ค้นหา
ค้นหา
ซัปโปโร

ทัวร์ซัปโปโร

พบ 71 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ซัปโปโรขายดี


รหัสทัวร์ : THB12-XW-JP-30OCT-13DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา21,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
โอตารุ -  คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
เครื่องแก้วโอตารุ - โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ
ซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - ร้าน Duty Free
โนโบริเบทสึ - นั่งกระเช้า Usuzan Ropeway
โทยะ – ทะเลสาบโทยะ - จุดชมวิวไซโล
ตลาดปลาโจไก (มีรถพาไป) – ทำเนียบรัฐบาลเก่า
ถ่ายรูปหอนาฬิกา – สวนโอโดริ
ตุลาคม
30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62,
พฤศจิกายน
01 - 05 พ.ย. 62, 06 - 10 พ.ย. 62, 08 - 12 พ.ย. 62, 13 - 17 พ.ย. 62, 15 - 19 พ.ย. 62, 20 - 24 พ.ย. 62, 22 - 26 พ.ย. 62, 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
04 - 08 ธ.ค. 62, 06 - 10 ธ.ค. 62, 11 - 15 ธ.ค. 62, 13 - 17 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THZ2-XW-JP-30OCT19-18MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา21,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองโนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ
คิโรโระ สกีรีสอร์ท – เมืองโอตารุ
พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
มิตชุยเอ้าท์เลท – Duty Free Shop
เมืองซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด
ผ่านชมสวนโอโดริ – ตึกรัฐบาลเก่า
หอนาฬิกาโบราณ
ตุลาคม
30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62,
พฤศจิกายน
01 - 05 พ.ย. 62, 06 - 10 พ.ย. 62, 08 - 12 พ.ย. 62, 22 - 26 พ.ย. 62, 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
04 - 08 ธ.ค. 62, 06 - 10 ธ.ค. 62, 11 - 15 ธ.ค. 62,
มีนาคม
04 - 08 มี.ค. 63, 11 - 15 มี.ค. 63, 18 - 22 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB12-XW-JP-30OCT19-20MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา22,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
โนโบริเบทสึ – จิโกคุดานิ – คิโรโระสกีรีสอร์ท
โอตารุ -  คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
เครื่องแก้วโอตารุ – ซัปโปโร - โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ
ร้าน Duty Free – มิตซุยเอ้าท์เลท - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
ตลาดปลาโจไก (มีรถพาไป) – ทำเนียบรัฐบาลเก่า
ถ่ายรูปหอนาฬิกา – สวนโอโดริ
ตุลาคม
30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62,
พฤศจิกายน
01 - 05 พ.ย. 62, 06 - 10 พ.ย. 62, 08 - 12 พ.ย. 62, 13 - 17 พ.ย. 62, 22 - 26 พ.ย. 62, 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
04 - 08 ธ.ค. 62, 06 - 10 ธ.ค. 62, 11 - 15 ธ.ค. 62, 13 - 17 ธ.ค. 62,
กุมภาพันธ์
12 - 16 ก.พ. 63, 14 - 18 ก.พ. 63, 19 - 23 ก.พ. 63, 21 - 25 ก.พ. 63, 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 63,
มีนาคม
04 - 08 มี.ค. 63, 06 - 10 มี.ค. 63, 11 - 15 มี.ค. 63, 13 - 17 มี.ค. 63, 18 - 22 มี.ค. 63, 20 - 24 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THG15-XJ-JP-2OCT-21NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา22,889
รายละเอียดเพิ่มเติม
โจซังเค – เขื่อนโฮเฮเคียว – น้ำตกชิไรโตะโนะ ทาคิ  
IWATO KANNONDO-มหาลัยฮอกไกโด 
โอตารุ– คลองโอตารุ– พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว –ร้านกาแฟฮัลโหล คิตตี้
ดิวตี้ฟรี- โรงงานช็อกโกแลต – มิตชุย เอาท์เล็ท
ตุลาคม
23 - 27 ต.ค. 62, 26 - 30 ต.ค. 62, 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62, 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 62,
พฤศจิกายน
06 - 10 พ.ย. 62, 07 - 11 พ.ย. 62, 08 - 12 พ.ย. 62, 13 - 17 พ.ย. 62, 14 - 18 พ.ย. 62, 15 - 19 พ.ย. 62, 20 - 24 พ.ย. 62, 21 - 25 พ.ย. 62,
