ค้นหา
ค้นหา
กิฟุ

ทัวร์กิฟุ

พบ 13 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ กิฟุขายดี


รหัสทัวร์ : THJ6-SL-JP-1DEC19-22MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา19,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
AEON MALL GIFU - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ
เมืองมัตสึโมโตะ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมด้านนอก)
FUJI - เพลิดเพลินลานสกี – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า -ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
ศาลเจ้าโอสุคันนอน – DUTY FREE
NAGASHIMA OUTLET
มกราคม
26 - 29 ม.ค. 63, 30 ม.ค. - 02 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
02 - 05 ก.พ. 63, 06 - 09 ก.พ. 63, 09 - 12 ก.พ. 63, 13 - 16 ก.พ. 63, 16 - 19 ก.พ. 63, 20 - 23 ก.พ. 63, 23 - 26 ก.พ. 63, 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 63,
มีนาคม
01 - 04 มี.ค. 63, 05 - 08 มี.ค. 63, 08 - 11 มี.ค. 63, 12 - 15 มี.ค. 63, 15 - 18 มี.ค. 63, 19 - 22 มี.ค. 63, 22 - 25 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THG15-XW-JP-8JAN-26FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา23,989
รายละเอียดเพิ่มเติม
เกียวโต - วัดคิโยมิสึ
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – อิออน มอลล์
นาโกย่า - ลานสกี TAKAYAMA
ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ –อิออน – กิฟุ
ปราสาทโอซาก้า – DUTY FREE
ช็อปปิ้งชินไซบาชิ – โอซาก้า
มกราคม
29 ม.ค. - 02 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
04 - 08 ก.พ. 63, 05 - 09 ก.พ. 63, 12 - 16 ก.พ. 63, 19 - 23 ก.พ. 63, 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THJ6-XJ-JP-5DEC19-13MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา24,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – สะพานนาคะบาชิ
เมืองเก่าทาคายาม่า – เมืองกิฟุ – AEON GIFU
เพลิดเพลินลานสกี ทาคายาม่า – ศาลเจ้าโอสุคันนอน
ย่านช้อปปิ้งโอสุ - เทศกาลประดับไฟ Nabana No Sato
นาโกย่า – เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า
AEON MALL OSAKA - ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก)
Duty Free – ชินไซบาชิ - เอ็กซ์โปซิตี้
มกราคม
29 ม.ค. - 03 ก.พ. 63, 30 ม.ค. - 04 ก.พ. 63, 31 ม.ค. - 05 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
01 - 06 ก.พ. 63, 02 - 07 ก.พ. 63, 03 - 08 ก.พ. 63, 04 - 09 ก.พ. 63, 05 - 10 ก.พ. 63, 06 - 11 ก.พ. 63, 07 - 12 ก.พ. 63, 08 - 13 ก.พ. 63, 09 - 14 ก.พ. 63, 10 - 15 ก.พ. 63, 11 - 16 ก.พ. 63, 12 - 17 ก.พ. 63, 13 - 18 ก.พ. 63, 14 - 19 ก.พ. 63, 15 - 20 ก.พ. 63, 16 - 21 ก.พ. 63, 17 - 22 ก.พ. 63, 18 - 23 ก.พ. 63, 19 - 24 ก.พ. 63, 21 - 26 ก.พ. 63, 22 - 27 ก.พ. 63, 23 - 28 ก.พ. 63, 24 - 29 ก.พ. 63, 25 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, 26 ก.พ. - 02 มี.ค. 63, 27 ก.พ. - 03 มี.ค. 63, 28 ก.พ. - 04 มี.ค. 63, 29 ก.พ. - 05 มี.ค. 63,
มีนาคม
01 - 06 มี.ค. 63, 02 - 07 มี.ค. 63, 03 - 08 มี.ค. 63, 04 - 09 มี.ค. 63, 05 - 10 มี.ค. 63, 06 - 11 มี.ค. 63, 07 - 12 มี.ค. 63, 08 - 13 มี.ค. 63, 09 - 14 มี.ค. 63, 10 - 15 มี.ค. 63, 11 - 16 มี.ค. 63, 12 - 17 มี.ค. 63, 13 - 18 มี.ค. 63,
นาโกย่า – ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนโอคาเงะโยโกะโจ
เทศกาลแสงสี Nabana No Sato Winter Illumination
มิตซุยเอ้าท์เล็ท - เมืองกิฟุ - ลานกิจกรรมหิมะ
ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
