ค้นหา
ค้นหา
กิฟุ

ทัวร์กิฟุ

พบ 5 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ กิฟุขายดี


รหัสทัวร์ : THJ6-SL-JP-1DEC19-22MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา19,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
AEON MALL GIFU - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ
เมืองมัตสึโมโตะ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมด้านนอก)
FUJI - เพลิดเพลินลานสกี – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า -ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
ศาลเจ้าโอสุคันนอน – DUTY FREE
NAGASHIMA OUTLET
ธันวาคม
01 - 04 ธ.ค. 62, 05 - 08 ธ.ค. 62, 08 - 11 ธ.ค. 62, 12 - 15 ธ.ค. 62, 15 - 18 ธ.ค. 62, 19 - 22 ธ.ค. 62, 22 - 25 ธ.ค. 62, 26 - 29 ธ.ค. 62, 27 - 30 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
มกราคม
02 - 05 ม.ค. 63, 03 - 06 ม.ค. 63, 09 - 12 ม.ค. 63, 12 - 15 ม.ค. 63, 16 - 19 ม.ค. 63, 19 - 22 ม.ค. 63, 23 - 26 ม.ค. 63, 26 - 29 ม.ค. 63, 30 ม.ค. - 02 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
02 - 05 ก.พ. 63, 06 - 09 ก.พ. 63, 09 - 12 ก.พ. 63, 13 - 16 ก.พ. 63, 16 - 19 ก.พ. 63, 20 - 23 ก.พ. 63, 23 - 26 ก.พ. 63, 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 63,
มีนาคม
01 - 04 มี.ค. 63, 05 - 08 มี.ค. 63, 08 - 11 มี.ค. 63, 12 - 15 มี.ค. 63, 15 - 18 มี.ค. 63, 19 - 22 มี.ค. 63, 22 - 25 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THJ6-XJ-JP-5DEC19-13MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา24,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – สะพานนาคะบาชิ
เมืองเก่าทาคายาม่า – เมืองกิฟุ – AEON GIFU
เพลิดเพลินลานสกี ทาคายาม่า – ศาลเจ้าโอสุคันนอน
ย่านช้อปปิ้งโอสุ - เทศกาลประดับไฟ Nabana No Sato
นาโกย่า – เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า
AEON MALL OSAKA - ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก)
Duty Free – ชินไซบาชิ - เอ็กซ์โปซิตี้
ธันวาคม
05 - 10 ธ.ค. 62, 06 - 11 ธ.ค. 62, 07 - 12 ธ.ค. 62, 11 - 16 ธ.ค. 62, 12 - 17 ธ.ค. 62, 13 - 18 ธ.ค. 62, 18 - 23 ธ.ค. 62, 19 - 24 ธ.ค. 62, 20 - 25 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 05 ม.ค. 63,
มกราคม
01 - 06 ม.ค. 63, 02 - 07 ม.ค. 63, 08 - 13 ม.ค. 63, 09 - 14 ม.ค. 63, 10 - 15 ม.ค. 63, 15 - 20 ม.ค. 63, 16 - 21 ม.ค. 63, 17 - 22 ม.ค. 63, 22 - 27 ม.ค. 63, 23 - 28 ม.ค. 63, 24 - 29 ม.ค. 63, 25 - 30 ม.ค. 63, 29 ม.ค. - 03 ก.พ. 63, 30 ม.ค. - 04 ก.พ. 63, 31 ม.ค. - 05 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
01 - 06 ก.พ. 63, 02 - 07 ก.พ. 63, 03 - 08 ก.พ. 63, 04 - 09 ก.พ. 63, 05 - 10 ก.พ. 63, 06 - 11 ก.พ. 63, 07 - 12 ก.พ. 63, 08 - 13 ก.พ. 63, 09 - 14 ก.พ. 63, 10 - 15 ก.พ. 63, 11 - 16 ก.พ. 63, 12 - 17 ก.พ. 63, 13 - 18 ก.พ. 63, 14 - 19 ก.พ. 63, 15 - 20 ก.พ. 63, 16 - 21 ก.พ. 63, 17 - 22 ก.พ. 63, 18 - 23 ก.พ. 63, 19 - 24 ก.พ. 63, 21 - 26 ก.พ. 63, 22 - 27 ก.พ. 63, 23 - 28 ก.พ. 63, 24 - 29 ก.พ. 63, 25 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, 26 ก.พ. - 02 มี.ค. 63, 27 ก.พ. - 03 มี.ค. 63, 28 ก.พ. - 04 มี.ค. 63, 29 ก.พ. - 05 มี.ค. 63,
มีนาคม
01 - 06 มี.ค. 63, 02 - 07 มี.ค. 63, 03 - 08 มี.ค. 63, 04 - 09 มี.ค. 63, 05 - 10 มี.ค. 63, 06 - 11 มี.ค. 63, 07 - 12 มี.ค. 63, 08 - 13 มี.ค. 63, 09 - 14 มี.ค. 63, 10 - 15 มี.ค. 63, 11 - 16 มี.ค. 63, 12 - 17 มี.ค. 63, 13 - 18 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THG15-JL-JP-4-28DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
JL
 
