ค้นหา
ค้นหา
กิฟุ

ทัวร์กิฟุ

พบ 12 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ กิฟุขายดี
TAG


รหัสทัวร์ : THJ6-SL-JP-1DEC19-22MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา19,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
AEON MALL GIFU - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ
เมืองมัตสึโมโตะ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมด้านนอก)
FUJI - เพลิดเพลินลานสกี – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า -ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
ศาลเจ้าโอสุคันนอน – DUTY FREE
NAGASHIMA OUTLET
ธันวาคม
01 - 04 ธ.ค. 62, 05 - 08 ธ.ค. 62, 08 - 11 ธ.ค. 62, 12 - 15 ธ.ค. 62, 15 - 18 ธ.ค. 62, 19 - 22 ธ.ค. 62, 22 - 25 ธ.ค. 62, 26 - 29 ธ.ค. 62, 27 - 30 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
มกราคม
02 - 05 ม.ค. 63, 03 - 06 ม.ค. 63, 09 - 12 ม.ค. 63, 12 - 15 ม.ค. 63, 16 - 19 ม.ค. 63, 19 - 22 ม.ค. 63, 23 - 26 ม.ค. 63, 26 - 29 ม.ค. 63, 30 ม.ค. - 02 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
02 - 05 ก.พ. 63, 06 - 09 ก.พ. 63, 09 - 12 ก.พ. 63, 13 - 16 ก.พ. 63, 16 - 19 ก.พ. 63, 20 - 23 ก.พ. 63, 23 - 26 ก.พ. 63, 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 63,
มีนาคม
01 - 04 มี.ค. 63, 05 - 08 มี.ค. 63, 08 - 11 มี.ค. 63, 12 - 15 มี.ค. 63, 15 - 18 มี.ค. 63, 19 - 22 มี.ค. 63, 22 - 25 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THG15-XW-JP-8JAN-26FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา23,989
รายละเอียดเพิ่มเติม
เกียวโต - วัดคิโยมิสึ
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – อิออน มอลล์
นาโกย่า - ลานสกี TAKAYAMA
ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ –อิออน – กิฟุ
ปราสาทโอซาก้า – DUTY FREE
ช็อปปิ้งชินไซบาชิ – โอซาก้า
มกราคม
08 - 12 ม.ค. 63, 15 - 19 ม.ค. 63, 22 - 26 ม.ค. 63, 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
04 - 08 ก.พ. 63, 05 - 09 ก.พ. 63, 12 - 16 ก.พ. 63, 19 - 23 ก.พ. 63, 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THJ6-XJ-JP-5DEC19-13MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา24,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – สะพานนาคะบาชิ
เมืองเก่าทาคายาม่า – เมืองกิฟุ – AEON GIFU
เพลิดเพลินลานสกี ทาคายาม่า – ศาลเจ้าโอสุคันนอน
ย่านช้อปปิ้งโอสุ - เทศกาลประดับไฟ Nabana No Sato
นาโกย่า – เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า
AEON MALL OSAKA - ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก)
Duty Free – ชินไซบาชิ - เอ็กซ์โปซิตี้
ธันวาคม
05 - 10 ธ.ค. 62, 06 - 11 ธ.ค. 62, 07 - 12 ธ.ค. 62, 11 - 16 ธ.ค. 62, 12 - 17 ธ.ค. 62, 13 - 18 ธ.ค. 62, 18 - 23 ธ.ค. 62, 19 - 24 ธ.ค. 62, 20 - 25 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 05 ม.ค. 63,
มกราคม
01 - 06 ม.ค. 63, 02 - 07 ม.ค. 63, 08 - 13 ม.ค. 63, 09 - 14 ม.ค. 63, 10 - 15 ม.ค. 63, 15 - 20 ม.ค. 63, 16 - 21 ม.ค. 63, 17 - 22 ม.ค. 63, 22 - 27 ม.ค. 63, 23 - 28 ม.ค. 63, 24 - 29 ม.ค. 63, 25 - 30 ม.ค. 63, 29 ม.ค. - 03 ก.พ. 63, 30 ม.ค. - 04 ก.พ. 63, 31 ม.ค. - 05 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
01 - 06 ก.พ. 63, 02 - 07 ก.พ. 63, 03 - 08 ก.พ. 63, 04 - 09 ก.พ. 63, 05 - 10 ก.พ. 63, 06 - 11 ก.พ. 63, 07 - 12 ก.พ. 63, 08 - 13 ก.พ. 63, 09 - 14 ก.พ. 63, 10 - 15 ก.พ. 63, 11 - 16 ก.พ. 63, 12 - 17 ก.พ. 63, 13 - 18 ก.พ. 63, 14 - 19 ก.พ. 63, 15 - 20 ก.พ. 63, 16 - 21 ก.พ. 63, 17 - 22 ก.พ. 63, 18 - 23 ก.พ. 63, 19 - 24 ก.พ. 63, 21 - 26 ก.พ. 63, 22 - 27 ก.พ. 63, 23 - 28 ก.พ. 63, 24 - 29 ก.พ. 63, 25 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, 26 ก.พ. - 02 มี.ค. 63, 27 ก.พ. - 03 มี.ค. 63, 28 ก.พ. - 04 มี.ค. 63, 29 ก.พ. - 05 มี.ค. 63,
มีนาคม