สะพานนาคะบาชิ - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า
เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน - เกียวโต
วัดไดโกจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น
ปราสาททอง - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า
ตลาดปลาคุโรมง -  ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ
ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ
มกราคม
29 ม.ค. - 03 ก.พ. 63, 30 ม.ค. - 04 ก.พ. 63, 31 ม.ค. - 05 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
04 - 09 ก.พ. 63, 05 - 10 ก.พ. 63, 06 - 11 ก.พ. 63, 07 - 12 ก.พ. 63, 08 - 13 ก.พ. 63, 11 - 16 ก.พ. 63, 12 - 17 ก.พ. 63, 13 - 18 ก.พ. 63, 14 - 19 ก.พ. 63, 15 - 20 ก.พ. 63, 18 - 23 ก.พ. 63, 19 - 24 ก.พ. 63, 20 - 25 ก.พ. 63, 21 - 26 ก.พ. 63, 22 - 27 ก.พ. 63, 25 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, 26 ก.พ. - 02 มี.ค. 63, 27 ก.พ. - 03 มี.ค. 63, 28 ก.พ. - 04 มี.ค. 63, 29 ก.พ. - 05 มี.ค. 63,
มีนาคม
03 - 08 มี.ค. 63, 04 - 09 มี.ค. 63, 05 - 10 มี.ค. 63, 06 - 11 มี.ค. 63, 07 - 12 มี.ค. 63, 10 - 15 มี.ค. 63, 11 - 16 มี.ค. 63, 12 - 17 มี.ค. 63, 13 - 18 มี.ค. 63, 14 - 19 มี.ค. 63, 17 - 22 มี.ค. 63, 18 - 23 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB12-XW-JP-24OCT19-21MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา25,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า - ดิวตี้ฟรี JTC – ถ่ายรูปป้ายกูลิโกะ
เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอกากิ - มิตชุยเอ้าท์เล็ท Shigaryuo
โอกากิ จ.กิฟุ - นาโกย่า - เมืองเซกิ – ร้านมีดซันชู
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต
เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - นากาโนะ - ยามานาชิ
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะ ฮักไก- คาวากูจิโกะ
โยโกฮาม่า-ถ่ายรูปย่านมินาโตะมิไร-วัดอาซากุสะ
ตลาดปลาสึกิจิ – ช้อปปิ้งชินจูกุ-โอไดบะ
ห้างไดเวอร์ซิตี้ กันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn
มกราคม
30 ม.ค. - 04 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
01 - 06 ก.พ. 63, 06 - 11 ก.พ. 63, 08 - 13 ก.พ. 63, 13 - 18 ก.พ. 63, 15 - 20 ก.พ. 63, 20 - 25 ก.พ. 63, 22 - 27 ก.พ. 63, 27 ก.พ. - 03 มี.ค. 63, 29 ก.พ. - 05 มี.ค. 63,
มีนาคม
05 - 10 มี.ค. 63, 07 - 12 มี.ค. 63, 12 - 17 มี.ค. 63, 14 - 19 มี.ค. 63, 19 - 24 มี.ค. 63, 21 - 26 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THG15-XJ-JP-20MAR-22APR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา25,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
โอซาก้า - เกียวโต - ชมซากุระถนน สายนักปราชญ์ 
วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - กิฟุ - ชมซากุระริมแม่น้ำชินซากาอิ 
ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ -  ถนนคนเดินซันมาชิซึจิ  
อิออน - กิฟุ - นารา - นารา ปาร์ค - วัดโทไดจิ 
DUTY FREE – ช็อปปิ้งชินไซบาชิ
มีนาคม
20 - 24 มี.ค. 63, 21 - 25 มี.ค. 63, 22 - 26 มี.ค. 63, 23 - 27 มี.ค. 63, 25 - 29 มี.ค. 63, 26 - 30 มี.ค. 63, 27 - 31 มี.ค. 63, 28 มี.ค. - 01 เม.ย. 63, 29 มี.ค. - 02 เม.ย. 63, 30 มี.ค. - 03 เม.ย. 63, 31 มี.ค. - 04 เม.ย. 63,
เมษายน
01 - 05 เม.ย. 63, 09 - 13 เม.ย. 63, 10 - 14 เม.ย. 63, 11 - 15 เม.ย. 63, 12 - 16 เม.ย. 63, 17 - 21 เม.ย. 63, 18 - 22 เม.ย. 63, 21 - 25 เม.ย. 63, 22 - 26 เม.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THS21-XW-JP-28DEC19-27MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
XW
 