รหัสทัวร์ : THZ2-XW-JP-15NOV19-20MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา22,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฟาร์มม้า Northern Horse Park
เมืองโทยะ - สวนฟูกิดาชิ – เมืองโอตารุ
พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วโอตารุ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - มิตชุยเอ้าท์เลท
Duty Free Shop - เมืองซัปโปโร
ศาลเจ้าฮอกไกโด - ผ่านชมสวนโอโดริ
ตึกรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกาโบราณ
พฤศจิกายน
15 - 19 พ.ย. 62, 20 - 24 พ.ย. 62,
ธันวาคม
13 - 17 ธ.ค. 62, 18 - 22 ธ.ค. 62, 20 - 24 ธ.ค. 62, 25 - 29 ธ.ค. 62, 27 - 31 ธ.ค. 62,
มกราคม
01 - 05 ม.ค. 63, 03 - 07 ม.ค. 63, 08 - 12 ม.ค. 63, 10 - 14 ม.ค. 63, 15 - 19 ม.ค. 63, 17 - 21 ม.ค. 63, 22 - 26 ม.ค. 63, 24 - 28 ม.ค. 63, 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 63, 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
05 - 09 ก.พ. 63, 07 - 11 ก.พ. 63, 12 - 16 ก.พ. 63, 14 - 18 ก.พ. 63, 19 - 23 ก.พ. 63, 21 - 25 ก.พ. 63, 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 63,
มีนาคม
06 - 10 มี.ค. 63, 13 - 17 มี.ค. 63, 20 - 24 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THH3-XW-JP-20NOV19-15APR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา23,876
รายละเอียดเพิ่มเติม
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – อาซาฮิกาว่า- shikisai no ("Snow Land") 
- เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ– พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี– นาฬิกาไอน้ำ 
- โรงเป่าแกว้คิตาอิชิ - DUTY FREEE- อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน 
-ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ตลาดโจไก อิจิบะ
รหัสทัวร์ : THB12-XW-JP-15NOV19-07FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา23,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮอกไกโด ซัปโปโร โทยะ โอตารุ 5วัน3คืน
พักโทยะออนเซ็น 1 คืน ซัปโปโร 2 คืน
พิเศษ!!!ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+ชาบูหมูไม่อั้น!!! พาเที่ยวครบทุกวัน ไม่มีฟรีเดย์
ซัปโปโร ศูนย์กลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด มีการสร้างระบบถนนแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าครบครันไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยว 
แหล่งช้อปปิ้ง ร้านกินดื่ม โทยะ ทะเลสาบโทยะ เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟ ในอุทยานแห่งชาติชิกตสึ-โทยะ บนเกาะฮกไกโด 
ตรงกลางทะเลสาบมีเกาะตั้งอยู่คือเกาะนากาโนะ โอตารุ เมืองท่าเรือเล็กๆสุดน่ารัก มีเสน่ห์ของความโรแมนติกชวนให้หลงใหล 
***เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ไม่เสริมเตียง ราคา 7,000 บาท***
พฤศจิกายน
15 - 19 พ.ย. 62, 20 - 24 พ.ย. 62,
ธันวาคม
18 - 22 ธ.ค. 62, 20 - 24 ธ.ค. 62, 25 - 29 ธ.ค. 62, 27 - 31 ธ.ค. 62,
มกราคม
01 - 05 ม.ค. 63, 03 - 07 ม.ค. 63, 08 - 12 ม.ค. 63, 10 - 14 ม.ค. 63, 15 - 19 ม.ค. 63, 17 - 21 ม.ค. 63, 22 - 26 ม.ค. 63, 24 - 28 ม.ค. 63, 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 63, 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
05 - 09 ก.พ. 63, 07 - 11 ก.พ. 63,
รหัสทัวร์ : THT18-XJ-JP-4JAN-24FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา23,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ
ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ
ซัปโปโร – ช้อปปิ้ง ทานุกิโคจิ-เนินพระพุทธเจ้า
มิตชุยเอาเล้ตท์ – ดิวตี้ฟรี – ร้านสินค้ามือสอง
ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร - โอตารุ - คลองโอตารุ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้
มกราคม
