ค้นหา
ค้นหา
คิวชู

ทัวร์คิวชู

พบ 2 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ คิวชูขายดี
TAG


รหัสทัวร์ : THJ6-SL-JP-3JAN-28MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา19,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
คิตะคิวชู - ตลาดปลาคาราโตะ
ศาลเจ้า Motonosumi Inari
อิออน มอลล์-สะพานคินไตเคียว
เกาะมิยาจิมะ (Miyajima)
Atomic Bomb Dome
ถนนคนเดินฮอนโดริโชเทนไก
ถนนกำแพงสีขาวเมืองยานาอิ
ศาลเจ้าอะคะมะ-ย่านการค้าเท็นจิน
คาแนลซิตี
รหัสทัวร์ : THG1-TG-JP-10JAN-17MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
TG
 
ราคา40,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ศาลเจ้าดาไซฟุ – คาแนล ซิตี้
ร้านจำหน่ายของฝาก – อิออน มอลล์ ฟุกุโอกะ
ยานากาวะ – กิจกรรม ล่องเรือชมเมือง
ศาลเจ้ายูโตคุอินาริ – ถนนสาเกสายฮิเซ็นฮามาชูกุ
ศาลเจ้าสารพัดนึก โทโยตะมะฮิเมะ
ศาลเจ้าแห่งความรัก ทาเคโอะ
สวนดอกไม้มิฟูเนะยามะ – น้ำตกมิคะเอริ
โทสุ พรีเมียม เอาท์เล็ท - ยามากุจิ
ตลาดปลา คาราโตะ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชิโมโนเซกิ
HELLO KITTY SHINKANSEN – ช้อปปิ้งเทนจิน
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT23.1 Re.1 TOKYO FUKUSHIMA 5 วัน 3 คืน (170320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY SUNSHINE OKINAWA 4 วัน 2 คืน (200320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJO 3 Re.2 OSAKA - KOBE - FREE DAY 5 วัน 3 คืน (130320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT30 โตเกียว พิงค์มอส 5 วัน 3 คืน (290520)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 17,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top