ราคา27,777
รายละเอียดเพิ่มเติม
ปราสาทโอซาก้า – ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ - สะพานแดง 
ชินไซบาชิแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญี่ที่สุดในนครโอซาก้า 
เมืองกิฟุ หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
ทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต - เขตเมืองเก่าซันมาซูจิ 
สะพานแดงนาคะบาชิ – อิสระถ่ายรูปศาลาว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า 
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - เมืองยามานาชิ - แช่น้ำแร่ออนเซ็น      
ลานสกีฟูจิเทน  - ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านน้ำใส - เรียนรู้พิธีชงชาต้นตำรับญี่ปุ่น 
โตเกียว อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยในกรุงโตเกียวหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์-ดิสนีย์ซี  
OPTION A  ใช้บริการรถบัสพร้อมไกด์นำเที่ยว ตลาดปลาซึกิจิ 
ศาลเจ้าเมจิ - ย่านฮาราจูกุ - ย่านชิบูย่า - คาเฟ่หุ่นยนต์ -  ช้อปปิ้งชินจูกุ 
OPTION B  ทัวร์ดิสนีย์แลนด์ - ดิสนีย์ซี 
วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ 
มกราคม
31 ม.ค. - 05 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
07 - 12 ก.พ. 63, 28 ก.พ. - 04 มี.ค. 63,
มีนาคม
27 มี.ค. - 01 เม.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THJ6-XW-JP-15JAN-4MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
XW
 
ราคา28,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ 
ปราสาททองคินคาคุจิ - นาโกย่า 
งานเทศกาลไฟ NABANA NO SATO 
เมืองกิฟุ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 
ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ 
ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมด้านนอก) 
แช่ออนเซ็น+DINNER ขาปู
ลานสกีฟูจิเท็น - ร้านชา - โอชิโนะฮักไก 
โตเกียว - วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ 
อิสระในกรุงโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีบัสบริการ)
วัดนาริตะ - อิออนมอลล์ 
มกราคม
29 ม.ค. - 03 ก.พ. 63, 31 ม.ค. - 05 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
05 - 10 ก.พ. 63, 07 - 12 ก.พ. 63, 12 - 17 ก.พ. 63, 20 - 25 ก.พ. 63, 27 ก.พ. - 03 มี.ค. 63,
มีนาคม
04 - 09 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THG15-JL-JP-11DEC19-29FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
JL
 
ราคา31,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
โอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ
ศาลเจ้าฟูชิมิ – อาราชิยาม่า
สวนลิงอิวาตายามา - อิออน มอลล์ – กิฟุ
ลานสกี WASHIGATAKE – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  - กุโจ
นารา – นารา ปาร์ค – วัดโทไดจิ - DUTY FREE
ช็อปปิ้งชินไซบาชิ – สถานีแมวเหมียว
เจ้าแม่กวนอิมพันมือ – Porto Europa
ตลาดปลาคุโรชิโอ
กุมภาพันธ์
20 - 25 ก.พ. 63, 27 ก.พ. - 03 มี.ค. 63, 29 ก.พ. - 05 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THG15-TG-JP-18DEC19-19FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
TG
 
ราคา37,989
รายละเอียดเพิ่มเติม
เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – วัดคิโยมิสึ
ศาลเจ้าฟูชิมิ – อิออน มอลล์ – ชิงะ 
ลานสกี WASHIGATAKE – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
กิฟุ - นารา – นารา ปาร์ค –  วัดโทไดจิ
DUTY FREE – ชินไซบาชิ – โอซาก้า
ปราสาทโอซาก้า  – นั่งรถราง – ศาลเจ้า สุมิโยชิ
RINKU OUTLET
กุมภาพันธ์
12 - 16 ก.พ. 63, 19 - 23 ก.พ. 63,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ173 TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ไฟไหม้ 5 (150320)
เดินทาง ม.ค.-ก.พ.
ราคาเริ่มต้น 18,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY SUNSHINE OKINAWA 4 วัน 2 คืน (200320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJO 3 Re.2 OSAKA - KOBE - FREE DAY 5 วัน 3 คืน (130320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top