ค้นหา
ค้นหา
โอซาก้า

ทัวร์โอซาก้า

พบ 63 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ โอซาก้าขายดี


รหัสทัวร์ : THH3-XJ-JP-5JUL-28SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา14,777
รายละเอียดเพิ่มเติม
รถไฟแมว - ตลาดปลา วาคายาม่า –ย่านชินไชบาชิ
-โอซาก้า –ปราสาทโอซาก้า - วัดโทไดจิ– ป่าไผ่ 
- ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ–DUTY FREE 
- อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน
รหัสทัวร์ : THT18-XJ-JP-28JUN-30SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา14,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองมิยาม่า – หมู่บ้านคายาบูกิ- แต่งกายด้วยชุดกิโมโน 
ชุดประจำชาติญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น 
- ช้อปปิ้ง เอ็กซ์โปซิตี้-อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ 
เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
- ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ร้านดิวตี้ฟรี 
- หุบเขามิโนะ - น้ำตกมิโนะ
รหัสทัวร์ : THT18-XJ-JP-24JUN-29SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา14,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้– มิยาม่า - หมู่บ้านคายาบูกิ
เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ศาลเจา้ฟูชิมิอินาริ- หุบเขาและน้ำตกมิโนะ
อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
รหัสทัวร์ : THJ6-SL-JP-2DEC19-21MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา19,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
โกเบ - ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์
เพลิดเพลิน SKI ณ Rokko – เกียวโต
พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ
วัดคินคะคุจิ -โอซาก้า - ชินไซบาชิ
ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – ริงกุเอ้าท์เล็ต
ธันวาคม
02 - 05 ธ.ค. 62, 05 - 08 ธ.ค. 62, 09 - 12 ธ.ค. 62, 12 - 15 ธ.ค. 62, 14 - 17 ธ.ค. 62, 16 - 19 ธ.ค. 62, 19 - 22 ธ.ค. 62, 21 - 24 ธ.ค. 62, 28 - 31 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
มกราคม
02 - 05 ม.ค. 63, 06 - 09 ม.ค. 63, 09 - 12 ม.ค. 63, 11 - 14 ม.ค. 63, 13 - 16 ม.ค. 63, 16 - 19 ม.ค. 63, 18 - 21 ม.ค. 63, 20 - 23 ม.ค. 63, 23 - 26 ม.ค. 63, 25 - 28 ม.ค. 63, 27 - 30 ม.ค. 63, 30 ม.ค. - 02 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
01 - 04 ก.พ. 63, 03 - 06 ก.พ. 63, 06 - 09 ก.พ. 63, 08 - 11 ก.พ. 63, 10 - 13 ก.พ. 63, 13 - 16 ก.พ. 63, 15 - 18 ก.พ. 63, 17 - 20 ก.พ. 63, 20 - 23 ก.พ. 63, 22 - 25 ก.พ. 63, 24 - 27 ก.พ. 63, 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, 29 ก.พ. - 03 มี.ค. 63,
มีนาคม
02 - 05 มี.ค. 63, 05 - 08 มี.ค. 63, 07 - 10 มี.ค. 63, 09 - 12 มี.ค. 63, 12 - 15 มี.ค. 63, 14 - 17 มี.ค. 63, 16 - 19 มี.ค. 63, 19 - 22 มี.ค. 63, 21 - 24 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THZ1-XJ-JP-7MAY-20SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา21,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
โอซาก้า – เกียวโต – ฟูชิมิ อินาริ
สะพานโทเกทสึเคียว – สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า
วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า สเตชั่น-ทาคายาม่า
หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า
เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ -  สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ
อิออน จัสโก้-ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 21,999-25,999 บาท
รหัสทัวร์ : THB12-XW-JP-19OCT-7DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา22,888
รายละเอียดเพิ่มเติม

นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง - โอซาก้า

ปราสาทโอซาก้า - โกเบ – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์

ชินเซไก-เกียวโต – อาราชิยาม่า - ป่าไผ่

ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว - นั่งรถไฟ Sagano Romantic Train

ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ร้าน JTC Duty free

ชินไซบาชิ

ตุลาคม
19 - 23 ต.ค. 62, 20 - 24 ต.ค. 62, 21 - 25 ต.ค. 62, 22 - 26 ต.ค. 62, 23 - 27 ต.ค. 62, 24 - 28 ต.ค. 62, 26 - 30 ต.ค. 62, 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62, 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 62,
พฤศจิกายน
02 - 06 พ.ย. 62, 06 - 10 พ.ย. 62, 07 - 11 พ.ย. 62, 09 - 13 พ.ย. 62, 13 - 17 พ.ย. 62, 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
04 - 08 ธ.ค. 62, 05 - 09 ธ.ค. 62, 06 - 10 ธ.ค. 62, 07 - 11 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THB12-XW-JP-11DEC19-11MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา22,888
รายละเอียดเพิ่มเติม

นารา - วัดโทไดจิ - สวนกวาง

เกียวโต - พิธีชงชา – ศาลเจ้าเฮอัน

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ชินไซบาชิ

วัดโทไดจิ - สวนกวาง - พิธีชงชา

ศาลเจ้าเฮอัน - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

ชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า

ร้าน JTC ดิวตี้ฟรี - โกเบ

ลานสกี Rokko Snow Park

ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท

ธันวาคม
11 - 15 ธ.ค. 62, 12 - 16 ธ.ค. 62, 14 - 18 ธ.ค. 62, 18 - 22 ธ.ค. 62, 19 - 23 ธ.ค. 62, 21 - 25 ธ.ค. 62, 25 - 29 ธ.ค. 62, 26 - 30 ธ.ค. 62, 27 - 31 ธ.ค. 62, 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63,
มกราคม
01 - 05 ม.ค. 63, 02 - 06 ม.ค. 63, 04 - 08 ม.ค. 63, 08 - 12 ม.ค. 63, 09 - 13 ม.ค. 63, 11 - 15 ม.ค. 63, 15 - 19 ม.ค. 63, 16 - 20 ม.ค. 63, 18 - 22 ม.ค. 63, 22 - 26 ม.ค. 63, 23 - 27 ม.ค. 63, 25 - 29 ม.ค. 63, 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 63, 30 ม.ค. - 03 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
01 - 05 ก.พ. 63, 05 - 09 ก.พ. 63, 06 - 10 ก.พ. 63, 07 - 11 ก.พ. 63, 08 - 12 ก.พ. 63, 12 - 16 ก.พ. 63, 13 - 17 ก.พ. 63, 15 - 19 ก.พ. 63, 19 - 23 ก.พ. 63, 20 - 24 ก.พ. 63, 22 - 26 ก.พ. 63, 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 63, 29 ก.พ. - 04 มี.ค. 63,
มีนาคม
04 - 08 มี.ค. 63, 05 - 09 มี.ค. 63, 07 - 11 มี.ค. 63, 11 - 15 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THJ6-XW-JP-4-27SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา22,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - Duty Free 
- เมืองนารา -วัดโทไดจิ – นาบะนะโนะ ซาโตะ
-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า 
- ซันมาชิ ซูจิ- ทาคายาม่า จินยะ (ด้านนอก)
- ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ-เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
– อาราชิยามะ – ป่าไผ่ – ชงชาแบบญี่ปุ่น
- เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
รหัสทัวร์ : THZ1-XJ-JP-25SEP-29NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา23,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
โอซาก้า – เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
– เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น 
– ศาลเจ้าเฮอัน - ปราสาททอง - อิออน จัสโก้
-ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ 
– เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - ริงกุ เอ้าท์เล็ท
-อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย
สวนอิวายาโด - วัดจัคโคอิน 
- เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ
-นาโกย่า - ทาคายาม่า 
- หมู่บ้านชิราคาวะโกะ 
- ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า 
- เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ -อิออน มอลล์
-ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ
-ศาลเจ้าโอสึคันนง - ถนนช้อปปิ้งโอสึ 
- โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
-เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชา 
- วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
- โอซาก้า - ช้อปปิ้งเอ็กซ์โป ซิตี้
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : WONDERFUL JAPAN 6 DAYS 3 NIGHTS (121019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HONSHU IN AUTUMN 6 วัน 4 คืน (161019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT11 TOKYO LAVENDER ยืน 1 5D3N (280919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HIGHLIGHT KYUSHU 6 DAYS 4 NIGHTS (181019)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,900

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top