี.ค. 63, 24 - 28 มี.ค. 63, 25 - 29 มี.ค. 63, 26 - 30 มี.ค. 63, 27 - 31 มี.ค. 63, 28 มี.ค. - 01 เม.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THT18-SL-JP-1-26OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา21,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ศาลเจ้าดาไซฟุ – เมืองยูฟุอิน
หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล – เมืองเปปปุ
บ่อน้ำผุร้อนขุมนรกทั้ง 8 – เมืองนางาซากิ
เมืองซากะ -  ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ
โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต – ฟูกุโอกะ
ซากปราสาทฟูกุโอกะ – ดิวตี้ฟรี
ห้างคาแนลซิตี้
ตุลาคม
01 - 05 ต.ค. 62, 02 - 06 ต.ค. 62, 03 - 07 ต.ค. 62, 04 - 08 ต.ค. 62, 05 - 09 ต.ค. 62, 06 - 10 ต.ค. 62, 07 - 11 ต.ค. 62, 08 - 12 ต.ค. 62, 09 - 13 ต.ค. 62, 10 - 14 ต.ค. 62, 11 - 15 ต.ค. 62, 12 - 16 ต.ค. 62, 13 - 17 ต.ค. 62, 14 - 18 ต.ค. 62, 15 - 19 ต.ค. 62, 16 - 20 ต.ค. 62, 17 - 21 ต.ค. 62, 18 - 22 ต.ค. 62, 19 - 23 ต.ค. 62, 20 - 24 ต.ค. 62, 21 - 25 ต.ค. 62, 22 - 26 ต.ค. 62, 23 - 27 ต.ค. 62, 24 - 28 ต.ค. 62, 25 - 29 ต.ค. 62, 26 - 30 ต.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THV3-TG-JP-16MAY-26SEP19
จำนวนวันเดินทาง :
TG
 
ราคา33,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฟุคุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ช้อปปิ้งที่ย่านเทนจิน
นางาซากิ-ไชน่า ทาวน์-นั่งรถโค้ชสู่ยอดเขาอินาสะ
สวนสันติภาพ-พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู-ซากะ
ศาลเจ้ายูโทขุ อินาริ-โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
คุมาโมโต้
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท
รหัสทัวร์ : THV3-TG-JP-11-18OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
TG
 
ราคา39,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฟุคุโอกะ -ศาลเจ้าดาไซฟุ 
-นางาซากิ-สวนโกลฟเวอร์ 
-ไชน่า ทาวน์- นั่งรถโค้ชสู่ยอดเขาอินาสะ
-อิสระท่องเที่ยวภายในมืองนางาซากิ
-สวนสันติภาพ- พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู
-ซากะ- ศาลเจ้ายูโทขุ อินาริ
- โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท 
-โออิตะ- หมู่บ้านยูฟุอิน - ทะเลสาบคินริน 
-เบปปุ - บ่อนรกจิโกขุดานิ
- ช้อปปิ้งย่านเทนจิน
ตุลาคม
11 - 16 ต.ค. 62, 18 - 23 ต.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THF2-TG-JP-27DEC19-1JAN20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
TG
 
ราคา55,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฟุคุโอกะ – มิยาซากิ
นิชินัน-ฮิวกะ
อะโสะ-คุมาโมโต้
ธันวาคม
27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THF2-TG-JP-27DEC19-1JAN20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
TG
 
ราคา57,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฟุคุโอกะ – ยูฟูอิน – เบ๊บปุ
ไดเคนโบะ – คุมาโมโต้  
นางาซากิ – คาชิมะ – เฮ้าส์เทนบอช
ธันวาคม
27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : WONDERFUL JAPAN 6 DAYS 3 NIGHTS (121019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HONSHU IN AUTUMN 6 วัน 4 คืน (161019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT11 TOKYO LAVENDER ยืน 1 5D3N (280919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HIGHLIGHT KYUSHU 6 DAYS 4 NIGHTS (181019)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,900

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top