01 - 06 มี.ค. 63, 02 - 07 มี.ค. 63, 03 - 08 มี.ค. 63, 04 - 09 มี.ค. 63, 05 - 10 มี.ค. 63, 06 - 11 มี.ค. 63, 07 - 12 มี.ค. 63, 08 - 13 มี.ค. 63, 09 - 14 มี.ค. 63, 10 - 15 มี.ค. 63, 11 - 16 มี.ค. 63, 12 - 17 มี.ค. 63, 13 - 18 มี.ค. 63,
นาโกย่า – ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนโอคาเงะโยโกะโจ
เทศกาลแสงสี Nabana No Sato Winter Illumination
มิตซุยเอ้าท์เล็ท - เมืองกิฟุ - ลานกิจกรรมหิมะ
ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
สะพานนาคะบาชิ - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า
เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน - เกียวโต
วัดไดโกจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น
ปราสาททอง - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า
ตลาดปลาคุโรมง -  ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ
ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ
มกราคม
07 - 12 ม.ค. 63, 08 - 13 ม.ค. 63, 09 - 14 ม.ค. 63, 10 - 15 ม.ค. 63, 11 - 16 ม.ค. 63, 14 - 19 ม.ค. 63, 15 - 20 ม.ค. 63, 16 - 21 ม.ค. 63, 17 - 22 ม.ค. 63, 18 - 23 ม.ค. 63, 21 - 26 ม.ค. 63, 22 - 27 ม.ค. 63, 23 - 28 ม.ค. 63, 24 - 29 ม.ค. 63, 25 - 30 ม.ค. 63, 29 ม.ค. - 03 ก.พ. 63, 30 ม.ค. - 04 ก.พ. 63, 31 ม.ค. - 05 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
04 - 09 ก.พ. 63, 05 - 10 ก.พ. 63, 06 - 11 ก.พ. 63, 07 - 12 ก.พ. 63, 08 - 13 ก.พ. 63, 11 - 16 ก.พ. 63, 12 - 17 ก.พ. 63, 13 - 18 ก.พ. 63, 14 - 19 ก.พ. 63, 15 - 20 ก.พ. 63, 18 - 23 ก.พ. 63, 19 - 24 ก.พ. 63, 20 - 25 ก.พ. 63, 21 - 26 ก.พ. 63, 22 - 27 ก.พ. 63, 25 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, 26 ก.พ. - 02 มี.ค. 63, 27 ก.พ. - 03 มี.ค. 63, 28 ก.พ. - 04 มี.ค. 63, 29 ก.พ. - 05 มี.ค. 63,
มีนาคม
03 - 08 มี.ค. 63, 04 - 09 มี.ค. 63, 05 - 10 มี.ค. 63, 06 - 11 มี.ค. 63, 07 - 12 มี.ค. 63, 10 - 15 มี.ค. 63, 11 - 16 มี.ค. 63, 12 - 17 มี.ค. 63, 13 - 18 มี.ค. 63, 14 - 19 มี.ค. 63, 17 - 22 มี.ค. 63, 18 - 23 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB12-XW-JP-24OCT19-21MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา25,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า - ดิวตี้ฟรี JTC – ถ่ายรูปป้ายกูลิโกะ
เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอกากิ - มิตชุยเอ้าท์เล็ท Shigaryuo
โอกากิ จ.กิฟุ - นาโกย่า - เมืองเซกิ – ร้านมีดซันชู
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต
เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - นากาโนะ - ยามานาชิ
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะ ฮักไก- คาวากูจิโกะ
โยโกฮาม่า-ถ่ายรูปย่านมินาโตะมิไร-วัดอาซากุสะ
ตลาดปลาสึกิจิ – ช้อปปิ้งชินจูกุ-โอไดบะ
ห้างไดเวอร์ซิตี้ กันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn
พฤศจิกายน
16 - 21 พ.ย. 62, 21 - 26 พ.ย. 62, 23 - 28 พ.ย. 62, 28 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62, 30 พ.ย. - 05 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
05 - 10 ธ.ค. 62, 07 - 12 ธ.ค. 62, 12 - 17 ธ.ค. 62, 14 - 19 ธ.ค. 62, 19 - 24 ธ.ค. 62, 21 - 26 ธ.ค. 62, 26 - 31 ธ.ค. 62, 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
มกราคม
02 - 07 ม.ค. 63, 04 - 09 ม.ค. 63, 09 - 14 ม.ค. 63, 11 - 16 ม.ค. 63, 16 - 21 ม.ค. 63, 18 - 23 ม.ค. 63, 23 - 28 ม.ค. 63, 25 - 30 ม.ค. 63, 30 ม.ค. - 04 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
01 - 06 ก.พ. 63, 06 - 11 ก.พ. 63, 08 - 13 ก.พ. 63, 13 - 18 ก.พ. 63, 15 - 20 ก.พ. 63, 20 - 25 ก.พ. 63, 22 - 27 ก.พ. 63, 27 ก.พ. - 03 มี.ค. 63, 29 ก.พ. - 05 มี.ค. 63,
มีนาคม
05 - 10 มี.ค. 63, 07 - 12 มี.ค. 63, 12 - 17 มี.ค. 63, 14 - 19 มี.ค. 63, 19 - 24 มี.ค. 63, 21 - 26 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THG15-JL-JP-4-28DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
JL
 