ราคา29,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
ทาคายาม่า – ชิราคาวาโกะ
เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
อิออน มอลล์- นากาโน่
ลานสกี WASHIGATAKE
ชมลิงแช่ออนเซ็น – วัดเซนโคจิ
อิออน มอลล์ – กิฟุ-โอสึคันคง
ถนนโอสึคันนง – ปราสาทอินุยามะ
ถนนซากาเอะ -ดูไฟหมู่บ้าน บานาโนะ ซาโตะ
ธันวาคม
04 - 08 ธ.ค. 62, 06 - 10 ธ.ค. 62, 07 - 11 ธ.ค. 62, 11 - 15 ธ.ค. 62, 12 - 16 ธ.ค. 62, 14 - 18 ธ.ค. 62, 18 - 22 ธ.ค. 62, 20 - 24 ธ.ค. 62, 27 - 31 ธ.ค. 62, 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THJ6-TG-JP-5-26NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
TG
 
ราคา29,999
รายละเอียดเพิ่มเติม

อิวาเตะ-วิหารทองคำ วัดชูซอนจิล่องเรือ Geibiei

หุบเขานารุโกะ-กินซัง ออนเซ็น-มัตสึชิมะ

ชมความสวยงามของอ่าวมัตสึชิมะ

มิตซุยเอ้าท์เล็ตปาร์ค

เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ

ทะเลสาบโกะชิคุนมะหมู่บ้านโออุจิจูกุ

หมุ่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ-เซนได

ปราสาทอาโอบะ-เจ้าแม่กวนอิม วัดไดคันนอน

ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ

พฤศจิกายน
05 - 10 พ.ย. 62, 12 - 17 พ.ย. 62, 19 - 24 พ.ย. 62, 26 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THT18-TG-JP-28NOV-27FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน4คืน
TG
 
ราคา39,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เปิดประสบการณ์ใหม่ รอบเดียว เที่ยว 2 ภูมิภาค โทโฮคุ – ฮอกไกโด
เยี่ยมชมรูปปั้นท่านไดเมียวดาเตะ มาซามูเนะ ณ ซากปราสาทเซนได 
ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
เยือนอาโอโมริ นมัสการพระใหญ่ ณ วัดเซอิริวจิ 
พิเศษ !! สนุกสนานกับการทำข้าวนกเคะดน ณ ตลาดปลาฟูรุคาวะ
ชมพิพิธภัณฑ์เนบุตะวารัสเซ่ ที่จำลองเทศกาลโคมไฟอันเลื่องชื่อ
นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ
อิ่มใจกับความน่ารักของ หมีภูเขา ณ สวนหมีภูเขาไฟโชวะ
ซิตี้ทัวร์เมืองซัปโปโร เยี่ยมชมหอนาฬิกา ผ่านชมตึกเก่ารัฐบาล
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด
Highlight!! นั่งรถไฟชินคันเซ็น รถไฟความเร็วสูง
บุฟเฟ่ต์ ขาปู Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

10 อันดับ ขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : WONDERFUL JAPAN 6 DAYS 3 NIGHTS (121019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HONSHU IN AUTUMN 6 วัน 4 คืน (161019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT11 TOKYO LAVENDER ยืน 1 5D3N (280919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HIGHLIGHT KYUSHU 6 DAYS 4 NIGHTS (181019)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,900

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top