04 - 08 ม.ค. 63, 05 - 09 ม.ค. 63, 06 - 10 ม.ค. 63, 07 - 11 ม.ค. 63, 08 - 12 ม.ค. 63, 09 - 13 ม.ค. 63, 10 - 14 ม.ค. 63, 11 - 15 ม.ค. 63, 12 - 16 ม.ค. 63, 13 - 17 ม.ค. 63, 14 - 18 ม.ค. 63, 15 - 19 ม.ค. 63, 16 - 20 ม.ค. 63, 17 - 21 ม.ค. 63, 18 - 22 ม.ค. 63, 19 - 23 ม.ค. 63, 20 - 24 ม.ค. 63, 21 - 25 ม.ค. 63, 22 - 26 ม.ค. 63, 23 - 27 ม.ค. 63, 24 - 28 ม.ค. 63, 25 - 29 ม.ค. 63, 26 - 30 ม.ค. 63, 27 - 31 ม.ค. 63, 28 ม.ค. - 01 ก.พ. 63, 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 63, 30 ม.ค. - 03 ก.พ. 63, 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
01 - 05 ก.พ. 63, 02 - 06 ก.พ. 63, 03 - 07 ก.พ. 63, 04 - 08 ก.พ. 63, 05 - 09 ก.พ. 63, 06 - 10 ก.พ. 63, 07 - 11 ก.พ. 63, 08 - 12 ก.พ. 63, 09 - 13 ก.พ. 63, 10 - 14 ก.พ. 63, 11 - 15 ก.พ. 63, 12 - 16 ก.พ. 63, 13 - 17 ก.พ. 63, 14 - 18 ก.พ. 63, 15 - 19 ก.พ. 63, 16 - 20 ก.พ. 63, 17 - 21 ก.พ. 63, 18 - 22 ก.พ. 63, 19 - 23 ก.พ. 63, 20 - 24 ก.พ. 63, 21 - 25 ก.พ. 63, 22 - 26 ก.พ. 63, 23 - 27 ก.พ. 63, 24 - 28 ก.พ. 63,
รหัสทัวร์ : THB12-XW-JP-18DEC19-20MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา23,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
โอตารุ -  คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
เครื่องแก้วโอตารุ - โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ
ซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - Duty Free
โนโบริเบทสึ - นั่งกระเช้า Usuzan Ropeway
โทยะ – ทะเลสาบโทยะ - จุดชมวิวไซโล
ลานสโนว์โมบิล WATTS SNOW WORLD
เนินพระพุทธเจ้า – คิโรโระ สกีรีสอร์ท
มิตซุยเอ้าท์เลต – ทำเนียบรัฐบาลเก่า
ถ่ายรูปหอนาฬิกา - สวนโอโดริ - ตลาดปลาโจไก
ธันวาคม
18 - 22 ธ.ค. 62, 20 - 24 ธ.ค. 62, 25 - 29 ธ.ค. 62, 27 - 31 ธ.ค. 62,
มกราคม
01 - 05 ม.ค. 63, 03 - 07 ม.ค. 63, 08 - 12 ม.ค. 63, 10 - 14 ม.ค. 63, 15 - 19 ม.ค. 63, 17 - 21 ม.ค. 63, 22 - 26 ม.ค. 63, 24 - 28 ม.ค. 63, 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 63, 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
05 - 09 ก.พ. 63, 07 - 11 ก.พ. 63, 12 - 16 ก.พ. 63, 14 - 18 ก.พ. 63, 19 - 23 ก.พ. 63, 21 - 25 ก.พ. 63, 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 63,
มีนาคม
04 - 08 มี.ค. 63, 06 - 10 มี.ค. 63, 11 - 15 มี.ค. 63, 13 - 17 มี.ค. 63, 18 - 22 มี.ค. 63, 20 - 24 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THT18-XJ-JP-2OCT-22NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา23,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองบิเอะ – สระอะโออิเคะ – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า
อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง – น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ
กระเช้าคุโรดาเกะ - อิออน มอลลล์-เนินพระพุทธเจ้า
คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - เมืองซัปโปโร - ร้านสินค้ามือสอง
ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
ตุลาคม
23 - 27 ต.ค. 62, 26 - 30 ต.ค. 62, 27 - 31 ต.ค. 62, 28 ต.ค. - 01 พ.ย. 62, 29 ต.ค. - 02 พ.ย. 62, 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62, 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 62,
พฤศจิกายน
01 - 05 พ.ย. 62, 02 - 06 พ.ย. 62, 03 - 07 พ.ย. 62, 04 - 08 พ.ย. 62, 05 - 09 พ.ย. 62, 06 - 10 พ.ย. 62, 07 - 11 พ.ย. 62, 08 - 12 พ.ย. 62, 09 - 13 พ.ย. 62, 10 - 14 พ.ย. 62, 11 - 15 พ.ย. 62, 12 - 16 พ.ย. 62, 13 - 17 พ.ย. 62, 14 - 18 พ.ย. 62, 15 - 19 พ.ย. 62, 16 - 20 พ.ย. 62, 17 - 21 พ.ย. 62, 18 - 22 พ.ย. 62, 19 - 23 พ.ย. 62, 20 - 24 พ.ย. 62, 21 - 25 พ.ย. 62, 22 - 26 พ.ย. 62,
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ญี่ปุ่น : CHUBU CHUBU JAPAN 4D3N (311019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,500
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top