ราคา29,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
ทาคายาม่า – ชิราคาวาโกะ
เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
อิออน มอลล์- นากาโน่
ลานสกี WASHIGATAKE
ชมลิงแช่ออนเซ็น – วัดเซนโคจิ
อิออน มอลล์ – กิฟุ-โอสึคันคง
ถนนโอสึคันนง – ปราสาทอินุยามะ
ถนนซากาเอะ -ดูไฟหมู่บ้าน บานาโนะ ซาโตะ
ธันวาคม
04 - 08 ธ.ค. 62, 06 - 10 ธ.ค. 62, 07 - 11 ธ.ค. 62, 11 - 15 ธ.ค. 62, 12 - 16 ธ.ค. 62, 14 - 18 ธ.ค. 62, 18 - 22 ธ.ค. 62, 20 - 24 ธ.ค. 62, 27 - 31 ธ.ค. 62, 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THJ6-TG-JP-5-26NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
TG
 
ราคา29,999
รายละเอียดเพิ่มเติม

อิวาเตะ-วิหารทองคำ วัดชูซอนจิล่องเรือ Geibiei

หุบเขานารุโกะ-กินซัง ออนเซ็น-มัตสึชิมะ

ชมความสวยงามของอ่าวมัตสึชิมะ

มิตซุยเอ้าท์เล็ตปาร์ค

เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ

ทะเลสาบโกะชิคุนมะหมู่บ้านโออุจิจูกุ

หมุ่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ-เซนได

ปราสาทอาโอบะ-เจ้าแม่กวนอิม วัดไดคันนอน

ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ

พฤศจิกายน
19 - 24 พ.ย. 62, 26 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THZ1-JL-JP-6-20NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
JL
 
ราคา30,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ศาลเจ้าโอสึคันนง  - ถนนช้อปปิ้งโอสึ
ปราสาทนาโกย่า -  เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ
ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า
เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค
มิตซุยเอ้าท์เล็ท - อิออน มอลล์
พฤศจิกายน
20 - 24 พ.ย. 62,
รหัสทัวร์ : THG15-TG-JP-18DEC19-19FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
TG
 
ราคา37,989
รายละเอียดเพิ่มเติม
เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – วัดคิโยมิสึ
ศาลเจ้าฟูชิมิ – อิออน มอลล์ – ชิงะ 
ลานสกี WASHIGATAKE – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
กิฟุ - นารา – นารา ปาร์ค –  วัดโทไดจิ
DUTY FREE – ชินไซบาชิ – โอซาก้า
ปราสาทโอซาก้า  – นั่งรถราง – ศาลเจ้า สุมิโยชิ
RINKU OUTLET
ธันวาคม
18 - 22 ธ.ค. 62, 20 - 24 ธ.ค. 62,
มกราคม
15 - 19 ม.ค. 63, 22 - 26 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
12 - 16 ก.พ. 63, 19 - 23 ก.พ. 63,
รหัสทัวร์ : THJ6-TG-JP-1NOV19-6FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
TG
 
ราคา38,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเสะ
ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุวานิ
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 หรือ กิจกรรมลานสกี
ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-ผ่านชมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ
เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น-ช้อปปิ้ง SAKAE
กิฟุ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-โอซาก้า-เอ็กซ์โปซิตี้
เกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ริงกุเอ้าท์เลต
พฤศจิกายน
21 - 26 พ.ย. 62,
ธันวาคม
06 - 11 ธ.ค. 62,
กุมภาพันธ์
06 - 11 ก.พ. 63,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT21 TOKYO IN LOVE SNOW 5 วัน 3 คืน (210220)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : HJO-XJ53-B04 HAPPY OSAKA ของมันต้องมี 5D3N (240320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 19,876
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top